Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
News


Aktualizacja programu FK do wersji 7.09.46 PDF Drukuj E-mail
czwartek, 12 listopad 2009
Zmiany  7.09.46

 • Dodano filtr na oknie rejestry
 • Dodano automatyzację księgowania Wydatków strukturalnych i Zadań budżetowych
 • Aktualizacja wydruków:
    - PK
    - Kartoteka prosta
    -Zapisy na koncie (tylko zapisy syntetyczne)
 • Export przelewu faktury w formacie MULTICASH (kodowanie WIN1250)
 • Poprawiony import pliku w formacie MT940

Zmiany  7.09.45

 • Aktualizacja wydruku PK
 • Aktualizacja funkcji wybierania firmy do faktury
 • Aktualizacja Zestawienia

Zmiany  7.09.44

 • Dodano funkcjonalność definiowania własnych zestawień.
    - Definicja: Definicje -> Zestawienia (na wzór definicji sprawozdań)
    - Wydruk: Wydruki -> Zestawienia
 • Aktualizacja wydruku PK:
    - Dodanie wydatku strukturalnego
    - Dodanie treści dokumentu
 • Wydatki strukturalne:
    - Definicja ustawienia pozycji do wyboru na oknie dekretacji (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Wybór pozycji)
    - Definicja dekretacji księgowania wydatku strukturalnego (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Definicja dekretacji)
 • Zadania:
    - Definicja dekretacji księgowania zadania (Definicje -> Pozostałe definicje -> Zadania)
Aktualizacja programu Księga Środków Trwałych do wersji 3.305z PDF Drukuj E-mail
wtorek, 03 listopad 2009

Zmiany 3.305z 

 • dodano wydruk Kody kreskowe ST i PST - drukuje kody kreskowy dla pomieszczenie łącznie środki trwałe i pozostałe.
 • poprawiono przenumerowywanie w arkuszch gdy są usunięte jakieś środkowe pozycje. Przenumerowuje zgodnie kolejnością dodawania.
 • dodano filtr po wartościach w oknach wpisyII   
 • dodano na oknie WpisyII do informacji o wpisach Osobę odpowiedzialną
 
Aktualizacja programu Kadry do wersji 4.139 PDF Drukuj E-mail
środa, 28 październik 2009
Zmiany 4.139

 • zabezpieczono prawidłowe aktualizowanie "daty do" w aneksach do umów/umowach wynikające z wypowiedzenia.
 • na oknie \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni dodano informację na dotyczącą ewentualnego wykorzystania przez osobę urlopu szkolnego (o ile osoba taki urlop posiada)
 • wprowadzono mechanizm sprawdzania nieobecności podczas rejestranicji wyjazdów (delegacji) służbowych
 • poprawiono wydruk karty obiegowej - dodano na wydruku pole stanowisko
 • dodano możliwość wydruku planu czasu pracy w danym mięsiącu.\\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy -> Drukuj plan
 • zmodyfikowano domyślny opis nieobecnośći z domyślnego - "Inne" na domyślne -"Inne(a)".Modyfikacja wiąże się z prawidłowym działeniem aplikacji.
 • utworzono nowe zestawienie \\Wydruki pozmocnicze\Przeciętne zatrudnienie w etatach -zestawienie generuje przeciętne zatrudnienie przeliczane na pełny wymiar czasu pracy oraz w osobach, wyliczane metodą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych. generowanie zestawienia wykonywane jest po polu 'Typ grupy' w bazie hierarchia. Użytkownik do zestawienia ma możliwość wyboru (oprócz standardowego filtru) także rodzaj nieobecności, dany rok oraz miesiąc.Zestawienie generowane w podziałem na jednostki/grupy wchodzące w skład danej jednostki oraz na końcu widnieje zestawienie ogółu wzgledem poszczególnych grup.
 
Aktualizacja programu Księga dochodów do wersji 3.102b PDF Drukuj E-mail
piątek, 16 październik 2009

Zmiany 3.102b

 • dodano nową opcję w programie - NOTY ODSETKOWE
    Aplikacja umożliwia wystawienie noty odsetkowej w przypadku nieterminowego wykonania wpłaty przez beneficjenta.
    Terminowość wpłaty stwierdzana jest na podstawie daty wymagalności (nowe pole, dostępne przy dodawaniu i edycji wpłaty) w stosunku do daty wpływu. W przypadku nie określenia daty wymagalności aplikacja nie wystawi noty odsetkowej.
    Odsetki wyliczane są na podstawie oprocentowania wprowadzanego w DANE \ OPROCENTOWANIE
    Obsługa not odsetkowych możliwa jest również z okna WPISY po wcześniejszym wybraniu odpowiedniej wpłaty i kliknięciu prawego klawisza myszy.
    Noty odsetkowe są automatycznie drukowane dla wpłat importowanych z wyciągu bankowego (w przypadku gdy zostanie uzupełniona data wymagalności)
 
Aktualizacja programu Płace do wersji 20.017e PDF Drukuj E-mail
czwartek, 01 październik 2009

Zmiany 20.017e

 • dodano nowy rodzaj zwolnienia "Urlop Szkolny(bezpłatny)",
  który ma wpływ na listy wypłat jak "Urlop bezpłatny"
 
Aktualizacja programu Księga dochodów do wersji 2.025 PDF Drukuj E-mail
wtorek, 29 wrzesień 2009

Zmiany 2.025

 • dodano nową opcję 'ENBEPE / VIDEOTEL + klasyfikacja budżetowa ' przy wyborze rodzaju przelewu przy definicji kont, co umożliwia generowanie pliku przelewów wraz z klasyfikacją budżetową
 
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 391 - 416 z 759
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3715248

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team