Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
News


Rejestr ZFŚS PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

    Program przeznaczony jest do prac związanych z rejestracją spraw socjalnych.

Krótka charakterystyka programu: 

 • silnik bazy danych oparty na bezpłatnym serwerze SQL FIREBIRD
 • możliwość definiowania dowolnej liczby rodzajów świadczeń
 • automatyczne tworzenie kart osobowych
 • możliwość wymiany danych z programem Płace
 • rozbudowany system tworzenia i zarządzania planami spłat
 • ewidencja wniosków, umów, kart, planów spłat
 • możliwość rejestracji rocznych dochodów dla opiekunów i osób pod opieką
 • proste w obsłudze mechanizmy filtrujące
 • możliwość wykonywania raportów, m. in.:
      - zestawienie umów
      - zestawienie kart
      - zestawienie wniosków
      - zestawienie planów kont
 • możliwość wykonywania wydruków pomocniczych, m. in.:
      - wydruk umowy
      - wydruk świadczeń
      - wydruk wykazu kart
      - wydruk osób pod opieką według opiekunów

 

Rozliczenie kierowców PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

ROZLICZENIE KIEROWCÓW

Dokument w trakcie aktualizacji  ...... 

Biegli zmiany PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

BIEGLI zmiany 

ver. 10.375 [2017.06.30]   
    - dodano nazwę jednostki w treści przelewu (Videotel)
      ('Bazy danych'->'Konto'->opcja 'Jednostka')

ver. 10.374 [2016.02.01]   
    - poprawiono treść papierowej wersji PIT-11(23)

ver. 10.373 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)

ver. 10.372 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)
    - poprawiono E-PIT-R(18)

ver. 10.371 [2016.01.22]   
    - dodano wydruki PIT-11(23), PIT-R(18), PIT-8C(8)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.370 [2015.05.26]   
    - poprawiono format plików przelewów Videotel pod kątem zgodności z nowym systemem NBP

ver. 10.369 [2015.01.12]

    - dodano wydruki PIT-11(21), PIT-R(17), PIT-8C(7) oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.368 [2014.07.24]

    - uaktualniono opłatę pocztową od przekazów (1% + 5,30)

ver. 10.367 [2014.05.26]   
    - poprawiono stabilność okna Dodaj Rachunek

ver. 10.366 [2014.02.04]   
    - poprawiono mechanizm tworzenia list korygujących

ver. 10.365 [2014.01.12]   
    - dodano wydruki PIT-11(20), PIT-R(16), PIT-8C(6)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji
    - dodano filtr po numerach list wypłat przy generowaniu
      zestawienia dla jednostek szczegółowego i ogółem
    - poprawiono funkcjonowanie filtrów na wydrukach danych os.
    - poprawiono generowanie przelewu KREDYTBANK'u
    - poprawiono filtrowanie zestawienia dla jednostek paragrafowego
    - inne zmiany poprawy stabilności systemu

ver. 10.364 [2013.02.12]   
    - poprawiono transfer danych do e-pit8c
    - wydruk listy wypłat nr 13 poszerzono o dodatkowe kolumny
    - na wydrukach usunięto frazy "biegły" kiedy wydruk nd.
    - większa tabela klas./zest. na wydruku nr 1 list wypłat

ver. 10.363 [2012.02.23]   
    - poprawiono problem występujący przy generowaniu e-PIT-11
      dla biegłych o wielu rodzajach
    - dodano sekcję informacji o działalności gospodarczej na
      zawiadomieniu uzupełnienia danych osobowych
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'PUSTY UZUP. D.
      OSOB. (tylko nazwisko)' )
    - dodano kolumnę PESEL na zestawieniu biegłych do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'1. Zestawienie
      biegłych do urzędów' )

ver. 10.362 [2012.01.30]   
    - dodano obsługę E-Deklaracji
      Program Biegli2 daje możliwość eksportu deklaracji PIT do
      formatu elektronicznego (XML). Deklaracje PIT-11, PIT-R
      oraz PIT-8C należy następnie uzupełnić kwalifikowanym
      podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane
      PITy zaimportwać aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu
      system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli
      na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF.
      System E-Deklaracji wymaga kodowania urzędów skarbowych we
      własnej numeracji. Podczas pierwszego procesu generowania
      użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie kodów urzędów
      do których właśnie tworzy pliki XML. W tym celu będzie musiał
      powiązywać adekwatne urzędy z bazy E-Deklaracji z urzędami
      ze swojej bazy danych, dla których po raz pierwszy tworzy EPITy.
      System wyświetli okno z opisem jaki urząd należy powiązać. Po
      kliknięciu 'Przypisz kod' (lub podwójne kliknięcie myszką poz.)
      przejdzie do okna 'Edytuj urząd skarbowy' gdzie należy kliknąć
      'Zapisz'.
      Jeśli użytkownik nie wie jaki urząd właśnie jest
      przetwarzany (np. ze względu na niewystarczający opis okna)
      należy kliknąć 'Zamknij' na oknie 'Wybór KODU US'. Zostanie
      wyświetlone okno 'Edycja urzędu skarbowego' gdzie będzie dużo
      więcej danych i stąd można ponownie wybrać odpowiedni kod
      klawiszem 'Pobierz kod'.
      Konfiguracja programu Biegli:
      W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
      Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
      ( http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl )
      lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
      Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik
      w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
      ('Ustawienia'->'Ścieżki'->'E-Deklaracje')
      Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego
      PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
      Program Biegli2 zawiera pliki PDF PIT-11, PIT-R, PIT-8C w:
      ('C:\Biegli2\EPit\Wzory')
      Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF
      deklaracji PIT np. PIT-11(19)_v1-0E.PDF, następnie
      ('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane')
      wybieramy plik XML wygenerowany przez program Biegli2.
      PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać
      z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane')
    - dodano wydruk listy wypłat Zarządzenie wypłat dla ławników
      ('Listy-zestawy'->'32. Zarządzenie lista dla ławników')

ver. 10.361 [2012.01.11]    
    - usprawniono wstawianie NIP/PESEL na PIT w roku 2012
      Jeżeli podatnik jest watowcem program wstawia NIP, w innych
      przypadkach PESEL.
      Jeżeli podatnik musi mieć wstawiony NIP i nie jest watowcem
      należy zaznaczyć opcję "działaność gospodarcza" w ustawieniach
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Działalność gospodarcza')
      Jeżeli należy wstawić NIP i brak go w bazie danych program
      wstawi PESEL.
      Jeżeli należy wstawić PESEL i brak go w bazie danych program
      wstawi NIP.

ver. 10.360 [2012.01.02]    
    - dodano nowe formularze PIT: PIT-11(19), PIT-R(15), PIT-8C(5)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (19)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R  (15)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8C (5)' )
    - wydruk z miejsca 'Rachunki dla wszystkich' poszerzno o pola
      data wymagalności, data wpływu 1, data wpływu 2, d. zapłaty
      ( 'Rachunki dla wszystkich'->'Drukuj' )
    - dodano opcję grupowego przenoszenia rachunków poza listę wypłat
      ( Na oknie Listy wypłat należy na ostatniej kolumnie z rach.
        wybrać odpwiednie pozycje i kliknąć 'Usuń z listy' )
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'30. Lista z klasyfikacją/zest. (2)')
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'31. Zestawienie z klasyfikacją (3)')
    - poprawiono stawkę VAT na 23% w rezerwacji z Sum Depozytowych

ver. 10.359.5 [2011.03.30]    
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku bez szczegółów
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podz. pod. ogólnie' )
    - zmieniono nagłówki karty biegłego w programie z "Karta biegłego"
      na "Karta osobowa"

ver. 10.359 [2011.03.22]    
    - dodano zestawienie osób do PIT-8C
      ( Osoby zbierane są do zestawienia na podstawie warunku  
        PIT-8C ustawianego na osobach w bazie osobowej )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Zestawienia osób do PIT'->'PIT-8C' )
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku (dochodowy/zryczałtowany)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podział podatku' )     

ver. 10.358 [2010.01.04]   
    - dodano możliwość ustawienia stawki VAT dla wszystkich osób
      Należy w tym celu wybrać osobę z listy, przejść do jej ustawień
      i w sekcji VAT wprowadzić stawkę, którą można zastosować dla
      wszystkich osób w bazie danych.
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Ustaw stawkę VAT dla wszystkich'
    - poprawiono sumowanie na wydruku listy wypłat nr 28
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'28...' )
    - poprawiono sumowanie na PIT-R (pole 'Razem' nr 80)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R ' )
    - dodano wydruk kopert adresowych w formacie C5
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adresowe f. C5' )
    - dodano wydruki kopert w formacie C5 dla zestawień PIT
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT8-PIT11 KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT-R KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      Koperty posiadają definiowalną część stępla pocztowego. Zmiany
      wartości drukowanej na kopercie należy dokonywać w:
      ( 'Ustawienia'->'Stępel pocztowy' )
      Dodatkowo pod nadawcą na kopercie można wprowadzać dowolne dane.
      Na oknie Wydruki Zestawienia służy do tego pole 'Dodatkowe inf. na wydr.'   
    - poprawiono drukowanie kwestionariuszy osobowych (przypadek kiedy
      osoba nie posiada zdefiniowanego urzędu skarbowego)
    - dodano możliwość drukowania stępla pocztowego na kopertach
      C5 do urzędu skarbowego
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano pozycję województwo na kwestionariuszu osobowym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Kwestionariusz os.')

ver. 10.357 [2010.10.11]
    - poprawiono wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z zestawieniem (sumy depozyt.)
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
    - poszerzono wydruki danych osobowych o pola "telefon" oraz "e-mail"

ver. 10.356 [2009.08.04]
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem dziennym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy dzienne' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym w obrębie jednostki
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie wewnętrznie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym odgórnie
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie globalnie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych z podziałem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla grup'->'Miesięcznie' )
    - dodano wyświetlanie jednostki organizacyjnej na pasku dla osoby
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - dodano filtrowanie po jednostkach dla zestawień dla jednostek
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek' )
    - poprawiono wyświetlanie adresu biegłego na oknie Rachunku

ver. 10.355 [2009.03.26]
    - dodano wydruk list wypłat sortowany po numerze list
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat sort. po nr' ) 

ver. 10.354 [2009.03.25]       
    - dodano możliwość drukowania rachunków zatwierdzonych na oknie
      wydruki zestawienia dla listy wypłat i rozchody
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat' filtr rach. zapłacone)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Rozchody' filtr rach. zapłacone)
    - dodano wydruk numer 29. Lista-wypłaty biegłych (2) dla korekt
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wyp. biegłych (2) dla korekt' )
    - poprawiono drukowanie list wypłat o wysokich wartościach pieniężnych
      wydruki nr 1, 7 dla depozytów na oknie Listy zestawy
    - usprawniono komunikację z programem Finansowo Księgowym

ver. 10.353 [2009.02.22]       
    - dodano możliwość definiowania składek zdrowotnych w PK
      ( 'Wydruki'->'Polecenie księgowania'->'Edytuj'->'Składniki PK'->
        ->'Edytuj'->np.'Pojedyncze'->np.'Pola rach. zapłaconych' )
    - dodano drukowanie kodu pocztowego urzędu skarbowego na PITach

ver. 10.352 [2009.02.15]       
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z klasyfikacją budżetową:     
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'2. Lista-wersja prosta' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Lista wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - usunięto "Pan(i)" z wydruku kopert do urzędów skarbowych
    - poprawiono problemy występujące w miejscu drukowania danych osobowych
      dla wielu biegłych (problem dotyczył baz danych o liczbie osób > 1500)

ver. 10.351 [2009.02.05]   
    - dodano możliwość drukowania PIT do wybranych urzędów skarbowych
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'...', dla wielu,
       filtr urzędy skarbowe )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów skarb. do których przesłano podatek
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów do których wysłatno PIT-R
      Wydruk opiera sie na rach. biegłych, którym ustawiono PIT-R w opcjach.
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'18. Koperty (C5) do US PIT-R' )
    - poprawiono sortowanie na wydruku urzędów skarbowych
      ( 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Drukuj' )

ver. 10.350 [2009.01.28]   
    - poprawiono logikę drukowania PIT-R, wartości opodatkowane są zbierane
      z każdego rachunku bez względu na jego formę podatku
    - wprowadzono filtr rodzaju podatku przy drukowaniu zestawień biegłych
      do PIT-11
    - poprawiono 'literówkę' w PIT-11(17) w nagłówku z "..art. 35 ust.5 ustawy.."
      na "..art. 35a ust.5 ustawy.."

ver. 10.349 [2009.01.22]   
    - poprawiono opis w pozycji 6 na PIT-11 z:
      "Przychody z osobiście wykonywanej dziełalności, o której mowa w art. 13
      pkt 2,4,6 ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 8 ustawy,
      w tym z umowy zlecenia i o dzieło" na:
      "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2,4,6
      ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 7-9 ustawy, w tym 
      umowy zlecenia i o dzieło"

ver. 10.348 [2009.01.18]   
    - dodano PIT-8AR
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8AR (1)' )
    - dodano możliwość określania rodzaju podatku na formularzach PIT-11, PIT-R
    - dodano możliwość usuwania wielu rachunków z listy wypłat jednocześnie
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj', sekcja rachunki, należy
      zaznaczyć na ostatniej kolumnie pozycje do usunięcia, klawisz 'Usuń')

ver. 10.347 [2009.01.08]   
    - przygotowano pit-11 do wersji obowiązującej w 2010 r. (PIT-11 (17))
    - poprawiono liczenie biegłych z limitem kosztów przy korektach globalnych
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
    - dodano nadruk zwrotki adresowej F2
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Zwrotki adresowe F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PIT8-PIT11 Zwrotki adr. F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PITR Zwrotki adr. F2 nadruk' )
   
ver. 10.346 [2009.12.31]   
    - dodano opcję "Globalne korygowanie rachunków zapłaconych"
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
      Funkcja ta może być wykorzystana do korekty rachunków, które
      na przestrzeni roku zostały zapłacone z podatkiem zryczałtowanym, a
      teraz trzeba je skorygować i podatek przeliczyć na dochodowy.
      Na oknie domyślnie wybrano opcję 'kwota wypłaty bez zmian..'. Przy
      ustawieniu którym na rachunku zostają przeliczone jedynie koszty uz.
      przych. i forma podatku, a wartości takie jak kwota wypłaty czy
      wysokość podatku pozostają bez zmian.

ver. 10.345 [2009.12.15]   
    - dodano wydruk "Statystyka miesięczna"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Statystyka miesięczna' )
     - poprawiono stabilność działania wydrykó na oknie 'Listy - zestawy'
     - zmieniono wydruk numer 28 na oknie 'Listy - zestawy' na
      'Zestawienie z klasyfikacją (2)'

ver. 10.344 [2009.09.28]   
    - poprawiono blędy występujące sporadycznie na wydruku listy wypłat nr 1
      ( 'Listy wypłat'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem'->'Drukuj' )
     - dodano sterowanie sprawdzania rachunków zerowych, użytkownik
      podejmuje decyzję czy pozwalać na zapis rachunków zerowych
      ( 'Ustawienia'->'Opcje globalne programu'->'Dodaj rachunek'->
        'Wymagana wartość rachunku różna od zera' )

ver. 10.343 [2009.06.29]   
    - dodano opcję domyślnego ustawiania funkcji podatku zryczałtowanego
      ( 'Ustawienia'->'Podatki'->'Kontroluj poprawność podatku zrycz.' )
    Funckjonalność ta pozwala na rezygnację z kontroli nad wypłacaniem
    rachunków obejmowanych podatkiem zryczałtowanym (opod. dla os <= 200zł)
    - dodano wydruk "28. Lista-wypłaty biegłych (5)"
      ( 'Listy wypłat'->'28. Lista-wypłaty biegłych (5)'->'Drukuj' )

ver. 10.342 [2009.05.28]   
    - poprawiono wyliczanie klasyfikacji budżetowej w przelewach Videotel
    - użytkownik może ręcznie modyfikować składkę zdrowotną przy
      ustawionej opcji "Zapłać rachunek" na oknie Rachunek
    - dodano informację o jednostce w stopkach wydruków programu
    - dodano wydruk "27. Lista-wypłaty biegłych (4)", na którym dodano
      informację o domyślnym numerze rachunku biegłego oraz pozycję
      "sprawdził pod względem merytorycznym" do podpisu
      ( 'Listy wypłat'->'27. Lista-wypłaty biegłych (4)'->'Drukuj' )
    - dodano wydruk "Kwestionariusz osobowy szczegółowo"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Wgląd do danych'->'Kwest. os. szczeg.' )
      ( 'Bazy danych'->'Osoba'->'Drukuj' )

ver. 10.341 [2009.04.23]    
    - poprawiono drukowanie rachunków niezapłaconych na kartach biegłych
      na oknie 'Wydruki - zestawienia'
    - dodano informację o dacie statystyk mies. na oknie Dodaj Rachunek
    - dodano sprawdzanie poprawności podatków w momencie zatwierdzania
      listy wypłat

  ver. 10.340 [2009.04.10]    
    - dodano informację o wartościach opodatkowanych w miesiącu dla biegłego  
      na oknie 'Dodaj rachunek'
    - poprawiono wydajność generowania wydruków na oknie 'Listy-zestawy'
    - oraz poprawiono sortowanie na wydruku numer 13
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj' )
    - poprawiono wydruk 'Listy wypłat'
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat z klas./zest.' )
    - poprawiono problem występujący przy drukowaniu uprawnień dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień sieciowych dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień oraz uprawnień sieciowych dla wszystkich użytk.
      ( 'Ustawienia'->'Administracja'->'Użytkownicy'->'Uprawnienia' )

 ver. 10.339 [2009.03.31]    
    - zgodnie ze zmianami w cenniku usług Poczty Polskiej wchodzącymi
      w życie od dnia 01.04.2009, zmieniono wyliczanie prowizji od
      przekazów pocztowych na '1% kwoty przekazu + 5.20zł'
    - poprawiono błąd zaokrąglania podatku w przypadku korygowania
      niepoprawnych podatków biegłych z zaznaczoną opcją "zapłać rachunek"
      (Okno rachunek->włączone 'Zapłać rachunek' i 'Sprawdź podatki'
       ->'Zapisz'-> w przypadku błędów podatków 'Korekta rach zapłaconego')

 ver. 10.338 [2009.03.23]    
    - dodano możliwość automatycznego korygowania rachunków z limitem kosztów uz.
      ( Okno Rachunek opcja "Sprawdź ryczałty" w przypadku korzystania z
      opcji "zapłać rachunek" oraz "Sprawdź poprawność podatku.." w momencie
      płacenia listy wypłat )
      Dla przykładu jeśli osoba rodzaju ławnik miała wprowadzony
      i zapłacony rachunek w trakcie miesiąca wysokości 165.33zł. Rachunek
      ten posiada podatek zryczałtowany. Następnie tydzień później ta
      sama osoba osoba przynosi rachunek wysokości 55.11zł. Po wprowadzeniu
      takiego rachunku w momencie jego płacenia z zaznaczoną opcją kontroli
      podatku zryczałtowanego otwiera się okno kontroli podatków.
      Dana osoba posiada rachunki wysokości 220.44zł, a więc powinna w
      całości posiadać podatek dochodowy. W takim wypadku użytkownik wybiera
      rachunek niepoprawny (tj. ten wysokości 165.33) i przelicza go ponownie.
      Rachunek zostaje "zminusowany" i przeliczony ponownie. Rachunki "na minus"
      i "na plus" zostają dołączone do aktualnie płaconej listy wypłat.

 
ver. 10.337 [2009.03.09]    
    - poprawiono zestawienia dla jednostek oraz dla wydziałów, w których
      występowały błędy po pojawieniu sie podatku zryczałtowanego
    - dodano wydruk 'Lista-lista wypłat (3)' na oknie listy zestawy
    - poprawiono niepoprawnie liczoną wartość ogółem opodatkowaną przy
      rachunkach 'vatowskich' na oknie korygowania rachunków o niepoprawnie
      liczonym podatku
    - poprawiono wydruk nr 5 na oknie drukowania zestawień do urzędów
    - uaktualniono wydruki na oknach "Listy - zestawy", "Wydruki -
      zestawienie" oraz "Zestawienia do urzędów" o informacjie o
      podatku zryczałtowanym

ver. 10.336 [2009.02.23]    
    - dodano wydruki zwrotki adresowej i kopert polec. za potw. odb.
      w formacie 2a. (Całość została przesunięta 4cm do góry i 1cm w lewo
      względem formatu 2. Czcionkę pogrubiono i powiększono)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe' oraz 'Zest. os. do PIT' )
    - zamieniono kolumnę 'forma płatności' na 'podpis' na wydruku
      'Wypłaty na podstawie wybranych list'
    - poprawiono import urzędów skarbowych z bazy US
    - dodano informację o rodzaju podatku na wydrukach list wypłat 3 i 20.
      ( 'Listy wypłat'->'XX. Wydruk listy'->'Drukuj' )
    - dodano wydruki etykiet adresowych w formcie (7x3.5) F2
    - dodano wydruki odpowiednich zestawień podatku zryczałtowanego do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów' )
    - dodano możliwość korygowania rachunków zapłaconych w przypadku
      niezgodności rodzaju wyliczonego podatku (zryczałtowany/dochodowy)
      ( 'Listy wypłat'->'Zapłać'->'Niezgodności podatku dla os'->'K. Rach. Zapł' )
    
ver. 10.335 [2009.02.09]    
    - poprawiono sortowanie na zestawieniach dla urzędów
    - dodano wydruk listy wypłat generowanej na podstawie wybranych list
      ( 'Listy wypłat'->'25. Wypłaty na postawie wybranych list'->'Drukuj' )

ver. 10.334 [2009.02.06]    
    - dodano opcję "Informacja drukowana na raportach (wydrukach)"
      ( 'Bazy danych'->'Konto'->'Dodaj'/'Edytuj'->'Info..' )
      W miejscu tym ustawia się jaka informacja ma być pokazana na odpowiednich
      wydrukach list wypłat. Przykładowo wydruk nr 7.

ver. 10.333 [2009.01.29]    
    - dodano wydruk koperty adresowej poleconej za potwierdzeniem odbioru
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienie osób do PIT'->'Koperty adr. polec. potw.' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adr. polec. potw.' )
    - dodano opcję 'Zdrowotna proporcjonalnie' na oknie 'Wydruki zestawienia'
      Opcja ta odnosi się do drukowania PIT-11. Na formularzu składka zdrowotna
      (odliczona) zostaje wyliczona proporcjonalnie do zdrowotnej pobranej.
    - dodano podział rodzaju podatku na wydruku nr 1. okna list wypłat
      ( 'Listy zestawy'->'Lista z klasyfikacją / zestawieniem'->'Drukuj' )
    - dodano filtr rodzaju podatków na oknie 'Wydruki zestawienie'
      Do wyboru użytkownik ma 3 możliwości:
        - 'Podatki wszystkie' - na wydruku zostają uwzględnione rachunki z podatkiem
          zarówno zryczałtowanym jak i dochodowym.
        - 'Podatek dochodowy' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          dochodowym.
        - 'Podatek zryczałtowany' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          zryczałtowanym.
    - trwają prace nad automatycznym korygowaniem i powielaniem rachunków w przypadku
      niezgodności podatków dochodowego i zryczałtowanego.

ver. 10.332 [2009.01.28]    
    - dodano sprawdzanie poprawności podatku zryczałtowanego
      Problem dzieli się na przypadki:
        1. Płacenie biegłym przez listę wypłat
        2. Płacenie biegłych z limitem kosztów lub skł. zdrow. przez "Zapłać rachunek"

      Ad. 1.
        Po wybraniu "Zapłać" danej listy na nowo otwartym oknie użytkownik wybiera
      "Sprawdź poprawność podatku zryczałtowanego". Jeśli na liście znajdują się rachunki
      biegłych, u których występuje nieprawidłowość podatku zryczałtowanego/dochodowego
      zostaje otwarte okno z poziomu którego możemy 'naprawiać' niepoprawne rachunki.
      Uwaga. Jeśli rachunki posiadają daty rachunku z miesiąca innego niż płatności
      listę należy najpierw zatwierdzić. Płacić po zatwierdzeniu. Niedogodność ta zostanie
      poprawiona w kolejnych aktualizacjach.

      Ad. 2.
        W przypadku zaznaczonej opcji "zapłać rachunek" na oknie z rachunkiem
      zostaje odblokowana pozycja "Razem nieopodatkowane w miesiącu". W miejscu tym
      wyświetla się suma wartości opodatkowanych dla biegłego w danym miesiącu płatności.
      Jeśli pole podświetlone jest kolorem czerwonym oznacza to niepoprawne ustawienie
      rodzaju podatku wprowadzanego rachunku. Kolor zielony oznacza poprawny rachunek.
      Zaznaczona "Sprawdź ryczałty" daje możliwość po zapisaniu wprowadzanego rachunku
      dodatkowego sprawdzenia poprawności podatków dla biegłego. W razie niezgodności
      zostaje otwarte okno korygowania rachunków.
      
      Okno korygowania rachunków
        Na oknie tym zostają wyświetlone wszystkie rachunki dla konkretnego biegłego
      z danego miesiąca płatności. Na stopce okna wyświetla się krótki raport o
      poprawności rachunków pod względem ustawionego podatku. Jeśli występują niezgodności
      informacja statusowa zostaje podświetlona kolorem czerwonym.
      Rachunki niepoprawne użytkownik może ponownie przeliczyć ustawiając odpowiedni
      rodzaj podatku.
      Rachunki zapłacone nie dają się ponownie przeliczać. Rachunki te można korygować klikając
      przycisk "Korekty" i postępując standardowo jak w przypadku tworzenia list korygujących.
      Po powrocie z korygowania list do okna korygowania rachunków (zwracając uwagę
      na wartość Brutto ogółem ) nowe poprawne rachunki można wprowadzać z okna "Listy" lub
      wracając do okna "Rachunek" (w przypadku kiedy okno korygowania rachunków otworzyło
      się z okna Rachunek z wybraną opcją 'zapłać rachunek' i kliknięto 'zapisz i dodaj nowy')    

    - dodano pozycje podatek zryczałtowany na wydruku okna Statystyka
      ( Rachunki dla wszystkich->Statystyka->Drukuj )
    - poprawiono problemy z LP na wydruku 'Zestawienie osób do PIT'->'PIT-11'

ver. 10.331 [2009.01.14]    
    - poprawiono generowanie PIT-11 przy ustawionej opcji 'Koszty uzysku
      mogą być wyższe niż wydatek w miesiącu'. Usunięto niepotrzebne dodawanie
      kosztów uzyskania przych. z miesiąca w którym biegły miał tylko
      rachunki z wartościami nieopodatkowanymi.

 ver. 10.330 [2009.01.13]   
    - dodano możliwość przeliczania rachunków dla osób z limitem kosztów
      uzyskania przychodu i składką zdrowotną (Ławnicy, Lekarze sądowi,...)
      z uwzględnieniem podatku zryczałtowanego
    - trwają prace nad mechanizmem automatycznego przeliczania rachunków
      w świetle zmian zasad wyliczania podatku dochodowego

ver. 10.329 [2009.01.12]   
    - dodano funkcję serwisową 'Przeliczanie ponowne rachunków niezapłaconych'
      Funkcja przelicza jeszcze raz wprowadzone rachunki niezapłacone
      uwzględniając aktualne ustawienia takie jak oprocentowanie podatu i inne.
      Funkcji należy użyć przede wszystkim jeśli były wprowadzane zobowiązania
      w 2008 roku na rok 2009 i rachunki posiadają teraz niepoprawny podatek.
    - poprawiono błędne przeliczanie rachunków ze składką zdrowotną, które nie
      uwzględniało aktualnie ustawionego podatku

ver. 10.328 [2009.01.07]
    - zmieniono sposób współpracy z programem Finansowo Księgowym.
      W miejscu 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK - WB' należy
      wskazać katalog w którym znajduje się plik FK_PRZELEWY.EXE. W zależności
      od programu, do którego zostanie ustawiona ścieżka w programie tym
      będą zapisywane automatyczne wyciągi bankowe.
      Przykładowo jeśli ścieżka zostanie ustawiona na 'c:\albit\fk7\fk_przelewy.exe'
      program Biegli2 będzie powiązany z programem FK7.
      Natomiast jeżeli wersja programu finansowo księgowego to FK6,
      scieżkę ustawiamy np.:'c:\albit\fk\fk_przelewy.exe'.

ver. 10.327 [2009.01.06]
    - program przygotowano do współpracy z programem Finansowo
      Księgowym w wersji 7 (FK7) (Poprzednie wersje FK nie będą dalej
      obsługiwane)
      UWAGA! Należy ustawić ścieżkę do programu FK7_PRZELEWY.EXE. Ustawień
      dokonuje się na oknie 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK7 - WB'.
    - Uwaga. Przypomina się, że z wejściem w nowy rok rozliczeniowy 2009
      w programie Biegli 2 należy zmienić takie ustawienia jak wysokość
      podatku i koszty uzyskania przychodu. Podatek w wysokości 18% należy
      ustawić w miejscu 'Ustawienia'->'Podatki'. Koszty uzyskania przychodu
      ustawiamy w 'Ustawienia'->'Koszty uzyskania przychodu'. Dla roku 2009
      na oknie 'KUP' wprowadzamy kolejno 20.00, 50.00, 1335.00 i 1668.72. Po
      wprowadzeniu wartości rocznych limitów kosztów należy jeszcze rozbić
      te wartości na limity miesięczne. Dokonujemy tego klikając w przyciski
      'Miesięcznie', następnie na nowo otwartym oknie 'Przelicz'.

ver. 10.326 [2008.12.31]
    - dodano wydruk PIT-11 w wersji 16
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (16)' )
    - dodano możliwość pobierania danych z bazy urzędów skarbowych na
      oknie edycji/wprowadzania urzędu skarbowego
      ( Okno 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Dodaj/Edytuj', przycisk   
    - dodano obsługę podatku zryczałtowanego
      ( Okno 'Dodaj/Edytuj rachunek' opcja 'Ryczałt' )
      Do zestawienia rocznego PIT nie będą wliczane rachunki z zaznaczoną
      opcją 'Ryczałt'. Rodzaje biegłych ze składką zdrowotną lub limitem
      kosztów uzyskania przychodów na dzień dzisiejszy nie posiadają opcji
      podatku zryczałtowanego

ver. 10.325 [2008.08.25]
    - dodano wydruk "Zestawienie z klasyfikacja ze zdrowotną"
      ( Okno 'Listy - zestawy', wydruk pozycja 24. )
    - poprawiono detekcję podobnych rachunków przy wprowadzaniu nowego
    - poprawiono stabilność programu

ver. 10.324 [2008.06.30]
    - modyfikacja opcji przekazów pocztowych - zmieniono wyliczanie opłaty
      pocztowej ( 5 zł + 1 % kwoty przekazu )

ver. 10.323 [2008.06.27]
    - dodano możliwość przeliczania podatku według zestawienia
      miesięcznego dla rachunków płaconych w czasie wprowadzania
      (

FK zmiany PDF Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

FK Księgowość zmiany  FK7

 
Zmiany  7.17.06 z dnia 2017.07.04
- Aktualizacja generowania plików JPK.
 
Zmiany  7.17.05 z dnia 2017.04.20
-Aktualizacja wydruków:
     - Zestawienie zadań wg paragrafów
     - Analiza wykonania wydatków
 
Zmiany  7.17.04 z dnia 2017.03.15 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0,
- Poprawienie błędu połączenie w Aktualizacji planu kont.

Zmiany  7.17.03 z dnia 2017.03.01 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Poprawienie zapisu konta w planie kont
- Poprawienie generowanie deklaracji VAT-7(22) na 2017
- Poprawienie generowania przelewów.
 
Zmiany  7.17.02 z dnia 2017.02.10 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wyeksportowanie danych w formacie JPK
    - JPK VAT
    - JPK FA
    - JPK KR
- Możliwość przypisania typu konta do konta z planu kont (wymagane przy eksporcie do JPK)
 
Zmiany  7.17.01 z dnia 2017.01.18 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Aktualizacja rozksięgowywania faktur z roku 2016 (podwójny zapis na koncie 990)

Zmiany  7.16.09 z dnia 2016.12.12 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość zaksięgowania faktury z Obciążeniem Odwrotnym
- Dodano obsługę wyciągów bankowych:
  -    BGŻ BNP Paribas SA – MT940
  -    BPS – MT940
 
Zmiany  7.16.08 z dnia 2016.10.05 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7(17) na rok 2016
- Aktualizacja wydruk Grup Wydatków
 
Zmiany  7.16.07 z dnia 2016.08.08 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano obsługę Grup planowania (instrukcja w osobnym pliku ../FK7/Instrukcje/ Instrukcja par 4000.pdf)

Zmiany  7.16.05 z dnia 2016.05.12 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano obsługę wyciągów bankowych i płatności masowych Getin Bank XML
- Rozszerzono pola Login i Hasło do 30 znaków.

Zmiany  7.16.04 z dnia 2016.03.15 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7(16) na rok 2016
- Dodano obsługę wyciągów bankowych BS Kielce  
 
Zmiany  7.16.03 z dnia 2016.02.29
- Możliwość utworzenia nowej bazy na rok 2016 z roku 2016 (dla prokuratur apelacyjnych)
 
Zmiany  7.16.02 z dnia 2016.01.26
- Możliwość utworzenia paragrafu 4000 z przypisanie tylko do konta 980.
 
Zmiany  7.16.01 z dnia 2015.12.31
- Aktualizacja zapisu pliku Ustawienia.xml przy tworzeniu bazy na nowy rok.
 
Zmiany  7.15.06 z dnia 2015.11.26
- Aktualizacja wczytywanie wyciągów bankowych NBP w formacie „Szeroki 2”

Zmiany  7.15.05 z dnia 2015.09.25
- Zaktualizowano wydruków:
        - Wydruki księga główna analitycznie
        - Wydruki – zadania
        - Wydruki definiowalne
        - Zestawienie wydatków strukturalnych
 
Zmiany  7.15.04 z dnia 2015.08.19
- Zaktualizowano deklaracje VAT-7 (15) – od lipca 2015.

Zmiany  7.15.03 z dnia 2015.06.09
- Dodano możliwość wczytania wyciągu bankowego NBP w formacie „Szeroki 2”
(Należy zmienić format wczytywanego pliku WB w Definicje->Definicje FK -> Definicje rodzaje dokumentów -> Rodzaje dokumentów (Opcje dla danego WB)

Zmiany  7.15.02 z dnia 2015.05.26
- Dodanie ustawienie baz jako archiwalne (program zarzadzanie bazami.exe)
- Dodano możliwość zrobienia wydruku z Zestawienia -> Zapisy
- Aktualizacja generowania przelewów do systemu bankowego NBP

Zmiany  7.15.01 z dnia 2015.02.24
- Dodano możliwość podłączenia wielu baz programów Płace, Biegli, Prace zlecone, Kasa – instrukcja znajduje się katalogu FK7/Instrukcje
- Aktualizacja funkcji przypisywania firm do kont typu Memoriał 2
- Aktualizacja funkcji przypisywania jednostki do dekretacji
- Aktualizacja funkcji zmiany zadania
- Aktualizacja funkcji generowania dekretacji wykonania zaangażowania w fakturach.
 
Zmiany  7.14.12 z dnia 2014.11.25
- Dodano możliwość dopisania domyślnego zadania dla podpozycji paragrafu.
- Dodano możliwość dodawania podpozycji ze słownika.
- Aktualizacja wydruku: Wydruk planu kont.
 
Zmiany  7.14.11 z dnia 2014.08.28
- Aktualizacja wydruku Zapisy dla zadania, dodano:
  - Filtr daty
  - Filtr jednostki
  - Filtr paragrafu
  - Podsumowanie
- Dodano uprawnienie do generowania przelewów do banku 
 
Zmiany  7.14.10 z dnia 2014.07.28
- Aktualizacja automatycznego zapisu dekretacji konta 990
 
Zmiany  7.14.09 z dnia 2014.07.10
- Aktualizacji księgowania Szablonów Księgowania
- Aktualizacja wydruku PK :
                -Do stopki nr 3 dodano pole TERMIN PŁATNOŚCI
 
Zmiany  7.14.08 z dnia 2014.06.23
- Usunięcie błędu przy usuwaniu dekretacji.

Zmiany  7.14.07 z dnia 2014.06.12
- Dodanie możliwości automatycznego uzupełnienia wykonanie zaangażowania (998 po stronie WN)
- Aktualizacji księgowania Szablonów Księgowania
 
Zmiany  7.14.06 z dnia 2014.04.010
- Aktualizacja wydruk Grupy Wydatków
 
Zmiany  7.14.05 z dnia 2014.04.01
- Aktualizacja wydruk Zestawienie zadań wg paragrafów
 
Zmiany  7.14.04 z dnia 2014.03.27
- Optymalizacja pracy programu
- Dodanie Grup Finansowych oraz możliwość przypisanie grupy do podpozycji paragrafu.
- Dodanie wydruku Grupy Wydatków
  Aby wydruk pokazywał prawidłowe dane należy ustawić w definicji paragrafu Grupę Wydatków do pozycji bądź podpozycji .
    o    Wyliczanie zobowiązań „2”
    o    Plan z Definicje->Definicje planu (p
 
Zmiany  7.14.03 z dnia 2014.01.20
- Optymalizacja pracy programu
- Dodanie sortowania firm na oknie importu z poprzedniej bazy.

Zmiany  7.14.02 z dnia 2014.01.13
- Aktualizacja funkcji dodawania pozycji do paragrafu.
- Dodanie sortowania firm na oknie dopisania firmy do pozycji paragrafu (Memoriał2) poprzez kliknięcie nagłówka kolumny.
 
Zmiany  7.14.01 z dnia 2014.01.02
- Poprawienie funkcji dodawania pozycji paragrafu.
 
Zmiany  7.13.10 z dnia 2013.12.17
- Aktualizacja wydruku:
    - Rejestry (FV)
    - Potwierdzenie sald
- Dodanie Grup Finansowych oraz możliwość przypisanie grupy do pozycji paragrafu.
 
Zmiany  7.13.09 z dnia 2013.11.13
- Import wyciągów bankowych Bank Spółdzielczy – Sandomierz
- Optymalizacja pracy programu
- Aktualizacja generowania przelewów do VideoTel’a
 
Zmiany  7.13.07 z dnia 2013.06.07
- Optymalizacja pracy programu
- Import e-Faktur (UPC)
- Dodanie do paragrafu opcji przypomnienia wybrania Wydatku Strukturalnego
- Aktualizacja funkcji sortowania planu kont
- Aktualizacja wydruku:
    - Zestawienia zadań – Zadania wg paragrafów (wyliczanie podwójnych sald na zobowiązaniach)
    - Sprawozdanie RB BZ1 (wyliczanie podwójnych sald na zobowiązaniach)
 
Zmiany  7.13.06 z dnia 2013.05.07
- Optymalizacja pracy programu
- Optymalizacja wczytywania wyciągów bankowych
- Aktualizacja dopisywania osób do kartotek
 
Zmiany  7.13.05 z dnia 2013.04.04
- Optymalizacja pracy programu
- Definiowanie linii sprawozdania RB-BZ1
  Instrukcja  (http://albit.strefa.pl/instrukcje/Definicja_BZ1.htm)
 
Zmiany  7.13.02 z dnia 2013.01.30
- Aktualizacja funkcji pobierania dokumentów zewnętrznych z programu KASA
- Aktualizacja funkcji pobierania dokumentów zewnętrznych z programu PŁACE
- Aktualizacja funkcji wczytywania wyciągów bankowych
- Aktualizacja wydruków:
  - Kartoteki paragrafowe
  - Zbiorcza analityka paragrafowa
 
Zmiany  7.13.01 z dnia 2013.01.02
- Dodanie wydruku:
    - Zestawienie wykonanie wydatków wg źródeł finansowania
    - Zestawienie zbiorcze instytucji

 Zmiany  7.12.12 z dnia 2012.11.28
- Aktualizacja wydruków:
  - Zbiorcza analityka paragrafów dochodowych
  - Zbiorcza analityka paragrafów wydatkowych

Zmiany  7.12.11 z dnia 2012.10.16
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań wg paragrafów
- Aktualizacja funkcji rozksięgowywania faktur z poprzedniego roku
- Dodane możliwość wczytywania wyciągu bankowego z banku PKO BP

Zmiany  7.12.10 z dnia 2012.10.09
- Dodano kontrole planu na pozycji paragrafu planów.
- Aktualizacja funkcji wczytywania wyciągów bankowych

Zmiany  7.12.09 z dnia 2012.09.30
- Aktualizacja wydruków
- Poprawiona funkcją sumowania sald na Raportach definiowalnych
- Dodano opis pozycji przy definiowaniu planów.

Zmiany  7.12.08 z dnia 2012.08.09
- Kontrola planu na paragrafie
- Aktualizacja funkcji dopisywania osób do kartotek
- Dodanie wydruku Kartoteka Rozdziału
- Dodano funkcjonalność wyszukiwania dekretów z wielu lat
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników
 

Zmiany  7.12.07 z dnia 2012.07.13
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań – Zadanie wg paragrafów
- Dodano możliwość kontroli daty wykonania sprawozdań (Ustawienia ->Parametry: System)

Zmiany  7.12.06 z dnia 2012.07.09
- Dodano możliwość wyłączenia wyliczania zobowiązań dla zadań (Ustawienia ->Parametry: Wyliczenia)
- Dodano możliwość kontroli daty wprowadzanych dokumentów (Ustawienia ->Parametry: System)
- Nowe funkcje serwisowe:
    - 21. Wstawienie zadania do dekretacji z definicji paragrafów
    - 22. Wstawienie dowolnego zadania do wszystkich wpisów zobowiązań bez wybranego zadania
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.05 z dnia 2012.06.18
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań – Zadanie wg paragrafów (dodano kolumnę zobowiązania)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.04 z dnia 2012.05.28
- Aktualizacja generowania sprawozdania BZ1 (export do pliku excel’a)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.03 z dnia 2012.04.18
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań wg paragrafów (dodano plan do pozycji i podpozycji paragrafów)
- Dodanie sprawozdania BZ1 (export do pliku excel’a)
- Dodanie opcji w definicji paragrafów – Rodzaj wydatków (majątkowe/pozostałe)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.02 z dnia 2012.03.29
- Aktualizacja edycji zadań (możliwość zmiany nazwy zadania)
- Dodanie grup zadań
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.01 z dnia 2012.03.08
- Aktualizacja wydruku sprawozdań
- Aktualizacja wydruku Rejestru Faktur
- Aktualizacja funkcji „Usuń Wiele”
- Aktualizacja komunikatu przy księgowaniu dokumentów
- Aktualizacja powielania definicji dokumentów zewnętrznych oraz definicji WB
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.27 z dnia 2011.11.10
- Możliwość wygenerowanie deklaracji VAT-7
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.26 z dnia 2011.10.13
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.25 z dnia 2011.10.06
- Dodano funkcję przypomnienia wybrania zadania (Ustawienia -> Parametry)
- Dodano funkcję powielania pozycji definicji dla dokumentów zewnętrznych z programu Płace.

Zmiany  7.11.24 z dnia 2011.09.12
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury

Zmiany  7.11.23 z dnia 2011.08.24
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury
- Aktualizacja funkcji generowania PK z planów zadań i paragrafów

Zmiany  7.11.22 z dnia 2011.08.02

- Dodanie podsumowania kwoty na oknie tworzenia przelewów do programu bankowego.
- Optymalizacja wydruku zestawu przelewów.
- Dodano możliwość importowanie wyciągów bankowych z banku BGK  (format XML)

Zmiany  7.11.21 z dnia 2011.06.17

- Aktualizacja wydruku Zestawienie kontrolne faktur
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Aktualizacja funkcji ustawienia zapłaty faktury
- Aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków (Jednostki organizacyjne)

Zmiany  7.11.20 z dnia 2011.05.27
- Aktualizacja okna logowania
- Dodano przelewy oczekujące do systemu bankowego VideoTel
- Dodano wydruki Rejestru sprzedaży i Rejestru Zakupu

Zmiany  7.11.19 z dnia 2011.05.11
- Zaimplementowano połączanie z programem Opłaty Komornicze wersja 2.100

Zmiany  7.11.18 z dnia 2011.05.04
- Rozszerzono okno wprowadzania faktur o pola: stawka VAT oraz VAT do odliczenia
- Aktualizacja wydruków:
    - Wydruk rejestrów
 

Zmiany  7.11.17 z dnia 2011.03.19

- Dodano export do Excel’a sprawdzania RB-WS
- Aktualizacja funkcji zapisu księgowego (Błąd strony MA)

Zmiany  7.11.15 z dnia 2011.03.05

- Dodano wydruki z kartotek paragrafowych dochodowych
 

Zmiany  7.11.14 z dnia 2011.02.28

- Aktualizacji funkcji sprawdzania ostatniego poziomu analityki w fakturach
- Dodanie przycisku Drukuj (bezpośredni wydruk) oraz Podgląd (podgląd wydruku)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.12 z dnia 2011.02.22

- Aktualizacji funkcji sortowania osób i firm po nazwie
- Dodanie wydruk Zestawieni zapisów dla zadania (Wydruki -> Zadania)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.10 z dnia 2011.02.08

- Aktualizacja wydruków:
    - karta firmy
    - Dziennik
    - Zestawienie kontrolne dziennika
- Dodanie funkcji serwisowych
    - W przypadku pojawienia się różnic kwotowych w kosztach na paragrafach prosimy o wykonanie Aktualizacji planu kont oraz Sortowanie planu kont a następnie prosimy o wykonanie  Administrator -> Serwis funkcja nr 18
    - W przypadku przeniesienia planu z roku 2010 prosimy o wykonanie Administrator -> Serwis funkcja nr 19
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.09 z dnia 2011.01.30

- Aktualizacja wydruków wniosków zaangażowania
- Odblokowanie zmiany numeru dokumentu i opisu dla dokumentów z rejestru Umowy
- Możliwość pobrania faktur wystawionych z wielu rejestrów
- Aktualizacja funkcji przepisywania faktur wystawianych
 

Zmiany  7.11.08 z dnia 2011.01.28

- Aktualizacja funkcji automatycznej dekretacji zadania z konta wydatków po stronie WN
- Aktualizacja funkcji dopisania konta memoriałowego
- Aktualizacja funkcji porównania firm przy przepisywaniu faktury z zeszłego roku.
- Aktualizacja funkcji automatycznej dekretacji zapłaty zobowiązań.
 

Zmiany  7.11.07 z dnia 2011.01.18

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacji wydruku Księga główna analitycznie (należy wykonać aktualizację planu kont)
- Aktualizacji wydruku kartotek paragrafowych
 

Zmiany  7.11.06 z dnia 2011.01.15

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacja funkcji Importu/Exportu paragrafów
- Aktualizacja wydruku Księga główna analitycznie (należy wykonać aktualizację planu kont)

Zmiany  7.11.05 z dnia 2011.01.14

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacja funkcji zaangażowania

Zmiany  7.11.03 z dnia 2011.01.05

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont

Zmiany  7.11.02 z dnia 2010.12.30

- Dodanie nowego Trybu postępowania
- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont


Zmiany  7.11.01 z dnia 2010.12.20

- Wymagane środowisko .Net 4.0
- Dostosowanie definicji planu kont do wymogów rozporządzenia o planie kont na rok 2011
    - Możliwość zmiany przypisanie konta kosztowego w kartotece paragrafowej
    - Możliwość wyboru konta kosztowego dla konkretnej pozycji karty paragrafowej
    - Możliwość definicji kont (zaangażowania, planu) w karcie paragrafowej

- Dodano nową analitykę konta: Memoriał 2 (możliwość dopisania firmy do ostatniego poziomu analityki paragrafu np.     pozycji lub podpozycji)
- Zmiana procedury aktualizacji planu kont


Zmiany  7.10.34 z dnia 2010.10.29

- Dodano wydruk:
    -Analityka paragrafowa - pionowo
- Możliwość sklonowania / korekty pozycji dokumentu i dekretacji
 

Zmiany  7.10.33 z dnia 2010.10.04

- Aktualizacja wydruków :
    - Księga główna
    - Dziennik ver. 1 i ver. 2

Zmiany  7.10.32 z dnia 2010.09.21

- Aktualizacja wydruków :
    - Księga główna
    - Dziennik ver. 1 i ver. 2
- Zabezpieczenie konta memoriałowego przy księgowaniu FV
- Zestawienia kont

Zmiany  7.10.31 z dnia 2010.09.01

- Aktualizacja funkcji zapisu faktury przedpłatowej
- Aktualizacja widoków bazy danych

Zmiany  7.10.30 z dnia 2010.08.05

- Dodanie identyfikatora zapisu dekretacji
- Aktualizacja filtru na oknie rejestry
- Dodano nowe wersje wydruków:
    - Dziennik
    - Księga główna
- Dodano nowe wydruki
    - Zestawienie wg jednostek
    - Zestawienie dekretacji bez znacznika RB28Z
- Inne poprawki

Zmiany  7.10.27 z dnia 2010.05.31

- Dodanie rejestru Faktury Wystawione (importowanie Faktury wystawionych w programie WEB Faktury)
- Dodanie funkcjonalności Rejestry Vat

Zmiany  7.10.26 z dnia 2010.05.21

- Aktualizacja zliczania wydruków z Wydatków strukturalnych
- Aktualizacja funkcji dodania pozycji paragrafu
- Inne poprawki

Zmiany  7.10.25 z dnia 2010.05.14

- Aktualizacja funkcji zliczania planu zadań
- Aktualizacja funkcji dodania subkonta
 

Zmiany  7.10.24 z dnia 2010.05.04

- Wprowadzenie zmian wg zaleceń kontroli NIK
      - brak możliwości otwarcia miesiąca zamkniętego
      - brak możliwości wyksięgowania dokumentu
      - brak możliwości usunięcia zaksięgowanego dokumentu
      - brak możliwości edycji zaksięgowanego dokumentu
      - dodano funkcje nakazujące zamknięcie miesiąca
      - dodano funkcję uniemożliwiające księgowanie pustego dokumentu
      - inne ograniczenia, które zostały uznane jako niezgodne z UoR
- Aktualizacja wydruku Kartoteka osobowa
- Dodano zabezpieczenie zaksięgowania dokumentu bez dekretacji
- Dodano funkcje dekretacji na kartotekę osobową (pożyczki)
- Aktualizacja okna wprowadzania dekretacji
- Aktualizacja funkcji definicji i pobrania BO
- Dodano funkcję księgowania zapłaty faktur z poprzedniej bazy (ręcznie i automatycznie)
- Inne drobne aktualizacje

 

Zmiany  7.10.23 z dnia 2010.04.07

- Aktualizacja funkcji księgowania od wybranego numeru księgowego

Zmiany  7.10.22 z dnia 2010.04.02

- Aktualizacja funkcji wczytywania Wyciągów bankowych
- Aktualizacja programu Zarządzanie bazami

Zmiany  7.10.21 z dnia 2010.03.31

- Dodano wydruk Polecenia przelewu na oknie edycji dokumentu
- Dodano dwie nowe stopki w wydruku PK (możliwość wyboru na oknie edycji rodzaju dokumentu)
- Aktualizacja funkcji definicji i pobrania BO

Zmiany  7.10.20 z dnia 2010.03.29

- Aktualizacja funkcji zamknięcia miesiąca grudnia
- Aktualizacja generowania sprawozdania RB – WS
- Dodano możliwość zadekretowania kilku pozycji dokumentu tym samym dekretem (multidekret)
- Dodano nowy typ rejestrów:  „Rejestry przelewów”
- Wprowadzono zmiany umożliwiające przejście Prokurator z działu 37 do działu 88
- Aktualizacja wydruku Dziennik


Zmiany  7.10.17 z dnia 2010.03.19

- Aktualizacja funkcji zapisu i edycji dokumentu

Zmiany  7.10.16 z dnia 2010.03.18   

- Aktualizacja funkcji szukania firmy po NIPie (bez kresek i spacji)
- Aktualizacja podsumowania konta bankowego na wyciągu bankowym
- Aktualizacja wydruku Zestawienie wydatków strukturalnych

Zmiany  7.10.15 z dnia 2010.03.11   

- Aktualizacja funkcji wprowadzania planów

Zmiany  7.10.14 z dnia 2010.03.05   

- Dodano zabezpieczenia :
    - Brak możliwości wyksięgowania dokumentu
    - Brak możliwości edycji zaksięgowanego dokumentu

    (Restrykcje dotyczą wyłącznie jednostek, które taką funkcjonalność zamówiły.
        W przypadku chęci wprowadzenia restrykcji prosimy o kontakt z firmą ALBIT)

    - Dodano szczegółowe informacje o dokumencie
    - Aktualizacja wydruk PK
    - Aktualizacja funkcji zliaczania planu zadanań i paragrafów na wydrukach.

Zmiany  7.10.12 z dnia 2010.03.04   

- Zabezpieczenie przed błędnym wyświetlaniem dokumentów Księga Główna

- Aktualizacja funkcji wyłączania paragrafu z definicji planów zadań i paragrafów.

Zmiany  7.10.11 z dnia 2010.03.03   

- Aktualizacja wydruku planów z zadań i paragrafów
- Aktualizacja tworzenia sprawozdań (błąd importu ZZWFJ)
- Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia
- Aktualizacja wydruku wydatków strukturalnych
- Aktualizacja wydruku ewidencja wydatków strukturalnych
 

Zmiany  7.10.10 z dnia 2010.02.25   

- Aktualizacja wydruk raporty definiowalne
- Aktualizacja okna wyboru faktur do zapłaty
- Aktualizacja sprawozdań RZiSJ oraz ZZWFJ
 

Zmiany  7.10.08 z dnia 2010.02.16

- Aktualizacja baz oddziałów i banków na dzień 2010.02.01 (dzięki KIR S.A)
- Dodano sprawozdanie Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (SPRAWOZDAWCZOŚĆ v.4.100n)
- Aktualizacja sprawozdania RB-23
- Aktualizacja Zestawienie kontrolnego dziennika (NIK)
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wydruku Dziennik
- Aktualizacja wprowadzania faktur

Zmiany  7.10.07 z dnia 2010.02.04

- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wpisywania kwoty na oknie dekretacji
- Aktualizacja Zestawienie kontrolnego księgi (NIK)

Zmiany  7.10.06 z dnia 2010.01.29

- Dodano funkcję aktualizacji wpisów planu kont w czasie pracy programu o określonym odstępie czasu (Ustawienia-> Parametry -> Zakładka System)
- Dodano możliwość określenia pozycji załącznika RB-28z z podziałem na zobowiązania według pozycji
- Aktualizacja funkcji Autologowania
- Nowa definicja planów
- Dodanie importu wyciągów dla Kredyt Banku(mt940)
- Aktualizacja definicji przepisania BZ na BO
- Aktualizacja wydruku Kartoteka firmy

Zmiany  7.10.05

- Aktualizacja wydruków
    - Obroty i salda za okres układ II
- Aktualizacja przeniesienie BZ na BO (FK6 -> FK7, FK7->FK7)
- Możliwość tworzenia rocznego sprawozdania RB-28 i RB-23

Zmiany  7.10.04

- Aktualizacja wydruków:
    - Wydatków strukturalnych
    - Budżetu zadaniowego
    - PK
    - Zestawień definiowalnych

Zmiany  7.10.03

- Aktualizacja funkcji przepisania BZ na BO

Zmiany  7.10.02

- Aktualizacja generowania przelewów do VideoTel’a

Zmiany  7.10.01

- Aktualizacja wydruków:
    - Obroty kont Księgi Główna
    - Zapisy na koncie
    - Zbiorcza analityka paragrafowa
    - Kartoteka paragrafowa
    - Analiza wykonania wydatków
    - Dziennik
- Aktualizacja funkcji tworzenia bazy na rok 2010

Zmiany  7.09.55

- Przygotowanie procedury tworzenia bazy 2010

Zmiany  7.09.53

- Aktualizacja wydruków:
    - Obroty kont Księgi Główna
    - Zapisy na koncie
    - Zbiorcza analityka paragrafowa
    - Kartoteka paragrafowa
    - Analiza wykonania wydatków
- Możliwość włączenie / wyłączenia kontroli dat (Ustawienia -> Parametry)
- Możliwość prowadzenia ewidencji WS dla więcej niż jednego konta (wybór kont w definicji konta)
- Automatyczny wybór zadań z definicji pozycji paragrafu

Zmiany  7.09.52

- Aktualizacja automatycznego księgowania wyciągów bankowych z programu Płace i Biegli2
- Dodano kodowanie CP852 przelewów formatu MultiCash.

Zmiany  7.09.51

- Rozpoznawanie nazwy banku po numerze konta bankowego.
- Aktualizacja wydruków:
    - Analiza wykonania wydatków
    - Zapisy na koncie
    - Księga główna analitycznie

Zmiany  7.09.50

-    Aktualizacja wydruków:
    - Potwierdzenie salda firm
    - Dodanie wydruku Ewidencja wydatków strukturalnych
    - Zapisy na koncie
    - Wnioski zaangażowania
    - Wydruk uprawnień użytkownika
- Aktualizacja uprawnień użytkownika
- Dodano możliwość wyłączenia użytkownikowi pozycji w menu głównym programu (Administrator -> Użytkownicy -> Uprawnienia Menu)
- Optymalizacja menu głównego programu
- Tworzenie bazy na nowy rok (w programie Zarządzanie bazami)

Zmiany  7.09.46

- Dodano filtr na oknie rejestry
- Dodano automatyzację księgowania Wydatków strukturalnych i Zadań budżetowych
- Aktualizacja wydruków:
    - PK
    - Kartoteka prosta
    -Zapisy na koncie (tylko zapisy syntetyczne)
- Export przelewu faktury w formacie MULTICASH (kodowanie WIN1250)
- Poprawiony import pliku w formacie MT940

Zmiany  7.09.45

- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja funkcji wybierania firmy do faktury
- Aktualizacja Zestawienia

Zmiany  7.09.44

- Dodano funkcjonalność definiowania własnych zestawień.
    - Definicja: Definicje -> Zestawienia (na wzór definicji sprawozdań)
    - Wydruk: Wydruki -> Zestawienia
- Aktualizacja wydruku PK:
    - Dodanie wydatku strukturalnego
    - Dodanie treści dokumentu
- Wydatki strukturalne:
    - Definicja ustawienia pozycji do wyboru na oknie dekretacji (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Wybór pozycji)
    - Definicja dekretacji księgowania wydatku strukturalnego (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Definicja dekretacji)
-     Zadania:
    - Definicja dekretacji księgowania zadania (Definicje -> Pozostałe definicje -> Zadania)

Zmiany  7.09.40

- Aktualizacja funkcji archiwizacji wpisów

Zmiany  7.09.39

- Aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków
 

Zmiany  7.09.38

- Aktualizacja funkcji księgowania z okna rejestry
- Aktualizacja wydruku Rejestry

Zmiany  7.09.37

- Dodano zestawienie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
- Aktualizacja sprawozdania RB-WS
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury przedpłaty
- Określenie numeru pozycji w dokumencie przy wczytywaniu wyciągu bankowego (Parametry -> przelewy)

Zmiany  7.09.35, 7.09.36

- Dodano obsługę Wydatków strukturalnych oraz sprawozdanie RB-WS
- Dodano funkcję sprawdzającą czy istnieje taki sam numer faktury  

Zmiany  7.09.34

- Aktualizacja okna logowania
- Dodano informację o obrotach konta syntetycznego dla konta bankowego na oknie wyciągu bankowego

Zmiany  7.09.33

- Dodane pole zadanie do wydruku Kartoteki paragrafowe
- Dodane wydruk Paragrafy bez zadań w wydrukach Zadania
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wydruku Zestawienie kontrolne faktur
- Aktualizacja wyliczania syntetyki po usunięciu dekretacji
 

Zmiany  7.09.32

- Aktualizacja wydruku Zbiorcza analityka paragrafowa w podziale na pozycje.
- Dodano możliwość ustawienia sortowania osób i firm alfabetycznie w planie kont (Ustawienia -> Parametry)
- Aktualizacja funkcji kontroli dat: Data operacji <= Data wystawienia <= Data dzisiejsza (jako data wprowadzenia do systemu; data dodania; data zapisu)
- Zmiana sortowania na oknie rejestry (domyślnie ustawiony został ostatni dokument)

Zmiany  7.09.31

- Aktualizacja funkcji księgowania zapłaty faktury na wyciągu bankowym i raporcie kasowym
- Aktualizacja funkcji tworzenia faktur korygujących

Zmiany  7.09.30

- Aktualizacja zapisów księgowych.

Zmiany  7.09.29

- Aktualizacja wydruku Księga Głowna tabelarycznie
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Aktualizacja zapisu dekretacji
- Dodano kontrolę dat wg zaleceń NIK:
"data operacji gospodarczej może być wcześniejsza lub równa dacie wystawienia dokumentu oraz data wprowadzenia do systemu FK winna być późniejsza lub równa dacie wystawienia dokumentu i dacie operacji"

Zmiany  7.09.28

- Zaktualizowano wydruk Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Dodano zestawienie paragrafów do wydruku Raport przelewów
- Aktualizacja uprawnień archiwizacji miesiąca
- Dodano funkcję zliczania zamkniętego miesiąca
- Aktualizacja funkcji odświeżania dokumentów na oknie rejestry
- Aktualizacja pobierania dokumentów zewnętrznych z programu Prace zlecone
- Zmieniono zasady określania dat (według zaleceń NIK wszystkie daty są obowiązkowe)
- Wprowadzono kontrolę dat (według zaleceń NIK)
--- data operacji ----- data wystawienia ------ data wpływu ------ data księgowania --->
Chronologia dat (poszczególne daty muszą być niższe lub równe dacie następnej)

Zmiany  7.09.27

- Optymalizacja wydruków

Zmiany  7.09.26

- Aktualizacja wydruku karty memoriałowej firmy
- Aktualizacja wydruku subkonta

Zmiany  7.09.25

- Aktualizacja wyboru firmy do faktury

 Zmiany  7.09.24

- Aktualizacja wydruku subkonta
- Możliwość oznaczenia faktur jako zapłacone w miesiącu zamkniętym (należy ustawić na oknie rejestry filtr dla faktur niezapłaconych)

Zmiany  7.09.23

- Aktualizacja wydruków
    Dziennik
    Rejestry
    Księga Głowna tabelarycznie
    Księga Głowna syntetycznie
    Księga Głowna analitycznie
    Obroty narastająco
    Analiza wykonania wydatków
- Aktualizacja definicji Jednostek organizacyjnych
- Aktualizacja wyliczania różnicy kwota w planie paragrafu
- Aktualizacja podstawiania treści dokumentu

Zmiany  7.09.22

- Dodanie możliwości aktualizacji definicji Jednostek organizacyjnych
- Wyłączenie terminala przy wydruku zbiorcza analityka paragrafowa
- Aktualizacja wyświetlania list z płac i prac zleconych przy pobieraniu dokumentów         zewnętrznych


Zmiany  7.09.21

- Aktualizacja zapisu treści przelewu w rejestrze FV
- Aktualizacja stopki wydruku dla wydruku PK
- Aktualizacja definicji sprawozdania RB-28 załącznik
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.20

- Dodano filtr wg lp na wydruku Rejestry
- Aktualizacja wyświetlania dekretacji w raportach kasowych
- Aktualizacja księgowania dokumentów
- Aktualizacja wydruku Kartoteki w układzie zbiorczym

Zmiany  7.09.19

- Dodano szablony księgowania
- Aktualizacja zliczania okresu poprzedniego na wydruku Karta zaangażowania
- Aktualizacja wydruku kartotek

Zmiany  7.09.18

- Aktualizacja pobierania raportów kasowych
- Aktualizacja wczytywania wyciągów bankowych w formacie mt940

Zmiany  7.09.17

- Aktualizacja odświeżania dokumentów zewnętrznych

Zmiany  7.09.16

- Dodano możliwość przesuwania pozycji w dokumencie
- Dodano możliwość sortowania dokumentów na oknie rejestry (klikając na nagłówek kolumny)
- Dodano możliwość pobierania dokumentacji do programu FK
- Aktualizacja wydruków Dziennik oraz Rejestry
- Aktualizacja wydruku zestawienie kontrolne dziennika
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków

Zmiany  7.09.15

- Aktualizacja definicji dokumentów zewnętrznych z programu Biegli2 (składka zdrowotna, podatek zryczałtowany)
- Aktualizacja definicji automatycznej dekretacji wyciągów bankowych dla programu Biegli2 (podatek zryczałtowany, powielanie definicji)
- Aktualizacja funkcji auto uzupełnienia dekretacji zapłaty dla rejestru Faktury i rachunki
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zbiorcze rozrachunków
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.14

- Aktualizacja funkcji dopisywania firm do konta memoriałowego
- Aktualizacja wydruku Obrotów narastająco za okres
- Aktualizacja funkcji pobierania wyciągów bankowych w formacie mt940
- Aktualizacja funkcji zamykania miesiąca
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.12

- Dodano wydruk raportu kasowego
- Dodano wydruk kontrolny z rejestru faktur
- Dodano wydruk kontrolny z dziennika (NIK)
- Aktualizacja wydruku subkont
- Aktualizacja kodów CPV
- Dodano kolumnę data zapłaty, dokument zapłaty i pozycja księgowania w rejestrze faktur
- Aktualizacja wydruku Jednostek według paragrafów
- Aktualizacja wydruku kartoteka
- Aktualizacja funkcji zapłata zobowiązania (dodane jednostkę)
- Dodano możliwość przepisywania wyciągów bankowych z formatem MT940 (Kredyt Bank ,PKO S.A.)
    Ustawienie w Definicje -> Rodzaje dokumentów -> Wyciąg bankowy -> Opcje
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.11

- Aktualizacja wyliczania zobowiązań z zespołu kont drugiego oraz zaangażowania
- Aktualizacja funkcji auto uzupełniania dekretacji dla rejestru Faktury i rachunki
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.10


- Dodano kolumnę Firma oraz Datę zapłaty w rejestrze faktur
- Dodano kolumnę konto bankowe przy wyborze firmy do paragrafu (firma pokazuję tyle razy ile ma wprowadzonych kont bankowych)
- Dodano możliwość automatycznego dodawania zaangażowania w rejestrze typu "Faktury i rachunki" (ustawienie w opcjach rejestru)
- Zmodyfikowano wydruk kartoteka paragrafowa (dodane numer dokumentu źródłowego)
- Inne poprawki


Zmiany  7.09.09

- Aktualizacja funkcji sprawdzającej bilansowania się stron
- Aktualizacja funkcji księgowania dokumentu z rejestru
- Aktualizacja funkcji wyliczającej zobowiązania

Zmiany  7.09.07

- Aktualizacja funkcji sprawdzającej bilansowania się stron
- Aktualizacja funkcji dodawania pozycji do wyciągów bankowych
- Aktualizacja funkcji generowania przelewów do VideoTel'a
- Aktualizacja funkcji zapisu firmy (usuwanie znaku cudzysłowa z nazwy1, nazwy2 i opisu firmy)
- Aktualizacja wyliczania planu z konta 980
 

Zmiany  7.09.06

- Aktualizacja procedury aktualizacja planu kont
- Aktualizacja funkcji sprawdzającej bilansowania się stron
- Uzupełnianie ścieżki księgowania przy wybieraniu konta za pomocą "myszki"
- Aktualizacją wyświetlania dat na oknie faktur
- Dodane możliwość dodania konta bankowego dla firmy o numerze
   00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
- Zabezpieczenie nazwy symbolu dokumentu "Inne" (nazwa zastrzeżona)
- Inne zgłoszone poprawki

Zmiany  7.09.04

- Aktualizacja księgowania raportów kasowych z programu FK
- Aktualizacja funkcji usuwania raportów kasowych
- Aktualizacja edycji subkont
- Dodano możliwość wyboru pola nazwy firmy (Nazwa1 lub Nazwa2 Firmy) przy eksporcie faktur do VideoTel'a (Ustawienia->Parametry zakładka przelewy)
- Dodano możliwość wyszukiwania na oknie Rejestry (aby rozpocząć     szukanie klikamy na kolumnę i wciskami dowolny klawisz)

Zmiany 7.09.03

    - nową struktura dokumentów ułatwiająca poruszanie się po menu oraz szybsze przemieszczanie się pomiędzy rejestrami
    - nową baza danych zoptymalizowaną pod względem wydruków
    - dodano w

Czytaj całość...
Płace zmiany PDF Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

PŁACE zmiany


wersja 20.020o (2017.03.22)
-  Nowa funkcjonalność - Limit kwoty wolnej .
W związku z wprowadzonymi zmianami przy obliczeniu zaliczek na podatek dochodowy należy w systemie Płace wprowadzić następującą zmianę: w "Ustawienia Zbiorcze\Ustawienia" należy wybrać opcje "Kwota Wolna - Limit" tym osobą którym chcemy żeby system kontrolował wysokość kwoty zmniejszającą podatek.  

wersja 20.020n (2017.01.13)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40A\11A ver. 18
-  Dodano możliwość wysyłki elektronicznej PIT4R (Przed wysyłka należy uzupełnić kod urzędu Baza\Bazy pomocnicze\Urząd Skarbowy do PIT4 )

wersja 20.020m (2016.05.16)
-  Aktualizacja funkcjonalności o zarządzanie hasłami ("Ustawienia\Ustawienia haseł").

wersja 20.020l (2016.02.03)
-  Poprawiono stabilność Pitów.

wersja 20.020k (2016.01.20)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT R     ver. 18
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 6

wersja 20.020j (2016.01.12)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 23
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 22
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 6
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 8

wersja 20.020i (2015.09.23)
-  Poprawki do nowej wersji przelewów elektronicznych ENBEPE.

wersja 20.020h (2015.05.27)
-  Dostosowanie programu do nowej wersji przelewów elektronicznych ENBEPE.

wersja 20.020g (2015.02.23)
-  Asesorzy - składki ZUS liczone od zwolnień lekarskich. 

wersja 20.020f (2015.02.03)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT R ver. 17

wersja 20.020e (2014.12.18)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 21
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 20
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 5
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 7
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 4

wersja 20.020d (2014.07.24)
- Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów - zasiłek dzienny liczony w według dni kalendarzowych lub według 30 dni w zależności od ustawień ("Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia składek\Pozostałe dni\dni nieusprawiedliwione ")

wersja 20.020c (2014.07.08)
- Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów - zasiłek dzienny liczony w według dni kalendarzowych. 

wersja 20.020b (2014.06.17)
- Nowe naliczanie Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów
( podstawa liczona z umowy i aneksów z ostatniego miesiąca )
Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego nie trzeba już włączać opcji
"Czy do płatnika ZUS". W "Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia
składek\Pozostałe dni" w dniach nieusprawiedliwionych proszę ustawić DNI
KALENDARZOWE . 

wersja 20.020a (2014.06.10)
- Dodano Nowy sposób pomniejszenia składników - "Dni kalendarzowe"
"Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia składek "

wersja 20.020 (2014.05.27)
- Nowe naliczanie Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów.
Żeby system prawidłowo je naliczył należy :
1. W "Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia Płace \ w odpowiedniej grupie na    poziomie 2 włączyć opcje "Zakład pracy płaci do 33 dni zwolnienia"
2. Sprawdzić w wyżej wymienionej hierarchii czy w opcji "Zwolnienia Lekarskie" wybrano odpowiednią definicję .
3. Sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiona "Ustawienia\Zwolnienia Lekarskie\Definicje podstawy\podstawa do wyliczenia zwolnienia lekarskiego "
4. Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego włączyć opcje "Czy do płatnika ZUS " co będzie skutkowało wyłącznie przeliczeniem podstawy(nie będą wysyłane do ZUS ). 

wersja 20.019d (2014.03.18)
- Dodano nową nieobecność "Dodatkowy urlop macierzyński" oraz "Urlop tacierzyński". System rozlicza je jak "Urlop macierzyński"  

wersja 20.019c (2014.01.31)
-  Poprawiono literówki w PIT 11

wersja 20.019b (2014.01.14)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 3
-  Zmieniono kody ZUS dla Urlop rodzicielski (319)
   i Urlop ojcowski (327)

wersja 20.019a (2014.01.07)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 19

wersja 20.019 (2013.12.05)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 20
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 4
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 5

wersja 20.018y8 (2013.09.20)
- Zestawienie "Rozchody wg. płci" - dodano możliwość
generacji raportu wg. jednostek

wersja 20.018y7 (2013.06.20)
- Dodano nowy symbol nieobecnoťci: "UR" - "Urlop rodzicielski".
Nieobecność rejestrujemy w przypadku przedłużenia "Urlopu Macierzyńskiego". Domyślny procent -"80".
Zmiany na inny procent proszę dokonać w rozbiciu w kolumnie "procent".
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody wg. płci" - dostępne z poziomu
"Zestawienia\Zestawienia\Zestawienie wg. płci"

wersja 20.018y6 (2013.05.10)
- Optymalizacja programu

wersja 20.018y5 (2013.04.04)
- Zoptymalizowano zestawienie 'Rozchody dla jednostek'.
- Dodano "Rachunek" do Umowy Zlecenie\Dzieło. Raport
dostępny z poziomu Rejestru List.

wersja 20.018y4 (2013.02.14)
- "Informacja dla osoby ubezpieczonej" - Dane w dokumencie rocznym przedstawione w rozbiciu na poszczególne miesiące 

wersja 20.018y3 (2013.02.08)
- Dodano nowy PIT 40A/11A ver 17
- Dodano nowe zestawienie "Informacja dla osoby ubezpieczonej".Raport
  dostępny jest z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\Zestawienia ZUS\"

wersja 20.018y2 (2012.12.20)
- Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 2

wersja 20.018y1 (2012.11.27)
- Podsumowana liczba dni na Zestawieniu Nieobecności
- Nowe opcja w zestawieniu Inna Świadczenia wg kryteriów "zestawienie wg jednostek"

wersja 20.018x1 (2012.10.22)
- Zoptymalizowano "Zestawienie kontrolne składek ZUS"

wersja 20.018x (2012.08.13)
- Zestawienie dochodów rocznych drukowanie - Dodano możliwość drukowania z uwzględnieniem zakresu miesięcy.

wersja 20.018w1 (2012.07.04)
- Usunięto usterkę z zapisem definicji sprawozdania.

wersja 20.018w (2012.06.04)
- Dodano możliwość wydruku zestawienia list wg typów z podziałem na osoby.
- Dodano możliwość przeliczania podstawy urlopu wychowawczego w
nieobecnościach. Podstawa ta będzie liczona na zasadach przyjętych przy zasiłku chorobowym. Aby podstawa była przeliczana co kwartał na nowo należy daną nieobecność rozpocząć z dniem danego kwartału (01.12,01.03,01.06,01.09) zaś w pozostałych przypadkach podstawa będzie przepisywana z poprzedniego miesiąca. W przypadku, gdy podstawa okaże się większa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie to podczas generacji listy zostanie ona zlimitowana do tej kwoty.

wersja 20.018u (2012.05.22)
- Optymalizacja zestawień "Rozchody dla jednostek","Rozchody dla hierarchii".
- Dodano nowe zestawienie "Inne świadczenia wg kryteriów" dzięki któremu użytkownik może wygenerować raport dla innych wypłat w uwzględnieniem takich kryteriów jak - sprawa,osoba,miesiąc,rok itp. Zestawienie dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia inne świadczenia"
- Dodano możliwość tworzenia korekt sprawozdań. Opcja ta będzie wykorzystywana w przypadku gdy cześć wynagrodzenia zostanie pokryta  z wydatków strukturalnych lub w podobnych sytuacjach.Użytkownik będzie miał możliwość określenia konkretnego sprawozdania oraz wiersza w którym wprowadzi korygowaną wartość.Dzięki temu podczas generowania faktycznego sprawozdania zostanie ono odpowiednio skorygowane o wprowadzone wcześniej kwoty.Korekty dostępne z poziomu "Baza\Kokrety sprawozdań "
- Karta zasiłkowa została zaktualizowana o sumy dni i kwoty zasiłku.
- Dodano nową opcję - "Czy odjąć wysługę za czas nieprzepracowany ZDROWOTNE (dla osób bez składek ZUS)". Opcja ta znajdzie zastosowanie dla orzeczników dla których nie będziemy chcieli pomniejszyć podstawy zdrowotnej o wysługę za czas nieprzepracowany.
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku urlopów macierzyńskich.Opcja dostępna z poziomu "Ustawienia\Zus od wynagrodzeń"

wersja 20.018t (2012.03.19)
- Zmodyfikowano zestawienie "Zestawienie list wg typów" o możliwość wyboru konkretnej jednostki lub hierarchii.

wersja 20.018s1 (2012.02.13)
- Dodano możliwość edycji nazwy zadania.
- Dodano numer Pesel na zestawieniach PIT wg Urzędów.
- PIT 8C - poprawiono formatowanie wartości na wydruku.
- Rozszerzono kolumnę "Imię i nazwisko " na raporcie "Zestawienie osób z nie zapłaconą składką na FP"

wersja 20.018s (2012.02.07)
- Dodano możliwość wyboru identyfikatora płatnika (NIP lub PESEL ) na deklaracji podatkowej PIT 40 i PIT 11. Opcja dostępna z menu "Płace ->Listy pomocnicze->Pit 11/40". Tam dodajemy (lub uzupełniamy dane) osoby dla których musimy wykazać na deklaracji NIP (domyślnie na deklaracjach dla wszystkich pracowników drukuje się PESEL)

wersja 20.018r (2012.01.30)
- dodano obsługę E-Deklaracji
   Program Płace daje możliwość eksportu deklaracji PIT do
   formatu elektronicznego (XML)(Z poziomu deklaracji podatkowych zaznaczyć "e-deklaracje"). Deklaracje PIT-11, PIT-40,
   oraz PIT-8C należy następnie uzupełnić kwalifikowanym
   podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane
   PITy zaimportować aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu
   system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli
   na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF.
   Konfiguracja programu Płace:
   W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
   Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
   (
http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl
)
   lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
   Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik
   w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
   ('Ustawienia'->'Ścieżki dostępu do programów'->'E-Deklaracje')
   Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego
   PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
   Program Płace zawiera pliki PDF PIT-11, PIT-40, PIT-8C w:
   ('\\Płace4\EPit\Wzory')
   Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF
   deklaracji PIT np. PIT-11(19)_v1-0E.PDF, następnie
   ('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane')
   wybieramy plik XML wygenerowany przez program Biegli2.
   PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać
   z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane').Należy także przypisać kody identyfikacyjne Urzędów wymagane przez bramkę MF ('Baza'->'bazy pomocnicze'->'urzędy skarbowe') i tam za pomocą klawisza "pobierz kod" pobrać kody urzędów niezbędne do obsługi elektronicznej pitów.   

wersja 20.018p (2012.01.23)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\"

wersja 20.018p (2012.01.23)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\"

wersja 20.018o (2012.01.17)
- Dodano nowe zestawienie "Zestawienie etatów wg. zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\"

wersja 20.018n (2012.01.03)
- Dodano nowe wersje PIT.
PIT 8C ver. 5

wersja 20.018m (2011.12.22)
- Dodano nowe wersje PIT.
PIT 11 ver. 19
PIT 40 ver. 17

wersja 20.018l (2011.11.21)
- Dodano dwa nowe zestawienia
    - Wykaz osób z ograniczoną składką zdrowotną
    - Wykaz osób z nieopłaconą składką Fundusz Pracy
Zestawienia dostępne z menu \Zestawienia\Zestawienia\Zestawienia ZUS

wersja 20.018k (2011.09.27)
- Dodano możliwość importu Nadgodzin wprowadzonych z poziomu KADR.
 Opcja dostępna z menu "Baza\Import Nadgodzin z Kadr"

wersja 20.018j (2011.09.08)
- "Zestawienie bilansu pożyczek z programu PS" dodano
filtr na osoby. 

wersja 20.018i (2011.09.07)
- Dodano nowe zestawienie "Zestawienie bilansu pożyczek z programu Pożyczki Socjalne".
Raport dostępny z poziomu "Zestawienia\Zestawienia"
UWAGA!Proszę zaktualizować bazę WYDRUKI.FDB dołączoną do aktualizacji.

wersja 20.018h (2011.08.31)
- Dodano nowe stawki awansowe dla starszych referendarzy.
- Dodatki okresowe - dodatki inne od 1 do 7 liczą się według wzorów
  (Definicje pól do wyliczeń \Definicje dodatków )

wersja 20.018g (2011.08.01)
- Dodano uprawnienia do jednostek i spraw. Opcja ta uniemożliwi konkretnemu pracownikowi przeglądanie wszystkich list z poziomu REJESTRU LIST.Użytkownik będzie widział tylko te pozycji do których będzie miał uprawnienia.Opcja ta jest dostępna z poziomu "Ustawienia\uzytkownicy"

wersja 20.018f (2011.05.26)
- Karta Zasiłkowa - wykaz liczby dni także dla
  orzecznictwa (kolumna 17)

wersja 20.018e (2011.05.05)
- Dodano nową wersje PIT11.Aktualna wersja to 18.

wersja 20.018d (2011.04.15)
- Modyfikacja "Zaświadczenia"
Dodano nową czwartą komórkę definiowalną.

wersja 20.018c (2011.03.09)
- Dodano nowe opcje drukarki dla pasków Tajnych (wybór czcionki i rozdzielczości druku ).

wersja 20.018b (2011.03.02)
- Dodano nową opcje w raporcie DRA - "Oblicz wynagrodzenia płatnika"
- Dodano nowy tryb do podstawy zwolnienia lekarskiego - "Nagroda "
  który dodaje do kwoty podstawy 1/12 Nagrody z poprzedniego roku.

wersja 20.018a (2011.02.01)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla Wydziałów i Jednostek"
  dostępne z poziomu menu "Zestawienia"

wersja 20.018 (2011.01.10)
- Dodano asygnatę zastępczą .Raport znajduję się w nieobecnościach.
- Dodano możliwość wydruku kopert dla urzędów skarbowych.
  Opcja dostępna z poziomu menu  „Bazy\Bazy pomocnicze\Urzędy skarbowe"

wersja 20.017z (2010.11.16)
 - Zmodyfikowano zestawienia dochodów rocznych
   (możliwość exportu do excela)

wersja 20.017y (2010.10.11)
 - Zaświadczenia :
- dodano miejsce urodzenia
- dodano „z domu „
- dodano informacje za jaki miesiąc zaświadczenie
- stempel i podpis obniżono
- dodano możliwość definiowania domyślnego znaku („Zaświadczenia\Definicja” )
- dodano możliwość wyboru LIST INNYCH ŚWIADCZEŃ
 - Koszy uzyskania przychodów – w przypadku jakiegokolwiek dochodu (wynagrodzenia ,dodatki...)  będą naliczane na Liście Zus w     innym przypadku NIE!
 - Ustawienia zbiorcze – opcja WYNAGRODZENIE – uwzględniono listy zasiłkowe oraz dodano możliwosć generacji raportu
 - PITY 11 – dodano przy nazwie Urzędów Skarbowego jego kod
 -Zestawienia dochodów rocznych:
      - dodano imiona rodziców
      - dodano adres pracownika
      - Wyszczególniono (Zasadnicze, brutto, netto, składki ,ogółem 13,nagrody …)
 - Analityka V2 - nowy raport umożliwiający zapis wyników w excelu.

wersja 20.017x (2010.08.11)
 - Dodano możliwość sprawdzenia aktualnego wynagrodzenia bez
   sporządzeniem samej listy. Opcja dostępna z poziomu "Ustawienia           
   Zbiorcze\Wynagrodzenie"
 - Dodano informacje o ilość dni bieżącego zwolnienia w     nieobecnościach.
 - Dodano opcje "Aktywny" w poziomie 1 przy Jednostkach i Hierarchii   Płacowej.Zastosowanie -możliwość wyłączenia już nie używanych   jednostek lub hierarchii w celu ich uporządkowania.

wersja 20.017w (2010.07.01)
 - Uaktualniono obliczenie etatów w sprawozdaniu MS-DBZ.

wersja 20.017u (2010.06.21)
 - Dodano nowe sprawozdania MS-DBZ

wersja 20.017t (2010.06.09)
 - Dodano nową funkcjonalność do "Zestawienia Kadrowego"
   (UWAGA!Należy podegrać nową bazę "WYDRUKI.FDB")

wersja 20.017s (2010.05.21)
 - Poprawiono filtr roku przy oknie Nieobecności.
 - Dodano informacje o liczbie dni nieobecnych w danych roku
   przy wprowadzaniu nowego zwolnienia.
 - Dodano nową nieobecność "Urlop na poratowanie zdrowia"
   która będzie miała wpływ na podstawę DWR (13) orzecznictwa.

wersja 20.017r (2010.04.26)
 - Dodano możliwość przyporządkowania osób do konkretnego potrącenia.
  Opcja ta pozwala wypłacać dodatkowe potrącenia (typu Komornik   
itp.). Aby uaktywnić daną opcję należy w Definicjach potrąceń  zaznaczyć "Potrącenie indywidualne "

wersja 20.017p1 (2010.04.09)
 - Zoptymalizowano liczenie etatów
   wg przeciętnej w sprawozdaniu RB70 i MS-DB.

wersja 20.017p (2010.04.06)
 - Dodano możliwość importowania wniosków o ujemnych
   wartościach z modułu Pożyczki Socjalne.

wersja 20.017o (2010.03.29)
 - Zaktualizowano wydruk RB-70.
 - Dodano nowy sposób liczenu etatów w sprawozdaniach.
 - Nowa opcja w Paskach Tajnych - "Informacja o okresach
   nieobecności" 

wersja 20.017n (2010.02.24)
 - Dodano nowe zestawienie "Kontrolne zestawienie składek ZUS"
   dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\".Zawiera informacje
   o błędnych składkach ZUS naliczonych w danym miesiącu.Raport
   ten generowany jest automatycznie (gdy znajdzie błędne składki)
   po zablokowaniu lub usunięciu danej listy z poziomu
   REJESTRU LIST

wersja 20.017m (2010.02.12)
- Dodano nowy składnik płacowy -"Fundusz emerytur pomostowych"
  Aby był liczony dla konkretnej grupy pracowników należy go
  włączyć w "Hierarchii Płacowej"
- Nowy raport "PKZP" dostępny w "Ustawieniach Zbiorczych"

wersja 20.017l (2010.01.25)
- Dodano nową nieobecność "Urlop ojcowski". System rozlicza go jak
   "Urlop macierzyński"  

wersja 20.017k1 (2010.01.22)
- Zoptymalizowany mechanizm generacji zestawienia "Rozchody dla Stanowisk"

wersja 20.017k (2010.01.07)
- Zmodyfikowano pomniejszanie podstawy DWR 13 o "Urlopy Szkolne"

wersja 20.017j (2009.12.22)
- Możliwość korygowania Funduszu Socjalnego o kwotę wolną od
   podatku. Korekta ta będzie niezbędna do prawidłowego
   wygenerowania PITów. Opcja dostępna poziomy "Iport PS" w rejestrze
   Inne świadczenia.Z miejsca tego zaznaczyamy "Osoby do korekty
   kwoty nieopodatkowanej" i wybieramy je.

wersja 20.017i (2009.12.14)
- Nowe zestawienie : "Zestawienie wg Stanowisk"
 Nowa wersja wymaga zaktualizowania bazy "WYDRUKI.FDB"
 która dołączona jest do danej wersji.

wersja 20.017h (2009.12.11)
 - Poprawiono wydruk "Zestawienia dochodów rocznych"

wersja 20.017g (2009.12.07)
 - Dodano nowy druk rozliczeniowy ZUS IWA 

wersja 20.017f (2009.11.16)
 - Dodano nowe zestawienia : "Zestawienie dla wydziałów "
   i "Zestawienie dla hierarchi kadrowej"
 - Możliwość wydruku Pasków V1 wg wydziałów 

wersja 20.017e (2009.09.30)
 - Dodano nowy rodzaj zwolnienia "Urlop Szkolny(bezpłatny)",
   który ma wpływ na listy wypłat jak "Urlop bezpłatny"

wersja 20.017d (2009.08.17)
 - W przypadku wypłacania pracownikom ekwiwalentu za wczasy pod gruszą którzy nie są zarejestrowani w programie FUNDUSZ SOCJALNY (brak takowego modułu) należy postępować wg poniższych punktów ...
 1. W "Ustawieniach\Komunikacja z programami" zaznaczamy opcje "Fundusz  Socjalny"
 2 W "Ustawieniach\Stawki podatku dochodowego" wprowadzamy roczną  kowtę nieopodatkowaną.
 3 W "Ustawieniach\Definicje\Definicje List Innych wypłat" edytujemy nasze świadczenie na którym będziemy dany ekwiwalent wypłacać i zaznaczamy opcje "Kwota Limitu 1"
 4 Z poziomu ustawień zbiorczych i klawisza "ŚWIADCZENIA" przy każdej osobie wprowadzamy kwotę świadczenia ze szczególnym uwzględnieniem daty od i daty do (musi być przedział jednego pełnego miesiąca).
 Po zrealizowaniu wszystkich punktów "Wczasy pod gruszą" możemy wypłacić na liście "Innych Wypłat" za pomocą klawisza "Import Kadry".

wersja 20.017c (2009.07.24)
 - Dodano nową opcję zaokrąglania dodatku funkcyjnego - ustawienie: \\Bazy pomocnicze\Hierarchia\ edycja hierarchii\ Funkcyjny
  (od 50 groszy w górę) - zaokrąglenie dotyczy min.: Dz.U. 104 poz.866 z dn. 23 czerwca 2009r.

wersja 20.017b (2009.07.10)
- Zmiana wydruku Analityki V2
  (możliwość eksportu do Excela z poziomu raportu)

wersja 20.017a (2009.07.01)
- Zmiany odnośnie Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 6 poz. 33
  "Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn."

wersja 20.017 (2009.06.23)
- Zmodyfikowano zestawienie potrąceń V2
- Dodano opcje wydruku Polecenie PK dla Zleceń
  uwzględnieniem kilku list.
- Rozwiązano problem z komunikatem błędu w raportach Analityk

wersja 20.016w (2009.05.27)
- Dodano na każdym wydruku stopkę z informacją o programie z którego został wydrukowany raport oraz nazawę jednostki.

wersja 20.016u (2009.04.27)
- Poprawiono literówki w PIT 11
- Aktualizacja przelwów - Brak możliwość powtórnego przelewu
  bez odznaczenia "Daty Przelewu" w Rejestrze LIST.  
- Możliwość wglądu do Dokumentacji techniczych programu z
  MENU "Informacje\Dokumentacja..."

wersja 20.016t (2009.04.20)
- Dodano obsługę 10 stawek awansowych.

wersja 20.016S (2009.04.10)
- Dodano nowe zestawienie
  "Rozchody dla hierarchi kadrowej"

wersja 20.016r (2009.03.23)
- Dodano nowe upraweniania:
  "Dodawanie i modyfikacja list właściwych"
  "Dodawanie i modyfikacja list innych wypłat"     

wersja 20.016p (2009.03.06)
- Dodano nową wersję PIT 11.Obecna wersja 17 obowiązuje w roku 2009.
- Zmieniono funkcjonowanie Karty Zasiłkowej. Na raporcie tym pokażę   się tylko te            nieobecności które w "Rozbiciu" w kolumnie "Do karty zaś." mają wartość "T".
-Dodano możliwość wystawienie korekty deklaracji podatkowej dla
pracowników którzy nie posiadają umowy (Inne Świadczenia).Opcja dostępna z poziomu "Płace\Listy pomocnicze\Pit11/40".

wersja 20.016o (2009.02.23)
- W "Zestawieniu składek ZUS zbiorczo" dodano kolumnę "Fundusz Pracy"
  Zestawienie dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia"
- W "Zestawieniu Dochodów - Drukowanie" dodano możliwość
  wydruku z określonych List Spraw"

wersja 20.016n (2009.02.20)
- Automatyczne pobieranie kwoty bazowej przy Aneksach.

wersja 20.016m (2009.02.16)
- Dodano nowe zestawienie PIT8C wg urzędów skarbowych.

wersja 20.016m (2009.02.16)
- Dodano nowe zestawienie PIT8C wg urzędów skarbowych.

wersja 20.016k (2009.02.02)
- Aktualizacja zwolnień lekarskich dla osób powyżej 50 lat
 (ZUS płaci zasiłki po 14 dniach nieobeności prawcownika )

 
 
wersja 20.016j (2009.01.27)
- Aktualizacja programu w związku z nowelizacją Dz.U. 237 poz. 1654
- Możliwość zapisania mnożnika trzy miejscach po przecinku.

wersja 20.016i (2009.01.20)
-Poprawiono wbijanie podatku na listy Innych Świadczeń
 
wersja 20.016h (2009.01.19)
- Poprawiono PIT 8C o informację - kto sporządził deklaracje
 
wersja 20.016g (2009.01.14)
- Dodano możliwość wydruku kopert dla deklaracji podatkowych
  Funkcja dostępna z poziomu "Zestawienia\Deklaracje podatkowe"
 
wersja 20.016f (2009.01.13)
- Zmodyfikowano Listy Ryczałtowe w Innych Świadczeniach.
  Aby wypłacić dane świadczenie należy z poziomu menu
  "Ustawienia\Definicja\Definicje List Innych wypłat"
  dodać nową sprawę z odpowiednim progiem podatkowym
  i zaznaczyć opcje "RYCZAŁT"
 
wersja 20.016e (2009.01.12)
- Dodano nową wersję PIT4(2).Przed generacją raportu proszę
  sprwadzić ustawienia dla Innych Świadczeń "Ustawienia\
  Definicja\Definicje List Innych wypłat"
 
wersja 20.016d (2009.01.07)
-Zmieniono sposób współpracy z programem Finansowo Księgowym.
W miejscu 'Ustawienia'->'Ścieżki dostępu do programu' część 'Ścieżka FK - WB' należywskazać katalog w którym znajduje się plik FK_PRZELEWY.EXE. W zależności od programu, do którego zostanie ustawiona ścieżka w programie tym będą zapisywane automatyczne wyciągi bankowe.
Przykładowo jeśli ścieżka zostanie ustawiona na 'c:\albit\fk7\fk_przelewy.exe'
program Płace będzie powiązany z programem FK7.
Natomiast jeżeli wersja programu finansowo księgowego to FK6,
scieżkę ustawiamy np.:'c:\albit\fk\fk_przelewy.exe'.
 
wersja 20.016c (2009.01.07)
-Poprawiono filtr dla rejestru list.
-Dodano możliwość podglądu zestawienia rozchodów dla jednostek, hierarchii, ogółem.
-Poprawiono filtr na oknie „Przelewy- alimenty,komornicy”.
-Dodatkowo proszę ustawić ścieżkę dostępu do programu „Księgowość” z poziomu „Ustawienia\Ścieżki dostępów do programów\Księgowość export(przelewy)” na ścieżkę do katalogu programu FK7.
 
wersja 20.016b (2009.01.06)
-Poprawiono wyliczenie liczby dni zwolnienia dla trzynastki. 
 
wersja 20.016a (2009.02.05)
-Dodano możliwość ustawienia stawki podatku 18% przy definicji list innych wypłat. Dla każdej listy innych wypłat należy określić poprawną stawkę podatku z poziomu „Ustawienia\Definicje\Definicje list innych wypłat”.

wersja 20.016 (2008.12.31)
-Dodano zestawienie osób, którym należy wydrukować Pit-8C. 
 
wersja 20.015 (2008.12.19)
-Dodano nową wersje PIT40.Wersja 16.
-Dodano PIT8C.Definicja pozycji z poziomu
 "Ustawienia\Definicje\Definicje List Innych Wypłat"
 
wersja 20.014w (2008.12.10)
-Możliwość importu Nagród wprowadzonych z poziomu KADR.
 Opcja dostępna z menu "Baza\Import Nagród z Kadr"

 wersja 20.014u (2008.11.18)
-Dodano możliwość wydruku Kart Zasiłkowych dla wybranych osób
 "Baza\Zwolnienia lekarskie\Karta zasiłkowa-wydruk"
 
wersja 20.014t (2008.11.06)
-Dodano możliwość wpisania odesetek na podstawie
 zwolnień lekarskich z poziomu List Innych Świadczeń 
 
wersja 20.014s (2008.11.03)
- Dodano możliwość eksportu do deklaracji RSA
 Innych Świadczeń w których zaznaczona jest opcja "LISTA ZUS"

wersja 20.014r (2008.10.20)
- Poprawiono sumowanie na wydruku
 "Składki do podstawu zwolnienia lekarskiego"

wersja 20.014p (2008.10.03)
- Zmodyfikowano generację sprawozdawczości
(kolejność wierszy na sprawozdaniu)
 
wersja 20.014o (2008.09.22)
- Dodano nową opcję przelewu (MultiCash)

wersja 20.014n (2008.09.22)
- Do Pasków dodano kwotę słownie 
 
wersja 20.014m (2008.09.16)
- Dokonano możliwość określenia wg jakiego miesiąca (koszty księgowe,podatki,zus) będzie generwowany raport zestawieniach dochodów rocznych dla pracownika

wersja 20.014l (2008.08.20)
- Optymalizacja programu

wersja 20.014k (2008.08.08)
- Zaktualizowano program o możliwość wyrównywania wszystkich składek według kodu ubezpieczenia. Opcję to można włączyć z poziomu „Ustawienia\ZUS od wynagrodzeń\” i tam zaznaczamy dostępną opcję „Czy wyrównywać składki względem kodów”

wersja 20.014j (2008.07.31)
- Dodano możliwość definiowania klasyfikacji zadaniowej. Opcja ta dostępna jest z poziomu „Ustawienia\Definicje\Zadania”. Aby dane zadanie było widoczne na Wydruku Listy Płac należy W hierarchii placowej („Ustawienia\Dodatkowe\hierarchia płace”)  przyporządkować dane zadanie do określonej hierarchii. Jeżeli chodzi o Inne Świadczenia to przyporządkowanie to należy zrobić z pozomu „Definicji list innych wypłat” („Ustawienia\Definicje\”)
 
wersja 20.014i (2008.07.24)
- Optymalizacja klasyfikacji budżetowej na Listach Płac
 
wersja 20.014h (2008.07.18)
- Optymalizacja wydruków List Płac

wersja 20.014g (2008.07.03)
- Zmodyfikowano moduł generacji sprawozdań (Komunikat "Brak Danych do Sprawozdania"
 
wersja 20.014f (2008.06.24)
- Usunięto usterkę związaną z generacją druków ZUA.

wersja 20.014e (2008.06.11)
- Dodano nagłówek z numerem i nazwą listy w raporcie "Rozkład nominałów"
- Dodano możliwość rejestrowaia Umów Innych
Świadczeń dostępne z poziomu "Ustawienia zbiorcze\Świadczenia" 
 
wersja 20.014d (2008.06.11)
- Dodano nową wersje PIT 11 (wersja 16 )
- Dodano możliwość importowania Rachunków Innych
Świadczeń zarejestrowanych w module Kadry przy Tworzeniu Listy Innych Świadczeń

wersja 20.014c (2008.06.03)
- Nowe zestawienie Analityka według Osób genrowane na podstawie własnej definicji.Dostępne z poziomu Zestawienia\Analityka (wg Osób)
 
wersja 20.014b (2008.05.28)
- Zmiana limitu przeliczania składek zdrowotynych uwzględnniająca wszytkie listy Płac w danym miesiącu.

wersja 20.014a (2008.05.16)
- Zaktualizowano Generację Zwolnień o możliwość wyboru list Płac.

wersja 20.013 (2008.05.10)
- Możliwość wyduku Lista wypłat do Kasy z poziom Rejestru List

wersja 20.012y (2008.05.06)
- Zaktualizowano paski V2 o możliwość wydruku dla list wyrównawczych.
 
wersja 20.012x (2008.04.24)
- Dodano możliwość generacji zwolnień lekarskich na podstawie list wyrównawczych. Opcja dostępna z poziomu "Baza\Generuj wyrównania zwolnień lekarskich"
 
wersja 20.012w (2008.03.16)
- Usunięto usterkę z błędnie wyświetlanym etatem na zaświadczeniach
 
wersja 20.012u (2008.03.10)
- Zaktualizowano zwolnienia lekarskie o możliwość ponownego przeliczania podstawy ponownie gdy były wyrównania.
- Usunięto usterkę ze ścieżkami podczas wydruków PIT
- Dodano raport o pobranym podatku z systemu Biegli podczas
generacji PIT4.

wersja 20.012t (2008.03.30)
- Poprawiono problem z wydrukiem DRA
 
wersja 20.012s (2008.03.27)
- Zmodyfikowano Analitykę V3 odnośnie przesuwania wierszy wraz z definicją
- Modyfikacja List V3 z nagłówkami (poszerzono komórki "Wartość" w klasyfikacji budżetowej)
 
wersja 20.012r (2008.03.20)
- Dodano możliwość generowanie potrącenia "Rozliczenia podatku z roku ubiegłego" na podstawie PIT40 

wersja 20.012p (2008.03.17)
- Zmodyfikowano zestawienie DRA

wersja 20.012o (2008.03.13)
- Zmodyfikowano Analitykę V2 o możliwość ustawienia kolejności wierszy
- Usnunięto problem Przy PIT4R związaną z wyborem "korekta deklaracji"
- Dodano opcję przy Listych wyrównawczych "Wyrównanie zwolnień" dzięki której
  na listę wyrównawczą wbijają się tylko wyrównania z Rejestru Nieobecności
 
wersja 20.012m (2008.02.29)
- Zmodyfikowano rejestracje i eksport danych do programu Płatnik w związku ze zmianą Płatnika
 
wersja 20.012l (2008.02.26)
- Modyfikacja Analityki V3 o możliwość operowania na znakami "+" i "-"
  przy wyborze składników płacowych
 
wersja 20.012j (2008.02.13)
- Modyfikacja Wydrówków List Wypłat-dodano informację o sposobie zapłaty

wersja 20.012i (2008.02.12)
- Etykiety adresowe na koperty dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia Pit\Zestawienia Pit2"
- Poprawiono wydruk podstawa zwolnienia
- Dodano możliwość wbijania potrąceń na listy DWR(13). Ustawienie dostępne z poziomu
 "Ustawienia\Potrącenia\Aktwacja potrąceń"
 
wersja 20.012h (2008.02.02)
- Poprawiono wbijanie podatku na PIT40 dla osób które także występowały
  w systemie Biegłych 
 
wersja 20.012g (2008.01.29)
- Poprawiono błędy - literówki na Pitach 
 
wersja 20.012f (2008.01.26)
- Dodano PIT 8AR dostępny z poziomu "Deklaracje Podatkowe"
 
wersja 20.012d (2008.01.21)
- Usunięto usterkę w związku z wydrukiem PITu 4R
 
wersja 20.012c (2008.01.16)
- Przedefiniowano ustawienia z List Innych Wypłat pod kątem PIT4R
- Filtracja osób podczas druku PIT11 dla obcych pracowników
 
wersja 20.012b (2008.01.15)
- Zaktualizowano wyliczanie kolumny  "Urlop okolicznościowy" w DWR(13)
  (Kolumna wyliczana z uwzględnieniem dni roboczych )
 
wersja 20.012 (2008.01.14)
- Możliwość określenia dowolnej pozycji na PIT4R dla Hierarchii Płacowej
  opcja dostępna z poziomu "Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia Płace"
- Zaktualizowano DWR(13) o możliwość wyliczania kolumny "Urlop okolicznościowy"
- Zaktualizowano DWR(13) o możliwość wyliczania kolumny "Zwolnienie lekarskie"  
  uwzględniając także "Leczenie szpitalne"
- Zmodyfikowano filtr dla PITu 40 w "Deklaracjach podatkowych" tak aby pokazywał
  tylko te osoby, które mają w Listach Pomocniczych ustawioną pozycję "PIT40"
 
wersja 20.011t (2008.01.10)
- Modyfikacja Zestawienia potrąceń v2
- Modyfikacja PIT4R(1) (akualizacja obliczeń)
 
wersja 20.011r (2008.01.08)
- Porawki PIT40 (literówki na wydruku)
- Dodano możliwość określenia trybu liczenia Podstawy DWR(13).Domyślnie
  jest dla osoby a nowa opcja umożliwia liczenia wg Jednostek.Opcja
  dostępna z "Ustawienia\Definicje\Trzynastki\Podstawa do obiczeń nagrody ZFN13"
 
wersja 20.011p (2008.01.02)
- modyfikacja filtru jednostek w deklaracjach podatkowch
- modyfikacja przelewów "ALIMENTY i KOMORNIK"
 
wersja 20.011m (2007.12.18)
- dodano nową wersję PIT40 (ver.15)
- dodano nowy  PIT - PIT4R (ver.1)
  W związku z nowym PIT-em proszę dodać wpis do ODBC o nazwie 'ALBIT_PITY' 
  na sterowniku 'FIREBIRD' który będzie się odnosił do bazy 'DB_PITY.FDB'
  Baza ta znajduję się w domyślnym katalogu Płac
- modyfikacja Druku rozliczeniowego RZA (ver. 0.022a)
 
wersja 20.011k (2007.12.07)
- modyfikacja przelewów ( paragrafy )

wersja 20.011i (2007.11.07)
- dodano możliwość wbijania "Alimentów i Komorników" na listy dodatkowe
- przy zleceniach (fundusz socjalny) program sprawdza kwote limitu dla
  wszystkich spraw w danym roku
- zweryfikowano wyliczanie do PIT4
 
wersja 20.011h (2007.11.07)
- zmodyfikowano wydruk "Podstawa zwolnienia"

wersja 20.011g (2007.10.30)
- dodano nowe zestawienie "Zestawieni dotyczące modyfikacji wpisów..."
  Dostępne z menu "Zestawienia\Zestawienia\..."

wersja 20.011f (2007.10.29)
- możliwość wyłączania/włańczania dodtaktów przy podstawie
  zwolnienia lekarskiego
- modyfikacja sprawozdań 

wersja 20.011e (2007.10.16)
- weryfikacja wyliczania podstawy emerytalnej w Innych Świadczeniach

wersja 20.011d (2007.10.10)
- modyfikacja wyliczania etatów w sprawozdanaich 
 
wersja 20.011b (2007.10.04)
- usunięcie błędu dotyczącego ścieżki druku rozliczeniowego ZUA,ZZA
- możliwość wydrukowania Analityki V2 w formacie a4
- dodano sortowanie w przelewach

wersja 20.011a (2007.09.11)
- usunięto usterkę związaną z przelewami do CITIBANK

wersja 20.011 (2007.09.01)
- dodano możliwość importowania Planu do RB70
- automatyczna dekretacja Wyciągów Bankowch w porgramie FK
 
wersja 20.010u (2007.08.27)
- dodano Liczbę porządkową na zestawieniach
- modyfikacja sprawozdawczości: dodano nową opcję "Raport ze sprawozdania". Znaczne przyspieszenie generowania sprawozdań
- możliwość określenia dla hierarchii dni pomniejszania wynagrodzenia
 
wersja 20.010s (2007.08.14)
- możliwość ustawienia uprawnienia dla Edycji składników płacowych na liście. Opcja dostępna z poziomu \\Ustawienia\Użytkownicy\Uprawnienia
- dodano nową wersję wydruku "Potrącenia planowane"
 
wersja 20.010r (2007.08.13)
- możliwość wyboru miesięcy w zestawieniach dochodów rocznych
 
wersja 20.010p (2007.08.10)
- możliwość określenia pozycji dla hierarchi płacowej w PIT4
- poprawiono zestawienie potrącenia planowane
 
wersja20.010o (2007.08.03)
- modyfikacja adresu na wydrukach zaświadczeń
- modyfikacja Zestawienia wypłat do kasy
- możliwość określenia zgłoszenie/korekta dla PITu 11
- poprawiono naliczanie składki rentowej płaconej przez budżet państwa
 
wersja 20.010n (2007.07.25)
- usnięto problem z błędną generacją Analityka V2 
 
wersja20.010m (2007.07.19)
- nazwa jednostki na wydrukach list kasowych
 
wersja 20.010l (2007.07.17) 
- poprawiono błąd dotyczący ścieżek przy wydrukach "Zestawienie list wg Jednostek"
 
wersja 20.010k (2007.07.10)
- możliwość wydruku danych korespondencyjnych dla potrzeb wydruku kopert. Opcja  
  dostępna bezpośrednio z poziomu Rejestru List
- możliwość wydruku Pasków z poziomu Rejestru List
- zmieniono podświetlanie rekordów na Liście Płac
- wyśrodkowano zaświadczenia
- nowa opcja "Alimenty + Komornicy " - możliwość planowania potrąceń typu Alimenty lub
  Komornicy dzięki czemu automatycznie będą one wbijane na "Listy właściwe" lub "Innych
  Wypłat"
- poprawiono funkcję przeliczania etatów w sprawozdaniach
 
wersja 20.010j (2007.06.25)
- poprawiono podliczanie sum na zestawieniu wg Jednostek
 
wersja 20.010i (2007.06.20) 
- nowa lista płac V3 wg Jednostek

wersja 20.010h (2007.06.14)
- nowe zestawienia wg typów list dostępne z poziomu \\Płace\Zestawienie list wg typów.
  Raport ten umożliwia wydrukowanie wynagrodzeń z danego miesiąca z
  podziałem na jednostki lub hierarchie z uwzględnieniem danego typu listy
- dodano paski(kopertówki) dla list Innych Świadczeń
- możliwość rejestracji nieobecności z poziomu ustawień zbiorczych (klawisz Nieobecności)
- nowa opcja w Innych Świadczeniach - przy rachunkach dodano możliwość określenia
  jednostki płacowej dla danego pracownika (w przypadku gdy nie ma umowy o pracę)

wersja 20.010g (2007.06.11)
- nowe zestawienie dla Innych Świadczeń dostępne z poziomu "Zestawienia\Inne Świadczenia" 

wersja 20.010e (2007.05.31)
- poprawiono zestawienie "Rozchody wg Jednostek"
- poprawiono przelewy dla jednostek

wersja 20.010c (2007.05.23)
- nowy Raport "Wydruk danych osobowych" dostępny z lokalizacji
  "Baza dane personalne\Dane osobowe\Wydruk danych osobowych"

wersja 20.010b (2007.05.21)
- nowa Analityka(v2) dostępna z poziomu "Zestawienia\Anaityka (v2)" 

wersja 20.010 (2007.05.10)
- nowa funkcja - generacja potrąceń na podstawie list refundacji

wersja 20.009i (2007.04.27)
- dodano komunikat po generacji listy o zmianie wysługi pracownika

wersja 20.009h (2007.04.25)
- możliwość dodania "Urlopu okolicznościowego" dla pracownika

wersja 20.009g (2007.04.24)
- dodano dane osobowe na zestawieniu "Podstawa zwolnienia lekarskiego"

wersja 20.009f (2007.04.20)
- obsługa PIT 11 dla pracowników obcych

wersja 20.009e (2007.04.17)
- wyśrodkowanie paska (ver 2)

wersja 20.009d (2007.04.13)
- możliwość wydrukowania paska (ver 1) dla konkretnego pracownika
- bezpośredni dostęp do zestawień przy przelewach (Przelewy potrąceń,alimenty
  i komornik)
- modyfikacja klasyfikacji budżetowej na wydrukach (w wierszu Potrącenia\pozostałe
  dodane są kwoty alimentów i komornika)

wersja 20.009c (2007.04.11)
- poprawienie wydruków dla osoby: sumowanie prac zleconych, gdy wydruk
  miesięczny to suma narastająco do miesiąca
- zabezpieczenia przy biegłych
- poprawa zestawienia dla jednostek w szczegółach (generowanie szczegółów)
- możliwość wyłączenia naliczania kosztów uzyskania przychodów dla list
  ZUS_PLATNIKA

wersja 20.009b (2007.04.10)
- poszerzono obsługę zaświadczeń o możliwość wprowadzenia
  trzech kwot do raportu przez użytkownika.
- dodano nową kolumnę do zestawienia zasiłków ZUS (Rehabilitacyjny)
- zweryfikowano zestawienia "Składek ZUZ" oraz "Zestawienia Zasiłków
  Chorobowych"

wersja 20.009a (2007.04.03)
- dodano opcję autologowania. Ustawienie dostępne z
  "Ustawienia\Dodatkowe\Ogólne"

Czytaj całość...
PZ zmiany PDF Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

Planowanie budżetu -  zmiany

Wersja 1.021t [2016.08.31]
- dodano opcję ustawienia haseł, dostępne z poziomu:"Ustawienia/Ustawienia programu/Ustawienia haseł".
- rozszerzono login oraz hasło użytkownika do maksymalnie 30 znaków.

Wersja 1.021s [2016.05.17]
- poprawa zmieniania hasła po wygaśnięciu, zablokowano dopisywanie dodatkowych opcji.

Wersja 1.021r [2013.05.13]
- dostosowanie sposobu wyliczenia dodatku premii do możliwych ustawień w systemie Kadry.
- poprawiono błąd zgłoszony przez użytkowników w trakcie generowania wydruku profilu osoby.

Wersja 1.021p [2012.07.05]
- na wydruku szczegółów schematu zastąpiono słowa "Sąd Okręgowy/Rejonowy" słowem "Jednostka". 

Wersja 1.021o [2012.02.29]
      -  dodano możliwość zdefiniowania stałych składników wynagrodzenia. W trakcie generowania danych dla kolejnego miesiąca w bieżącym zarządzaniu podczas aktualizowania danych w związku ze zmianami wartości wynagrodzeń w programie Kadry/Płace parametry do wyliczenia składnika ustawionego jako stały  zostaną niezmienione.

Wersja 1.021n [2012.01.12]
      -  poprawiono wyliczenie dodatku numer 5 dla którego nie jest zdefiniowany sposób wyliczenia w kadrach

Wersja 1.021m [2012.01.09]
      -  dodano możliwość wyliczenia dodatku specjalnego na podstawie zasadniczego, stanowiskowego oraz funkcyjnego

Wersja 1.021l [2011.09.09]
      - dodano zestawienie według stanowisk. Zestawienie dostępne z poziomu 'Planowanie budżetu/Zestawienia/Wg. stanowisk' oraz w bieżącym zarządzaniu i zaangażowaniu funduszy z analogicznej ścieżki.
     - dodano ustawienie stawek awansowych dla starszych referendarzy, opcja dostępna  z poziomu 'Definicje/Stawki awansowe/Straszy referendarz'.
     - dodano przenoszenie limitów: wynagrodzeń, etatów z poprzedniego miesiąca w opcji zaangażowania funduszy oraz bieżącego zarządzania.
     - umożliwiono export składników dodatkowych z arkusza weryfikacyjnego w trakcie exportu bezpośrednio z bazy danych

Wersja 1.021k [2011.05.18]
      -  wyłączona z wartości w kolumnie "Razem", wartości z kolumn "ZUS Pracodawca" oraz "Fundusz pracowniczy".
     -  umożliwiono import dodatkowych składników z arkusza weryfikacyjnego przy imporcie bezpośrednio z bazy danych.

Wersja 1.021j [2011.04.20]
      -  poprawiono zestawienie według schematów.

Wersja 1.021i [2011.03.31]
      -  poprawiono wydruk szczegółów.

Wersja 1.021h [2011.03.23]
      -  poprawiono wydruk zestawienia wg. Schematów z danymi z arkusza weryfikacyjnego.

Wersja 1.021g [2011.03.10]
      -  poprawiono wyliczanie nadwyżki/brak na arkuszu weryfikacyjnym po wprowadzeniu dodatkowych składników
     -  na oknie bieżącego zarządzania/ zaangażowania funduszy do wartości w poszczególnych kolumnach brane są pod uwagę dodatki z arkusza weryfikacyjnego.

Wersja 1.021f [2011.03.03]
      -  dodano dodatkowe składniki na arkuszu weryfikacyjnym. Definicja dostępna z poziomu 'Definicje/dodatkowe składniki na arkuszu'
     -  umożliwiono eksport/import arkuszy weryfikacyjnych za pomocą plików

Wersja 1.021e [2011.02.24]
      -  rozszerzono mnożnik dodatku funkcyjnego, dodatku stanowiskowego oraz etat do trzech miejsc po przecinku

Wersja 1.021d [2011.02.09]
      - zmieniono sposób pobierania danych z list płac najpierw dane pobierane po identyfikatorze osoby a w przypadku braku identyfikatora
                   dane pobierane są po numerze NIP.
     - poprawiono pobieranie danych dla osób posiadających dwie umowy.

Wersja 1.021b [2011.02.02]
      - poprawiono generowanie nowych danych na wybrany miesiąc w zaangażowaniu funduszy oraz w bieżącym zarządzaniu w przypadku,
                   gdy w schemacie umieszczony jest wakat.

Wersja 1.021a [2011.01.27]
      - poprawiono doliczenie dodatków określonych kwotowo do wylicenia gratyfikacji.
    
Wersja 1.021 [2011.01.26]
      - poprawiono pobieranie dodatków określonych w programie Kadry jako dodatki wpisywane kwotowo.
     - poprawiono wydruki tak, by nazwisko oraz imię mieściły się w kolumnie.
     - ustawiono sortowanie jednostek po symbolu i nazwie.

Wersja 1.020 [2011.01.04]
      - dodano w bieżącym zarządzaniu oraz zaangażowaniu funduszy na głównym oknie kolumny „Suma”,”Nadwyżka/Brak” oraz ”Różnica lim. Wyn.”.
Pierwsza z dodanych kolumn zawiera informację o łącznej kwocie w wybranym schemacie, druga kolumna określa różnicę pomiędzy limitem wynagrodzenia
zapisanym w arkuszu weryfikacyjnym a wartością z kolumny „Suma”, natomiast trzecia określa nadwyżkę bądź brak środków w porównaniu z miesiącem poprzednim
    -  dodano na arkuszu weryfikacyjnym pole określające różnicę pomiędzy   limitem wynagrodzenia a łączną kwotą w schemacie    
    - dodano wydruk zestawienia miesięcy dostępne z poziomu „Zaangażowanie funduszy/Zestawienia/Zestawienie miesięcy” dla zaangażowania funduszy
oraz „Bieżące zarządzanie/Zestawienia/Zestawienie miesięcy” dla bieżącego zarządzania  

Wersja 1.019 [2010.12.03]
      - dodano liczenie wynagrodzenia zasadniczego dla starszego referendarza
     - dodano możliwość zdefiniowania hierarchii kadrowej oraz płacowej

Wersja 1.018a [2010.10.05]
      - uwzględniono ustawienie braku składnika „zus_płatnik”, „fundusz pracy” w definicji schematu

Wersja 1.018 [2010.09.15]
     - dodano możliwość wyboru dodatkowych składników, wybór składników           
        dla wybranego schematu z poziomu 'Definicja                     
        schematów\Składniki z list Płac oraz dodatkowe'.  
     - dodano możliwość zaplanowania składek ZUS oraz składki FP               
        płaconych przez pracodawcę. Zaznaczenie by dla schematu             
        wyliczać powyższe składki dostępne z poziomu jak dla                 
        składników dodatkowych.

Wersja 1.017 [2009.06.03]
      - dodano wyświetlenie wersji schematów
      - W przypadku planowania wynagrodzenia osób posiadających dwie         
        umowy z tą samą hierarchią kadrową kwoty zostaną zsumowane.

Wersja 1.016b [2009.08.24]
      - dodano funkcję serwisową

Wersja 1.016a [2009.06.03]
      - dodano wyświetlenie wersji schematów
      - W przypadku planowania wynagrodzenia osób posiadających
         dwie umowy z tą samą hierarchią kadrową kwoty zostaną zsumowane.

Wersja 1.016 [2009.05.28]
     - zmieniono sposób generowania zestawień. W wersji 1.016
           zestawienia generowane są dla maksymalnej wersji danego
           schematu dla wybranej jednostki.
     - dodano uprawnienie dla użytkownika dla połączenia zdalnego
     - dodano możliwość zdalnego ustawienia wymaganej zgody odblokowania  
        schematów('Planowanie budżetu\Połączenia zdalne\Odblokowanie
        schematów' przycisk 'Ustaw wymagana zgoda odblokowania schematów')
     - udostępniono dodanie wakatu dla zaangażowania funduszy lub bieżącego zarządzania
     - dodano rok na oknie oraz wydruku arkusza weryfikacyjnego

wersja 1.015
 - dodano wydruk symulacji bez zmian danych w schemacie(na okienku zmian danych do symulacji przycisk 'wydruk bez zapisania zmian danych os.')
      - umożliwiono wydruk zestawienia według schematów dla wybranych miesięcy
     - dodano zestawienie 'Rozliczenie funduszu wynagrodzeń' do zaangażowania funduszy oraz bieżącego zarządzania( dostępne z poziomu np. 'Zaangażowanie funduszy\Zestawienia\Rozliczenie funduszu wynagrodzeń')
     - poprawiono wyliczenie procentu stażu dla wyliczania wysługi z Płac    
     - umożliwiono wydruk widoku szczegółów dla wybranego zakresu miesięcy
     - dodano zestawienie obejmujące skutek finansowy zmiany mnożnika w poszczególnych składnikach. Zestawienie dostępne z poziomu 'Planowanie budżetu\Zestawienia\Zmiana mnożnika'.
     - poprawiono zestawienie 'Skutki zmian wynagrodzenia sędziów'- poprawne wyświetlanie wielokrotności kwoty bazowej
     - dodano zestawienie 'Zmiana mnożnika'

Wersja 1.014 [2009.04.20]  
       -  dodano podział stawek awansowych: Stawki awansowe dla sędziego sądu rejonowego, okręgowego, apelacyjnego.
          Definicja nowych stawek dostępna z poziomu: 'Definicje/Stawki awansowe'  
       -  umożliwiono zapis osób, nie występujących w schemacie a występujących na listach płac dla zadanego miesiąca
          dla zaangażowania funduszy albo bieżącego zarządzania.

Wersja 1.014 [2009.04.15]  
    - dodano automatyczne wpisywanie osób do schematu, które występują na listach płac dla zadanej
 hierarchii płacowej a nie umieszczonych w schemacie.

Wersja 1.013 [2009.03.20]  
     - dodano możliwość ustawienia dostępu do wybranych jednostek dla     wybranego użytkownika. (Ustawienia\Użytkownicy\Uprawnienia do     jednostek)

Wersja 1.012 [2009.02.23]
      - dodano nowe ustawienie dostępne z poziomu Ustawienia/Ustawienia            programu/Ustawienia Zaangażowania funduszy oraz bieżącego
    zarządzania', umożliwiające pobieranie danych z list płac za   wybrany     kwartał. Ustawienie to możliwe jest dla poszczególnych lat.  W przypadku     już utworzonych schematów, ustawienie to przyjmie wartość     'Miesięczne',dla lat w których te schematy zostały utworzone. Zmiana     ustawienia możliwa będzie dopiero po usunięciu wykonanych     schematów.
    - analogicznie do programu 'Kadry' dodano ustawienie dotyczące
    sposobu zaokrąglania wynagrodzenia zasadniczego. Ustawienie to     dostępne jest z poziomu 'Ustawienia\Ustawienia programu\Ustawienia     ogólne'.
      - dodano możliwość aktualizacji nazw składników z list  płac(przycisk      'akt. Nazw' na oknie składników z list płac dla  wybranego schematu).  

Wersja 1.011 [2009.01.27]
      - dodano możliwość exportu danych pogrupowanych według stanowisk,       dostęp z poziomu „Planowanie budżetu/Export danych/Wg stanowisk”.      Przed uruchomieniem exportu proszę uruchomić plik „dyn mem     size.reg”, który znajduje się w katalogu roboczym programu PZ.
      - dodano możliwość zaaktualizowania danych danymi pobieranymi z             umowy dla miesięcy następujących po miesiącu dla którego               pobierane są dane z list płac
      - dodano możliwość jednoczesnego zaznaczania wszystkich                składników wchodzących w skład schematu
      - dodano możliwość ukrycia kolumn na oknie szczegółów oraz          profilu, w których nie     występują wartości dodatnie
    
Wersja 1.010b [2009.01.07]
      - zmieniono rozmiar okna „Zaangażowania funduszy” oraz       „Bieżącego zarządzania”     
Wersja 1.010a [2008.12.03]
      - zmieniono układ menu
     - w Zaangażowaniu funduszy oraz w Bieżącym zarządzaniu dane z list    płac pobierane są względem roku oraz miesiąca podatkowego

Wersja 1.010 [2008.10.27]
        - w ustawieniach programu dodano opcję "Wymagana zgoda odblokowania".
          Ustawienie na "Tak" powoduje brak możliwości tworzenia nowej wersji
          schematu do czasu uzyskania zgody na taką operację.
        - w "menu Planowanie budżetu" dodano zatwierdzanie schematów
        równoznaczne z blokowaniem ich do edycji
        - w "menu Połączenia zdalne" dodano możliwość zdalnego odblokowania
        schematów  
- dodano wydruk w "menu Zestawienia"
    - ‘Wg. schematów ', opcja ta umożliwia sporządzenie zestawienia
         dla wybranych schematów(nie tylko jednego).
            - 'Nagrody jubileuszowe i odprawy'
            - 'Wg. zadań'
      - poprawiono wydruk zestawienia "Zmiana stawki awansowej", dodano
  podliczenie ilości osób oraz podliczenie wartości dla poszczególnych
  stawek awansowych  
      - zestawienie "skutki zmian wynagrodzeń sędziów" zmieniono na
       zestawienie "skutki zmian wynagrodzeń sędziów do wer. 1.009k",
       natomiast w dotychczasowym zestawieniu "skutki zmian
       wynagrodzeń" zmieniono sposób pobierania danych do zestawienia,
       uwzględniono typ grupy dla hierarchii z programu "Kadry"   
     - na oknie "Profil"
      - dodano wyświetlenie z możliwością edycji daty od kiedy liczymy
        stawkę awansową dla wybranej osoby
    - dodano możliwość drukowania wybranych miesięcy
    - wyświetlono dane dla miesiąca- grudzień roku poprzedniego w
        stosunku do roku planowanego
- przy dodawaniu wakatu dodano możliwość ustawienia od kiedy liczymy
  stawkę awansową
- dodano możliwość wpisania domyślnych zadań
- dodano okno umożliwiające wpisania danych właściciela programu oraz
  zaznaczenia, które z tych danych będą umieszczane na wydrukach
- w definicji schematów
    - umożliwiono dodanie składników z list płac oraz wyświetlenia
        wszystkich składników wchodzących w skład danego schematu
    - wprowadzono ustalenie hierarchii płacowej dla zadanego
        schematu
    - umożliwiono przypisanie stawek awansowych dla zadanego
        schematu
- w "menu Definicje,stawki awansowe" dodano możliwość definicji stawek
  podstawowych oraz stawek dla referendarzy
      - w "menu definicje" dodano definicje jednostek wraz z
        definiowaniem schematów dla zadanego roku, dla wybranej
        jednostki
      - dodano możliwość przeniesienia sporządzonych schematów (nagłówków)  
       do wybranego roku
      - dodano nową funkcjonalność pod nazwą "Bieżące zarządzanie"
  umożliwiajacą pobranie danych z list płac z zadanego miesiąca
      - dodano nową funkcjonalność pod nazwą "Zaangażowanie funduszy"
  umożliwiajacą pobranie danych z list płac z zadanego miesiąca
      - zmieniono wykorzystanie znacznika "jednostka własna", znacznik
        ten wskazuje, która/e jednostka/i będzie/będą widoczne w
        dodanych funkcjonalnościach "Zaangażowanie funduszy" oraz
        "Bieżące zarządzanie"
      - dodano możliwość edycji stawek awansowych dla zadanego rodzaju
  schematu dla danego numeru oraz roku

Wersja 1.009k [2008.06.24]
- poprawiono zliczanie etatów z symulatora w zestawieniach
- dodano możliwość drukowania zmian w programie

Wersja 1.009j [2008.06.23]
- zmieniono sposób importowania danych z bazy

Wersja 1.009i [2008.06.18]
    - dodano wydruk w "menu zestawienia 'Wg. schematów- od daty, do daty'"
- poprawiono w zestawieniu "Skutki zmian wynagrodzenia sędziów"
  wyliczenie liczby osób dla poszczególnych stawek
  "stan na dzień 01.01.2009 i 31.12.2009"


<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 729 - 754 z 759
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3619069

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team