Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
News


Kasa zmiany PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KASA zmiany

VER 2.208o
- Modyfikacja połączenia z programem KDiN
- Zliczanie sald dla Raportów z poprzedniego roku

VER 2.208n
- Modyfikacja połączenia z programem FK7

VER 2.208m
- Modyfikacja wydruku kwitariusza

VER 2.208k
- Modyfikacja funkcji połączenia z bazami KNS-CURRENDA
- Funcja exportowania raportów do programu Dochody za pomoca plików
- Instrukcja exportowania raportów do programu Dochody za pomoca plików
- Pieczątka na wydrukach Raportów Kasowych przypisana do poszczególnych Kas
- Zmniejszenie nazwy jednostki na wydrukach
- Modyfikacja okna dłużników z programu Sumy Depozytowe
- Nowa funkcja dla zmiany opisu poszczególnych
  Kas na wydrukach Raportów Kasowych oraz dokumentów wpłat / wypłat (Definicje\Kasy)
- Nowa funkcjonalność dla Bonów

VER 2.208i
- Funkcja uniemożliwiająca wprowadzenie ujemnego stanu zanków (zakładka Ustawienia\Parametry)

VER 2.208h
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego v3

VER 2.208g
- Nowa wersja wydruku Zapotrzebowania na Znaki bez wyświetlania kwoty należności

VER 2.208f
- Modyfikacja wyświetlania Kodu Kreskowego
- Dodanie wersji programu na wydrukach Raportów Kasowych

VER 2.208e
- Nowa opcja "Numeracja raportów w danym roku"
   w Protokołach Zdawczo-Odbiorczych uwzględniająca
   numerację raportów w danym roku

VER 2.208d
- Wydruk zestawienia Kasy i Dokumentów na poszczególne dni
   (zestawienie do Miniesterstwa)

VER 2.208c
- Wydruk anulowanych dokumentów (Kasa Walutowa)
- Dodano numer, typ i datę na wydrukach BDW (Kasa Walutowa)
- Pełny numer na wydruku KP (Kasa Walutowa)

VER 2.208b
- Modyfikacja klawisza kont do Protokołu kontrolnego VI

VER 2.208
- Nowe uprawnienie do możliwości anulowania dokumentów
- Modyfikacja funkcji wyliczającej ujemny stan kasy

VER 2.207 z
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XVI

VER 2.207 y
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XIIIb

VER 2.207 w
- Modyfikacja okna wyboru osoby z programu Dochody
- Modyfikacja wydruku paragonu fiskalnego

VER 2.207 s
- Modyfikacja funkcji w Kasie Walutowej

VER 2.207 r
- Modyfikacja wydruku Reportu Kasowego VII
- Modyfikacja wydruku Reportu Kasowego VIII

VER 2.207 p
- Modyfikacja uprawnień
- Modyfikacja numeracji w raportach walutowych
- Modyfikacja funkcji słownie w raportach za znaki

VER 2.207 o
- Modyfikacja funkcji zaangażowania
- Modyfikacja funkcji dodawania zadania
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VII
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VIII

VER 2.207 n
- Nowy wydruk Zestawienia Załączników
- Dodatkowy wydruk Strony Testowej
- Nowy wydruk Reportu Kasowego VI

VER 2.207 m
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XV
- Modyfikacja stawek VAT

VER 2.207 l
- Modyfikacja połączenia z programem FK7

VER 2.207 k
- Modyfikacja funkcji anulowanych dokumentów w uproszczonej kasie

VER 2.207 j
- Modyfikacja wyliczania BDW
- Modyfikacja wydruków Raportów Walutowych
- Funkcja przeliczająca Raporty Walutowe po zmianach stawek
- Modyfikacja Strony Testowej (możliwość dodania stanów kasy z poprzenich lat)

VER 2.207 i
- Modyfikacja wydruku Strony Testowej

VER 2.207 h
- Modyfikacja wydruku Strony Testowej
- Zwiększenie do czterech miejsc po przecinku stawek walut
- Modyfikacja funkcji pobierania rachunków z programu Biegli

VER 2.207 g
- Modyfikacja protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XIV
- Możliwość wyboru paragrafów z programu Sumy Depozytowe
- Export raportów do programu Dochody,Sumy Depozytowe w formie plików

VER 2.207 f
- Możliwość wydrukowania ponownego oryginału Kwitariusza
  (funkcja dostępna po przedstawieniu pisma do firmy ALBIT)
- Wydruk wydrukowanych ponownie oryginałów

VER 2.207 e
- Możliwość ustawienia nadruku Stanu (Otwarty/Zamknięty) na Raportach Kasowych
- Korekta funkcji ustawiania kursora po zadekretowaniu pozycji w Raportach

VER 2.207 d
- Nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego w wersji XIV
- Nowy wydruk Zestawienia Gotówki Na Dzień
- Możliwość zapamiętania zestawienia gotówki
- Możliwość zaznaczania na czerwono pozycje nierozksięgowane
  w Raporcie Kasowym (Opcję ustawiamy w Parametrach)

VER 2.207 c
- Kasa Uproszczona: Modyfikacja wydruku raportu
- Kasa Uproszczona: Modyfikacja pobierania danych do programu Dochody

VER 2.207 b
- Dodanie końcówki "00/100 groszy" do kwoty słownie
- Możliwość wprowadzenia numeru do protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XII
- Wyszukiwanie dokumentu po dowolnej treści lub kwocie
   (Wydruki\Zestawienie dokumentów)
- Kasa Walutowa - wprowadzenie kursu dla walut podczas wpłaty lub wypłaty
  (istnieje możliwość wprowadzenia kursu walut dla wszystkich operacji, również
   w raportach zamkniętych)
- Możliwość zaznaczenia wszystkich rachunków dla osoby podczas wypłaty list
   z programów Biegli, Płace, Prace zlecone, Sumy Depozytowe poprzez zaznaczenie
   nagłówka kolumny "W." lub kliknięcia klawisza "Zaznacz wszystko"
- Dodanie znacznika STAN (Otwarty lub Zamknięty) na wydrukach
   Raportów Kasowych

VER 2.207 b
- Modyfikacja wprowadzenia danych na wydruki protokołów Zdawczo - Odbiorczych

VER 2.207
- Kasa Uproszczona: Korekta funkcji
- Modyfikacja wprowadzenia danych na wydruki protokołów

VER 2.206 z
- Kasa Uproszczona: Suma wpłat multiwpisu widoczna na monitorze
- Kasa Uproszczona: Korekta dopisywania drugiego wiersza
- Kasa Uproszczona: Rozchód do banku na poszczególne paragrafy
- Kasa Uproszczona: Dodatkowy wydruk załącznika do czeku
- Modyfikacja połączenia z programem FK7
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XIII
- Nowy wydruk Protokołu Kontrolnego w wersji VI
- Przyspieszenie generowania protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji X

VER 2.206 x-y
- Kasa Uproszczona: Paragrafy wydatkowe w raporcie W
- Kasa Uproszczona: Blokada kwoty 0.00

VER 2.206w
- Modyfikacja Kasy Uproszczonej

VER 2.206u
- Stawki walut w kasie walutowej
- Raport przeliczeniowy w kasie walutowej
- Modyfikacja wydruku pustego raportu

VER 2.206t
- Przyspieszenie uruchamiania się raportu typu "Z"
- Kasa Uproszczona - rozpoznawanie raportów na wydruku KP / KW
- Kasa Uproszczona - Multiwpis

VER 2.206s
- Modyfikacja Ustawienia Haseł
- Dodatkowy dokument WYPŁATY w kasie walutowej

VER 2.206r
- Modyfikacja połączeń z programem FK7

VER 2.206p
- Modyfikacja połączeń z programem FK

VER 2.206o
- Nowy wydruk "Zestawienia Dokumentów" (Wydruki\Zestawienie
   Dokumentów)
- Zaszyta funkcja zwiększająca wydajność programu

VER 2.206n
- Korekta protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji IXa
- Wprowadzenie dodatkowej funkcji obsługi kasy w formie KP, KW, BDW
- Modyfikacja okna Konta (dodatkowa opcja szablonów)

VER 2.206m
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XII
- Modyfikacja funkcji wyświtlania kwoty słownie
- Modyfikacja protokołu Zdawczo-Odbiorczego w wersji XI (dodanie miejsca na
  pieczęć lub nadruk pieczęci z definicji)
- Modyfikacja protokołu Kontrolnego w wersji II (dodanie miejsca na
  pieczęć lub nadruk pieczęci z definicji)
- Modyfikacja wydruku anulowanego potwierdzenia za Znaki
- Dodatkowa opcja nadruku bocznych opisów BDW (ustawienia\parametry)
- Nowy rozbudowany protokół Kontrolny wersji V

VER 2.206l
- Modyfikacja funkcji wyświetlania sygnatury w szczegółach pozycji raportu kasowego
- Możliwość zamiany pola NIP na druku Kwitariusza na indywidualny numer dokumentu
- Możliwość zamiany pola NR KONTA na druku Kwitariusza na indywidualny numer
  dokumentu
- Możliwość dodania do wydruków KP, KW, Kwitariusz indywidualny numer   
  dokumentu

VER 2.206k
- Modyfikacja funkcji zarządzania hasłami
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji IXa

VER 2.206j
- Modyfikacja funkcji wyznaczania treści w Raportach Kasowych

VER 2.206i
- Możliwość anulowania paragonu
- Dodatkowe zabezpieczenie - "Brak możliwości usunięcia dokumentu anulowanego"
- Korekta wydruku "Zestawienia Raportów Kasowych"
- Możliwość usunięcia szarych pól z wydruku Kwitariusza (Ustawienia\Zmiana druku
   Kwitariusza)
- Dodanie do treści paragonu numeru

VER 2.206h
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji IV

 VER 2.206g
- Dodatkowa funkcja (Ustawienia\Parametry)
  "Blokada edycji numeru Raportu Kasowego dla użytkownika"

VER 2.206f
- Dodatkowa funkcja w programie "Sprzedaż pozakasowa"
- Nowy wydruk zestawienia paragonów
- Modyfikacja wydruków "Zestawienia kasy na dzień"
- Podział Raportów na Bilansowe - Pozabilansowe
- Nowy wydruk Stanu Kasy z podziałem na raporty Bilansowe - Pozabilansowe
- Modyfikacja automatycznego uzupełniania treści w paragonach
- Dodatkowy wydruk zestawienia kwitariuszy w Raporcie Kasowym

  VER 2.206d
- Modyfikacja wydruku Zestawienia Kasy na Dzień w wersji II
- Funkcja serwisowa Korekta błędu backup'u bazy kasowej
   (Ustawienia\Parametry\Serwis)
- Nowy (dodatkowy) wydruk zapotrzebowania na znaki
- Blokada klawisza Potwierdzenia w raportach innych jak znaki
- Dodatkowa opcja drukowania raportu okresowego
   dla Kasy Fiskalnej INNOVA PROFIT
- Rozszerzenie funkcji wliczania danych na dokumencie BDW
   (Ustawienia\Parametry)
- Nowy protokół Zdawczo-Odbiorczy w wersji XI

 

VER 2.206c

- Dodatkowy wydruk Zestawienia Znaków w danym okresie
- Połączenie programu Kasa z  programem FK w wersji 6.08 jak również w wersji 7

 VER 2.206b
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych

VER 2.205 z
- Nowy wydruk Uprawnień dla użytkownika
- Modyfikacja funkcji "Powiel" w Raportach Kasowych
- Wprowadzenie nazwy "KP" / "KW" dla dokumentu stanowiącego załącznik do Raportu Kasowego typu "Z"

VER 2.205 y
- Nowy wydruk Zdawczo-odbiorczy
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru KW
- Rozszerzenie pól tytułem na dowodach KP i KW

VER 2.205 x
- Modyfikacja opcji Potwierdzenia

VER 2.205 w
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego układ I
- Ustawienie kursora na ostatniej pozycji w raporcie

VER 2.205 t
- Wprowadzenie filtrów wyszukiwania w opcji Potwierdzenia
- Modyfikacja funkcji pobierania imienia i nazwiska użytkowników programu

VER 2.205 s
- Nowa KASA WALUTOWA
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji 1
- Modyfikacja funkcji wyliczania BDW
- Modyfikacja wydruków Zestawienia Paragrafów

VER 2.205 r
- Modyfikacja wydruku Zestawienia Paragrafów
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru pozycji w Raporcie na druku KP, KW
- Modyfikacja wydruków BDW 

VER 2.205 p
- Możliwość nadruku pieczątki na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry/ Nadruk pieczątki na wydruku BDW)
- Połączenie programu Kasa z programem Prace Zlecone (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Połączenie programu Kasa z programem Sumy Depozytowe (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Połączenie programu Kasa z programem Biegli (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie z kilku baz Biegłych)
- Modyfikacja wydruku Raportu Kasowego w wersji 2 (poprawiona funkcja sortowania)
- Modyfikacja Protokołu Zdawczo - Odbiorczego układ IX
- Modyfikacja funkcji wyliczania numeru pozycji w Raporcie na druku Kwitariusza
- Dodatkowy nowy wydruk Raportu Kasowego

VER 2.205 o
- Dodatkowy nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego

VER 2.205 n
- Połączenie programu Kasa z programem Płace (możliwość pobierania danych osób, które mają wypłaty w kasie)
- Dodatkowy nowy wydruk Zapotrzebowania na Znaki
- Dodatkowy nowy wydruk Protokołu Zdawczo - Odbiorczego
- Poprawiona funkcja drukowania duplikatów kwitariuszy

VER 2.205 m
- Przyspieszona funkcja wyliczania BDW w Raportach Kasowych

VER 2.205 l
- Dodatkowy klawisz Drukuj w Raporcie Kasowym. Służy do szybkiego wydruku duplikatu Kwitariusza w dowolnej ilości na wydruku 1, 2 lub 3 na stronie. Ustawienie ile ma się drukować na stronie znajduje się w Ustawienia\Parametry - Ilość kwitariuszy na dodatkowym druku.
- Modyfikacja wydruku Zapotrzebowania na Znaki
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych (pojawiający się problem z apostrofami w 
treści raportu)
- Modyfikacja funkcji obsługi Czytnika kodów kreskowych

VER 2.205 k
- Połączenie programu z programem Księga Dochodów - Amerykanka (wymagana wersja programu Dochody Amerykanka 2.023 )

VER 2.205 j
- Korekta wydruków protokołów

VER 2.205 i
- Korekta wydruku zestawienia paragrafów w Raportach kasowych
- Modyfikacja funkcji Powiel w Raportach kasowych

VER 2.205 h
- Wprowadzenie Zadań do rozksięgowania pozycji w Raportach Kasowych
- Modyfikacja funkcji zaangażowania i konta 980 w rozksięgowaniu pozycji w Raportach Kasowych
- Modyfikacja wydruków Raportów Kasowych (Nazwa jednostki nie wchodzi na napisy Oryginał/Kopia)
- Wprowadzenie nazwy jednostki z definicji w miejsce pieczęci na wydrukach KP i KW

VER 2.205 g
- Modyfikacja wydruku Zestawienie Kasy na dzień (program zlicza raporty kasowe w danym roku)
- Modyfikacja wydruku Zestawienia paragrafów 

VER 2.205 f
- Poprawiona funkcja wyznaczania pozycji w raportach kasowych (problem z nadawaniem dwóch tych samych pozycji w raporcie kasowym)
- Poprawiona funkcja autologowania (nadruk imienia i nazwiska)
- Poszerzenie pola Sporządził na wszystkich wydrukach
- Poprawiona funkcja pobierania osób z bazy programu Currenda
- Możliwość zastąpienia pola NIP na wydruku Kwitariusz na Sygnaturę (Ustawienia/Zmiana druku kwitariusza)
- Możliwość zamiany bocznych opisów Kwitariusza na dowolne (Ustawienia/Zmiana druku kwitariusza)
- Modyfikacja funkcji podstawiania kwoty dla dokumentów BDW

VER 2.205 e
- Dodatkowa opcja wydruku zapotrzebowania na znaki i BDW (Księgowanie/Zapotrzebowanie na znaki)
    - Treść BDW zapotrzebowania ustawia się w Ustawienia/Ustawienie BDW dla Raportu Znaków
- Możliwość ustawienia nadruku BDW w zapotrzebowaniu na znaki (Ustawienia/Ustawienia nadruku dokumentu BDW)

VER 2.205 d
- Dodatkowy wydruk Protokołu Kontrolnego
- Dodatkowy dwa wydruki Protokołu Zdawczo-Odbiorczego

VER 2.205 c
- Moż.iwość wyboru drukowania Daty na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)
- Moż.iwość wyboru drukowania Numeru Raportu na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)
- Moż.iwość wyboru drukowania znacznika Duplikat na wydruku BDW (Ustawienia/Parametry)

VER 2.205 b
- Poprawiona funkcja wyboru osób z programu Dochody

VER 2.205a
- Nowe okno rozksięgowania pozycji w raportach kasowych (przyspieszenie)
- Korekta ilości znaków w programie
- Przejście z kwotowego rozliczania znaków na ilościowy w dowolnym momencie działania programu
- Zwiększenie ilości wpisanych znaków pola Dla kogo na wydruku Rachunku
- Globalne ustawienie drukowania podpisu klienta na wydruku Rachunku (Tak/Nie)
- Dodawanie dłużników z KMS wraz z Ulicą i Kodem

 VER 2.205
- Dodatkowe informacje dotyczące właściciela programu i wersji programu zamieszczone w stopce okna głównego
- Reorganizacja wizualna - dodanie paska szybkiego wyboru

VER 2.204z
- Nowy wydruk protokołu kontrolnego z uwzględnieniem zakresu numerów czeków
- Nowy wydruk protokołu zdawczo odbiorczego z uwzględnieniem zakresu numerów czeków

VER 2.204y
- Modyfikacja funkcji wyboru paragrafów do raportów kasowych
- Modyfikacja funkcji wyliczania stanu kasy

VER 2.204x
- Możliwość wydruku pustego raportu kasowego
- Dodanie nadruku Oryginał/Kopia na wydruku raportu kasowego

VER 2.204w

- Pełna nazwa jednostki z nipem wydruku kwitariusza
- Wydział na wydruku kwitariusza
- Nowy wydruk Dowodu Wewnętrznego - Dokument

VER 2.204u
- Możliwość zmiany kwoty słownie na wydrukach na pełną nazwę

VER 2.204t
- Pełne połączenie programu Kasa z obsługą mikrorachunków
- Generowanie pliku mikrorachunków podczas wystawiania BDW
- Definiowanie, w których raportach mają być obsługiwane mikrorachunki
- Definiowanie, które dokumenty Wpłaty/Wypłaty mają mieć uzupełniany mikrorachunek

VER 2.204s
- Połączenie z programem KNS Firmy "ALBIT"
- Połączenie z programem KNS Firmy "CURRENDA"
- Wstępne połączenie Kasy z mikrorachunkami
- Dodatkowy wydruk zestawienia dokumentów z wyszczególnieniem Wydziału
- Możliwość zmiany nazwy Typów Dokumentów
- Sortowanie Typów Dokumentów podczas wyboru Wpłata/Wypłata alfabetycznie według nazwy

VER 2.204n
- Modyfikacja wydruku kwitariusz
- Modyfikacja wydruku potwierdzenia za znaki

VER 2.204j
- Wydruk anulowanych potwierdzeń za znaki
- Autologowanie
- Możliwość wyboru imienia i nazwiska na wydrukach zamiast loginu
- Możliwość zmiany nazw przycisków Przychód/Rozchód na dowolną nazwę

VER 2.204h
- Możliwość rozksięgowywania raportów w kasie do przeniesienia do programu FK
- Możliwość zmiany nagłówków kwot na druku kwitariusza dla danego kwitariusz

VER 2.204g
- Dodatkowa numeracja w programie poszczególnych rodzajów dokumentów poprzez dodanie swojej wewnętrznej serji
  oraz kolejnego numeru
- Dodatkowe szybkie dodawanie potwierdzeń za znaki wraz z wydrukiem

VER 2.204f
- Domyślna treść do szybkich potwierdzeń za znaki
- Szybkie powielanie danej wpłaty

VER 2.204e
- Możliwość wyboru paragrafów Wydatkowych lub Dochodowych przy wprowadzaniu kwoty
- Dodatkowe dwa wzory raporów kasowych (z paragrafami, bez paragrafów)

VER 2.204d
- Zestawienie paragrafów dla danego raportu kasowego
- Zestawienie wpłat i wypłat dla danego raportu kasowego

VER 2.204c
- Zestawienie użytch typów dokumentów w danym raporcie kasowym
- Zestawienie paragrafów dla poszczególnych kas

VER 2.204b
- Blokada wprowadzenia ujemnego stanu kasy
- Bazy pomocnicze dla danych typów dokumentów

VER 2.204a
- Dwa wydruki protokołów kontrolnych kasy
- Cztery wydruki protokołów zdawczo odbiorczych

Ver 2.204
- Podwyższenie wersji

VER 2.17b
- Zestawienie kasy na dzień z podziałem na raporty kasowe, okres poprzedni, bieżący, narastająco oraz podział
  na ilość załączników w danym raporcie
- Automatyczne uruchamianie okna wpłata gdy przypisany jest jeden rodzaj dokumentu do raportu

VER 2.17a
- Wydruk wyłącznie Załączników KP i KW do danego raportu kasowego

VER 2.17
- Możliwość wydruku Anulowanych dokumentów
- Dwa rodzaje potwierdzenia znaków opłaty sądowej
- Dwa rodzaje wydruku protokołu kontrolnego kasy
- Dwa rodzaje wydruku protokołu zdawczo-odbiorczego
- Blokada wprowadzenia zerowych wpłat/wypłat
- Dodatnie do wydruku ilościowego stanu kasy pakietów
- Skróty klawiszowe
- Możliwość druku dowodów KP/KW na osobnych stronach

VER 2.16a
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.16
- Dodatkowy rejestr rachunków wydawanych na znaki opłaty sądowej z wydrukiem
- Wydruk potwierdzenia sprzedaży znaków opłaty sądowej
- Dodatkowy nominał 200 zł w rejestrze znaków
- Możliwość zmiany wydruku loginu na imię i nazwisko
- Możliwość wydruku stempla na wydrukach raportów kasowych
- Zmiana wyglądu wydruku BDW
- Wprowadzenie na druku raportu kasowego oznaczenia kasy
- Wprowadzenie na drukach Kwitariuszy, BDW informacji o numerze raportu kasowego i pozycji w raporcie
- Wydruk liczby załączników w raporcie kasowym
- Dodanie na wydrukach informacji o licencji i nazw firmy
- Możliwość opisu pól kwotowych na poszczególnych kwitariuszach
- Wydruk gotówkowego stanu kasy
- Wydruk protokołu kontrolnego kasy
- Wydruk protokołu zdawczo-odbiorczego kasy
- Dodatkowy wydruk stanu kasy na dzień z uwzględnieniem załączników

VER 2.15
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.14
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.13
- Wersja 13 została pominięta

VER 2.12
- Zmiana wizualna okna Stanu Kasy
- Dodatkowe filtry w wydrukach duplikatów Kwitariusza, KP i KW
- Szybkie dodawanie Typów Dokumentów
- Dodanie stanu z poprzednich raportów w Szczegółach Raportów Kasowych

VER 2.11
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.10
- Powiększenie obszaru pól Pan(i) oraz Adres na Kwitariuszu

VER 2.09
- Dodatnie obsługi kalkulatora przy wpłatach do kasy - możliwość jego wyłączenia

VER 2.08
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.007
- Dodatkowy wydruk Bankowego Dowodu Wpłaty
- Dodatkowa baza BDW
- Nowy filtr na głównym oknie Raportów Kasowych - wyświetla tylko raporty otwarte
- Nowa Baza Pomocnicza służąca do szybszego wprowadzania danych przy dokonywaniu operacji kasowych
- Zmiana wyglądu wydruku Raportów Kasowych

VER 2.006
- Możliwość wyliczenia ilościowego stanu Kasy

VER 2.005
- Możliwość wpisania treści w polu NIP druku Kwitariusza

VER 2.004
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.003
- Drobne zmiany poprawiające funkcjonalność programu

VER 2.002
- Dodano obsługę Znaczków Sądowych
- Dodano wydruk Raportów Kasowych według wybranych Typów
- Dodano wydruk stanu znaczków

ver 2.001
- Oficjalna wersja programu KASA

Kadry zmiany PDF Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KADRY zmiany 

wersja 4.180
- zmodyfikowano świadectwo pracy w związku ze zmianami ustawowymi,
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Upomnienia - dodano nowe wpisy dotyczące kar,
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska - dodano możliwość rejestracji decyzji,
- dodano nową funkcjonalność \\Bazy\Powrót / Przejście w stan spoczynku - tabela umożliwia rejestrację w/w zdarzeń,
- dodano nowe uprawnienie - Stan spoczynku. Uprawnienie dotyczy Bazy - Powrót / Przejście w stan spoczynku.
- dodano nową funkcjonalność \\Bazy\Odwołanie ze stanowiska / Wydalenie ze służby - tabela umożliwia rejestrację w/w zdarzeń,
- dodano nowe uprawnienie - Odwołanie / Wydalenie. Uprawnienie dotyczy Bazy - Odwołanie ze stanowiska / Wydalenie ze służby.
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Mianowania - w bazie tej użytkownik rejestruje informację o mianowaniu na asersora (kod - Asesor) oraz pierwsze powołanie na stanowisko prokuratora (kod - Prokurator),
- okna Umowa Praca/Aneks - dodano nowy rodzaj umowy: Zmiana stawki awansowej,
- okna Umowa Praca/Aneks - zdjęto automatyczne odświerzanie hierarchii płacowej oraz grupy/jednostki płacowej, aktualnie użytkownik przy zmianie hierarchii kadrowej musi dokonać zmiany powyższych składników samodzielnie,
- rejestr przypomnień - 1.002 zabezpieczono pojawiające się błędy,
- poprawiono zaświadczenie o zatrudnieniu - (rozszerzono pole stanowisko na wydruku),
- świadectwo pracy - poprawiono wyświetlanie prawidłowo nazwy jednostki,
- dodano nową funkcjonalność - \\Bazy\Wykaz słuzbowy\ Prokuratura EWS - wykaz został dostosowany do zarządzenia nr 29/17

wersja 4.179
- poprawiono błędy literowe na świadectwie pracy,
- dodano drukowanie się parafki i sygnatury na świadectwie pracy,
- poprawiono, prawidłowe wyświetlanie danych na świadectwie,
- Rejestr przypomnień - aktualna wersja 1.001. Wyświetlanie przypomnień odbywa się
  na zasadzie uprawnień wynikających z "Rodzaju pracownika". Proszę o weryfikację dostępu do użytkownika do rodzaju pracownika i ewentualne przyporządkowanie uprawnień.   Weryfikacja uprawnień możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rejestr przypomnień uruchomiony jest z programu Kadry4.

wersja 4.178
- Dodano nowe świadectwo pracy. Nowa wersja świadectwa pracy drukowana jest dla   wszystkich świadectw które zostały utworzone po 01.01.2017.  Sposób generowania   świadectw nie uległ zmianie
- Poprawiono weryfikację uprawnień podczas edycji danych osobowych pracownika.

wersja 4.177
- Poprawiono działanie wydruku: \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie ocen kwalifikacyjnych
- Dodano nowe zestawienie: \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie osób bez oceny kwalifikacyjnej Zestawienie generuje wykaz osób, które w zadanym okresie nie posiadają oceny kwalifikacyjnej. Program uwzględnia do wydruku wybrane filtry zaznaczone przez użytkownika.
- Okno \\Bazy\Kursy,szkolenia - dodano przycisk "Drukuj". Wydruk uwzględnia wszystkie       kursy,szkolenia wprowadzone przez użytkownika do programu. Daję również możliwość wybrania, tylko tych kursów,szkoleń które ustawione są nie do przypomnienia.
- Dodano nowy wydruk: \\Bazy\Delegacje służbowe przycisk "Drukuj wyjazd wersja 2".
  Zmiany jakie powstały w stosunku do poprzedniego wydruku wyjazdu służbowego dotyczą innego oświadczenia do delegacji służbowej. Pozostała część tj.: strona pierwsza i strona druga nie uległy zmianom.
- Zabezpieczono prawidłowe przeglądanie umów, aneksów dla grup orzeczniczych.
- Poprawiono uprawnienia wynikające z rodzaju pracownika.
- Przywrócono możliwość potwierdzania przeczytanych przypomnień w rejestrze przypomnień.

wersja 4.176
- dodano nowy wydruk. Wydruk danych osobowych dostępny jest w poziomu okna Filtr. \\Menu Filtr - przycisk "Drukuj".
  Dane do wydruku pobierane są w okna wynikowego.Na wydruku prezentowane są dane zgodnie z zaznaczonymi przez użytkownika opcjami.
- Zmodyfikowano wydruk delegowania. Menu \\Zestawienie\Delegowania. Dodano nowe pola na wydruku, wynikające z informacji rejestrowanych w bazie delegowań.
- Skierowanie na badania. Aktualna wersja skierowania na badania pobiera adres zamieszkania do skierowania. W przypadku braku adresu zamieszkania dane pobierane są z adresu zameldowania.
- Na oknie Umów/Aneksów dodano pole z umowy i aneksu Wolne 3 - kolumna "Cd. dodatk. inform."
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się druku zgłoszeniowego do zus - ZWUA.

wersja 4.175

------------------------------------------------------------------------------
|  PO AKTUALIZACJI DO WERSJI 4.175 NIEZBĘDNA JEST AKTUALIZACJA WIDOKÓW !!!   |
|    MENU -> USTAWIENIA\AKTUALIZACJA WIDOKÓW                              |
------------------------------------------------------------------------------

- w oknie umowy/aneksy dodano na browserach nazwę jednostki.
- poprawiono wklikiwanie się na oknie Filtr (okno umożliwia przeglądanie osób delegowanych lub nieobecnych z zadanym okresie. Menu -> Filtr.
- zmodyfikowano wydruk stawek awansowych dla prokuratorów. Zmieniono nagłówek wydruku na: Prokurator Prokuratury Regionalnej.
  Menu -> Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe - Prokuratury\Prokuratorzy PA.
- zwiększono login oraz hasło do 30 znaków.
- zmodyfikowano zestawienie: Menu -> Zestawienie\Wykaz imienny pracowników\ wg stanowisk (poprawiono drukowanie się jednostki w całości)
- zmodyfikowano zestawienie: Menu -> Wydruki pomocnicze\Wiek\Sortowanie po wieku (poprawiono drukowanie się jednostki, wydziału i stanowiska)

wersja 4.174
- poprawiono wydruk planu czasu pracy oraz wykonanie w wersji podstawowej.
- zmodyfikowano świadectwo pracy - opieka na dzieckiem dodano rozliczenie w godzinach.

wersja 4.173
- poprawiono prawidłowe wyświetlanie się badań lekarskich w przypomnieniach,
- poprawiono zestawienie godzin nadliczbowych - //Wydruki pomocnicze/Zestawienie godzin nadliczbowych.
- dodano kolumnę "opis" na oknie nieobecności,
- przyspieszono zapis danych do bazy - //Bazy/Nieobecności/Dodaj urlop.
- dodano nową tabelę (Sald opieki nad dzieckiem - art. 188) W obecnej wersji aby udzielić opieki nad dzieckiem wynikającej z art.188 użytkownik programu musi wprowadzić saldo dla pracownika. Saldo rejestrowane jest na rok, zadaniem użytkownika jest podanie roku oraz ilości dostępnej godzin do wykorzystania.
  Lokalizacja rejestracji sald: //Bazy/Salda urlopów/Salda opieka 2 dni. Na podstawie tego salda użytkownik będzie mógł wykorzystać opiekę 2 dni nad dzieckiem. Pozostałe parametry rejestracji danych związanych z opieką nad dzieckiem
  - 2 dni pozostają bez zmian.
- dodano dwa pola związane z rejestracją opieki nad dzieckiem 2 dni na oknie wprowadzania nowej nieobecności - pola te widoczne są w momencie wyboru nieobecności - "Opieka nad dzieckiem (2 dni)" i dotyczą "godziny od" oraz "godziny do" tej nieobecności.
- zmodyfikowano indywidualną kartę czasu pracy (zmiany wziązane z obsługą opieki nad dzieckiem 2 dni w godzinach.

wersja 4.172
Zmiany w stosunku do wersji 4.171
- dodano nowy wydruk skierowania na badania w wersji 2.

wersja 4.171
- zabezpieczono prawidłową weryfikację numeru pesel oraz daty urodzenia,
- dodano do umów - aneksów nowy typ umowy - "Inne"

wersja 4.170
- dodano nowy wydruk skierowania na badania.

wersja 4.169
- wprowadzono zmiany mające na celu prawidłowe generowanie dokumentów zgłoszeniowych do zus.
- zmodyfikowano wydruk wykazu służbowego prokuratora.

wersja 4.168
- zabezpieczono prawidłowe generowanie się urlopów wypoczynkowych

wersja 4.167
- Wprowadzono weryfikację daty doręczenia z datą wystawienia. W przypadku, kiedy data doręczenia jest większa niż 7 dni
  od daty wystawienia pojawia stosowny komunikat. Weryfikacja dat dotyczy nieobecności:
    - leczenie domowe,
    - leczenie szpitalne,
    - świadczenie rehabilitacyjne.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się daty wolnienia/rozwiązania stosunku pracy na karcie obiegowej.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się daty na świadectwie pracy (strona druga).
- Poprawiono prawidłowe generowanie się zestawienia: \\Zestawienie 2\Limity etatów orzeczniczych.
- Dodano możliwość odebrania godzin nadliczbowych. Możliwość dotyczy nieobecności - Wolne za nadgodziny. Użytkownik     posiada możliwość wprowadzenia godzin nieobecności. Rejestracja wolnego za nadgodziny uwzględniana jest na indywidualnej
  miesięcznej karcie czasu pracy.
- Zmodyfikowano roczną kartę czasu pracy w godzinach. W przypadku rejestrowania wolnego za nadgodziny z uwzględnieniem
  godzin nieobecności, roczna karta nieobecności powinna być generowana w godzinach.
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: kadencje, kary,mianowania, nagrody, ocena kwalifikacyjna,
  odznaczenia, salda urlopów, wniosek asesor/sędzia/prok., wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska, wykazy służbowe,
  votum, zajęcia uboczne,zgłoszenie na wolne stanowisko.
- wprowadzono możliwość definiowania pory nocnej \\Bazy pomocnicze\Godziny pracy jednostki.
  Domyślna wartość pory nocnej zdefiniowana jest pomiędzy 22.00 a 6.00 rano. Na podstwie tej definicji system wylicza pracę w porze nocnej.

wersja 4.166
-zabezpieczono prawidłowe rejestrowanie urlopów wypoczynkowych,
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: funkcje KRS, kursy szkolenia.

wersja 4.165
- zmodyfikowano sposób naliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach,
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: badania lekarskie, delegowania, delegacje  służbowe,   nieobecności dla umów nieaktywnych,
- zabezpieczono prawidłowe generowanie gratyfikacji dla kuratorów. zalecane jest przeliczenie gratyfikacji dla kuratorów.

wersja 4.164
- dodano nowy rodzaj umowy. Zakładka dane podstawowe umowy: "Powierzenie czyn. prok.". Nowy rodzaj umowy dostępny jest w  sekacji umowa oraz aneks.
- w wykazie służbowym prokuratora w częśći I,II zmodyfikowano sekcję: "Zajmowane stanowiska i miejsca służbowe"
  W sekcji tej, w pierwszej kolejności pojawiać się będą dodatkowo informację o okresach aplikacji pozaetatowej oraz etatowej.
  W dalszej kolejności będą zajmowane stanowiska. Uwaga !!! Informacja o aplikacji etatowej może się powielać. W takim wypadku użytkownik powinien
  zdecydować czy obie te informacje powinny pozostać.
- w wykazie służbowym prokuratora w części III zmodyfikowano sekcję:"Okres odbywania aplikacji, złożenia egzaminu....":
  dodano informację z pola:"Dodatkowe informacje" z bazy Egzaminy.
- zabezpieczono prawidlową obsługę aktywowania/deaktywowania pracowników. (Okno "Świadectwo pracy" - Aktywuj umowe, Drukuj)
- zmieniono opis wydruku : " Wydruki pomocnicze -> Asesorzy sądowi na Asesorzy sądowi/prok.", zmieniono nagłówki wydruków.
- Bazy pomocnicze -> Kursy,szkolenia wprowadzono możliwość pomijania "daty od" oraz 'daty do". Rodzaj kursu szkolenia nie musi posiadać dat rozpoczęcia
  i zakończenia kursu. Polem obowiązkowym jest data wystawienia.
- Wydruki pomoznicze->Zestawienie zbiorcze nieobecności,Zestawienie zbiorcze nieobecności i urlopy - dodano informacje o osobach powyżej 50 roku zycia.
- poprawiono prawidłowe sumowanie ogółem na wydruku zestawienia umów zleceń.
- dodano dwa nowe symbole nieobecności - dodatkowy urlop macierzyński (symbol MD) oraz urlop tacierzyński (symbol UT)
- rozszerzono możliwość definiowania baz pomocniczych :
    - hierarchia,
    - jednostki,
    - wydziały,
    - stanowiska,
    - funkcje.
  Dodatkowa funkcjonalność - określenie czy dany zapis jest archiwalny czy obecnie istniejący. W przypadku zapisów archiwalnych, zapisy te nie będą widoczne
  w filtrach okna głównego oraz w zestawieniach. Zapisy archiwalne nie dotyczą okien umowa / aneks.
- poprawiono prawidłowe generowanie rocznej karty nieobecności w godzinach.

wersja 4.163
- dodano do okna rozwiązywania umów dwie pozycje.
    zakończ. stos. pracy
    przejście na emeryturę
- przyspieszono przeliczanie okresów zazębiających się wynikających ze świadectw pracy.
- zmodyfikowano wydruk: "Wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska" - zmieniono opisy nagłówka wydruku oraz punktów wchodzących w skład wydruku.
- wprowadzono zmiany związane z datą obowiązywania wysługi u karatorów.
- wprowadzono możliwość usuwania druków zgłoszeniowych ZCNA/ZCZA

wersja 4.162
Zmiana w stosunku do wersji 4.161
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie oceny końcowej w bazie ocen kwalifikacyjnych.

wersja 4.161
Zmiana w stosunku do wersji 4.160
- Dodano nowy symbol nieobecności: "UR" - "Urlop rodzicielski"
- Zmodyfikowano wyliczenia, rocznej karty nieobecności, indywidualnej miesięcznej karty czasu pracy

wersja 4.160
Zmiana w stosunku do wersji 4.159
- Zmodyfikowano wydruki listy obecności. Dodatkowo na oknie listy obecności dodano rozwijalne pole z informacją o wydziale/oddziale.
  Użytkownik może wybrać dostępne wydziały lub ewentualnie wprowadzić swój opis listy obecności. Pole wydział nie jest polem wymaganym.
- Wprowadzono możliwość zapisu planów etatów do trzech miejsc po przecinku. \\Bazy pomocnicze\Plany etatów

wersja 4.159
Zmiana w stosunku do wersji 4.158
- zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruków- \\Zestawienia\
- zabezpieczono prawidłowe wyliczanie dodatku premia.

wersja 4.158
Zmiana w stosunku do wersji 4.157
-Zestawienia / drukowanie danych o zapisie/ badania lekarskie - zmodyfikowano podajnik papieru w drukarce, do tego zestawienia.
-Ocena kwalifikacyjna - usunięto automatyczne wyliczanie końcowej oceny kwalifikacyjnej. System od obecnej aktualizacji nie będzie
 wyliczał oceny końcowej. Użytkownik powinien sam wprowadzić ocenę końcową.
-Zmodyfikowano wydruki: Kadry / Przebieg zatrudnienia. Zmodyfikowano wydruk pod kątem wyświetlania całości nazw stanowisk i jednostek.
-Dodano nowe przypomnienie - Ocena kwalifikacyjna. -> Ustawienia / Przypominanie - nowe przypomnienie: "Ocena kwalifikacyjna"
-Do delegacji służbowych dodano 3 stronę - oświadczenie do delegacji służbowej.
-Dodano nowe uprawnienie dostępu- Opieka - wprowadzanie, modyfikacja,przeglądanie osób pod opieką. Użytkownikowi, który powinien mieć dostęp
 do tego okna należy nadać odpowiednie uprawnienia \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Użytkownicy -> Uprawnienia.
-Dodano nowe wyliczenie składnika premia -(możliwość wyliczenia premii ze składników odpowiednio: funkcyjny+zasadniczy+stanowiskowy)
 \\Bazy pomocnicze \ Hierarchia\ ->> składnik premia.
-Poprawiono wydruk \\Wydruki pomocnicze \ Zestawienie wynagrodzeń, Zestawienie wynagrodzeń na dzień - pod kątem hierarchii,
 dla której nie występuje składnik wysługi.
-Dodano nowe pole do baz: "Egzaminy","Kolokwium" o nazwie "Dodatkowe informacje" - pole tekstowe o długości 1000 znaków.
-Zamieniono na oknie umów i aneksów pole "Kategoria" na pole "Dodatk. infor." - w polu tym wyświetlane są dane z pola o nazwie "Wolne 1"
 dostępnego w umowach i aneksach na zakładce "podstawowe dane".

wersja 4.157
Zmiana w stosunku do wersji 4.156
- Rozszerzono pole "wymiar" w świadectwie pracy.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się adresu zamieszkania w wykazie służbowym prokuratora. W przypadku gdy adres zamieszkania jest ustawiony,  dane do wykazu będą pobierane z adresu zamieszkania, w przeciwnym przypadku dane będą pobierane z adresu zameldowania.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się rocznej karty nieobecności.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie wieku osoby w wydrukach pomocniczych - Wiek.

wersja 4.156
Zmiany w stosunku do wersji 4.155
- Zmodyfikowano możliwość tworzenia świadectw pracy. Użytkownik może wykonać świadectwo pracy dla wybranej umowy lub dla kilku wybranych umów.
  Warunkiem koniecznym jest zaznaczenie umów kolejno występujących po sobie.
- Okno Kursy,szkolenia posortowano względem "daty od".
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie funkcji w czasie delegowania. - Wykaz służbowy prokuratora.
- \Bazy\Kusy,szkolenia - dodano nowe pole Miejscowość,poszerzono pole "Rodzaj kursu/szkolenie/organizator".
- Wykaz służbowy prokuratora - poszerzono pole: "Odbyte szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego"
  System do w/w pola dodatkowo pobiera daty od i do szkolenia, miejscowość oraz zapisuje opis i rodzaj szkolenia.
- Przy umowach/aneksach w polu rodzaj umowy dodano dodatkowy opis -"Bez wotum" oraz "Powierzenie".
- Okno Salda urlopów - godziny. Poprawiono błędy literowe.
- Poszerzono pole szkolenia w wykazie służbowym sędziego.
- Wprowadzono pobieranie danych z bazy Odznaczenia do wykazu służbowego sędziego.

wersja 4.155
Zmiany w stosunku do wersji 4.154
- Zmodyfikowano wydruk karty obiegowej - dodano nowy wiersz : BHP
- Zmodyfikowano wydruk skierowania na badania wersja 2 - dodano drugi wiersz - czynniki szkodliwe.
- Zmodyfikowano wykaz służbowy sędziego zgodnie z aktualnymi przepisami.
- Zmodyfikowano wydruk wykazu służbowego sędziego. 

wersja 4.154
Zmiany w stosunku do wersji 4.153
- Poprawiono czcionkę na stronie pierwszej wydruku listy obecności wersja 2
- Dodano kontrolkę godzin nadliczbowych \\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy\Kontrolka godzin nadliczbowych -
  Możliwość podglądu danych odbywa się na uprawnieniach  Indywidualnej karty czasu pracy. Do kontrolki dodano możliwość wykonania wydruku dla osoby za dany rok. Kontrolkę generuje się dla wybranego roku - rozliczenie godzin nadliczbowych odbywa się na podstawie wprowadzonych ogółem godzin nadliczbowych oraz godzin nadliczbowych 50 i 100. Uprawnienia do tego okna pobierane są na podstawie indywidualnej karty czasu pracy.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie godzin nadliczbowych - zestawienie generowane jest na dany rok, na zestawieniu znajdują się informacje dotyczące godzin nadliczbowych - wypłaconych i/lub ewentualnie do odebrania.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie się zdarzeń - rejestr przypomnień.
- Zmodyfikowano drukowanie świadectw pracy. Użytkownik ma możliwość wybrania umowy o pracę/mianowania/powołania dla którego będzie drukowane świadectwo pracy.
  Drukowanie świadectwa pracy jest dostępne tylko dla umów/aneksów, dla których pole: 'typ umowy' jest równy - umowa o pracę, mianowanie, powołanie.
  Dane do świadectwa pracy pobierane są dla czasookresu wybranej umowy a umowy z następnym typem umowy: 'umowa o pracę, mianowanie, powołanie.
  Wygenerowanie świadectwa pracy jest tylko dla okresu pomiędzy jedną umową a kolejną umową o pracę.
- Zmodyfikowano tworzenie wypowiedzeń - wypowiedzenie można stworzyć do konkretnej umowy. (Analogicznie jak świadectwa pracy). 

wersja 4.153
Zmiany w stosunku do wersji 4.152
- Zmodyfikowano prawidłowe wyświetlanie informacji o jubileuszu dla pedagogów \\Przycisk "Umowa"\Przycisk "Jubileusz"
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się informacji o artykule KP pkt 6 świadectwa pracy.
- Dodano wydruk nieobecności dla osoby - \\Bazy\Nieobecności - druk generuje się dla wszystkich nieobecności lub danego roku kalendarzowego.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się badań lekarskich.
- Poprawiono prawidłowe pobieranie danych do wykazu służbowego - (delegowania przez Ministra Sprawiedliwości)
- Zmodyfikowano skierowanie na badania wersja 2 - poszerzono pole na wydruku - Informacje dodatkowe.
- Zmodyfikowano "datę do" na "datę od" - w oknie plan etaty. Wprowadzona data planu obowiązuje do kolejnego planu.
- Zmodyfikowano Menu -Bazy. W wyniku utworzenia osobnego wykazu służbowego dla prokuratur zmieniono zapis główny menu
  z \\Bazy\Wykaz służbowy Sędzia/Prokurator/Referendarz na \\Bazy\Wykaz służbowy, w podmenu wykazu służbowego wyszczególniono odpowiednio :
  Sądownictwo oraz Prokuratura.
- W związku ze zmianą nazwy menu -\\Bazy\Wykaz służbowy Sędzia/Prokurator/Referendarz na \\Bazy\Wykaz służbowy - zmianie nazwy uległa także
  zmiana nazwy uprawnienia: było "Wykaz służbowy sędziego" jest "Wykaz służbowy"
- \\Ustawienia\Konfiguracja staży i urlopów - dodano nową opcję - dodatek stażowy umożliwiający zmianę daty obowiązywania na dzień zmiany wysługi.
  Dotyczy to orzecznictwa oraz referendarzy zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.
- Dodano nowe pole do delegowań orzeczniczych - "Podstawa prawna" oraz znacznik informujący o miejscu delegowania - "Kraj" lub "Zagranica"
- Na zestawieniach \\Zestawienie 2\Obsada wersja 1 i wersja 2 dodano pole razem dla planów obsady.
- Dodano nowe pola do bazy delegowań - pole "Funkcja" - określa okres pełnienia funkcji w czasie delegowania oraz pola określające czas pełnienia
  funkcji w czasie delegowania.
- Dodano nowe zestawieniZestawienie 2\Limity etatów orzeczniczych -Zestawienie dotyczy limitów etatów orzeczniczych i asesorskich i ich wykorzystanie.
  Wykorzystanie zawiera stan osobowy z podziałem na płeć. Generowane jest na dzień. Dla zestawienia konieczny jest zdefiniowany plan etatów. 

wersja 4.152
Zmiany w stosunku do wersji 4.151
- Zmodyfikowano pole Opis (dokonano justowania pola) w arkuszu oceny kwalifikacyjnej - wydruk oceny.
- Zmodyfikowano kartę przeglądową - poprawiono stawki awansowe. \\Bazy\Karta Przeglądowa
- Zmodyfikowano wprowadzenie informacji dotyczącej funkcji pełnionej w KRS (istnieje możliwość nie wprowadzenia daty końca pełnienia funkcji).
- Wprowadzono automatyczne pobieranie informacji z przebytych kursów i szkoleń do wykazu służbowego sędziego\prokuratora\referendarza.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się nr legitymacji na delegacji służbowej - krajowej.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się wydruku \\Wydruki pomocnicze\Wykaz Imienny Pracowników V2\
- Zmodyfikowano wydruk \\Wydruki pomocnicze\Kursy, szkolenia
- Zmodyfikowano wydruk weryfikujący jubileusze - \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Serwis.
  Zweryfikowano prawidłową prezentację danych.
- Dodano zestawienie \\Zestawienie 2\Obsada wersja 2. Zestawienie dotyczy obsady orzeczniczej tj, Administracji,Obsługi,Asystentów.
  Generowane jest przy uwzględnieniu i zastosowaniu następujących warunków:
  1). Zdefiniowane są odpowiednio: jednostka własna,jednostka podrzędna własna gdzie jednostką własną jest jednostka właściciela aplikacji
  natomiast jednostka obca(podrzędna) są jednostki niższego szczebla podległe jednostkie własnej; oraz zdefiniowanie jednostki obcej (inna)-
  - jednostki występujące \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki - nie będące w żaden sposób powiązane.
  2). Dla jednostki własnej należy stworzyć plany etatów z podziałem na wydziały. Na ich podstawie generowane jest zestawienie obsady na dany dzień
  z podziałem na wydziały w jednostce własnej. Zestawienie obsady generowane jest tylko dla wydziałów, które posiadają wprowadzony plan.
  3). Z zestawienia wykluczone są osoby, które na dany dzień znajdują się na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
  Zestawienie uwzględnia także obsadę w jednostkach obcych podrzędnych. Obsada generowana jest dla jednostek obcych podrzędnych, które posiadają
  na dany dzień wprowadzony plan. (W przypadku jednostek obcych podrzędnych plan wprowadzany jest ogólnie, bez podziału na jednostki).
  Dla jednostek obcych podrzędnych z obsady, wykluczenie są osoby które w danym dniu przebywają na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

wersja 4.151
Zmiany w stosunku do wersji 4.150
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczenie pracy w godzinach nocnych (\\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy).
- Wprowadzono definicje jednostki - (jednostka własna, jednostka obca(podrzędna), jednostka obca(inna). \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki.
  Znacznik wykorzystywany będzie do zestawień etatowych. W systemie powinna być zarejestrowana tylko jedna jednostka własna.
- Wprowadzono możliwość rejestrowania planu etatów z podziałem na wydziały. Plan etatów może być rejestrowany na dotychczasowych zasadach
  lub w formie szczegółowej na wydziały.
- Zmodyfikowano wprowadzanie miejsca delegowania - użytkownik może wybrać już istniejące miejsce lub dopisać nowe.
  \\Bazy\Delegacje(delegowania)\ - Pole "Do jednostki"
- Wprowadzono funkcję serwisową umożliwiającą przebudowanie wybranych widoków. \\Ustawienia\Aktualizacja widoków.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się indywidualnej karty czasu pracy.
- Dodano zestawienie \\Zestawienie 2\Obsada wersja 1. Zestawienie dotyczy obsady orzeczniczej tj, PPA,PPO,PPR,SSA,SSO,SSR,ASESORZY,APLIKANCI ETATOWI.
  Generowane jest przy uwzględnieniu i zastosowaniu następujących warunków:
  1). Zdefiniowane są odpowiednio: jednostka własna,jednostka podrzędna własna gdzie jednostką własną jest jednostka właściciela aplikacji
  natomiast jednostka obca(podrzędna) są jednostki niższego szczebla podległe jednostkie własnej; oraz zdefiniowanie jednostki obcej (inna)-
  - jednostki występujące \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki - nie będące w żaden sposób powiązane.
  2). Dla jednostki własnej należy stworzyć plany etatów z podziałem na wydziały. Na ich podstawie generowane jest zestawienie obsady na dany dzień
  z podziałem na wydziały w jednostce własnej. Zestawienie obsady generowane jest tylko dla wydziałów, które posiadają wprowadzony plan.
  3). Z zestawienia wykluczone są osoby, które na dany dzień znajdują się na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
  Na zestawieniu występują dodatkowo informacje o obsadzie osób oddelegowanych do innych jednostek.
  Zestawienie uwzględnia także obsadę w jednostkach obcych podrzędnych. Obsada generowana jest dla jednostek obcych podrzędnych, które posiadają
  na dany dzień wprowadzony plan. (W przypadku jednostek obcych podrzędnych plan wprowadzany jest ogólnie, bez podziału na jednostki).
  Dla jednostek obcych podrzędnych z obsady, wykluczone są osoby które w danym dniu przebywają na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

wersja 4.150
Zmiany w stosunku do wersji 4.149
- Dodano informację  o godzinach w porze nocnej - liczba godzin w porze nocnej na wydruku "Karta     czasu    pracy " wersja 1 oraz na oknie rozliczenia czasu pracy \\Kadry\Indywidualna karta czusu pracy.
- Okno Filtr - dodano możliwość segregowania danych po numerze pesel, nip, dacie urodzenia, wykształceniu.
- Na wydruku stawek awansowych dla referendarzy zmieniono opis na: "Referendarze, Starsi Referendarze"
- Okno Filtr - dodano możliwość wyboru kolumn dostępnych w oknie.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - delegowanie do jednostki nadrzędnej powyżej 6 m-cy.
- Zmodyfikowano pole Opis w arkuszu oceny kwalifikacyjnej (poszerzono pole do 2000 znaków).
- Zmodyfikowano załącznik do umowy ( \\Ustawienia\Oświadczenie do umowy\ ) związany z pkt. 7 o ochronie informacji niejawnych
  zmiana rozporządzenia.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie informacji o serii i numerze dowodu osobistego w ankiecie personalnej.
  \\Kadry\Ankieta.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się przypomnień dotyczących badań kontrolnych powyżej 30 dni.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - Dodatki okresowe.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - Urodziny pracowników.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie danych w oknie "Staże i urlopy" - dotyczy danych z wysługi i jubileuszu w powiązaniu z oknem "Jubileusz".
- Wprowadzono dodatkowy podział stawek awansowych związanych ze Starszymi Referendarzami. Starsi Referendarze powinni posiadać swoje osobne stawki awansowe.
- Dodano możliwość wykonania zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe - Starsi Referendarze. Tym samym Referendarze i Starsi Referendarze zostali rozdzieleni pod kątem tego wydruku.
- W katalogu głównym aplikacji KADRY4 - istnieje instrukcja umożliwiająca prawidłowe zdefiniowanie stawek awansowych dla Starszych referendarzy.
  Instrukcja zapisana jest w formacie pdf lub doc. Nazwa pliku:  Instrukcja_st_awansowe_starszy_referendarz.

wersja 4.149
Zmiany w stosunku do wersji 4.148
- Zmodyfikowano wprowadzanie danych dotyczących rejestracji wyjć w trakcie pracy.
- Dodano nowe okno filtr \\Filtr - na oknie tym użytkownik posiada możliwość selekcji danych związanych z delegowaniami,
  nieobecnościami na podstawie filtrów wyboru.
- Do okna filtr dodano uprawnienia.
- Zmodyfikowano zestawienie dodatków okresowych (dodatek specjalny) - zestawienie uwzględnia wiecej niż jeden dodatek
  dla osoby w tym samym okresie.
- Zmodyfikowano poprawne generowanie wydruku umowy-zlecenia - \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie umowy-zlecenia.
- Zabezpieczono poprawne generowanie się miesięcznej indywidualnej karty czasu pracy.
- Zmodyfikowano rejestr przypomnień dotyczący prawidłowego generowania informacji o pierwszej wysłudze oraz
  o badaniach okresowych
- Zmodyfikowano okno \\Zestawienia\Zestawienia dodatkowe.
- Zmodyfikowano rozliczenie rzeczywistego czasu pracy - roczna karta nieobecności
  - opieka nad dzieckiem (soboty i niedziele) nie pomniejszają rzeczywistego czasu pracy,
  - delegacja służbowa nie pomniejsza rzeczywistego czasu pracy.
  - urlop szkolny nie pomniejsza rzeczywistego czasu pracy.
- Wprowadzono weryfikację okresu nieobecności, urlopów w stosunku do okresu zatrudnienia. Osobie zatrudnionej na czas określony
  system nie pozwoli wprowadzić większej nieobecności niż przewiduje data zatrudnienia.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się wysługi i jubileuszu.
- Zaktualizowano kody z tytułu ubezpieczenia do aktualnie obowiązaujących.
- Zmodyfikowano eksport do Płatnika pod kątem przesyłania informacji o dacie ubezpieczenia obowiązkowego społecznego i zdrowotnego.

wersja 4.148
Zmiany w stosunku do wersji .147
- Zmodyfikowano wydruk \\Umowa\Dane o świadectwach pracy\Drukuj. Poprawiono prawidłowe generowanie się wydruku.
- Zabezpieczono generowanie się okna jubileusz.
- Zmodyfikowano prawidłową weryfikację podczas wprowadzania opieki nad dzieckiem (2 dni).

wersja 4.147
Zmiany w stosunku do wersji 4.146
- \\Zestawienie\Wykaz imienny pracowników\wg jednostki - wydruk został posortowany wg stanowiska następnie wg nazwiska.
- wprowadzono do systemu weryfikację wykorzystania opieki do 14 dni oraz opieki do 60 dni.
- Zmodyfikowano wydruk świadectw pracy z innych zakładów pracy (wydruk z zakładki Dane o świadectwach pracy z okna Dodaj-> Nowa umowa o pracę)
- Dodano możliwość liczenia dodatku specjalnego na podstawie sumy wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego i dodatku stanowiskowego.
  Należy dokonać zmiany ustawienia jeżeli wystąpi taka potrzeba - \\Bazy pomocnicze\Hierarchia
- Zabezpieczono wyliczenie wysługi i jubileuszu

wersja 4.146
Zmiany w stosunku do wersji 4.145
- Kardry\Propozycje zaszeregowań - dodano możliwość regulacji płacowej za pomocą wskaźnika procentowego
- Zmodyfikowano zestawienie \\ Wydruki pomocnicze\Etaty-plan
- Zmodyfikowano \\Zestawienie\Nieobecności wg daty dostarczenia - posortowano po nazwisku i imieniu pracownika.
- Zmodyfikowano wydruk -kursy, szkolenia (prawidłowe generowanie danych).
- Wprowadzono obsługę prokuratorów prokuratury generalnej
- Dodano zestawienie - wykaz zmiany stawek awansowych prokuratorów prokuratury generalnej
- Zmodyfikowano zestawienie planu etatów - wydruk uwzględnia pozycję planu w przypadku braku obsady
- Zmodyfikowano prawidłowe wyliczanie godzin nadliczbowych oraz ponad normę w indywidualnej karcie czasu pracy.
- Zmodyfikowano wyliczanie wysługi i jubileuszu.Zgodnie z ustawieniami \\Ustawienia\Konfiguracja staży i urlopów
  następuje przesunięcie wyslugi jubileuszu o urlop bezpłatny zarejestrowany w panelu \\Bazy\Nieobecności
  okres przesunięcia ściśle związany jest z datą wprowadzenia(rejestracji)

wersja 4.145
Zmiany w stosunku do wersji 4.144
- Zmodyfikowano pole na wydruku Świadectwa pracy - wymiar czasu pracy.
- Zabezpieczono prawidłowe edytowanie danych datyczšcy wypowiedzenia. Zmiany dotyczyły pola - "Z dniem"
- Poprawiono weryfikację wykorzystania urlopów na żšdanie
- Na wydruku zgłoszenia na wolne stanowisko sędzia, prokurator, aesor - w polu data urodzenia dodano miejsce urodzenia.
- Poszerzono kolumny na oknie planów etatów
- Delegacje zagraniczne poprawiono błšd literowy w punkcie 3 na wydruku delegacji.
- Poprawiono prawidłowš edycję i prawidłowe dodawanie planu czasu pracy - przycisk "Planowanie czasu pracy - Dodaj".

wersja 4.144
Zmiany w stosunku do wersji 4.143
- Dodano funkcję monitorującą wykorzystanie urlopu na żądanie. Informacja o wykorzystaniu urlopu na żądanie wyświetlana jest na oknie:
  \\Kadry\Staże i Urlopy\Staże i urlopy - dni
- Do zestawienia indywidualnej karty czasu pracy dodano automaczne uwzględnianie nieobecności o symbolu "WS" - wolne za dzień świąteczny.
  Informacja zapisywana jest w rubryce Usprawiedliwione.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się stawek awansowych dla sędziów/prokuratorów.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie zestawienia stawek awansowych dla referendarzy
- Zabezpieczono prawidłowe przeliczanie urlopów szkolnych.

wersja 4.143
Zmiany w stosunku do wersji 4.142
- Dodano nowe pola na rocznej karcie nieobecności w dniach, nowe pola:wydział,data zatrudnienia,numer teczki.Dodatkowo program podaje informację o godzinach nadliczbowych i lub ponadnorme (dane te pobierane z indywidualnej karty czasu pracy o ile występują takie informacje)
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia wynagrodzeń - \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń
- Zabezpieczono prawidłowe rejestrowanie druku zwua oraz prawidłowe generowanie danych do pliku zwua.
- Zabezpieczono prawidłową edycję informacji dotyczącą rejestracji pracownika do zus.
- Zabezpieczono prawidłowy zapis daty mianowania/powołania podczas generowania automatycznego dekretu dotyczącego wynagrodzenia
- Zmodyfikowano roczną kartę nieobecności w godzinach.
- Wprowadzono możliwość przeglądania aneksów, Zmodyfikowano odpowiednio możliwość przeglądania szczegułówych danych dotyczących umów i aneksów w przypadku braku uprawnień do zapisu
- Zmodyfikowano i zabezpieczono prawidłowość wyliczenia oraz rozliczenia urlopów wypoczynkowych w godzinach
- Zmodyfikowano przypomnienia pod kątem niewyświetlania informacji o zmianie wysługi dotyczącej osób w stanie spoczynku.
- Dodano nowe symbole nieobecności:
  - Wolne na szukanie pracy,
  - Urlop z art. 183 kp (urlop na prawach urlopu macierzyńskiego)
  - Usprawiedliwione 1, Usprawiedliwione 2, Usprawiedliwione 3 ( nieobecności na rocznej karcie nie uwzględniają dni wolnych od pracy)
  - Nieusprawiedliwione 1, Nieusprawiedliwione 2, Nieusprawiedliwione 3 ( nieobecności na rocznej karcie nie uwzględniają dni wolnych od pracy)
- Dodano nowe zestawienie \\Zestawienia\Nieobecności\W okresie dostarczenia od-do - zestawienie generowane jest na podstawie daty doręczenia zaświadczenia.
  Na zestawieniu tym uwzględniono informację o serii i numerze dokumentu.
- Zmodyfikowano zestawienie nieobecności - generowanie osób alfabetycznie.
- Udostępniono możliwość wprowadzenia wartości mnożnika dodatku funkcyjnego do trzech miejsc po przecinku
- Poprawiono prawidłowe generowanie wydruków dotyczące ukończonych szkół - "ukończone szkoły (wszystkie)" oraz "ukończone szkoły (ostatnia)"

wersja 4.142
Zmiany w stosunku do wersji 4.141
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie sald urlopów \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni
- Zabezpieczono prawidłowy zapis informacji o czwartej stawce awansowej (dotyczy umowy, aneksy - wybór stawki awansowej)
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Przeciętne zatrudnienie w etatach
- Dodano nowy rodzaj nieobecności - "Urlop ojcowski" - symbol "UO"

wersja 4.141
Zmiany w stosunku do wersji 4.140
- \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni - Na oknie "Staże i urlopy" dodano informację o daty zmiany urlopu     wypoczynkowego z 20 na 26 dni.
- Wprowadzono obniżenie urlopu wypoczynkowego w przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego lub bezpłatnego przez     pracownika.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń na dzień.

wersja 4.140
Zmiany w stosunku do wersji 4.139
-\\Zestawienia\Nieobecności - na wydruku zmodyfikowano kolumnę 'Nazwa nieobecności', aktualnie podstawia się opis    zdefiniowany przez użytkownika.
-\\Wydruki pomocnicze\Zestawienie zbiorcze nieobecności, Zestawienie zbiorcze (nieobecności i urlopy) - na wydruku   zmodyfikowano kolumnę 'Rodzaj nieobecności', aktualnie podstawia się opis  zdefiniowany przez użytkownika.
- Zmodyfikowano oświadczenie do umowy: w pkt 5 i 7 dodano wyrażenie - "ze zmianami".
- Dodano możliwość zdefiniowania wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla starszego referendarza.
  Aby aplikacja prawidłowo liczyła wynagrodzenie zasadnicze należy utworzyć nową hierarchię a następnie dla pola "zasadniczy" z menu rozwijalnego wybieram opcję "Mnoż.(St.REF)" - ustawienie uwzględnia 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Resztę ustawień wykonujemy tak samo jak dla referendarza.
- Dodano wersję instalacyjną serwera Firebird -1.5.6.5026
- Dodano Aplikację SERWIS_RM_30.EXE (aplikacja serwisowa)

wersja 4.139
Zmiany w stosunku do wersji 4.138
- Zabezpieczono prawidłowe aktualizowanie "daty do" w aneksach do umów/umowach wynikające z wypowiedzenia.
- Na oknie \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni dodano informację na dotyczącą ewentualnego wykorzystania przez osobę urlopu szkolnego (o ile osoba taki urlop posiada)
- Wprowadzono mechanizm sprawdzania nieobecności podczas rejestranicji wyjazdów (delegacji) służbowych
- Poprawiono wydruk karty obiegowej - dodano na wydruku pole stanowisko
- Dodano możliwość wydruku planu czasu pracy w danym mięsiącu.\\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy -> Drukuj plan
- Zmodyfikowano domyślny opis nieobecnośći z domyślnego - "Inne" na domyślne -"Inne(a)".Modyfikacja wiąże się z prawidłowym działeniem aplikacji.
- Utworzono nowe zestawienie \\Wydruki pozmocnicze\Przeciętne zatrudnienie w etatach -zestawienie generuje przeciętne zatrudnienie przeliczane na pełny wymiar czasu pracy oraz w osobach, wyliczane metodą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych. generowanie zestawienia wykonywane jest po polu 'Typ grupy' w bazie hierarchia. Użytkownik do zestawienia ma możliwość wyboru (oprócz standardowego filtru) także rodzaj nieobecności, dany rok oraz miesiąc.Zestawienie generowane w podziałem na jednostki/grupy wchodzące w skład danej jednostki oraz na końcu widnieje zestawienie ogółu wzgledem poszczególnych grup.

wersja 4.138
Zmiany w stosunku do wersji 4.137
- Dodano nową opcję zaokrąglania dodatku funkcyjnego - ustawienie: \\Bazy pomocnicze\Hierarchia\ edycja hierarchii\ Funkcyjny
  (od 50 groszy w górę) - zaokrąglenie dotyczy min.: Dz.U. 104 poz.866 z dn. 23 czerwca 2009r.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruków - Wykaz imienny pracowników.

wersja 4.137
Zmiany w stosunku do wersji 4.136
- Zmodyfikowano wydruk zestawienia stawek awansowych. \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem
- Zmowyfikowano wydruk zestawienia stawek awansowych. \\Zestawienia\Zmiana st.awansowej
- \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni: dodano informację o zmianie stawki awansowej (data zmiany, ile dni)
- Dodano nowe zestawienie -\\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń na dzień

wersja 4.136
Zmiany w stosunku do wersji 4.135
- Wprowadzono zmiany dotyczące definiowania nowych stawek awansowych.\\Bazy pomocnicze\Stawka awansowa\
  Użytkownik powinien wyedytować istniejące stawki. Nastepnie zmienić ustawienia, modyfikując istniejące pola
  oraz uzupełnić nowo dodane pola. Pola dodane do bazy stawka awansowa:
 - Mnożnik - pole określające aktualny mnożnik dla orzecznika w danej stawce awansowej.(składowa wynagrodzenia zasadniczego)
   Jeżeli mnożnik równy jest zero - aplikacja uwzględnia mnożnik, który był przypisany dla aktualnego aneksu - umowy (dotyczy osoby)
 - Stawka dla: Użytkownik powinien odpowiednio znacznik określający hierarchie stawek. Np.: Jeżeli użytkownik tworzy stawki awansowe
   grupy orzeczniczej pracującej w apelacji powinien ustawić w polu "Stawka dla" opis "Apelacja". Analogicznie dotyczy to opisów
   "Okręg", "Rejon".
  W bazie stawki awansowe mogą wystąpić stawki awansowe nawet dla wszystkich hierarchi.
  Stawki awansowe poszczególnych hierarchi orzeczniczych powiązane są z hierarchią kadrową (\\Bazy pomocnicze\Hierarchia)
  poprzez pole o nazwie "Typ grupy".
  Wraz ze zmianami dotyczący wyliczania wynagrodzenia zasadniczego w bazie Stawka awansowa uległy zmianom także wartości pól tj.:
  W polu "Procent" domyślna wartośc powinna wynosić 100,00.
  W polu "Za ile lat przysługuje" pierwsza wartość powinna wynosić 0, następne stawki dla oczecznictwa powinny posiadać wartość 5.
  Wraz z wprowadzonymi zmianami użytkownik bezwględnie powinien ustawić wszystkim orzecznikom ich aktualne stawki awansowe.
  Brak prawidłowego ustawienia stawek awansowych może mieć wpływ na niestabilną pracę aplikacji.
  Zmiany te należy wprowadzić w ostatnim aktualnym aneksie lub obowiązującej umowie.
- Wprowadzono nowe pole w umowach oraz w aneksach. -"Data mian./powoł." -data mianowania / powołania
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie sie okresów zaliczonych do wysługi.
- Poprawiono roczną kartę nieobecności. W przypadku kiedy osoba w całym roku nie posiadała żadnych nieobecności, prawidłowo generuje sie
  liczba godzin rzeczywistych i nominalnych.
- Zmodyfikowano zestawienia stawek awansowych \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe -(Sądy,Prokuratury)
- Plik Instrukcja_st_awansowe.doc w katalogu głównym programu, opisuje możliwość przedefiniowania stawek awansowych.

wersja 4.135
Zmiany w stosunku do wersji 4.134
- Poprawiono zawijanie tekstu w wydruku arkusza oceny kwalifikacyjnej "pkt. III.2 -     Uzasadnienie"
- Zmodyfikowano prawidłowe działanie wydruku \\Zestawienia\Rejestr emerytów i rencistów
- Poszerzono na wydruku świadectwa pracy pole 3a dotyczące rozwiązania stosunku pracy.
- Wydruk delegacji służbowych - poszerzono pole "do" na wydruku.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie sie indywidualnej karty czasu pracy

 wersja 4.134
Zmiany w stosunku do wersji 4.133
- Wprowadzono automatyczne kopiowanie dni w definicjach indywidualnych,grup -urlopy.
  \\Bazy pomocnicze\Definicje grup,indywidualne (urlopy).
  Wprowadzając godziny pracy w danym dniu użytkownik posiada możliwość wprowadzenia do jakiej daty powinien być powielany dzień,
  następnie przycisk kopiuj
- Rozbudowano miesięczną kartę czasu pracy.Dodatkowo dodano nowy wydruk indywidualnej karty czasu pracy.
  Klawisz --> Drukuj ver 2 rozszerzona
- Zmodyfikowano kartę przeglądową (dodano trzecią stawkę awansową) \\Bazy\Karta przeglądowa
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się plików ZUS ZUA

 wersja 4.133
Zmiany w stosunku do wersji 4.132
- zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruku: koniec badań lekarskich.
- Zmodyfikowano prawidłowe wyświetlanie w zestawieniu stawek awansowych ogółem.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie dodatków.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie delegacji służbowych.

 wersja 4.132
Zmiany w stosunku do wersji 4.131
- Dodano możliwość wygenerowania zestawienia wykorzystanego urlopu szkolnego
  \\Bazy\Urlop szkolny (ile dni)\ Drukuj
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie informacji dotyczącej aktualnej stawki awansowej w zestawieniu wynagrodzeń
  \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń
- Dodano nowy sposób wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów i prokuratorów:
  1) (kwota bazowa * mnożnik) - zaokrąglone do 10 groszy a następnie pomnożenie przez stawkę awansową
     i ponowne zaokrąglenie do 10 groszy - nowy sposób
  2) (kwota bazowa * mnożnik * stawka awansowa ) -zaokrąglone do 10 groszy - obecny sposób
  Formę wyliczenia można ustawić w: \\Ustawienia\Zabezpieczenie\Autologowanie\Autonumeracja\Inne -
  - Sposób wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego u orzecznictwa.

wersja 4.131

- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie zaokrągleń.
- Zabezpieczono drukowanie prawidłowego adresu zamieszkania - skierowanie na badania.
- Zabezpieczono prawidłowe drukowanie stawek awansowych -\\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem\
- Dodano nowe zestawienie - osoby pod opieką. Zestawienie generowane jest na podstawie daty urodzenia osób pod opieką.
  \\Wydruki pomocnicze\Osoby pod opieką - wybrany wiek.

wersja 4.130
- zabezpieczono prawidłowe generowanie automatycznego tworzenia aneksów z kwoty bazowej oraz z najniższego wynagrodzenia.

wersja 4.129
- zmodyfikowano wydruk zestawienia wynagrodzeń - istnieje możliwość eksportu danych do excela:
  \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń.
- Dodano możliwość wydrukowania zmian wodyfikacji - \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Zestawienie zmian modyfikacji
  Administrator systemu lub użytkownik o odpowiednich uprawnienia bedzie mógł dokonać wydruku zmian zaistaniałych w danych osobowych, umów oraz aneksów aneksów osób zarejestrowanych w aplikacji.
  Aby wykonać wydruk należy :
  - Wybrać użytkownika systemu
  - Wybrać okres z jakiego chcemy wykonać zestawienie
- Zabezpieczono prawidłowe drukowanie zestawienia rocznego dotyczącego nieobecności.
- Na skierowaniu ver.2 na badania dodano informację o peselu osoby kierowanej na badanie lekarskie
- Wprowadzono modyfikację programowe związane z niewliczaniem okresu aplikacji do urlopu dodatkowego.
  Prawidłowy zapis powienien polegać na utworzeniu nowej hierarchi.(ustawienia dotyczące aplikantów z pominięciem urlopu dodatkowego).
- Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2009 r. Nr1 poz.4 zwiększeniu ulegają stawki awansowe. W związku z tym należy wprowadzić nową trzecią stawkę awansową: lokalizacja: \\Bazy pomocnicze\stawka awansowa. Następnie należy wybrać aktualny aneks/umowa każdemu sędziemu/prokuratorowi i ponownie ustawić odpowiednią stawkę. Następnie należy zapisać aneks/umowę. Operacja jest niezbędna w celu prawidłowego generowania stawek awansowych.

wersja 4.128

- Zmodyfikowano roczną kartę nieobecności.Na wydruku pojawiają się tylko nieobecności, które tylko wystąpiły u danej osoby.
- Dodano możliwość wydruku uprawnień dla konkretnego użytkownika. \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Użytkownicy\Uprawnienia\Drukuj upr.
- Dodano nip do skierowania na badania w wersji 2.
- Zmodyfikowano prawidłowość wyliczania urlopu szkolnego w przypadku ustawionego salda tego urlopu.
- W programie Kadry domyślnie dla użytkownika zablokowano możliwość wprowadzania i modyfikowania nazw i numerów kont bankowych.
- Poprawiono punkt 4 swiadectwa pracy.
- Dodano nową bazę \\Bazy\Ocena kwalifikacyjna- na podstwie danych zawartych w bazie ocena kwalifikacyjna generowany jest arkusz oceny kwalifikacyjej -> \\Wydruki pomocnicze\Arkusz oceny kwalifikacyjnej.
- Zmodyfikowano poprawność wyliczania dodatku specjalnego wynikającego z umowy lub aneksu 

wersja 4.127

- Dodano nowe pola do wydruku jubileuszowego. \\Kadry\Nagroda jubileuszowa\20 lat,...45 lat\
  - data nabycia jubileuszu
  - data nabycia jubileuszu słownie
- Zmodyfikowano bazę Hierarchia - zmieniono nieistniejący już dodatek służbowy na dodatek stanowiskowy.
- Zmodyfikowano wydruk \\Kadry\Zestawienie wynagrodzenia - (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano okno umowa praca oraz umowa aneks (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano wydruk zestawienie podwyżek (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano wydruk zestawienie wynagrodzeń (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Przyspieszono otwieranie Rocznej karty nieobecności oraz Staży i urlopów. Lokalizacja:
  \\Kadry\Roczna karta nieobecności\Roczna karta nieob. - Dni
  \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy- dni

wersja 4.126

- W zestawieniu delegacji słuzbowych zmodyfikowano wydruk danych w kolumnie Nr/Rok (opcjonalnie Nr/M-c/Rok)
- Dodano możliwość wystawiania delegacji poza granice kraju.
- Dodano możliwość filtrowania danych w oknie delegacji służbowych, pod kątem roku oraz typu delegacji
- Rozbudowano zestawienia delegacji służbowych pod kątem jej celu :
  - delegacje krajowe
  - delegacje zagraniczne
  - delegacje krajowe i zagraniczne
- Dodano możliwość ustawienia priorytetu stanowiska\\Bazy pomocnicze\Inne\Stanowiska
  Przycisk "<<" - zwiększa numer priorytetu
  Przycisk ">>" - zmniejsza numer priorytetu.
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Wykaz imienny pracowników\ wg. stanowisk. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska. Priorytet stanowiska można ustawić w bazie Stanowisko.
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Etaty\ wg. stanowiska. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Etaty (na dzień)\ wg. stanowiska. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie umowy-zlecenia\ użytkownik powinien wybrać rodzaj umowy zlecenia oraz czaso-okres rozpoczęcia tej umowy.
- w zaświadczeniu o zatrudnieniu dodano do stanowiska dodatkowo opis pełnionej funkcji jeżeli osoba taką posiada
- \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Autologowanie\Autonumeracja\Inne - dodano pieczątkę, w której użytkownik może zdefiniować przychodnie. (Skierowanie na badania lekarskie)

wersja 4.125

 W zestawieniu delegacji służbowych poprawiono wydruk umożliwiający prawidłowe wyświetlanie kolejnego numeru Lp.
- Na wydruku Polecenia Wyjazdu Służbowego dodano następujące informacje:
  str 1 - informację kto wystawił delegację (prawy dolny róg delegacji)
  str 2 - informację o rozliczeniu delegacji (lewy górny róg delegacji).
- Zmodyfikowano okno rejestracji delegacji służbowych. Dodano nowy znacznik pod kątem rozliczenia delegacji - obecnie występuje podział (Tak, Nie(nowy znacznik),Nie,Data         zwrócenia delegacji (Wyjazd anulowano))
- Wprowadzono nowe przypominanie dotyczenia rozliczenia delegacji w terminie 14 dni od daty zakończenia tej delegacji.
- Wprowadzono nowe ustawienia \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Autologowanie / Autonumeracja / Inne - dodano nowe ustawienie dotyczące przesyłanych znaczników do płatnika ( trzy znaczniki lub dwa znacznik trzeci nie uwzględniany)
- Dodano nowy klawisz na oknie przypomnień automatycznie usuwający nieaktualne juz rekordy.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie i wyliczanie ilości dni niebecnościach w zestawieniu nieobecności.
- zabezpieczono prawidłowe wyliczanie stawek awansowych

wersja 4.124

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi zmian stawek awansowych, w systemie Kadry-Płace nastąpiło rozdzielenie stawek awansowych z podzialem na dwie grupy. Sedziowie / Prokuratorzy oraz osoby związane z tymi stanowiskami a także wydzielenie osobnych stawek awansowych dla grupy Referendarze. Dlatego też należy w ostatnich aktualnych umowach/aneksach ustawić ponownie wszystkim referendarzom stawki awansowe. Ustawienie stawek awansowych referendarzom zapobiegnie nieprawidłowemu działaniu systemu Kadry-Płace. Dotyczy to aplikacji KADRY 4 od wersji 4.124 oraz aplikacji PŁACE począwszy od wersji 20.014 f.
Niezastosowanie się do powyższych ustawień może spowodować błędne działanie aplikacji KADRY4 oraz Płace.

Zmiany w stosunku do wersji 4.123
- Rozszerzono pole na wydruku świadectwa pracy - pkt 3 ppkt b.,dodano nowe pola :
  - sygnatura (Zakładka 1) -strona 1 na wydruku nad regonem-ekd
  - parafka (Zakładka1) - strona 2 na wydruku ostatni wiersz
  - na wydruku dodano EKD - numer pobierany jest z bazy właściciel - ekd
- Na zaświadczeniu o zatrudnieniu dodano dodatkowe informacje dotyczące okresu umowy oraz ewentualnie informacji o dacie zakończenia umowy w przypadku gdy umowa jest na czas określony.
- Zmodyfikowano zestawienie - nieobecności (dodano sumę wszystkich dni ogółem i dni roboczych) z okresów uwzględnianych w zestawieniu.
- Zabezpieczono prawidłowe pobieranie danych do wniosku dla asesora/sędziego/prokuratora
  \\Bazy\Wniosek asesor/sędzia/prokurator
- Dodano możliwość tworzenia i drukowania ze wzoru dekretu potwierdzającego nabycie kolejnego procentu stażu.
  Aby była możliwość drukowania użytkownik powinien wcześniej zdefiniować swój typ pisma.
  Możliwość drukowania tego pisma została oparta o baze - Pierwszy staż, która została poszerzona o zmianę wysługi.
  Poprzednia nazwa bazy: Pierwszy staż obecnie baza Nazywa sie: Pierwszy staż, zmiana wysługi.
  \\Kadry\Zmiana wysługi - drukuj dekret ze wzoru
- Dodano nowe przypomnienia.
  a) szkolenia - rejestracja w bazie 'Kursy,szkolenia" np. szkolenie BHP
  b) badanie kontrolne powyżej 30 dni zwolnienia. ("wykorzystanie bazy nieobecności")
- Dodano możliwość otwarcia przypomnienia w trakcie pracy z systemem Kadry. Przypomnienie zostało zabezpieczone przypomnieniem aby użytkownik mógł z niego korzystać należy nadać mu odpowiednie uprawnienia - zapis i odczyt z wartością "T"
- Dodano nowe ustawienie \\Ustawienia\zabezpieczenia\Autologowanie / Autonumeracja - dodano nowe opcje:
  opcja dodana: domyślny filtr startu okna głownego - z aktywną umową
      opcja "Tak" umożliwia uruchomienie okna z osobami posiadającymi tylko aktywne umowy,
      opcja "Nie" umożliwia standardowe uruchomienie okna głownego.
  Domyślnie ustawiona jest opcja "Nie"
  opcja dodana: stawki awansowe
    opcja "Symulacja" umożliwia zestawienie stawek awansowych \\Wydruki pomocnicze\stawki awansowe- Sądy,Prokuratury,Referendarze
        wykonanie zestawienia na podstawie Bazy pomocniczej\Stawki awansowe
    opcja "Dane z programu" umożliwia wykonanie stawek awansowych j/w  - do zestawienia pobierane są dane z uwględnieniem umów i anaksów rejestrowanych w systemie.
- Dodano nowe zestawienie zmiany stawek awansowych - \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem
  Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany stawek awansowych od początku dla osoby
- Zmodyfikowano zestawienia nieobecności dotyczące wyliczenia dni roboczych i dni ogółem. od wersji 4.124 program liczy dni dla wybranego okresu nieobecności, w przypadku gdy okres nieobecności przekracza dzień zestawienia, ilość dni liczona jest na dzień zestawienia.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Wykaz imienny pracowników v2 - zestawienie uwzględnia datę zatrudnienia datę od kiedy osoba jest na obecnym stanowisku oraz stanowisko, nazwisko i imię.
- \\Bazy\Płatnik zmiana-korekta danych identyfikacyjnych\ - możliwość rejestracji korekty danych.Korekta umożliwia zapisanie informacji na podstawie których, użytkownik ma możliwość automatycznej aktualizacji w bazie osoba. Zapisane informacje są danymi wyjściowymi do programu Płatnik. Użytkownik ma możliwość wygenerowania pliku KEDU - \\Płatnik ZUS\ZUS ZIUA 

wersja 4.123
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Kończące się umowy.
  Użytkownik ma możliwość wykonania zestawienia osób, którym w określonym czasie będą kończyć się umowy.
  Kryterium wyboru osób do zestawienia: Hierarchia,Stanowisko,Jednostka,Wydział,Funkcja oraz oraz zakres dat.
  Istnieje możliwość zapisu do excela.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Rozwiązane umowy.
  Użytkownik ma możliwość wykonania zestawienia osób, z którymi rozwiązano umowy.
  Kryterium wyboru osób do zestawienia: Hierarchia,Stanowisko,Jednostka,Wydział,Funkcja oraz oraz zakres dat.
  Istnieje możliwość zapisu do excela.
- Wprowadzono funkcję aktualizuj±cą automatycznie poprzednią umowę-aneks w przypadku usuwania ostatniego aneksu.
  Funkcja automatycznie ustawia czas nieokreślony w poprzednim aneksie w przypadku gdy był on ustawiony z nazwą "nieokreślony-z" w poprzednim aneksie. W innych przypadkach pojawia się stosowny komunikat informujący o sprawdzeniu przez użytkownika "daty do" i "okresu" w ostatnim obowiązującym aneksie-umowie 
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki funkcyjne - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, funkcjach oraz stawce, procencie i kwocie dodatku funkcyjnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie stały dodatek funkcyjny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków funkcyjnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki funkcyjne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki specjalne - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz procencie i kwocie dodatku specjalnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie stały dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki specjalne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\ Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne - aktualne
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz procencie i kwocie dodatku specjalnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne (mies.) - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz kwocie dodatku specjalnego wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.

wersja 4.122
- Dodano nowy wydruk \\Wydruki pomocnicze\Wykaz pracowników na dzień. Możliwość zapisania danych do ecxela. Użytkownik ma możliwość nadania nazwy wydruku. Min dane uwzględnione to:wynagrodzenie zasadnicze,etat,płec,stanowisko, wydział.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie etatów, \\Wydruki pomocnicze\Etaty - Wykorzystanie 

wersja 4.121
- Dodano nowy wydruk - zestawienie praktyk aplikanckich dla osoby \\Bazy\Praktyki aplikanckie\Drukuj.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie druków zgłoszeniowych do płatnika.
- Skierowania na badania V2 - dodano datę zatrudnienia oraz pole- dodatkowe informacje.
- Dodano nowe pola do wydruków definiowalnych przez użytkownika. Pola umożliwiają wydruków nowych aneksów z uwzględnieniem daty zawarcia umowy oraz daty aneks do, którego nowy tworzony aneks się odwołuje.
  W przypadku pism umów i nowych aneksów lub dekretów donano pole "Poczta",
  W przypadku większości baz dodano datę urodzenia osoby.
- Do zestawień zbiorczych nieobecnośći oraz nieobecności razem z u

Rejestr RDR PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

REJESTR DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Dokument w trakcie aktualizacji  ...... 

Rejestr ZFŚS PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

    Program przeznaczony jest do prac związanych z rejestracją spraw socjalnych.

Krótka charakterystyka programu: 

 • silnik bazy danych oparty na bezpłatnym serwerze SQL FIREBIRD
 • możliwość definiowania dowolnej liczby rodzajów świadczeń
 • automatyczne tworzenie kart osobowych
 • możliwość wymiany danych z programem Płace
 • rozbudowany system tworzenia i zarządzania planami spłat
 • ewidencja wniosków, umów, kart, planów spłat
 • możliwość rejestracji rocznych dochodów dla opiekunów i osób pod opieką
 • proste w obsłudze mechanizmy filtrujące
 • możliwość wykonywania raportów, m. in.:
      - zestawienie umów
      - zestawienie kart
      - zestawienie wniosków
      - zestawienie planów kont
 • możliwość wykonywania wydruków pomocniczych, m. in.:
      - wydruk umowy
      - wydruk świadczeń
      - wydruk wykazu kart
      - wydruk osób pod opieką według opiekunów

 

Rozliczenie kierowców PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

ROZLICZENIE KIEROWCÓW

Dokument w trakcie aktualizacji  ...... 

Biegli zmiany PDF Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

BIEGLI zmiany 

ver. 10.375 [2017.06.30]   
    - dodano nazwę jednostki w treści przelewu (Videotel)
      ('Bazy danych'->'Konto'->opcja 'Jednostka')

ver. 10.374 [2016.02.01]   
    - poprawiono treść papierowej wersji PIT-11(23)

ver. 10.373 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)

ver. 10.372 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)
    - poprawiono E-PIT-R(18)

ver. 10.371 [2016.01.22]   
    - dodano wydruki PIT-11(23), PIT-R(18), PIT-8C(8)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.370 [2015.05.26]   
    - poprawiono format plików przelewów Videotel pod kątem zgodności z nowym systemem NBP

ver. 10.369 [2015.01.12]

    - dodano wydruki PIT-11(21), PIT-R(17), PIT-8C(7) oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.368 [2014.07.24]

    - uaktualniono opłatę pocztową od przekazów (1% + 5,30)

ver. 10.367 [2014.05.26]   
    - poprawiono stabilność okna Dodaj Rachunek

ver. 10.366 [2014.02.04]   
    - poprawiono mechanizm tworzenia list korygujących

ver. 10.365 [2014.01.12]   
    - dodano wydruki PIT-11(20), PIT-R(16), PIT-8C(6)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji
    - dodano filtr po numerach list wypłat przy generowaniu
      zestawienia dla jednostek szczegółowego i ogółem
    - poprawiono funkcjonowanie filtrów na wydrukach danych os.
    - poprawiono generowanie przelewu KREDYTBANK'u
    - poprawiono filtrowanie zestawienia dla jednostek paragrafowego
    - inne zmiany poprawy stabilności systemu

ver. 10.364 [2013.02.12]   
    - poprawiono transfer danych do e-pit8c
    - wydruk listy wypłat nr 13 poszerzono o dodatkowe kolumny
    - na wydrukach usunięto frazy "biegły" kiedy wydruk nd.
    - większa tabela klas./zest. na wydruku nr 1 list wypłat

ver. 10.363 [2012.02.23]   
    - poprawiono problem występujący przy generowaniu e-PIT-11
      dla biegłych o wielu rodzajach
    - dodano sekcję informacji o działalności gospodarczej na
      zawiadomieniu uzupełnienia danych osobowych
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'PUSTY UZUP. D.
      OSOB. (tylko nazwisko)' )
    - dodano kolumnę PESEL na zestawieniu biegłych do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'1. Zestawienie
      biegłych do urzędów' )

ver. 10.362 [2012.01.30]   
    - dodano obsługę E-Deklaracji
      Program Biegli2 daje możliwość eksportu deklaracji PIT do
      formatu elektronicznego (XML). Deklaracje PIT-11, PIT-R
      oraz PIT-8C należy następnie uzupełnić kwalifikowanym
      podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane
      PITy zaimportwać aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu
      system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli
      na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF.
      System E-Deklaracji wymaga kodowania urzędów skarbowych we
      własnej numeracji. Podczas pierwszego procesu generowania
      użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie kodów urzędów
      do których właśnie tworzy pliki XML. W tym celu będzie musiał
      powiązywać adekwatne urzędy z bazy E-Deklaracji z urzędami
      ze swojej bazy danych, dla których po raz pierwszy tworzy EPITy.
      System wyświetli okno z opisem jaki urząd należy powiązać. Po
      kliknięciu 'Przypisz kod' (lub podwójne kliknięcie myszką poz.)
      przejdzie do okna 'Edytuj urząd skarbowy' gdzie należy kliknąć
      'Zapisz'.
      Jeśli użytkownik nie wie jaki urząd właśnie jest
      przetwarzany (np. ze względu na niewystarczający opis okna)
      należy kliknąć 'Zamknij' na oknie 'Wybór KODU US'. Zostanie
      wyświetlone okno 'Edycja urzędu skarbowego' gdzie będzie dużo
      więcej danych i stąd można ponownie wybrać odpowiedni kod
      klawiszem 'Pobierz kod'.
      Konfiguracja programu Biegli:
      W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
      Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
      ( http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl )
      lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
      Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik
      w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
      ('Ustawienia'->'Ścieżki'->'E-Deklaracje')
      Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego
      PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
      Program Biegli2 zawiera pliki PDF PIT-11, PIT-R, PIT-8C w:
      ('C:\Biegli2\EPit\Wzory')
      Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF
      deklaracji PIT np. PIT-11(19)_v1-0E.PDF, następnie
      ('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane')
      wybieramy plik XML wygenerowany przez program Biegli2.
      PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać
      z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane')
    - dodano wydruk listy wypłat Zarządzenie wypłat dla ławników
      ('Listy-zestawy'->'32. Zarządzenie lista dla ławników')

ver. 10.361 [2012.01.11]    
    - usprawniono wstawianie NIP/PESEL na PIT w roku 2012
      Jeżeli podatnik jest watowcem program wstawia NIP, w innych
      przypadkach PESEL.
      Jeżeli podatnik musi mieć wstawiony NIP i nie jest watowcem
      należy zaznaczyć opcję "działaność gospodarcza" w ustawieniach
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Działalność gospodarcza')
      Jeżeli należy wstawić NIP i brak go w bazie danych program
      wstawi PESEL.
      Jeżeli należy wstawić PESEL i brak go w bazie danych program
      wstawi NIP.

ver. 10.360 [2012.01.02]    
    - dodano nowe formularze PIT: PIT-11(19), PIT-R(15), PIT-8C(5)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (19)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R  (15)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8C (5)' )
    - wydruk z miejsca 'Rachunki dla wszystkich' poszerzno o pola
      data wymagalności, data wpływu 1, data wpływu 2, d. zapłaty
      ( 'Rachunki dla wszystkich'->'Drukuj' )
    - dodano opcję grupowego przenoszenia rachunków poza listę wypłat
      ( Na oknie Listy wypłat należy na ostatniej kolumnie z rach.
        wybrać odpwiednie pozycje i kliknąć 'Usuń z listy' )
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'30. Lista z klasyfikacją/zest. (2)')
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'31. Zestawienie z klasyfikacją (3)')
    - poprawiono stawkę VAT na 23% w rezerwacji z Sum Depozytowych

ver. 10.359.5 [2011.03.30]    
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku bez szczegółów
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podz. pod. ogólnie' )
    - zmieniono nagłówki karty biegłego w programie z "Karta biegłego"
      na "Karta osobowa"

ver. 10.359 [2011.03.22]    
    - dodano zestawienie osób do PIT-8C
      ( Osoby zbierane są do zestawienia na podstawie warunku  
        PIT-8C ustawianego na osobach w bazie osobowej )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Zestawienia osób do PIT'->'PIT-8C' )
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku (dochodowy/zryczałtowany)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podział podatku' )     

ver. 10.358 [2010.01.04]   
    - dodano możliwość ustawienia stawki VAT dla wszystkich osób
      Należy w tym celu wybrać osobę z listy, przejść do jej ustawień
      i w sekcji VAT wprowadzić stawkę, którą można zastosować dla
      wszystkich osób w bazie danych.
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Ustaw stawkę VAT dla wszystkich'
    - poprawiono sumowanie na wydruku listy wypłat nr 28
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'28...' )
    - poprawiono sumowanie na PIT-R (pole 'Razem' nr 80)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R ' )
    - dodano wydruk kopert adresowych w formacie C5
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adresowe f. C5' )
    - dodano wydruki kopert w formacie C5 dla zestawień PIT
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT8-PIT11 KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT-R KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      Koperty posiadają definiowalną część stępla pocztowego. Zmiany
      wartości drukowanej na kopercie należy dokonywać w:
      ( 'Ustawienia'->'Stępel pocztowy' )
      Dodatkowo pod nadawcą na kopercie można wprowadzać dowolne dane.
      Na oknie Wydruki Zestawienia służy do tego pole 'Dodatkowe inf. na wydr.'   
    - poprawiono drukowanie kwestionariuszy osobowych (przypadek kiedy
      osoba nie posiada zdefiniowanego urzędu skarbowego)
    - dodano możliwość drukowania stępla pocztowego na kopertach
      C5 do urzędu skarbowego
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano pozycję województwo na kwestionariuszu osobowym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Kwestionariusz os.')

ver. 10.357 [2010.10.11]
    - poprawiono wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z zestawieniem (sumy depozyt.)
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
    - poszerzono wydruki danych osobowych o pola "telefon" oraz "e-mail"

ver. 10.356 [2009.08.04]
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem dziennym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy dzienne' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym w obrębie jednostki
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie wewnętrznie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym odgórnie
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie globalnie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych z podziałem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla grup'->'Miesięcznie' )
    - dodano wyświetlanie jednostki organizacyjnej na pasku dla osoby
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - dodano filtrowanie po jednostkach dla zestawień dla jednostek
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek' )
    - poprawiono wyświetlanie adresu biegłego na oknie Rachunku

ver. 10.355 [2009.03.26]
    - dodano wydruk list wypłat sortowany po numerze list
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat sort. po nr' ) 

ver. 10.354 [2009.03.25]       
    - dodano możliwość drukowania rachunków zatwierdzonych na oknie
      wydruki zestawienia dla listy wypłat i rozchody
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat' filtr rach. zapłacone)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Rozchody' filtr rach. zapłacone)
    - dodano wydruk numer 29. Lista-wypłaty biegłych (2) dla korekt
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wyp. biegłych (2) dla korekt' )
    - poprawiono drukowanie list wypłat o wysokich wartościach pieniężnych
      wydruki nr 1, 7 dla depozytów na oknie Listy zestawy
    - usprawniono komunikację z programem Finansowo Księgowym

ver. 10.353 [2009.02.22]       
    - dodano możliwość definiowania składek zdrowotnych w PK
      ( 'Wydruki'->'Polecenie księgowania'->'Edytuj'->'Składniki PK'->
        ->'Edytuj'->np.'Pojedyncze'->np.'Pola rach. zapłaconych' )
    - dodano drukowanie kodu pocztowego urzędu skarbowego na PITach

ver. 10.352 [2009.02.15]       
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z klasyfikacją budżetową:     
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'2. Lista-wersja prosta' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Lista wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - usunięto "Pan(i)" z wydruku kopert do urzędów skarbowych
    - poprawiono problemy występujące w miejscu drukowania danych osobowych
      dla wielu biegłych (problem dotyczył baz danych o liczbie osób > 1500)

ver. 10.351 [2009.02.05]   
    - dodano możliwość drukowania PIT do wybranych urzędów skarbowych
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'...', dla wielu,
       filtr urzędy skarbowe )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów skarb. do których przesłano podatek
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów do których wysłatno PIT-R
      Wydruk opiera sie na rach. biegłych, którym ustawiono PIT-R w opcjach.
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'18. Koperty (C5) do US PIT-R' )
    - poprawiono sortowanie na wydruku urzędów skarbowych
      ( 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Drukuj' )

ver. 10.350 [2009.01.28]   
    - poprawiono logikę drukowania PIT-R, wartości opodatkowane są zbierane
      z każdego rachunku bez względu na jego formę podatku
    - wprowadzono filtr rodzaju podatku przy drukowaniu zestawień biegłych
      do PIT-11
    - poprawiono 'literówkę' w PIT-11(17) w nagłówku z "..art. 35 ust.5 ustawy.."
      na "..art. 35a ust.5 ustawy.."

ver. 10.349 [2009.01.22]   
    - poprawiono opis w pozycji 6 na PIT-11 z:
      "Przychody z osobiście wykonywanej dziełalności, o której mowa w art. 13
      pkt 2,4,6 ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 8 ustawy,
      w tym z umowy zlecenia i o dzieło" na:
      "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2,4,6
      ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 7-9 ustawy, w tym 
      umowy zlecenia i o dzieło"

ver. 10.348 [2009.01.18]   
    - dodano PIT-8AR
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8AR (1)' )
    - dodano możliwość określania rodzaju podatku na formularzach PIT-11, PIT-R
    - dodano możliwość usuwania wielu rachunków z listy wypłat jednocześnie
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj', sekcja rachunki, należy
      zaznaczyć na ostatniej kolumnie pozycje do usunięcia, klawisz 'Usuń')

ver. 10.347 [2009.01.08]   
    - przygotowano pit-11 do wersji obowiązującej w 2010 r. (PIT-11 (17))
    - poprawiono liczenie biegłych z limitem kosztów przy korektach globalnych
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
    - dodano nadruk zwrotki adresowej F2
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Zwrotki adresowe F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PIT8-PIT11 Zwrotki adr. F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PITR Zwrotki adr. F2 nadruk' )
   
ver. 10.346 [2009.12.31]   
    - dodano opcję "Globalne korygowanie rachunków zapłaconych"
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
      Funkcja ta może być wykorzystana do korekty rachunków, które
      na przestrzeni roku zostały zapłacone z podatkiem zryczałtowanym, a
      teraz trzeba je skorygować i podatek przeliczyć na dochodowy.
      Na oknie domyślnie wybrano opcję 'kwota wypłaty bez zmian..'. Przy
      ustawieniu którym na rachunku zostają przeliczone jedynie koszty uz.
      przych. i forma podatku, a wartości takie jak kwota wypłaty czy
      wysokość podatku pozostają bez zmian.

ver. 10.345 [2009.12.15]   
    - dodano wydruk "Statystyka miesięczna"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Statystyka miesięczna' )
     - poprawiono stabilność działania wydrykó na oknie 'Listy - zestawy'
     - zmieniono wydruk numer 28 na oknie 'Listy - zestawy' na
      'Zestawienie z klasyfikacją (2)'

ver. 10.344 [2009.09.28]   
    - poprawiono blędy występujące sporadycznie na wydruku listy wypłat nr 1
      ( 'Listy wypłat'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem'->'Drukuj' )
     - dodano sterowanie sprawdzania rachunków zerowych, użytkownik
      podejmuje decyzję czy pozwalać na zapis rachunków zerowych
      ( 'Ustawienia'->'Opcje globalne programu'->'Dodaj rachunek'->
        'Wymagana wartość rachunku różna od zera' )

ver. 10.343 [2009.06.29]   
    - dodano opcję domyślnego ustawiania funkcji podatku zryczałtowanego
      ( 'Ustawienia'->'Podatki'->'Kontroluj poprawność podatku zrycz.' )
    Funckjonalność ta pozwala na rezygnację z kontroli nad wypłacaniem
    rachunków obejmowanych podatkiem zryczałtowanym (opod. dla os <= 200zł)
    - dodano wydruk "28. Lista-wypłaty biegłych (5)"
      ( 'Listy wypłat'->'28. Lista-wypłaty biegłych (5)'->'Drukuj' )

ver. 10.342 [2009.05.28]   
    - poprawiono wyliczanie klasyfikacji budżetowej w przelewach Videotel
    - użytkownik może ręcznie modyfikować składkę zdrowotną przy
      ustawionej opcji "Zapłać rachunek" na oknie Rachunek
    - dodano informację o jednostce w stopkach wydruków programu
    - dodano wydruk "27. Lista-wypłaty biegłych (4)", na którym dodano
      informację o domyślnym numerze rachunku biegłego oraz pozycję
      "sprawdził pod względem merytorycznym" do podpisu
      ( 'Listy wypłat'->'27. Lista-wypłaty biegłych (4)'->'Drukuj' )
    - dodano wydruk "Kwestionariusz osobowy szczegółowo"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Wgląd do danych'->'Kwest. os. szczeg.' )
      ( 'Bazy danych'->'Osoba'->'Drukuj' )

ver. 10.341 [2009.04.23]    
    - poprawiono drukowanie rachunków niezapłaconych na kartach biegłych
      na oknie 'Wydruki - zestawienia'
    - dodano informację o dacie statystyk mies. na oknie Dodaj Rachunek
    - dodano sprawdzanie poprawności podatków w momencie zatwierdzania
      listy wypłat

  ver. 10.340 [2009.04.10]    
    - dodano informację o wartościach opodatkowanych w miesiącu dla biegłego  
      na oknie 'Dodaj rachunek'
    - poprawiono wydajność generowania wydruków na oknie 'Listy-zestawy'
    - oraz poprawiono sortowanie na wydruku numer 13
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj' )
    - poprawiono wydruk 'Listy wypłat'
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat z klas./zest.' )
    - poprawiono problem występujący przy drukowaniu uprawnień dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień sieciowych dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień oraz uprawnień sieciowych dla wszystkich użytk.
      ( 'Ustawienia'->'Administracja'->'Użytkownicy'->'Uprawnienia' )

 ver. 10.339 [2009.03.31]    
    - zgodnie ze zmianami w cenniku usług Poczty Polskiej wchodzącymi
      w życie od dnia 01.04.2009, zmieniono wyliczanie prowizji od
      przekazów pocztowych na '1% kwoty przekazu + 5.20zł'
    - poprawiono błąd zaokrąglania podatku w przypadku korygowania
      niepoprawnych podatków biegłych z zaznaczoną opcją "zapłać rachunek"
      (Okno rachunek->włączone 'Zapłać rachunek' i 'Sprawdź podatki'
       ->'Zapisz'-> w przypadku błędów podatków 'Korekta rach zapłaconego')

 ver. 10.338 [2009.03.23]    
    - dodano możliwość automatycznego korygowania rachunków z limitem kosztów uz.
      ( Okno Rachunek opcja "Sprawdź ryczałty" w przypadku korzystania z
      opcji "zapłać rachunek" oraz "Sprawdź poprawność podatku.." w momencie
      płacenia listy wypłat )
      Dla przykładu jeśli osoba rodzaju ławnik miała wprowadzony
      i zapłacony rachunek w trakcie miesiąca wysokości 165.33zł. Rachunek
      ten posiada podatek zryczałtowany. Następnie tydzień później ta
      sama osoba osoba przynosi rachunek wysokości 55.11zł. Po wprowadzeniu
      takiego rachunku w momencie jego płacenia z zaznaczoną opcją kontroli
      podatku zryczałtowanego otwiera się okno kontroli podatków.
      Dana osoba posiada rachunki wysokości 220.44zł, a więc powinna w
      całości posiadać podatek dochodowy. W takim wypadku użytkownik wybiera
      rachunek niepoprawny (tj. ten wysokości 165.33) i przelicza go ponownie.
      Rachunek zostaje "zminusowany" i przeliczony ponownie. Rachunki "na minus"
      i "na plus" zostają dołączone do aktualnie płaconej listy wypłat.

 
ver. 10.337 [2009.03.09]    
    - poprawiono zestawienia dla jednostek oraz dla wydziałów, w których
      występowały błędy po pojawieniu sie podatku zryczałtowanego
    - dodano wydruk 'Lista-lista wypłat (3)' na oknie listy zestawy
    - poprawiono niepoprawnie liczoną wartość ogółem opodatkowaną przy
      rachunkach 'vatowskich' na oknie korygowania rachunków o niepoprawnie
      liczonym podatku
    - poprawiono wydruk nr 5 na oknie drukowania zestawień do urzędów
    - uaktualniono wydruki na oknach "Listy - zestawy", "Wydruki -
      zestawienie" oraz "Zestawienia do urzędów" o informacjie o
      podatku zryczałtowanym

ver. 10.336 [2009.02.23]    
    - dodano wydruki zwrotki adresowej i kopert polec. za potw. odb.
      w formacie 2a. (Całość została przesunięta 4cm do góry i 1cm w lewo
      względem formatu 2. Czcionkę pogrubiono i powiększono)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe' oraz 'Zest. os. do PIT' )
    - zamieniono kolumnę 'forma płatności' na 'podpis' na wydruku
      'Wypłaty na podstawie wybranych list'
    - poprawiono import urzędów skarbowych z bazy US
    - dodano informację o rodzaju podatku na wydrukach list wypłat 3 i 20.
      ( 'Listy wypłat'->'XX. Wydruk listy'->'Drukuj' )
    - dodano wydruki etykiet adresowych w formcie (7x3.5) F2
    - dodano wydruki odpowiednich zestawień podatku zryczałtowanego do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów' )
    - dodano możliwość korygowania rachunków zapłaconych w przypadku
      niezgodności rodzaju wyliczonego podatku (zryczałtowany/dochodowy)
      ( 'Listy wypłat'->'Zapłać'->'Niezgodności podatku dla os'->'K. Rach. Zapł' )
    
ver. 10.335 [2009.02.09]    
    - poprawiono sortowanie na zestawieniach dla urzędów
    - dodano wydruk listy wypłat generowanej na podstawie wybranych list
      ( 'Listy wypłat'->'25. Wypłaty na postawie wybranych list'->'Drukuj' )

ver. 10.334 [2009.02.06]    
    - dodano opcję "Informacja drukowana na raportach (wydrukach)"
      ( 'Bazy danych'->'Konto'->'Dodaj'/'Edytuj'->'Info..' )
      W miejscu tym ustawia się jaka informacja ma być pokazana na odpowiednich
      wydrukach list wypłat. Przykładowo wydruk nr 7.

ver. 10.333 [2009.01.29]    
    - dodano wydruk koperty adresowej poleconej za potwierdzeniem odbioru
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienie osób do PIT'->'Koperty adr. polec. potw.' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adr. polec. potw.' )
    - dodano opcję 'Zdrowotna proporcjonalnie' na oknie 'Wydruki zestawienia'
      Opcja ta odnosi się do drukowania PIT-11. Na formularzu składka zdrowotna
      (odliczona) zostaje wyliczona proporcjonalnie do zdrowotnej pobranej.
    - dodano podział rodzaju podatku na wydruku nr 1. okna list wypłat
      ( 'Listy zestawy'->'Lista z klasyfikacją / zestawieniem'->'Drukuj' )
    - dodano filtr rodzaju podatków na oknie 'Wydruki zestawienie'
      Do wyboru użytkownik ma 3 możliwości:
        - 'Podatki wszystkie' - na wydruku zostają uwzględnione rachunki z podatkiem
          zarówno zryczałtowanym jak i dochodowym.
        - 'Podatek dochodowy' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          dochodowym.
        - 'Podatek zryczałtowany' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          zryczałtowanym.
    - trwają prace nad automatycznym korygowaniem i powielaniem rachunków w przypadku
      niezgodności podatków dochodowego i zryczałtowanego.

ver. 10.332 [2009.01.28]    
    - dodano sprawdzanie poprawności podatku zryczałtowanego
      Problem dzieli się na przypadki:
        1. Płacenie biegłym przez listę wypłat
        2. Płacenie biegłych z limitem kosztów lub skł. zdrow. przez "Zapłać rachunek"

      Ad. 1.
        Po wybraniu "Zapłać" danej listy na nowo otwartym oknie użytkownik wybiera
      "Sprawdź poprawność podatku zryczałtowanego". Jeśli na liście znajdują się rachunki
      biegłych, u których występuje nieprawidłowość podatku zryczałtowanego/dochodowego
      zostaje otwarte okno z poziomu którego możemy 'naprawiać' niepoprawne rachunki.
      Uwaga. Jeśli rachunki posiadają daty rachunku z miesiąca innego niż płatności
      listę należy najpierw zatwierdzić. Płacić po zatwierdzeniu. Niedogodność ta zostanie
      poprawiona w kolejnych aktualizacjach.

      Ad. 2.
        W przypadku zaznaczonej opcji "zapłać rachunek" na oknie z rachunkiem
      zostaje odblokowana pozycja "Razem nieopodatkowane w miesiącu". W miejscu tym
      wyświetla się suma wartości opodatkowanych dla biegłego w danym miesiącu płatności.
      Jeśli pole podświetlone jest kolorem czerwonym oznacza to niepoprawne ustawienie
      rodzaju podatku wprowadzanego rachunku. Kolor zielony oznacza poprawny rachunek.
      Zaznaczona "Sprawdź ryczałty" daje możliwość po zapisaniu wprowadzanego rachunku
      dodatkowego sprawdzenia poprawności podatków dla biegłego. W razie niezgodności
      zostaje otwarte okno korygowania rachunków.
      
      Okno korygowania rachunków
        Na oknie tym zostają wyświetlone wszystkie rachunki dla konkretnego biegłego
      z danego miesiąca płatności. Na stopce okna wyświetla się krótki raport o
      poprawności rachunków pod względem ustawionego podatku. Jeśli występują niezgodności
      informacja statusowa zostaje podświetlona kolorem czerwonym.
      Rachunki niepoprawne użytkownik może ponownie przeliczyć ustawiając odpowiedni
      rodzaj podatku.
      Rachunki zapłacone nie dają się ponownie przeliczać. Rachunki te można korygować klikając
      przycisk "Korekty" i postępując standardowo jak w przypadku tworzenia list korygujących.
      Po powrocie z korygowania list do okna korygowania rachunków (zwracając uwagę
      na wartość Brutto ogółem ) nowe poprawne rachunki można wprowadzać z okna "Listy" lub
      wracając do okna "Rachunek" (w przypadku kiedy okno korygowania rachunków otworzyło
      się z okna Rachunek z wybraną opcją 'zapłać rachunek' i kliknięto 'zapisz i dodaj nowy')    

    - dodano pozycje podatek zryczałtowany na wydruku okna Statystyka
      ( Rachunki dla wszystkich->Statystyka->Drukuj )
    - poprawiono problemy z LP na wydruku 'Zestawienie osób do PIT'->'PIT-11'

ver. 10.331 [2009.01.14]    
    - poprawiono generowanie PIT-11 przy ustawionej opcji 'Koszty uzysku
      mogą być wyższe niż wydatek w miesiącu'. Usunięto niepotrzebne dodawanie
      kosztów uzyskania przych. z miesiąca w którym biegły miał tylko
      rachunki z wartościami nieopodatkowanymi.

 ver. 10.330 [2009.01.13]   
    - dodano możliwość przeliczania rachunków dla osób z limitem kosztów
      uzyskania przychodu i składką zdrowotną (Ławnicy, Lekarze sądowi,...)
      z uwzględnieniem podatku zryczałtowanego
    - trwają prace nad mechanizmem automatycznego przeliczania rachunków
      w świetle zmian zasad wyliczania podatku dochodowego

ver. 10.329 [2009.01.12]   
    - dodano funkcję serwisową 'Przeliczanie ponowne rachunków niezapłaconych'
      Funkcja przelicza jeszcze raz wprowadzone rachunki niezapłacone
      uwzględniając aktualne ustawienia takie jak oprocentowanie podatu i inne.
      Funkcji należy użyć przede wszystkim jeśli były wprowadzane zobowiązania
      w 2008 roku na rok 2009 i rachunki posiadają teraz niepoprawny podatek.
    - poprawiono błędne przeliczanie rachunków ze składką zdrowotną, które nie
      uwzględniało aktualnie ustawionego podatku

ver. 10.328 [2009.01.07]
    - zmieniono sposób współpracy z programem Finansowo Księgowym.
      W miejscu 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK - WB' należy
      wskazać katalog w którym znajduje się plik FK_PRZELEWY.EXE. W zależności
      od programu, do którego zostanie ustawiona ścieżka w programie tym
      będą zapisywane automatyczne wyciągi bankowe.
      Przykładowo jeśli ścieżka zostanie ustawiona na 'c:\albit\fk7\fk_przelewy.exe'
      program Biegli2 będzie powiązany z programem FK7.
      Natomiast jeżeli wersja programu finansowo księgowego to FK6,
      scieżkę ustawiamy np.:'c:\albit\fk\fk_przelewy.exe'.

ver. 10.327 [2009.01.06]
    - program przygotowano do współpracy z programem Finansowo
      Księgowym w wersji 7 (FK7) (Poprzednie wersje FK nie będą dalej
      obsługiwane)
      UWAGA! Należy ustawić ścieżkę do programu FK7_PRZELEWY.EXE. Ustawień
      dokonuje się na oknie 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK7 - WB'.
    - Uwaga. Przypomina się, że z wejściem w nowy rok rozliczeniowy 2009
      w programie Biegli 2 należy zmienić takie ustawienia jak wysokość
      podatku i koszty uzyskania przychodu. Podatek w wysokości 18% należy
      ustawić w miejscu 'Ustawienia'->'Podatki'. Koszty uzyskania przychodu
      ustawiamy w 'Ustawienia'->'Koszty uzyskania przychodu'. Dla roku 2009
      na oknie 'KUP' wprowadzamy kolejno 20.00, 50.00, 1335.00 i 1668.72. Po
      wprowadzeniu wartości rocznych limitów kosztów należy jeszcze rozbić
      te wartości na limity miesięczne. Dokonujemy tego klikając w przyciski
      'Miesięcznie', następnie na nowo otwartym oknie 'Przelicz'.

ver. 10.326 [2008.12.31]
    - dodano wydruk PIT-11 w wersji 16
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (16)' )
    - dodano możliwość pobierania danych z bazy urzędów skarbowych na
      oknie edycji/wprowadzania urzędu skarbowego
      ( Okno 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Dodaj/Edytuj', przycisk   
    - dodano obsługę podatku zryczałtowanego
      ( Okno 'Dodaj/Edytuj rachunek' opcja 'Ryczałt' )
      Do zestawienia rocznego PIT nie będą wliczane rachunki z zaznaczoną
      opcją 'Ryczałt'. Rodzaje biegłych ze składką zdrowotną lub limitem
      kosztów uzyskania przychodów na dzień dzisiejszy nie posiadają opcji
      podatku zryczałtowanego

ver. 10.325 [2008.08.25]
    - dodano wydruk "Zestawienie z klasyfikacja ze zdrowotną"
      ( Okno 'Listy - zestawy', wydruk pozycja 24. )
    - poprawiono detekcję podobnych rachunków przy wprowadzaniu nowego
    - poprawiono stabilność programu

ver. 10.324 [2008.06.30]
    - modyfikacja opcji przekazów pocztowych - zmieniono wyliczanie opłaty
      pocztowej ( 5 zł + 1 % kwoty przekazu )

ver. 10.323 [2008.06.27]
    - dodano możliwość przeliczania podatku według zestawienia
      miesięcznego dla rachunków płaconych w czasie wprowadzania
      (

<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 729 - 754 z 762
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3760692

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team