Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Płace zmiany Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

PŁACE zmiany

wersja 20.020p (2018.01.12)
- Rejestr List - nowa opcja - "listy użytkownika". Widoczne tylko listy stworzone przez użytkownika.
- Drobne poprawki.  

wersja 20.020o (2017.03.22)
-  Nowa funkcjonalność - Limit kwoty wolnej .
W związku z wprowadzonymi zmianami przy obliczeniu zaliczek na podatek dochodowy należy w systemie Płace wprowadzić następującą zmianę: w "Ustawienia Zbiorcze\Ustawienia" należy wybrać opcje "Kwota Wolna - Limit" tym osobą którym chcemy żeby system kontrolował wysokość kwoty zmniejszającą podatek.  

wersja 20.020n (2017.01.13)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40A\11A ver. 18
-  Dodano możliwość wysyłki elektronicznej PIT4R (Przed wysyłka należy uzupełnić kod urzędu Baza\Bazy pomocnicze\Urząd Skarbowy do PIT4 )

wersja 20.020m (2016.05.16)
-  Aktualizacja funkcjonalności o zarządzanie hasłami ("Ustawienia\Ustawienia haseł").

wersja 20.020l (2016.02.03)
-  Poprawiono stabilność Pitów.

wersja 20.020k (2016.01.20)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT R     ver. 18
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 6

wersja 20.020j (2016.01.12)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 23
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 22
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 6
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 8

wersja 20.020i (2015.09.23)
-  Poprawki do nowej wersji przelewów elektronicznych ENBEPE.

wersja 20.020h (2015.05.27)
-  Dostosowanie programu do nowej wersji przelewów elektronicznych ENBEPE.

wersja 20.020g (2015.02.23)
-  Asesorzy - składki ZUS liczone od zwolnień lekarskich. 

wersja 20.020f (2015.02.03)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT R ver. 17

wersja 20.020e (2014.12.18)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 21
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 20
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 5
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 7
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 4

wersja 20.020d (2014.07.24)
- Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów - zasiłek dzienny liczony w według dni kalendarzowych lub według 30 dni w zależności od ustawień ("Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia składek\Pozostałe dni\dni nieusprawiedliwione ")

wersja 20.020c (2014.07.08)
- Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów - zasiłek dzienny liczony w według dni kalendarzowych. 

wersja 20.020b (2014.06.17)
- Nowe naliczanie Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów
( podstawa liczona z umowy i aneksów z ostatniego miesiąca )
Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego nie trzeba już włączać opcji
"Czy do płatnika ZUS". W "Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia
składek\Pozostałe dni" w dniach nieusprawiedliwionych proszę ustawić DNI
KALENDARZOWE . 

wersja 20.020a (2014.06.10)
- Dodano Nowy sposób pomniejszenia składników - "Dni kalendarzowe"
"Ustawienia\Definicje\Definicje pomniejszenia składek "

wersja 20.020 (2014.05.27)
- Nowe naliczanie Zwolnienia Lekarskiego dla  Sędziów\Prokuratorów.
Żeby system prawidłowo je naliczył należy :
1. W "Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia Płace \ w odpowiedniej grupie na    poziomie 2 włączyć opcje "Zakład pracy płaci do 33 dni zwolnienia"
2. Sprawdzić w wyżej wymienionej hierarchii czy w opcji "Zwolnienia Lekarskie" wybrano odpowiednią definicję .
3. Sprawdzić czy jest prawidłowo ustawiona "Ustawienia\Zwolnienia Lekarskie\Definicje podstawy\podstawa do wyliczenia zwolnienia lekarskiego "
4. Podczas wprowadzania zwolnienia lekarskiego włączyć opcje "Czy do płatnika ZUS " co będzie skutkowało wyłącznie przeliczeniem podstawy(nie będą wysyłane do ZUS ). 

wersja 20.019d (2014.03.18)
- Dodano nową nieobecność "Dodatkowy urlop macierzyński" oraz "Urlop tacierzyński". System rozlicza je jak "Urlop macierzyński"  

wersja 20.019c (2014.01.31)
-  Poprawiono literówki w PIT 11

wersja 20.019b (2014.01.14)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 3
-  Zmieniono kody ZUS dla Urlop rodzicielski (319)
   i Urlop ojcowski (327)

wersja 20.019a (2014.01.07)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 40 ver. 19

wersja 20.019 (2013.12.05)
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 11 ver. 20
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 4R ver. 4
-  Dodano nowe wersje PIT - PIT 8C ver. 5

wersja 20.018y8 (2013.09.20)
- Zestawienie "Rozchody wg. płci" - dodano możliwość
generacji raportu wg. jednostek

wersja 20.018y7 (2013.06.20)
- Dodano nowy symbol nieobecnoťci: "UR" - "Urlop rodzicielski".
Nieobecność rejestrujemy w przypadku przedłużenia "Urlopu Macierzyńskiego". Domyślny procent -"80".
Zmiany na inny procent proszę dokonać w rozbiciu w kolumnie "procent".
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody wg. płci" - dostępne z poziomu
"Zestawienia\Zestawienia\Zestawienie wg. płci"

wersja 20.018y6 (2013.05.10)
- Optymalizacja programu

wersja 20.018y5 (2013.04.04)
- Zoptymalizowano zestawienie 'Rozchody dla jednostek'.
- Dodano "Rachunek" do Umowy Zlecenie\Dzieło. Raport
dostępny z poziomu Rejestru List.

wersja 20.018y4 (2013.02.14)
- "Informacja dla osoby ubezpieczonej" - Dane w dokumencie rocznym przedstawione w rozbiciu na poszczególne miesiące 

wersja 20.018y3 (2013.02.08)
- Dodano nowy PIT 40A/11A ver 17
- Dodano nowe zestawienie "Informacja dla osoby ubezpieczonej".Raport
  dostępny jest z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\Zestawienia ZUS\"

wersja 20.018y2 (2012.12.20)
- Dodano nowe wersje PIT - PIT 8AR ver. 2

wersja 20.018y1 (2012.11.27)
- Podsumowana liczba dni na Zestawieniu Nieobecności
- Nowe opcja w zestawieniu Inna Świadczenia wg kryteriów "zestawienie wg jednostek"

wersja 20.018x1 (2012.10.22)
- Zoptymalizowano "Zestawienie kontrolne składek ZUS"

wersja 20.018x (2012.08.13)
- Zestawienie dochodów rocznych drukowanie - Dodano możliwość drukowania z uwzględnieniem zakresu miesięcy.

wersja 20.018w1 (2012.07.04)
- Usunięto usterkę z zapisem definicji sprawozdania.

wersja 20.018w (2012.06.04)
- Dodano możliwość wydruku zestawienia list wg typów z podziałem na osoby.
- Dodano możliwość przeliczania podstawy urlopu wychowawczego w
nieobecnościach. Podstawa ta będzie liczona na zasadach przyjętych przy zasiłku chorobowym. Aby podstawa była przeliczana co kwartał na nowo należy daną nieobecność rozpocząć z dniem danego kwartału (01.12,01.03,01.06,01.09) zaś w pozostałych przypadkach podstawa będzie przepisywana z poprzedniego miesiąca. W przypadku, gdy podstawa okaże się większa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie to podczas generacji listy zostanie ona zlimitowana do tej kwoty.

wersja 20.018u (2012.05.22)
- Optymalizacja zestawień "Rozchody dla jednostek","Rozchody dla hierarchii".
- Dodano nowe zestawienie "Inne świadczenia wg kryteriów" dzięki któremu użytkownik może wygenerować raport dla innych wypłat w uwzględnieniem takich kryteriów jak - sprawa,osoba,miesiąc,rok itp. Zestawienie dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia inne świadczenia"
- Dodano możliwość tworzenia korekt sprawozdań. Opcja ta będzie wykorzystywana w przypadku gdy cześć wynagrodzenia zostanie pokryta  z wydatków strukturalnych lub w podobnych sytuacjach.Użytkownik będzie miał możliwość określenia konkretnego sprawozdania oraz wiersza w którym wprowadzi korygowaną wartość.Dzięki temu podczas generowania faktycznego sprawozdania zostanie ono odpowiednio skorygowane o wprowadzone wcześniej kwoty.Korekty dostępne z poziomu "Baza\Kokrety sprawozdań "
- Karta zasiłkowa została zaktualizowana o sumy dni i kwoty zasiłku.
- Dodano nową opcję - "Czy odjąć wysługę za czas nieprzepracowany ZDROWOTNE (dla osób bez składek ZUS)". Opcja ta znajdzie zastosowanie dla orzeczników dla których nie będziemy chcieli pomniejszyć podstawy zdrowotnej o wysługę za czas nieprzepracowany.
Sytuacja taka ma miejsce w przypadku urlopów macierzyńskich.Opcja dostępna z poziomu "Ustawienia\Zus od wynagrodzeń"

wersja 20.018t (2012.03.19)
- Zmodyfikowano zestawienie "Zestawienie list wg typów" o możliwość wyboru konkretnej jednostki lub hierarchii.

wersja 20.018s1 (2012.02.13)
- Dodano możliwość edycji nazwy zadania.
- Dodano numer Pesel na zestawieniach PIT wg Urzędów.
- PIT 8C - poprawiono formatowanie wartości na wydruku.
- Rozszerzono kolumnę "Imię i nazwisko " na raporcie "Zestawienie osób z nie zapłaconą składką na FP"

wersja 20.018s (2012.02.07)
- Dodano możliwość wyboru identyfikatora płatnika (NIP lub PESEL ) na deklaracji podatkowej PIT 40 i PIT 11. Opcja dostępna z menu "Płace ->Listy pomocnicze->Pit 11/40". Tam dodajemy (lub uzupełniamy dane) osoby dla których musimy wykazać na deklaracji NIP (domyślnie na deklaracjach dla wszystkich pracowników drukuje się PESEL)

wersja 20.018r (2012.01.30)
- dodano obsługę E-Deklaracji
   Program Płace daje możliwość eksportu deklaracji PIT do
   formatu elektronicznego (XML)(Z poziomu deklaracji podatkowych zaznaczyć "e-deklaracje"). Deklaracje PIT-11, PIT-40,
   oraz PIT-8C należy następnie uzupełnić kwalifikowanym
   podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane
   PITy zaimportować aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu
   system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli
   na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF.
   Konfiguracja programu Płace:
   W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
   Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
   (
http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl
)
   lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
   Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik
   w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
   ('Ustawienia'->'Ścieżki dostępu do programów'->'E-Deklaracje')
   Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego
   PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
   Program Płace zawiera pliki PDF PIT-11, PIT-40, PIT-8C w:
   ('\\Płace4\EPit\Wzory')
   Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF
   deklaracji PIT np. PIT-11(19)_v1-0E.PDF, następnie
   ('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane')
   wybieramy plik XML wygenerowany przez program Biegli2.
   PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać
   z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane').Należy także przypisać kody identyfikacyjne Urzędów wymagane przez bramkę MF ('Baza'->'bazy pomocnicze'->'urzędy skarbowe') i tam za pomocą klawisza "pobierz kod" pobrać kody urzędów niezbędne do obsługi elektronicznej pitów.   

wersja 20.018p (2012.01.23)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\"

wersja 20.018p (2012.01.23)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\"

wersja 20.018o (2012.01.17)
- Dodano nowe zestawienie "Zestawienie etatów wg. zadań"
dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\"

wersja 20.018n (2012.01.03)
- Dodano nowe wersje PIT.
PIT 8C ver. 5

wersja 20.018m (2011.12.22)
- Dodano nowe wersje PIT.
PIT 11 ver. 19
PIT 40 ver. 17

wersja 20.018l (2011.11.21)
- Dodano dwa nowe zestawienia
    - Wykaz osób z ograniczoną składką zdrowotną
    - Wykaz osób z nieopłaconą składką Fundusz Pracy
Zestawienia dostępne z menu \Zestawienia\Zestawienia\Zestawienia ZUS

wersja 20.018k (2011.09.27)
- Dodano możliwość importu Nadgodzin wprowadzonych z poziomu KADR.
 Opcja dostępna z menu "Baza\Import Nadgodzin z Kadr"

wersja 20.018j (2011.09.08)
- "Zestawienie bilansu pożyczek z programu PS" dodano
filtr na osoby. 

wersja 20.018i (2011.09.07)
- Dodano nowe zestawienie "Zestawienie bilansu pożyczek z programu Pożyczki Socjalne".
Raport dostępny z poziomu "Zestawienia\Zestawienia"
UWAGA!Proszę zaktualizować bazę WYDRUKI.FDB dołączoną do aktualizacji.

wersja 20.018h (2011.08.31)
- Dodano nowe stawki awansowe dla starszych referendarzy.
- Dodatki okresowe - dodatki inne od 1 do 7 liczą się według wzorów
  (Definicje pól do wyliczeń \Definicje dodatków )

wersja 20.018g (2011.08.01)
- Dodano uprawnienia do jednostek i spraw. Opcja ta uniemożliwi konkretnemu pracownikowi przeglądanie wszystkich list z poziomu REJESTRU LIST.Użytkownik będzie widział tylko te pozycji do których będzie miał uprawnienia.Opcja ta jest dostępna z poziomu "Ustawienia\uzytkownicy"

wersja 20.018f (2011.05.26)
- Karta Zasiłkowa - wykaz liczby dni także dla
  orzecznictwa (kolumna 17)

wersja 20.018e (2011.05.05)
- Dodano nową wersje PIT11.Aktualna wersja to 18.

wersja 20.018d (2011.04.15)
- Modyfikacja "Zaświadczenia"
Dodano nową czwartą komórkę definiowalną.

wersja 20.018c (2011.03.09)
- Dodano nowe opcje drukarki dla pasków Tajnych (wybór czcionki i rozdzielczości druku ).

wersja 20.018b (2011.03.02)
- Dodano nową opcje w raporcie DRA - "Oblicz wynagrodzenia płatnika"
- Dodano nowy tryb do podstawy zwolnienia lekarskiego - "Nagroda "
  który dodaje do kwoty podstawy 1/12 Nagrody z poprzedniego roku.

wersja 20.018a (2011.02.01)
- Dodano nowe zestawienie "Rozchody dla Wydziałów i Jednostek"
  dostępne z poziomu menu "Zestawienia"

wersja 20.018 (2011.01.10)
- Dodano asygnatę zastępczą .Raport znajduję się w nieobecnościach.
- Dodano możliwość wydruku kopert dla urzędów skarbowych.
  Opcja dostępna z poziomu menu  „Bazy\Bazy pomocnicze\Urzędy skarbowe"

wersja 20.017z (2010.11.16)
 - Zmodyfikowano zestawienia dochodów rocznych
   (możliwość exportu do excela)

wersja 20.017y (2010.10.11)
 - Zaświadczenia :
- dodano miejsce urodzenia
- dodano „z domu „
- dodano informacje za jaki miesiąc zaświadczenie
- stempel i podpis obniżono
- dodano możliwość definiowania domyślnego znaku („Zaświadczenia\Definicja” )
- dodano możliwość wyboru LIST INNYCH ŚWIADCZEŃ
 - Koszy uzyskania przychodów – w przypadku jakiegokolwiek dochodu (wynagrodzenia ,dodatki...)  będą naliczane na Liście Zus w     innym przypadku NIE!
 - Ustawienia zbiorcze – opcja WYNAGRODZENIE – uwzględniono listy zasiłkowe oraz dodano możliwosć generacji raportu
 - PITY 11 – dodano przy nazwie Urzędów Skarbowego jego kod
 -Zestawienia dochodów rocznych:
      - dodano imiona rodziców
      - dodano adres pracownika
      - Wyszczególniono (Zasadnicze, brutto, netto, składki ,ogółem 13,nagrody …)
 - Analityka V2 - nowy raport umożliwiający zapis wyników w excelu.

wersja 20.017x (2010.08.11)
 - Dodano możliwość sprawdzenia aktualnego wynagrodzenia bez
   sporządzeniem samej listy. Opcja dostępna z poziomu "Ustawienia           
   Zbiorcze\Wynagrodzenie"
 - Dodano informacje o ilość dni bieżącego zwolnienia w     nieobecnościach.
 - Dodano opcje "Aktywny" w poziomie 1 przy Jednostkach i Hierarchii   Płacowej.Zastosowanie -możliwość wyłączenia już nie używanych   jednostek lub hierarchii w celu ich uporządkowania.

wersja 20.017w (2010.07.01)
 - Uaktualniono obliczenie etatów w sprawozdaniu MS-DBZ.

wersja 20.017u (2010.06.21)
 - Dodano nowe sprawozdania MS-DBZ

wersja 20.017t (2010.06.09)
 - Dodano nową funkcjonalność do "Zestawienia Kadrowego"
   (UWAGA!Należy podegrać nową bazę "WYDRUKI.FDB")

wersja 20.017s (2010.05.21)
 - Poprawiono filtr roku przy oknie Nieobecności.
 - Dodano informacje o liczbie dni nieobecnych w danych roku
   przy wprowadzaniu nowego zwolnienia.
 - Dodano nową nieobecność "Urlop na poratowanie zdrowia"
   która będzie miała wpływ na podstawę DWR (13) orzecznictwa.

wersja 20.017r (2010.04.26)
 - Dodano możliwość przyporządkowania osób do konkretnego potrącenia.
  Opcja ta pozwala wypłacać dodatkowe potrącenia (typu Komornik   
itp.). Aby uaktywnić daną opcję należy w Definicjach potrąceń  zaznaczyć "Potrącenie indywidualne "

wersja 20.017p1 (2010.04.09)
 - Zoptymalizowano liczenie etatów
   wg przeciętnej w sprawozdaniu RB70 i MS-DB.

wersja 20.017p (2010.04.06)
 - Dodano możliwość importowania wniosków o ujemnych
   wartościach z modułu Pożyczki Socjalne.

wersja 20.017o (2010.03.29)
 - Zaktualizowano wydruk RB-70.
 - Dodano nowy sposób liczenu etatów w sprawozdaniach.
 - Nowa opcja w Paskach Tajnych - "Informacja o okresach
   nieobecności" 

wersja 20.017n (2010.02.24)
 - Dodano nowe zestawienie "Kontrolne zestawienie składek ZUS"
   dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia\".Zawiera informacje
   o błędnych składkach ZUS naliczonych w danym miesiącu.Raport
   ten generowany jest automatycznie (gdy znajdzie błędne składki)
   po zablokowaniu lub usunięciu danej listy z poziomu
   REJESTRU LIST

wersja 20.017m (2010.02.12)
- Dodano nowy składnik płacowy -"Fundusz emerytur pomostowych"
  Aby był liczony dla konkretnej grupy pracowników należy go
  włączyć w "Hierarchii Płacowej"
- Nowy raport "PKZP" dostępny w "Ustawieniach Zbiorczych"

wersja 20.017l (2010.01.25)
- Dodano nową nieobecność "Urlop ojcowski". System rozlicza go jak
   "Urlop macierzyński"  

wersja 20.017k1 (2010.01.22)
- Zoptymalizowany mechanizm generacji zestawienia "Rozchody dla Stanowisk"

wersja 20.017k (2010.01.07)
- Zmodyfikowano pomniejszanie podstawy DWR 13 o "Urlopy Szkolne"

wersja 20.017j (2009.12.22)
- Możliwość korygowania Funduszu Socjalnego o kwotę wolną od
   podatku. Korekta ta będzie niezbędna do prawidłowego
   wygenerowania PITów. Opcja dostępna poziomy "Iport PS" w rejestrze
   Inne świadczenia.Z miejsca tego zaznaczyamy "Osoby do korekty
   kwoty nieopodatkowanej" i wybieramy je.

wersja 20.017i (2009.12.14)
- Nowe zestawienie : "Zestawienie wg Stanowisk"
 Nowa wersja wymaga zaktualizowania bazy "WYDRUKI.FDB"
 która dołączona jest do danej wersji.

wersja 20.017h (2009.12.11)
 - Poprawiono wydruk "Zestawienia dochodów rocznych"

wersja 20.017g (2009.12.07)
 - Dodano nowy druk rozliczeniowy ZUS IWA 

wersja 20.017f (2009.11.16)
 - Dodano nowe zestawienia : "Zestawienie dla wydziałów "
   i "Zestawienie dla hierarchi kadrowej"
 - Możliwość wydruku Pasków V1 wg wydziałów 

wersja 20.017e (2009.09.30)
 - Dodano nowy rodzaj zwolnienia "Urlop Szkolny(bezpłatny)",
   który ma wpływ na listy wypłat jak "Urlop bezpłatny"

wersja 20.017d (2009.08.17)
 - W przypadku wypłacania pracownikom ekwiwalentu za wczasy pod gruszą którzy nie są zarejestrowani w programie FUNDUSZ SOCJALNY (brak takowego modułu) należy postępować wg poniższych punktów ...
 1. W "Ustawieniach\Komunikacja z programami" zaznaczamy opcje "Fundusz  Socjalny"
 2 W "Ustawieniach\Stawki podatku dochodowego" wprowadzamy roczną  kowtę nieopodatkowaną.
 3 W "Ustawieniach\Definicje\Definicje List Innych wypłat" edytujemy nasze świadczenie na którym będziemy dany ekwiwalent wypłacać i zaznaczamy opcje "Kwota Limitu 1"
 4 Z poziomu ustawień zbiorczych i klawisza "ŚWIADCZENIA" przy każdej osobie wprowadzamy kwotę świadczenia ze szczególnym uwzględnieniem daty od i daty do (musi być przedział jednego pełnego miesiąca).
 Po zrealizowaniu wszystkich punktów "Wczasy pod gruszą" możemy wypłacić na liście "Innych Wypłat" za pomocą klawisza "Import Kadry".

wersja 20.017c (2009.07.24)
 - Dodano nową opcję zaokrąglania dodatku funkcyjnego - ustawienie: \\Bazy pomocnicze\Hierarchia\ edycja hierarchii\ Funkcyjny
  (od 50 groszy w górę) - zaokrąglenie dotyczy min.: Dz.U. 104 poz.866 z dn. 23 czerwca 2009r.

wersja 20.017b (2009.07.10)
- Zmiana wydruku Analityki V2
  (możliwość eksportu do Excela z poziomu raportu)

wersja 20.017a (2009.07.01)
- Zmiany odnośnie Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 6 poz. 33
  "Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby wymienione w art. 104 ust. 1 pkt 1-3, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn."

wersja 20.017 (2009.06.23)
- Zmodyfikowano zestawienie potrąceń V2
- Dodano opcje wydruku Polecenie PK dla Zleceń
  uwzględnieniem kilku list.
- Rozwiązano problem z komunikatem błędu w raportach Analityk

wersja 20.016w (2009.05.27)
- Dodano na każdym wydruku stopkę z informacją o programie z którego został wydrukowany raport oraz nazawę jednostki.

wersja 20.016u (2009.04.27)
- Poprawiono literówki w PIT 11
- Aktualizacja przelwów - Brak możliwość powtórnego przelewu
  bez odznaczenia "Daty Przelewu" w Rejestrze LIST.  
- Możliwość wglądu do Dokumentacji techniczych programu z
  MENU "Informacje\Dokumentacja..."

wersja 20.016t (2009.04.20)
- Dodano obsługę 10 stawek awansowych.

wersja 20.016S (2009.04.10)
- Dodano nowe zestawienie
  "Rozchody dla hierarchi kadrowej"

wersja 20.016r (2009.03.23)
- Dodano nowe upraweniania:
  "Dodawanie i modyfikacja list właściwych"
  "Dodawanie i modyfikacja list innych wypłat"     

wersja 20.016p (2009.03.06)
- Dodano nową wersję PIT 11.Obecna wersja 17 obowiązuje w roku 2009.
- Zmieniono funkcjonowanie Karty Zasiłkowej. Na raporcie tym pokażę   się tylko te            nieobecności które w "Rozbiciu" w kolumnie "Do karty zaś." mają wartość "T".
-Dodano możliwość wystawienie korekty deklaracji podatkowej dla
pracowników którzy nie posiadają umowy (Inne Świadczenia).Opcja dostępna z poziomu "Płace\Listy pomocnicze\Pit11/40".

wersja 20.016o (2009.02.23)
- W "Zestawieniu składek ZUS zbiorczo" dodano kolumnę "Fundusz Pracy"
  Zestawienie dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia"
- W "Zestawieniu Dochodów - Drukowanie" dodano możliwość
  wydruku z określonych List Spraw"

wersja 20.016n (2009.02.20)
- Automatyczne pobieranie kwoty bazowej przy Aneksach.

wersja 20.016m (2009.02.16)
- Dodano nowe zestawienie PIT8C wg urzędów skarbowych.

wersja 20.016m (2009.02.16)
- Dodano nowe zestawienie PIT8C wg urzędów skarbowych.

wersja 20.016k (2009.02.02)
- Aktualizacja zwolnień lekarskich dla osób powyżej 50 lat
 (ZUS płaci zasiłki po 14 dniach nieobeności prawcownika )

 
 
wersja 20.016j (2009.01.27)
- Aktualizacja programu w związku z nowelizacją Dz.U. 237 poz. 1654
- Możliwość zapisania mnożnika trzy miejscach po przecinku.

wersja 20.016i (2009.01.20)
-Poprawiono wbijanie podatku na listy Innych Świadczeń
 
wersja 20.016h (2009.01.19)
- Poprawiono PIT 8C o informację - kto sporządził deklaracje
 
wersja 20.016g (2009.01.14)
- Dodano możliwość wydruku kopert dla deklaracji podatkowych
  Funkcja dostępna z poziomu "Zestawienia\Deklaracje podatkowe"
 
wersja 20.016f (2009.01.13)
- Zmodyfikowano Listy Ryczałtowe w Innych Świadczeniach.
  Aby wypłacić dane świadczenie należy z poziomu menu
  "Ustawienia\Definicja\Definicje List Innych wypłat"
  dodać nową sprawę z odpowiednim progiem podatkowym
  i zaznaczyć opcje "RYCZAŁT"
 
wersja 20.016e (2009.01.12)
- Dodano nową wersję PIT4(2).Przed generacją raportu proszę
  sprwadzić ustawienia dla Innych Świadczeń "Ustawienia\
  Definicja\Definicje List Innych wypłat"
 
wersja 20.016d (2009.01.07)
-Zmieniono sposób współpracy z programem Finansowo Księgowym.
W miejscu 'Ustawienia'->'Ścieżki dostępu do programu' część 'Ścieżka FK - WB' należywskazać katalog w którym znajduje się plik FK_PRZELEWY.EXE. W zależności od programu, do którego zostanie ustawiona ścieżka w programie tym będą zapisywane automatyczne wyciągi bankowe.
Przykładowo jeśli ścieżka zostanie ustawiona na 'c:\albit\fk7\fk_przelewy.exe'
program Płace będzie powiązany z programem FK7.
Natomiast jeżeli wersja programu finansowo księgowego to FK6,
scieżkę ustawiamy np.:'c:\albit\fk\fk_przelewy.exe'.
 
wersja 20.016c (2009.01.07)
-Poprawiono filtr dla rejestru list.
-Dodano możliwość podglądu zestawienia rozchodów dla jednostek, hierarchii, ogółem.
-Poprawiono filtr na oknie „Przelewy- alimenty,komornicy”.
-Dodatkowo proszę ustawić ścieżkę dostępu do programu „Księgowość” z poziomu „Ustawienia\Ścieżki dostępów do programów\Księgowość export(przelewy)” na ścieżkę do katalogu programu FK7.
 
wersja 20.016b (2009.01.06)
-Poprawiono wyliczenie liczby dni zwolnienia dla trzynastki. 
 
wersja 20.016a (2009.02.05)
-Dodano możliwość ustawienia stawki podatku 18% przy definicji list innych wypłat. Dla każdej listy innych wypłat należy określić poprawną stawkę podatku z poziomu „Ustawienia\Definicje\Definicje list innych wypłat”.

wersja 20.016 (2008.12.31)
-Dodano zestawienie osób, którym należy wydrukować Pit-8C. 
 
wersja 20.015 (2008.12.19)
-Dodano nową wersje PIT40.Wersja 16.
-Dodano PIT8C.Definicja pozycji z poziomu
 "Ustawienia\Definicje\Definicje List Innych Wypłat"
 
wersja 20.014w (2008.12.10)
-Możliwość importu Nagród wprowadzonych z poziomu KADR.
 Opcja dostępna z menu "Baza\Import Nagród z Kadr"

 wersja 20.014u (2008.11.18)
-Dodano możliwość wydruku Kart Zasiłkowych dla wybranych osób
 "Baza\Zwolnienia lekarskie\Karta zasiłkowa-wydruk"
 
wersja 20.014t (2008.11.06)
-Dodano możliwość wpisania odesetek na podstawie
 zwolnień lekarskich z poziomu List Innych Świadczeń 
 
wersja 20.014s (2008.11.03)
- Dodano możliwość eksportu do deklaracji RSA
 Innych Świadczeń w których zaznaczona jest opcja "LISTA ZUS"

wersja 20.014r (2008.10.20)
- Poprawiono sumowanie na wydruku
 "Składki do podstawu zwolnienia lekarskiego"

wersja 20.014p (2008.10.03)
- Zmodyfikowano generację sprawozdawczości
(kolejność wierszy na sprawozdaniu)
 
wersja 20.014o (2008.09.22)
- Dodano nową opcję przelewu (MultiCash)

wersja 20.014n (2008.09.22)
- Do Pasków dodano kwotę słownie 
 
wersja 20.014m (2008.09.16)
- Dokonano możliwość określenia wg jakiego miesiąca (koszty księgowe,podatki,zus) będzie generwowany raport zestawieniach dochodów rocznych dla pracownika

wersja 20.014l (2008.08.20)
- Optymalizacja programu

wersja 20.014k (2008.08.08)
- Zaktualizowano program o możliwość wyrównywania wszystkich składek według kodu ubezpieczenia. Opcję to można włączyć z poziomu „Ustawienia\ZUS od wynagrodzeń\” i tam zaznaczamy dostępną opcję „Czy wyrównywać składki względem kodów”

wersja 20.014j (2008.07.31)
- Dodano możliwość definiowania klasyfikacji zadaniowej. Opcja ta dostępna jest z poziomu „Ustawienia\Definicje\Zadania”. Aby dane zadanie było widoczne na Wydruku Listy Płac należy W hierarchii placowej („Ustawienia\Dodatkowe\hierarchia płace”)  przyporządkować dane zadanie do określonej hierarchii. Jeżeli chodzi o Inne Świadczenia to przyporządkowanie to należy zrobić z pozomu „Definicji list innych wypłat” („Ustawienia\Definicje\”)
 
wersja 20.014i (2008.07.24)
- Optymalizacja klasyfikacji budżetowej na Listach Płac
 
wersja 20.014h (2008.07.18)
- Optymalizacja wydruków List Płac

wersja 20.014g (2008.07.03)
- Zmodyfikowano moduł generacji sprawozdań (Komunikat "Brak Danych do Sprawozdania"
 
wersja 20.014f (2008.06.24)
- Usunięto usterkę związaną z generacją druków ZUA.

wersja 20.014e (2008.06.11)
- Dodano nagłówek z numerem i nazwą listy w raporcie "Rozkład nominałów"
- Dodano możliwość rejestrowaia Umów Innych
Świadczeń dostępne z poziomu "Ustawienia zbiorcze\Świadczenia" 
 
wersja 20.014d (2008.06.11)
- Dodano nową wersje PIT 11 (wersja 16 )
- Dodano możliwość importowania Rachunków Innych
Świadczeń zarejestrowanych w module Kadry przy Tworzeniu Listy Innych Świadczeń

wersja 20.014c (2008.06.03)
- Nowe zestawienie Analityka według Osób genrowane na podstawie własnej definicji.Dostępne z poziomu Zestawienia\Analityka (wg Osób)
 
wersja 20.014b (2008.05.28)
- Zmiana limitu przeliczania składek zdrowotynych uwzględnniająca wszytkie listy Płac w danym miesiącu.

wersja 20.014a (2008.05.16)
- Zaktualizowano Generację Zwolnień o możliwość wyboru list Płac.

wersja 20.013 (2008.05.10)
- Możliwość wyduku Lista wypłat do Kasy z poziom Rejestru List

wersja 20.012y (2008.05.06)
- Zaktualizowano paski V2 o możliwość wydruku dla list wyrównawczych.
 
wersja 20.012x (2008.04.24)
- Dodano możliwość generacji zwolnień lekarskich na podstawie list wyrównawczych. Opcja dostępna z poziomu "Baza\Generuj wyrównania zwolnień lekarskich"
 
wersja 20.012w (2008.03.16)
- Usunięto usterkę z błędnie wyświetlanym etatem na zaświadczeniach
 
wersja 20.012u (2008.03.10)
- Zaktualizowano zwolnienia lekarskie o możliwość ponownego przeliczania podstawy ponownie gdy były wyrównania.
- Usunięto usterkę ze ścieżkami podczas wydruków PIT
- Dodano raport o pobranym podatku z systemu Biegli podczas
generacji PIT4.

wersja 20.012t (2008.03.30)
- Poprawiono problem z wydrukiem DRA
 
wersja 20.012s (2008.03.27)
- Zmodyfikowano Analitykę V3 odnośnie przesuwania wierszy wraz z definicją
- Modyfikacja List V3 z nagłówkami (poszerzono komórki "Wartość" w klasyfikacji budżetowej)
 
wersja 20.012r (2008.03.20)
- Dodano możliwość generowanie potrącenia "Rozliczenia podatku z roku ubiegłego" na podstawie PIT40 

wersja 20.012p (2008.03.17)
- Zmodyfikowano zestawienie DRA

wersja 20.012o (2008.03.13)
- Zmodyfikowano Analitykę V2 o możliwość ustawienia kolejności wierszy
- Usnunięto problem Przy PIT4R związaną z wyborem "korekta deklaracji"
- Dodano opcję przy Listych wyrównawczych "Wyrównanie zwolnień" dzięki której
  na listę wyrównawczą wbijają się tylko wyrównania z Rejestru Nieobecności
 
wersja 20.012m (2008.02.29)
- Zmodyfikowano rejestracje i eksport danych do programu Płatnik w związku ze zmianą Płatnika
 
wersja 20.012l (2008.02.26)
- Modyfikacja Analityki V3 o możliwość operowania na znakami "+" i "-"
  przy wyborze składników płacowych
 
wersja 20.012j (2008.02.13)
- Modyfikacja Wydrówków List Wypłat-dodano informację o sposobie zapłaty

wersja 20.012i (2008.02.12)
- Etykiety adresowe na koperty dostępne z poziomu "Zestawienia\Zestawienia Pit\Zestawienia Pit2"
- Poprawiono wydruk podstawa zwolnienia
- Dodano możliwość wbijania potrąceń na listy DWR(13). Ustawienie dostępne z poziomu
 "Ustawienia\Potrącenia\Aktwacja potrąceń"
 
wersja 20.012h (2008.02.02)
- Poprawiono wbijanie podatku na PIT40 dla osób które także występowały
  w systemie Biegłych 
 
wersja 20.012g (2008.01.29)
- Poprawiono błędy - literówki na Pitach 
 
wersja 20.012f (2008.01.26)
- Dodano PIT 8AR dostępny z poziomu "Deklaracje Podatkowe"
 
wersja 20.012d (2008.01.21)
- Usunięto usterkę w związku z wydrukiem PITu 4R
 
wersja 20.012c (2008.01.16)
- Przedefiniowano ustawienia z List Innych Wypłat pod kątem PIT4R
- Filtracja osób podczas druku PIT11 dla obcych pracowników
 
wersja 20.012b (2008.01.15)
- Zaktualizowano wyliczanie kolumny  "Urlop okolicznościowy" w DWR(13)
  (Kolumna wyliczana z uwzględnieniem dni roboczych )
 
wersja 20.012 (2008.01.14)
- Możliwość określenia dowolnej pozycji na PIT4R dla Hierarchii Płacowej
  opcja dostępna z poziomu "Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia Płace"
- Zaktualizowano DWR(13) o możliwość wyliczania kolumny "Urlop okolicznościowy"
- Zaktualizowano DWR(13) o możliwość wyliczania kolumny "Zwolnienie lekarskie"  
  uwzględniając także "Leczenie szpitalne"
- Zmodyfikowano filtr dla PITu 40 w "Deklaracjach podatkowych" tak aby pokazywał
  tylko te osoby, które mają w Listach Pomocniczych ustawioną pozycję "PIT40"
 
wersja 20.011t (2008.01.10)
- Modyfikacja Zestawienia potrąceń v2
- Modyfikacja PIT4R(1) (akualizacja obliczeń)
 
wersja 20.011r (2008.01.08)
- Porawki PIT40 (literówki na wydruku)
- Dodano możliwość określenia trybu liczenia Podstawy DWR(13).Domyślnie
  jest dla osoby a nowa opcja umożliwia liczenia wg Jednostek.Opcja
  dostępna z "Ustawienia\Definicje\Trzynastki\Podstawa do obiczeń nagrody ZFN13"
 
wersja 20.011p (2008.01.02)
- modyfikacja filtru jednostek w deklaracjach podatkowch
- modyfikacja przelewów "ALIMENTY i KOMORNIK"
 
wersja 20.011m (2007.12.18)
- dodano nową wersję PIT40 (ver.15)
- dodano nowy  PIT - PIT4R (ver.1)
  W związku z nowym PIT-em proszę dodać wpis do ODBC o nazwie 'ALBIT_PITY' 
  na sterowniku 'FIREBIRD' który będzie się odnosił do bazy 'DB_PITY.FDB'
  Baza ta znajduję się w domyślnym katalogu Płac
- modyfikacja Druku rozliczeniowego RZA (ver. 0.022a)
 
wersja 20.011k (2007.12.07)
- modyfikacja przelewów ( paragrafy )

wersja 20.011i (2007.11.07)
- dodano możliwość wbijania "Alimentów i Komorników" na listy dodatkowe
- przy zleceniach (fundusz socjalny) program sprawdza kwote limitu dla
  wszystkich spraw w danym roku
- zweryfikowano wyliczanie do PIT4
 
wersja 20.011h (2007.11.07)
- zmodyfikowano wydruk "Podstawa zwolnienia"

wersja 20.011g (2007.10.30)
- dodano nowe zestawienie "Zestawieni dotyczące modyfikacji wpisów..."
  Dostępne z menu "Zestawienia\Zestawienia\..."

wersja 20.011f (2007.10.29)
- możliwość wyłączania/włańczania dodtaktów przy podstawie
  zwolnienia lekarskiego
- modyfikacja sprawozdań 

wersja 20.011e (2007.10.16)
- weryfikacja wyliczania podstawy emerytalnej w Innych Świadczeniach

wersja 20.011d (2007.10.10)
- modyfikacja wyliczania etatów w sprawozdanaich 
 
wersja 20.011b (2007.10.04)
- usunięcie błędu dotyczącego ścieżki druku rozliczeniowego ZUA,ZZA
- możliwość wydrukowania Analityki V2 w formacie a4
- dodano sortowanie w przelewach

wersja 20.011a (2007.09.11)
- usunięto usterkę związaną z przelewami do CITIBANK

wersja 20.011 (2007.09.01)
- dodano możliwość importowania Planu do RB70
- automatyczna dekretacja Wyciągów Bankowch w porgramie FK
 
wersja 20.010u (2007.08.27)
- dodano Liczbę porządkową na zestawieniach
- modyfikacja sprawozdawczości: dodano nową opcję "Raport ze sprawozdania". Znaczne przyspieszenie generowania sprawozdań
- możliwość określenia dla hierarchii dni pomniejszania wynagrodzenia
 
wersja 20.010s (2007.08.14)
- możliwość ustawienia uprawnienia dla Edycji składników płacowych na liście. Opcja dostępna z poziomu \\Ustawienia\Użytkownicy\Uprawnienia
- dodano nową wersję wydruku "Potrącenia planowane"
 
wersja 20.010r (2007.08.13)
- możliwość wyboru miesięcy w zestawieniach dochodów rocznych
 
wersja 20.010p (2007.08.10)
- możliwość określenia pozycji dla hierarchi płacowej w PIT4
- poprawiono zestawienie potrącenia planowane
 
wersja20.010o (2007.08.03)
- modyfikacja adresu na wydrukach zaświadczeń
- modyfikacja Zestawienia wypłat do kasy
- możliwość określenia zgłoszenie/korekta dla PITu 11
- poprawiono naliczanie składki rentowej płaconej przez budżet państwa
 
wersja 20.010n (2007.07.25)
- usnięto problem z błędną generacją Analityka V2 
 
wersja20.010m (2007.07.19)
- nazwa jednostki na wydrukach list kasowych
 
wersja 20.010l (2007.07.17) 
- poprawiono błąd dotyczący ścieżek przy wydrukach "Zestawienie list wg Jednostek"
 
wersja 20.010k (2007.07.10)
- możliwość wydruku danych korespondencyjnych dla potrzeb wydruku kopert. Opcja  
  dostępna bezpośrednio z poziomu Rejestru List
- możliwość wydruku Pasków z poziomu Rejestru List
- zmieniono podświetlanie rekordów na Liście Płac
- wyśrodkowano zaświadczenia
- nowa opcja "Alimenty + Komornicy " - możliwość planowania potrąceń typu Alimenty lub
  Komornicy dzięki czemu automatycznie będą one wbijane na "Listy właściwe" lub "Innych
  Wypłat"
- poprawiono funkcję przeliczania etatów w sprawozdaniach
 
wersja 20.010j (2007.06.25)
- poprawiono podliczanie sum na zestawieniu wg Jednostek
 
wersja 20.010i (2007.06.20) 
- nowa lista płac V3 wg Jednostek

wersja 20.010h (2007.06.14)
- nowe zestawienia wg typów list dostępne z poziomu \\Płace\Zestawienie list wg typów.
  Raport ten umożliwia wydrukowanie wynagrodzeń z danego miesiąca z
  podziałem na jednostki lub hierarchie z uwzględnieniem danego typu listy
- dodano paski(kopertówki) dla list Innych Świadczeń
- możliwość rejestracji nieobecności z poziomu ustawień zbiorczych (klawisz Nieobecności)
- nowa opcja w Innych Świadczeniach - przy rachunkach dodano możliwość określenia
  jednostki płacowej dla danego pracownika (w przypadku gdy nie ma umowy o pracę)

wersja 20.010g (2007.06.11)
- nowe zestawienie dla Innych Świadczeń dostępne z poziomu "Zestawienia\Inne Świadczenia" 

wersja 20.010e (2007.05.31)
- poprawiono zestawienie "Rozchody wg Jednostek"
- poprawiono przelewy dla jednostek

wersja 20.010c (2007.05.23)
- nowy Raport "Wydruk danych osobowych" dostępny z lokalizacji
  "Baza dane personalne\Dane osobowe\Wydruk danych osobowych"

wersja 20.010b (2007.05.21)
- nowa Analityka(v2) dostępna z poziomu "Zestawienia\Anaityka (v2)" 

wersja 20.010 (2007.05.10)
- nowa funkcja - generacja potrąceń na podstawie list refundacji

wersja 20.009i (2007.04.27)
- dodano komunikat po generacji listy o zmianie wysługi pracownika

wersja 20.009h (2007.04.25)
- możliwość dodania "Urlopu okolicznościowego" dla pracownika

wersja 20.009g (2007.04.24)
- dodano dane osobowe na zestawieniu "Podstawa zwolnienia lekarskiego"

wersja 20.009f (2007.04.20)
- obsługa PIT 11 dla pracowników obcych

wersja 20.009e (2007.04.17)
- wyśrodkowanie paska (ver 2)

wersja 20.009d (2007.04.13)
- możliwość wydrukowania paska (ver 1) dla konkretnego pracownika
- bezpośredni dostęp do zestawień przy przelewach (Przelewy potrąceń,alimenty
  i komornik)
- modyfikacja klasyfikacji budżetowej na wydrukach (w wierszu Potrącenia\pozostałe
  dodane są kwoty alimentów i komornika)

wersja 20.009c (2007.04.11)
- poprawienie wydruków dla osoby: sumowanie prac zleconych, gdy wydruk
  miesięczny to suma narastająco do miesiąca
- zabezpieczenia przy biegłych
- poprawa zestawienia dla jednostek w szczegółach (generowanie szczegółów)
- możliwość wyłączenia naliczania kosztów uzyskania przychodów dla list
  ZUS_PLATNIKA

wersja 20.009b (2007.04.10)
- poszerzono obsługę zaświadczeń o możliwość wprowadzenia
  trzech kwot do raportu przez użytkownika.
- dodano nową kolumnę do zestawienia zasiłków ZUS (Rehabilitacyjny)
- zweryfikowano zestawienia "Składek ZUZ" oraz "Zestawienia Zasiłków
  Chorobowych"

wersja 20.009a (2007.04.03)
- dodano opcję autologowania. Ustawienie dostępne z
  "Ustawienia\Dodatkowe\Ogólne"

wersja 20.009 (2007.03.30)
- modyfikacja i aktualizacja Uprawnień

wersja 20.0008d (2007.03.03)
- dodano możliwość określanie konkretnej listy, w który miesiąc sprawozdawczy ma
  wchodzić  (opcja dostępna z poziomu "Rejestr List")

wersja 20.0008b (2007.03.03)
- dodano możliwość współpracy programu Płace z modułem "Pożyczki Socjalne"

wersja 20.0008 (2007.02.26)
- nowe raporty z poziomu Rejestru List (Zestawienie Ror, Zestawienie do kasy)

wersja 20.0007d (2007.02.20)
- nowa lista Płac w formacie A3

wersja 20.0007c (2007.02.19)
- dodano nowe zestawienie "Zestawienie PIT wg Urzędów Skarbowych"
  dostępne ze strony "Zestawienia\Zestawienia PIT\Zestawienie wg Urzędów
  Skarbowych"

wersja 20.0007 (2007.02.13)
- dodano nowy wydruk dla List Płac

wersja 20.0006m (2007.02.08)
- pobieranie informacji do PIT40 z programu Biegli

wersja 20.006l (2007.02.08)
- optymalizacja Pitów ( Informacja o kosztach uzyskania przychodów pobierana z
  ustawień osoby, jeżeli nie będzie uzupełnionych informacji w \\Płace\Listy
  pomocnicze\PIT11_40)
- daty "Za okres" w Picie 11/8B uzależnione od dat zatrudnienia pracownika
  (przypadek gdy pracownik nie przepracował całego roku)

wersja 20.006k (2007.02.03)
- płatnik (ver. 0.018): Poprawiono generowanie druku RCA: poprawna wartość
  'wymiaru czasu pracy'
  Poprawiono generowanie druku RCA: poprawna wartość 'Podstawy wymiaru  
  składki zdrowotnej' i 'Składka zdrowotna'  w przypadku gdy druk był generowany dla
  osoby z kodem tytułu ubezpieczenia 20 10 0 0 lub 20 20 0 0
  Poprawiono generowanie druku DRA: 'Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny
  wymiar pracy' wartość obliczana jest z aktualnych umów lub aneksów
- dodatki okresowe poszerzone o możliwość wyliczania na podstawie danych z
  umowy

wersja 20.006h (2007.01.23)
- zoptymalizowanie procesu obliczania dla "Zestawienia\Zestawienie PIT"    

wersja 20.006g (2007.01.16)
- nowe zestawienia "Zestawienie osób dla których należy wydrukować Pit"
  dostępne z poziomu  "Zestawienia\Zestawienie PIT" 

wersja 20.006f (2007.01.10)
- modyfikacja Pitów (nie wlicza wynagrodzeń nieopodatkowanych z list
  "Innych Wypłat" )

wersja 20.006e (2007.01.09)
- modyfikacja raportu dla list 13

wersja 20.006d (2007.01.05)
- powiększono okno "Definicja list innych wypłat"
- poprawiono wydruk "LISTA WŁAŚCIWA BEZ ZUS" o prawidłową sumę
  "Dodatek Szkodliwy"
- poszerzono pole "Urząd Skarbowy" i "Nip" w picie 40
     
wersja 20.006b (2007.01.02)
- poprawka pobierania roku z daty obsługi programu do zestawień
- rozbicie wyszystkich wydruków na miesięczne i roczne
- zestawienie szczegółowe list płac w 'Rozchodach ogółem'
- w 'Zestawieniach dochodów rocznych dla osoby' dodano możliwość generowania
  zestawienia dochodów z programu Biegli2.
  Gdy jest połączenie PLACE4 - BIEGLI2 aktywne w programie PLACE4
  w ustawieniach : Komunikacja z programami, następnie osoba musi mieć dochody
  w programie BIEGLI2. Pojawia się przycisk 'Biegli'.

wersja 20.006a (2006.12.22)
- nowa wersja deklaracji podatkowej PIT40(14)
- dodano możliwość wbijania osób na listę płac, które nie posiadają Umowy o Pracę

Zmiany dotyczące Zestawień :
- polskie litery w nagłówkach kolumn w zestawieniach
- kolejność kolumn zgodna z listą płac i innych wypłat
- podwójne kliknięcie myszką na miesiąc w zestawieniu uruchamia szczegóły
- poprawienie wyświetlania pola PRÓG w zestawieniach ogólnych
- poprawienie wyświetlania dużych kwot w komórkach na zestawieniach,
  pojawiały się gwiazdki
- wprowadzenie formatowania kwoty w komórce na : 999 999 999.99
- poprawienie funkcjonalności okna wyboru Jednostki/Hierarchii do
  zestawienia ( większy rozmiar, obsługa podwójnym kliknięciem myszą, sortowanie
  Hierarchii )
- poprawienie funkcjonalności okna wyboru osoby do zestawienia dochodów
 ( dodatkowa kolumna numerująca osoby, obsługa podwójnym kliknięciem myszą )
- dodane pole "Numer listy" w szczegółowych zestawieniach dla osoby w przypadku
  list innych wypłat
- poprawa funkcjonalności wydruku Kartoteki Osobowej ( wersja 1.02 ) :
* formatowanie kwoty w komórce na : 999 999 999.99
* gdy komórka z kwotą 0.00 wartości nie są drukowane
* dodanie pola NIP
- dodano możliwość wydrukowania zestawień ogólnych w oknach : "Rozchody   ogółem", "Rozchody dla hierarchii","Rozchody dla jednostek", "Rozchody
ogólem ( listy innych wypłat )"," Zestawienie dochodów rocznych - Przeglądanie". Dla tych okien dodano klawisz "Drukuj" - wysyłający dane wygenerowane i widoczne na ekranie do wydruku

wersja 20.006 (2006.12.10)
 - zmodyfikowano "Zestawienia dochodów rocznych" o nowe  zestawienia i raporty

wersja 20.005p (2006.12.06)
 - dodano liczbę porządkową na oknie "Ustawienia zbiorcze"
 - rozszerzono okno "Rejestr List"

wersja 20.005o (2006.12.04)
 - dodano opcję umożliwiaj±cą włączanie lub wyłączanie potrąceń
   na liście PREMII. "Ustawienia \ Dodatkowe \Ogólne\
   Czy wbijać potrącenia na listę premii"  

wersja 20.005n (2006.12.01)
 - modyfikacja deklaracji podatkowych (PIT 8A,PIT 40)
 - modyfikacja druków zaświadczeń
 
wersja 20.005m (2006.11.27)
 - możliwość aktywacji potrąceń na listach dodatkowych "Ustawienia\Potrącenia"  

wersja 20.005l (2006.11.14)
 - dodano możliwość określenia pozycji "Źródła przychodów"
   na PIT11 i PIT4 dla wybranej hierarchii płacowej 

wersja 20.005k (2006.11.09)
 - poprawiono funkcjonalność wbijania osób na Listę Płac za pomocą
   klawisza "F9", a także dodano raport o osobach, które pominięto
   na liście

wersja 20.005j (2006.11.07)
 - modyfikacja druków "Analityka wg List" o wyświetlanie wartości
   ujemnych
 - poprawiono funkcjonalność "Pożyczki(mieszkaniowe...) "
 - usunięcie usterki z wbijaniem na listę wielu potrąceń
   Funkcja dostępna z pozimu "Ustawienia dodatkowe\Dodatkowe\Sprawdź poprawność bazy"
 - usunięty problem z wyborem "Stawki awansowej" w Umowa Praca

wersja 20.005i
 - modyfikacja wydruków do zestawienia Analityka (wg list)
   Zestawienie jest dostępne z "Zestawienia\Analityka (wg list)"
 
wersja 20.005h
 - dodano nowe zestawienie Analityka (wg list)
   Zestawienie jest dostępne z "Zestawienia\Analityka (wg list)"
 - poprawiono funkcjonalności programu

wersja 20.005e
 - modyfikacja Rejestru List
 - modyfikacja Karty Zasiłkowej
 - modyfikacja definicji sprawozdań
 - zmodyfikowano "Deklaracje Podatkowe" o możliwość
   drukowania osoby sporządzającej daną deklarację
 - zmodyfikowanie sposobu wbijania na listę "UPOSAŻENIA" i
   "STAN SPOCZYNKU"
 - dodano możliwość wbijania ręcznego osób na listę "PREMIA"
   z wartościami zerowymi
 - bazy pomocnicze\Hierarchia - dodano nowy znacznik do hierarchii kadrowej (!!! WAŻNE!!!)
   w celu generowania prawidłowych zestawień niezbędne jest
   ustawienie dla każdej zdefiniowanej hierarchii znacznika.
   Nazwa znacznika TYP GRUPY - niezbędny jest m.in. do planu etatów .(KADRY)
 
wersja 20.005d
 - nowe "Zestawienie kadrowe - wynagrodzenie zwolnionych pracowników"
 - nowe zestawienie : "Zestawienie bilansu pożyczek"
 - modyfikacja pól do sprawozdania
 - modyfikacja "Rozkład nominałów"

wersja 20.005b
 - modyfikacja Karty Zasiłkowej
 - modyfikacja "Zestawienie kadrowe" (sortowanie po nazwisku)
 - możliwość wyboru nowych nieobecności: "Inne Usprawiedliwione"
   i "Nieusprawiedliwione"
 - nowa opcja w ustawieniach zwolnienia "Wysługa wliczona do postawy
   macierzyńskiego" - wysługa pomniejszana na liście płac lub "Wysługa nie wliczona
   do podstawy" - wysługa dzielona

wersja 20.005a
 - modyfikacja wydruków list o nowe pozycje na klasyfikacji budżetowej
 - modyfikacja "Zestawienia potrąceń" (filtr osoby)
 - nowa opcja "Liczymy zdrowotną" dostępna przy ustawieniu hierarchii płacowej, która umożliwia wyłączenie funkcji liczącej tą kwotę

wersja 20.005
 - dodano nową opcję - "Płace\Tworzenie list korygujących"
   umożliwiaj±cą tworzenie list korygujących

wersja 20.004x
 - zmodyfikowano Wydruk pasków "Płace\Paski\Pasek 2"
 - dodano opcję wyboru osoby w zestawieniach kadrowych
   "Zestawie\Zestawienie kadrowe"       
 - UWAGA! Jeżeli przy wyborze listy w hierarchii płacowej
   nie ma możliwości wyboru "UPOSAŻENIE" to należy
   uruchomić "Ustawienia\Dodatkowe\Sprawdź poprawność bazy"

wersja 20.004u
 - zmodyfikowano Wydruk pasków "Płace\Paski\Pasek 2"
 - dodano możliwość definiowania ustawień dotyczących sposobu zapłaty
   dla osób do listy Innych Wypłat "Płace\Paski\Pasek 2"
 - dodano filtr dla osoby przy wydruku pasków 2
 
wersja 20.004n
 - zmodyfikowano okno Umowy (podział na umowy i aneksy)
 - dodano zestawienie planowanych potrąceń "Płace\Paski\Wydruk"
 - dodano nową listę definiowaną
 - modyfikacja "Definicji sprawozdań"
 - dodano nowy druk - pasek wypłat "Zestawienie\zestawienie potrąceń"
 - modyfikacja zestawień kadrowych
 - zestawienie dochodów - dodano możliwość sprawdzenia dochodów dla
   poszczególnych osób

wersja 20.004n
 - zmodyfikowano okno Umowy (podział na umowy i aneksy)
 - dodano zestawienie planowanych potrąceń "Płace\Paski\Wydruk"
 - dodano nową listę definiowaną
 - modyfikacja "Definicji sprawozdań"
 - dodano nowy druk - pasek wypłat "Zestawienie\zestawienie potrąceń"
 - modyfikacja zestawień kadrowych
 - zestawienie dochodów - dodano możliwość sprawdzenia dochodów dla
   poszczególnych osób
 
wersja 20.002x
 - zmodyfikowano okno Umowy (podział na umowy i aneksy)
 - dodano możliwość wyboru Urzędu Skarbowego ze zdefiniowanej
   Listy urzędów : Baza\Dane personalne\Dane osobowe
 - dodano "Zestawienie do Płatnika" (RCA,RZA,RSA)
 - modyfikacja zestawienie "Rozchody ogółem" o możliwość
   podsumowania "List innych spraw"
 - dodano "Rozchody ogółem (Listy innych wypłat)", opcja ta
   pozwala na robienie zestawień dla konkretnych osób
 - modyfikacja eksportu danych do Płatnika
 - dodano Polecenie Księgowania dla
   "List innych wypłat" : "Płace\Polecenie Księgowania (PK)"   
 - dodano nową opcję "Podstawa" przy zwolnieniach lekarskich: "Zwolnienie
   lekarskie\Rejestracja zwolnień\Podział na osoby"
 - modyfikacja "Podstawy do wyliczeń zwolnień lekarskich" o
   możliwość ustawienia znacznika "Czy odbruttowić wyliczoną
   podstawę" oraz możliwość edycji "Liczba miesięcy do wyliczenia
   podstawy"
 - poprawiono funkcjonalność programu
           
wersja 20.002b
 - dodano moduł definiowania pól do sprawozdań

wersja 20.002a
 - poprawiono funkcjonalność programu

wersja 20.002
 - dodano możliwość nie naliczania podatku i składki
   zdrowotnej dla danej hierarchii płacowej. Aby
   wyłączyć naliczanie podatku i składkę zdrowotną
   należy wybrać: Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia płac
   i odznaczyć haczyk przy polu "Liczymy podatek".
 - dodano klasyfikację paragrafową na wydruku
   list innych wypłat 
 - Umożliwiono ustawienie czy do wartości
   "Zatwierdzono na sumę" wliczamy składki FUS
   płacone przez płatnika. Ustawienia\Dodatkowe\Ogólne.

wersja 20.001z
 - rozbudowano moduł definicji hierarchii kadrowej.
   Do hierarchii można teraz przypisać domyślną hierarchię
   płacową oraz jednostkę, które będą automatycznie
   przypisywane do umowy po wybraniu hierarchii kadrowej.
   Ustawienia\Dodatkowe\Hierarchia kadrowa.
 - dodano możliwość określenia sposobu wypłaty
   świadczeń osobno dla:
   - podstawowych list płac, w tym list świadczeń,
   - list dodatkowych (jubileusze, premie, itp),
   - listy DWR,
   oraz określenia konkretnej kwoty do wypłaty w kasie (reszta na ROR)
   Baza\Dane personalne\Ustawienia umowy

wersja 20.001y
 - dodano moduł do wykrywania błędów w bazie oraz ich naprawiania.
   Ustawienia\Dodatkowe\Sprawdź poprawność bazy.
 - poprawiono funkcjonalność programu

wersja 20.001u
 - dodano moduł do wpisywania nadgodzin, okno:
   Ustawienia Zbiorcze przycisk Nadgodziny
 - dodano możliwość ustawienia, gdzie chcemy wypłacać
   premie i czy premie wypłacamy za poprzedni miesiąc
   czy za bieżący miesiąc Ustawienia\Dodatkowe\Ogólne.
 - dodano automatyczne tworzenie listy premi i nadgodzin
   klawisz F8 (jeśli premia wypłacana na liście premii) 
 - dodano możliwość wyboru konta wypłat dla każdej z definicji list innych wypłat
   Ustawienia\Definicje\Definicje list innych wypłat.

wersja 20.001t
 - dodano filtry na oknie ustawień zbiorczych
   - po jednostce poziom pierwszy i drugi
   - po hierarchii płacowej poziom pierwszy i drugi
   - po dostępie programu
 - poszerzono pole Nazwisko Imię na wydrukach list
 - dodano możliwość wpisania podstawy do naliczenia zwolnienia lekarskiego
   i macierzyńskiego
   Baza\Zwolnienia Lekarskie\Ustawienie podstawy.
   Program pobierze wpisaną kwotę, gdy kwota wyliczona na podstawie list płac
  będzie zerowa
 - dodano dostęp do modułu pożyczek z okna ustawień zbiorczych
 - dodano możliwość wybrania lub dopisania dwóch poręczycieli do pożyczki

wersja 20.001l - do - s
 - dodano nowe wersje PIT'ów
 - rozbudowano bilans pożyczek
 - poprawiono funkcjonalność programu

wersja 20.001k
 - dodano możliwość wyboru daty bieżącej obsługi na oknie logowania
 - dodano moduł śledzenia zmian
 - dodano możliwość definiowania potrąceń tabelarycznych
 - dodano możliwość wyboru składek do potrąceń na
   liście innych wypłat
 - automatyczne prenzumerowanie listy po usunięciu z niej osoby

wersja 20.001j
 - dodano możliwość wyboru sortowania osób na
   listach wg nazwiska lub jednostki i nazwiska
 - dodano sortowanie list płac wg LP i Numeru listy
 - dodano LP na wydrukach list

wersja 20.001i
 - dodano moduł logowania się

wersja 20.001h
 - poprawiono funkcjonalność modułu zwolnień lekarskich

wersja 20.001g
 - dodano moduł importu osób z programu płatnik

wersja 20.001f
 - dodano możliwość pozycjonowania osób na liście

wersja 20.001e
 - dodano moduł do liczenia bilansu pożyczek

wersja 20.001d
 - dodano możliwość wydruku pasków

wersja 20.001c
 - dodano możliwość wydruku zestawień kadrowych

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 26 styczeń 2018 )
< Poprzedni
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3827775

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team