Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
FK zmiany Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

FK Księgowość zmiany  FK7

Zmiany  7.18.02 z dnia 2018.03.01
- Aktualizacja wydruków:
  - PK 
 
Zmiany  7.18.01 z dnia 2018.02.12
- Aktualizacja wydruków:
  - Polecenie przelewu
  - PK
- Aktualizacja generowania deklaracji VAT-7
- Aktualizacja JPK Vat do wersji 3
- Dodanie możliwości wyliczania podsumowania konta bankowego na wydruku PK z do pozycji subkonta
- Dodanie możliwości generowania zapisu technicznego dla całej dekretacji (ustawienie w Parametrach)
- Dodanie możliwość wygenerowania sprawozdania RB-28 Z do formatu Excel (aby aktywować funkcję proszę skontaktować się z firmą).
 
Zmiany  7.17.06 z dnia 2017.07.04
- Aktualizacja generowania plików JPK.
 
Zmiany  7.17.05 z dnia 2017.04.20
-Aktualizacja wydruków:
     - Zestawienie zadań wg paragrafów
     - Analiza wykonania wydatków
 
Zmiany  7.17.04 z dnia 2017.03.15 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0,
- Poprawienie błędu połączenie w Aktualizacji planu kont.

Zmiany  7.17.03 z dnia 2017.03.01 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Poprawienie zapisu konta w planie kont
- Poprawienie generowanie deklaracji VAT-7(22) na 2017
- Poprawienie generowania przelewów.
 
Zmiany  7.17.02 z dnia 2017.02.10 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wyeksportowanie danych w formacie JPK
    - JPK VAT
    - JPK FA
    - JPK KR
- Możliwość przypisania typu konta do konta z planu kont (wymagane przy eksporcie do JPK)
 
Zmiany  7.17.01 z dnia 2017.01.18 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Aktualizacja rozksięgowywania faktur z roku 2016 (podwójny zapis na koncie 990)

Zmiany  7.16.09 z dnia 2016.12.12 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość zaksięgowania faktury z Obciążeniem Odwrotnym
- Dodano obsługę wyciągów bankowych:
  -    BGŻ BNP Paribas SA – MT940
  -    BPS – MT940
 
Zmiany  7.16.08 z dnia 2016.10.05 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7(17) na rok 2016
- Aktualizacja wydruk Grup Wydatków
 
Zmiany  7.16.07 z dnia 2016.08.08 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano obsługę Grup planowania (instrukcja w osobnym pliku ../FK7/Instrukcje/ Instrukcja par 4000.pdf)

Zmiany  7.16.05 z dnia 2016.05.12 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano obsługę wyciągów bankowych i płatności masowych Getin Bank XML
- Rozszerzono pola Login i Hasło do 30 znaków.

Zmiany  7.16.04 z dnia 2016.03.15 UWAGA!!! Wymagana wersji .Net 4.0
- Dodano możliwość wygenerowania deklaracji VAT-7(16) na rok 2016
- Dodano obsługę wyciągów bankowych BS Kielce  
 
Zmiany  7.16.03 z dnia 2016.02.29
- Możliwość utworzenia nowej bazy na rok 2016 z roku 2016 (dla prokuratur apelacyjnych)
 
Zmiany  7.16.02 z dnia 2016.01.26
- Możliwość utworzenia paragrafu 4000 z przypisanie tylko do konta 980.
 
Zmiany  7.16.01 z dnia 2015.12.31
- Aktualizacja zapisu pliku Ustawienia.xml przy tworzeniu bazy na nowy rok.
 
Zmiany  7.15.06 z dnia 2015.11.26
- Aktualizacja wczytywanie wyciągów bankowych NBP w formacie „Szeroki 2”

Zmiany  7.15.05 z dnia 2015.09.25
- Zaktualizowano wydruków:
        - Wydruki księga główna analitycznie
        - Wydruki – zadania
        - Wydruki definiowalne
        - Zestawienie wydatków strukturalnych
 
Zmiany  7.15.04 z dnia 2015.08.19
- Zaktualizowano deklaracje VAT-7 (15) – od lipca 2015.

Zmiany  7.15.03 z dnia 2015.06.09
- Dodano możliwość wczytania wyciągu bankowego NBP w formacie „Szeroki 2”
(Należy zmienić format wczytywanego pliku WB w Definicje->Definicje FK -> Definicje rodzaje dokumentów -> Rodzaje dokumentów (Opcje dla danego WB)

Zmiany  7.15.02 z dnia 2015.05.26
- Dodanie ustawienie baz jako archiwalne (program zarzadzanie bazami.exe)
- Dodano możliwość zrobienia wydruku z Zestawienia -> Zapisy
- Aktualizacja generowania przelewów do systemu bankowego NBP

Zmiany  7.15.01 z dnia 2015.02.24
- Dodano możliwość podłączenia wielu baz programów Płace, Biegli, Prace zlecone, Kasa – instrukcja znajduje się katalogu FK7/Instrukcje
- Aktualizacja funkcji przypisywania firm do kont typu Memoriał 2
- Aktualizacja funkcji przypisywania jednostki do dekretacji
- Aktualizacja funkcji zmiany zadania
- Aktualizacja funkcji generowania dekretacji wykonania zaangażowania w fakturach.
 
Zmiany  7.14.12 z dnia 2014.11.25
- Dodano możliwość dopisania domyślnego zadania dla podpozycji paragrafu.
- Dodano możliwość dodawania podpozycji ze słownika.
- Aktualizacja wydruku: Wydruk planu kont.
 
Zmiany  7.14.11 z dnia 2014.08.28
- Aktualizacja wydruku Zapisy dla zadania, dodano:
  - Filtr daty
  - Filtr jednostki
  - Filtr paragrafu
  - Podsumowanie
- Dodano uprawnienie do generowania przelewów do banku 
 
Zmiany  7.14.10 z dnia 2014.07.28
- Aktualizacja automatycznego zapisu dekretacji konta 990
 
Zmiany  7.14.09 z dnia 2014.07.10
- Aktualizacji księgowania Szablonów Księgowania
- Aktualizacja wydruku PK :
                -Do stopki nr 3 dodano pole TERMIN PŁATNOŚCI
 
Zmiany  7.14.08 z dnia 2014.06.23
- Usunięcie błędu przy usuwaniu dekretacji.

Zmiany  7.14.07 z dnia 2014.06.12
- Dodanie możliwości automatycznego uzupełnienia wykonanie zaangażowania (998 po stronie WN)
- Aktualizacji księgowania Szablonów Księgowania
 
Zmiany  7.14.06 z dnia 2014.04.010
- Aktualizacja wydruk Grupy Wydatków
 
Zmiany  7.14.05 z dnia 2014.04.01
- Aktualizacja wydruk Zestawienie zadań wg paragrafów
 
Zmiany  7.14.04 z dnia 2014.03.27
- Optymalizacja pracy programu
- Dodanie Grup Finansowych oraz możliwość przypisanie grupy do podpozycji paragrafu.
- Dodanie wydruku Grupy Wydatków
  Aby wydruk pokazywał prawidłowe dane należy ustawić w definicji paragrafu Grupę Wydatków do pozycji bądź podpozycji .
    o    Wyliczanie zobowiązań „2”
    o    Plan z Definicje->Definicje planu (p
 
Zmiany  7.14.03 z dnia 2014.01.20
- Optymalizacja pracy programu
- Dodanie sortowania firm na oknie importu z poprzedniej bazy.

Zmiany  7.14.02 z dnia 2014.01.13
- Aktualizacja funkcji dodawania pozycji do paragrafu.
- Dodanie sortowania firm na oknie dopisania firmy do pozycji paragrafu (Memoriał2) poprzez kliknięcie nagłówka kolumny.
 
Zmiany  7.14.01 z dnia 2014.01.02
- Poprawienie funkcji dodawania pozycji paragrafu.
 
Zmiany  7.13.10 z dnia 2013.12.17
- Aktualizacja wydruku:
    - Rejestry (FV)
    - Potwierdzenie sald
- Dodanie Grup Finansowych oraz możliwość przypisanie grupy do pozycji paragrafu.
 
Zmiany  7.13.09 z dnia 2013.11.13
- Import wyciągów bankowych Bank Spółdzielczy – Sandomierz
- Optymalizacja pracy programu
- Aktualizacja generowania przelewów do VideoTel’a
 
Zmiany  7.13.07 z dnia 2013.06.07
- Optymalizacja pracy programu
- Import e-Faktur (UPC)
- Dodanie do paragrafu opcji przypomnienia wybrania Wydatku Strukturalnego
- Aktualizacja funkcji sortowania planu kont
- Aktualizacja wydruku:
    - Zestawienia zadań – Zadania wg paragrafów (wyliczanie podwójnych sald na zobowiązaniach)
    - Sprawozdanie RB BZ1 (wyliczanie podwójnych sald na zobowiązaniach)
 
Zmiany  7.13.06 z dnia 2013.05.07
- Optymalizacja pracy programu
- Optymalizacja wczytywania wyciągów bankowych
- Aktualizacja dopisywania osób do kartotek
 
Zmiany  7.13.05 z dnia 2013.04.04
- Optymalizacja pracy programu
- Definiowanie linii sprawozdania RB-BZ1
  Instrukcja  (http://albit.strefa.pl/instrukcje/Definicja_BZ1.htm)
 
Zmiany  7.13.02 z dnia 2013.01.30
- Aktualizacja funkcji pobierania dokumentów zewnętrznych z programu KASA
- Aktualizacja funkcji pobierania dokumentów zewnętrznych z programu PŁACE
- Aktualizacja funkcji wczytywania wyciągów bankowych
- Aktualizacja wydruków:
  - Kartoteki paragrafowe
  - Zbiorcza analityka paragrafowa
 
Zmiany  7.13.01 z dnia 2013.01.02
- Dodanie wydruku:
    - Zestawienie wykonanie wydatków wg źródeł finansowania
    - Zestawienie zbiorcze instytucji

 Zmiany  7.12.12 z dnia 2012.11.28
- Aktualizacja wydruków:
  - Zbiorcza analityka paragrafów dochodowych
  - Zbiorcza analityka paragrafów wydatkowych

Zmiany  7.12.11 z dnia 2012.10.16
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań wg paragrafów
- Aktualizacja funkcji rozksięgowywania faktur z poprzedniego roku
- Dodane możliwość wczytywania wyciągu bankowego z banku PKO BP

Zmiany  7.12.10 z dnia 2012.10.09
- Dodano kontrole planu na pozycji paragrafu planów.
- Aktualizacja funkcji wczytywania wyciągów bankowych

Zmiany  7.12.09 z dnia 2012.09.30
- Aktualizacja wydruków
- Poprawiona funkcją sumowania sald na Raportach definiowalnych
- Dodano opis pozycji przy definiowaniu planów.

Zmiany  7.12.08 z dnia 2012.08.09
- Kontrola planu na paragrafie
- Aktualizacja funkcji dopisywania osób do kartotek
- Dodanie wydruku Kartoteka Rozdziału
- Dodano funkcjonalność wyszukiwania dekretów z wielu lat
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników
 

Zmiany  7.12.07 z dnia 2012.07.13
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań – Zadanie wg paragrafów
- Dodano możliwość kontroli daty wykonania sprawozdań (Ustawienia ->Parametry: System)

Zmiany  7.12.06 z dnia 2012.07.09
- Dodano możliwość wyłączenia wyliczania zobowiązań dla zadań (Ustawienia ->Parametry: Wyliczenia)
- Dodano możliwość kontroli daty wprowadzanych dokumentów (Ustawienia ->Parametry: System)
- Nowe funkcje serwisowe:
    - 21. Wstawienie zadania do dekretacji z definicji paragrafów
    - 22. Wstawienie dowolnego zadania do wszystkich wpisów zobowiązań bez wybranego zadania
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.05 z dnia 2012.06.18
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań – Zadanie wg paragrafów (dodano kolumnę zobowiązania)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.04 z dnia 2012.05.28
- Aktualizacja generowania sprawozdania BZ1 (export do pliku excel’a)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.03 z dnia 2012.04.18
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zadań wg paragrafów (dodano plan do pozycji i podpozycji paragrafów)
- Dodanie sprawozdania BZ1 (export do pliku excel’a)
- Dodanie opcji w definicji paragrafów – Rodzaj wydatków (majątkowe/pozostałe)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.02 z dnia 2012.03.29
- Aktualizacja edycji zadań (możliwość zmiany nazwy zadania)
- Dodanie grup zadań
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.12.01 z dnia 2012.03.08
- Aktualizacja wydruku sprawozdań
- Aktualizacja wydruku Rejestru Faktur
- Aktualizacja funkcji „Usuń Wiele”
- Aktualizacja komunikatu przy księgowaniu dokumentów
- Aktualizacja powielania definicji dokumentów zewnętrznych oraz definicji WB
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.27 z dnia 2011.11.10
- Możliwość wygenerowanie deklaracji VAT-7
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.26 z dnia 2011.10.13
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.25 z dnia 2011.10.06
- Dodano funkcję przypomnienia wybrania zadania (Ustawienia -> Parametry)
- Dodano funkcję powielania pozycji definicji dla dokumentów zewnętrznych z programu Płace.

Zmiany  7.11.24 z dnia 2011.09.12
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury

Zmiany  7.11.23 z dnia 2011.08.24
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury
- Aktualizacja funkcji generowania PK z planów zadań i paragrafów

Zmiany  7.11.22 z dnia 2011.08.02

- Dodanie podsumowania kwoty na oknie tworzenia przelewów do programu bankowego.
- Optymalizacja wydruku zestawu przelewów.
- Dodano możliwość importowanie wyciągów bankowych z banku BGK  (format XML)

Zmiany  7.11.21 z dnia 2011.06.17

- Aktualizacja wydruku Zestawienie kontrolne faktur
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Aktualizacja funkcji ustawienia zapłaty faktury
- Aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków (Jednostki organizacyjne)

Zmiany  7.11.20 z dnia 2011.05.27
- Aktualizacja okna logowania
- Dodano przelewy oczekujące do systemu bankowego VideoTel
- Dodano wydruki Rejestru sprzedaży i Rejestru Zakupu

Zmiany  7.11.19 z dnia 2011.05.11
- Zaimplementowano połączanie z programem Opłaty Komornicze wersja 2.100

Zmiany  7.11.18 z dnia 2011.05.04
- Rozszerzono okno wprowadzania faktur o pola: stawka VAT oraz VAT do odliczenia
- Aktualizacja wydruków:
    - Wydruk rejestrów
 

Zmiany  7.11.17 z dnia 2011.03.19

- Dodano export do Excel’a sprawdzania RB-WS
- Aktualizacja funkcji zapisu księgowego (Błąd strony MA)

Zmiany  7.11.15 z dnia 2011.03.05

- Dodano wydruki z kartotek paragrafowych dochodowych
 

Zmiany  7.11.14 z dnia 2011.02.28

- Aktualizacji funkcji sprawdzania ostatniego poziomu analityki w fakturach
- Dodanie przycisku Drukuj (bezpośredni wydruk) oraz Podgląd (podgląd wydruku)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.12 z dnia 2011.02.22

- Aktualizacji funkcji sortowania osób i firm po nazwie
- Dodanie wydruk Zestawieni zapisów dla zadania (Wydruki -> Zadania)
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.10 z dnia 2011.02.08

- Aktualizacja wydruków:
    - karta firmy
    - Dziennik
    - Zestawienie kontrolne dziennika
- Dodanie funkcji serwisowych
    - W przypadku pojawienia się różnic kwotowych w kosztach na paragrafach prosimy o wykonanie Aktualizacji planu kont oraz Sortowanie planu kont a następnie prosimy o wykonanie  Administrator -> Serwis funkcja nr 18
    - W przypadku przeniesienia planu z roku 2010 prosimy o wykonanie Administrator -> Serwis funkcja nr 19
- Inne drobne zmiany funkcji zgłoszone przez użytkowników

Zmiany  7.11.09 z dnia 2011.01.30

- Aktualizacja wydruków wniosków zaangażowania
- Odblokowanie zmiany numeru dokumentu i opisu dla dokumentów z rejestru Umowy
- Możliwość pobrania faktur wystawionych z wielu rejestrów
- Aktualizacja funkcji przepisywania faktur wystawianych
 

Zmiany  7.11.08 z dnia 2011.01.28

- Aktualizacja funkcji automatycznej dekretacji zadania z konta wydatków po stronie WN
- Aktualizacja funkcji dopisania konta memoriałowego
- Aktualizacja funkcji porównania firm przy przepisywaniu faktury z zeszłego roku.
- Aktualizacja funkcji automatycznej dekretacji zapłaty zobowiązań.
 

Zmiany  7.11.07 z dnia 2011.01.18

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacji wydruku Księga główna analitycznie (należy wykonać aktualizację planu kont)
- Aktualizacji wydruku kartotek paragrafowych
 

Zmiany  7.11.06 z dnia 2011.01.15

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacja funkcji Importu/Exportu paragrafów
- Aktualizacja wydruku Księga główna analitycznie (należy wykonać aktualizację planu kont)

Zmiany  7.11.05 z dnia 2011.01.14

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont
- Aktualizacja funkcji zaangażowania

Zmiany  7.11.03 z dnia 2011.01.05

- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont

Zmiany  7.11.02 z dnia 2010.12.30

- Dodanie nowego Trybu postępowania
- Optymalizacja funkcji aktualizacji planu kont


Zmiany  7.11.01 z dnia 2010.12.20

- Wymagane środowisko .Net 4.0
- Dostosowanie definicji planu kont do wymogów rozporządzenia o planie kont na rok 2011
    - Możliwość zmiany przypisanie konta kosztowego w kartotece paragrafowej
    - Możliwość wyboru konta kosztowego dla konkretnej pozycji karty paragrafowej
    - Możliwość definicji kont (zaangażowania, planu) w karcie paragrafowej

- Dodano nową analitykę konta: Memoriał 2 (możliwość dopisania firmy do ostatniego poziomu analityki paragrafu np.     pozycji lub podpozycji)
- Zmiana procedury aktualizacji planu kont


Zmiany  7.10.34 z dnia 2010.10.29

- Dodano wydruk:
    -Analityka paragrafowa - pionowo
- Możliwość sklonowania / korekty pozycji dokumentu i dekretacji
 

Zmiany  7.10.33 z dnia 2010.10.04

- Aktualizacja wydruków :
    - Księga główna
    - Dziennik ver. 1 i ver. 2

Zmiany  7.10.32 z dnia 2010.09.21

- Aktualizacja wydruków :
    - Księga główna
    - Dziennik ver. 1 i ver. 2
- Zabezpieczenie konta memoriałowego przy księgowaniu FV
- Zestawienia kont

Zmiany  7.10.31 z dnia 2010.09.01

- Aktualizacja funkcji zapisu faktury przedpłatowej
- Aktualizacja widoków bazy danych

Zmiany  7.10.30 z dnia 2010.08.05

- Dodanie identyfikatora zapisu dekretacji
- Aktualizacja filtru na oknie rejestry
- Dodano nowe wersje wydruków:
    - Dziennik
    - Księga główna
- Dodano nowe wydruki
    - Zestawienie wg jednostek
    - Zestawienie dekretacji bez znacznika RB28Z
- Inne poprawki

Zmiany  7.10.27 z dnia 2010.05.31

- Dodanie rejestru Faktury Wystawione (importowanie Faktury wystawionych w programie WEB Faktury)
- Dodanie funkcjonalności Rejestry Vat

Zmiany  7.10.26 z dnia 2010.05.21

- Aktualizacja zliczania wydruków z Wydatków strukturalnych
- Aktualizacja funkcji dodania pozycji paragrafu
- Inne poprawki

Zmiany  7.10.25 z dnia 2010.05.14

- Aktualizacja funkcji zliczania planu zadań
- Aktualizacja funkcji dodania subkonta
 

Zmiany  7.10.24 z dnia 2010.05.04

- Wprowadzenie zmian wg zaleceń kontroli NIK
      - brak możliwości otwarcia miesiąca zamkniętego
      - brak możliwości wyksięgowania dokumentu
      - brak możliwości usunięcia zaksięgowanego dokumentu
      - brak możliwości edycji zaksięgowanego dokumentu
      - dodano funkcje nakazujące zamknięcie miesiąca
      - dodano funkcję uniemożliwiające księgowanie pustego dokumentu
      - inne ograniczenia, które zostały uznane jako niezgodne z UoR
- Aktualizacja wydruku Kartoteka osobowa
- Dodano zabezpieczenie zaksięgowania dokumentu bez dekretacji
- Dodano funkcje dekretacji na kartotekę osobową (pożyczki)
- Aktualizacja okna wprowadzania dekretacji
- Aktualizacja funkcji definicji i pobrania BO
- Dodano funkcję księgowania zapłaty faktur z poprzedniej bazy (ręcznie i automatycznie)
- Inne drobne aktualizacje

 

Zmiany  7.10.23 z dnia 2010.04.07

- Aktualizacja funkcji księgowania od wybranego numeru księgowego

Zmiany  7.10.22 z dnia 2010.04.02

- Aktualizacja funkcji wczytywania Wyciągów bankowych
- Aktualizacja programu Zarządzanie bazami

Zmiany  7.10.21 z dnia 2010.03.31

- Dodano wydruk Polecenia przelewu na oknie edycji dokumentu
- Dodano dwie nowe stopki w wydruku PK (możliwość wyboru na oknie edycji rodzaju dokumentu)
- Aktualizacja funkcji definicji i pobrania BO

Zmiany  7.10.20 z dnia 2010.03.29

- Aktualizacja funkcji zamknięcia miesiąca grudnia
- Aktualizacja generowania sprawozdania RB – WS
- Dodano możliwość zadekretowania kilku pozycji dokumentu tym samym dekretem (multidekret)
- Dodano nowy typ rejestrów:  „Rejestry przelewów”
- Wprowadzono zmiany umożliwiające przejście Prokurator z działu 37 do działu 88
- Aktualizacja wydruku Dziennik


Zmiany  7.10.17 z dnia 2010.03.19

- Aktualizacja funkcji zapisu i edycji dokumentu

Zmiany  7.10.16 z dnia 2010.03.18   

- Aktualizacja funkcji szukania firmy po NIPie (bez kresek i spacji)
- Aktualizacja podsumowania konta bankowego na wyciągu bankowym
- Aktualizacja wydruku Zestawienie wydatków strukturalnych

Zmiany  7.10.15 z dnia 2010.03.11   

- Aktualizacja funkcji wprowadzania planów

Zmiany  7.10.14 z dnia 2010.03.05   

- Dodano zabezpieczenia :
    - Brak możliwości wyksięgowania dokumentu
    - Brak możliwości edycji zaksięgowanego dokumentu

    (Restrykcje dotyczą wyłącznie jednostek, które taką funkcjonalność zamówiły.
        W przypadku chęci wprowadzenia restrykcji prosimy o kontakt z firmą ALBIT)

    - Dodano szczegółowe informacje o dokumencie
    - Aktualizacja wydruk PK
    - Aktualizacja funkcji zliaczania planu zadanań i paragrafów na wydrukach.

Zmiany  7.10.12 z dnia 2010.03.04   

- Zabezpieczenie przed błędnym wyświetlaniem dokumentów Księga Główna

- Aktualizacja funkcji wyłączania paragrafu z definicji planów zadań i paragrafów.

Zmiany  7.10.11 z dnia 2010.03.03   

- Aktualizacja wydruku planów z zadań i paragrafów
- Aktualizacja tworzenia sprawozdań (błąd importu ZZWFJ)
- Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia
- Aktualizacja wydruku wydatków strukturalnych
- Aktualizacja wydruku ewidencja wydatków strukturalnych
 

Zmiany  7.10.10 z dnia 2010.02.25   

- Aktualizacja wydruk raporty definiowalne
- Aktualizacja okna wyboru faktur do zapłaty
- Aktualizacja sprawozdań RZiSJ oraz ZZWFJ
 

Zmiany  7.10.08 z dnia 2010.02.16

- Aktualizacja baz oddziałów i banków na dzień 2010.02.01 (dzięki KIR S.A)
- Dodano sprawozdanie Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki (SPRAWOZDAWCZOŚĆ v.4.100n)
- Aktualizacja sprawozdania RB-23
- Aktualizacja Zestawienie kontrolnego dziennika (NIK)
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wydruku Dziennik
- Aktualizacja wprowadzania faktur

Zmiany  7.10.07 z dnia 2010.02.04

- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wpisywania kwoty na oknie dekretacji
- Aktualizacja Zestawienie kontrolnego księgi (NIK)

Zmiany  7.10.06 z dnia 2010.01.29

- Dodano funkcję aktualizacji wpisów planu kont w czasie pracy programu o określonym odstępie czasu (Ustawienia-> Parametry -> Zakładka System)
- Dodano możliwość określenia pozycji załącznika RB-28z z podziałem na zobowiązania według pozycji
- Aktualizacja funkcji Autologowania
- Nowa definicja planów
- Dodanie importu wyciągów dla Kredyt Banku(mt940)
- Aktualizacja definicji przepisania BZ na BO
- Aktualizacja wydruku Kartoteka firmy

Zmiany  7.10.05

- Aktualizacja wydruków
    - Obroty i salda za okres układ II
- Aktualizacja przeniesienie BZ na BO (FK6 -> FK7, FK7->FK7)
- Możliwość tworzenia rocznego sprawozdania RB-28 i RB-23

Zmiany  7.10.04

- Aktualizacja wydruków:
    - Wydatków strukturalnych
    - Budżetu zadaniowego
    - PK
    - Zestawień definiowalnych

Zmiany  7.10.03

- Aktualizacja funkcji przepisania BZ na BO

Zmiany  7.10.02

- Aktualizacja generowania przelewów do VideoTel’a

Zmiany  7.10.01

- Aktualizacja wydruków:
    - Obroty kont Księgi Główna
    - Zapisy na koncie
    - Zbiorcza analityka paragrafowa
    - Kartoteka paragrafowa
    - Analiza wykonania wydatków
    - Dziennik
- Aktualizacja funkcji tworzenia bazy na rok 2010

Zmiany  7.09.55

- Przygotowanie procedury tworzenia bazy 2010

Zmiany  7.09.53

- Aktualizacja wydruków:
    - Obroty kont Księgi Główna
    - Zapisy na koncie
    - Zbiorcza analityka paragrafowa
    - Kartoteka paragrafowa
    - Analiza wykonania wydatków
- Możliwość włączenie / wyłączenia kontroli dat (Ustawienia -> Parametry)
- Możliwość prowadzenia ewidencji WS dla więcej niż jednego konta (wybór kont w definicji konta)
- Automatyczny wybór zadań z definicji pozycji paragrafu

Zmiany  7.09.52

- Aktualizacja automatycznego księgowania wyciągów bankowych z programu Płace i Biegli2
- Dodano kodowanie CP852 przelewów formatu MultiCash.

Zmiany  7.09.51

- Rozpoznawanie nazwy banku po numerze konta bankowego.
- Aktualizacja wydruków:
    - Analiza wykonania wydatków
    - Zapisy na koncie
    - Księga główna analitycznie

Zmiany  7.09.50

-    Aktualizacja wydruków:
    - Potwierdzenie salda firm
    - Dodanie wydruku Ewidencja wydatków strukturalnych
    - Zapisy na koncie
    - Wnioski zaangażowania
    - Wydruk uprawnień użytkownika
- Aktualizacja uprawnień użytkownika
- Dodano możliwość wyłączenia użytkownikowi pozycji w menu głównym programu (Administrator -> Użytkownicy -> Uprawnienia Menu)
- Optymalizacja menu głównego programu
- Tworzenie bazy na nowy rok (w programie Zarządzanie bazami)

Zmiany  7.09.46

- Dodano filtr na oknie rejestry
- Dodano automatyzację księgowania Wydatków strukturalnych i Zadań budżetowych
- Aktualizacja wydruków:
    - PK
    - Kartoteka prosta
    -Zapisy na koncie (tylko zapisy syntetyczne)
- Export przelewu faktury w formacie MULTICASH (kodowanie WIN1250)
- Poprawiony import pliku w formacie MT940

Zmiany  7.09.45

- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja funkcji wybierania firmy do faktury
- Aktualizacja Zestawienia

Zmiany  7.09.44

- Dodano funkcjonalność definiowania własnych zestawień.
    - Definicja: Definicje -> Zestawienia (na wzór definicji sprawozdań)
    - Wydruk: Wydruki -> Zestawienia
- Aktualizacja wydruku PK:
    - Dodanie wydatku strukturalnego
    - Dodanie treści dokumentu
- Wydatki strukturalne:
    - Definicja ustawienia pozycji do wyboru na oknie dekretacji (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Wybór pozycji)
    - Definicja dekretacji księgowania wydatku strukturalnego (Definicje -> Pozostałe definicje -> Wydatki strukturalne -> Definicja dekretacji)
-     Zadania:
    - Definicja dekretacji księgowania zadania (Definicje -> Pozostałe definicje -> Zadania)

Zmiany  7.09.40

- Aktualizacja funkcji archiwizacji wpisów

Zmiany  7.09.39

- Aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków
 

Zmiany  7.09.38

- Aktualizacja funkcji księgowania z okna rejestry
- Aktualizacja wydruku Rejestry

Zmiany  7.09.37

- Dodano zestawienie wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
- Aktualizacja sprawozdania RB-WS
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja funkcji zapisu faktury przedpłaty
- Określenie numeru pozycji w dokumencie przy wczytywaniu wyciągu bankowego (Parametry -> przelewy)

Zmiany  7.09.35, 7.09.36

- Dodano obsługę Wydatków strukturalnych oraz sprawozdanie RB-WS
- Dodano funkcję sprawdzającą czy istnieje taki sam numer faktury  

Zmiany  7.09.34

- Aktualizacja okna logowania
- Dodano informację o obrotach konta syntetycznego dla konta bankowego na oknie wyciągu bankowego

Zmiany  7.09.33

- Dodane pole zadanie do wydruku Kartoteki paragrafowe
- Dodane wydruk Paragrafy bez zadań w wydrukach Zadania
- Aktualizacja wydruku PK
- Aktualizacja wydruku Zestawienie kontrolne faktur
- Aktualizacja wyliczania syntetyki po usunięciu dekretacji
 

Zmiany  7.09.32

- Aktualizacja wydruku Zbiorcza analityka paragrafowa w podziale na pozycje.
- Dodano możliwość ustawienia sortowania osób i firm alfabetycznie w planie kont (Ustawienia -> Parametry)
- Aktualizacja funkcji kontroli dat: Data operacji <= Data wystawienia <= Data dzisiejsza (jako data wprowadzenia do systemu; data dodania; data zapisu)
- Zmiana sortowania na oknie rejestry (domyślnie ustawiony został ostatni dokument)

Zmiany  7.09.31

- Aktualizacja funkcji księgowania zapłaty faktury na wyciągu bankowym i raporcie kasowym
- Aktualizacja funkcji tworzenia faktur korygujących

Zmiany  7.09.30

- Aktualizacja zapisów księgowych.

Zmiany  7.09.29

- Aktualizacja wydruku Księga Głowna tabelarycznie
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Aktualizacja zapisu dekretacji
- Dodano kontrolę dat wg zaleceń NIK:
"data operacji gospodarczej może być wcześniejsza lub równa dacie wystawienia dokumentu oraz data wprowadzenia do systemu FK winna być późniejsza lub równa dacie wystawienia dokumentu i dacie operacji"

Zmiany  7.09.28

- Zaktualizowano wydruk Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków
- Dodano zestawienie paragrafów do wydruku Raport przelewów
- Aktualizacja uprawnień archiwizacji miesiąca
- Dodano funkcję zliczania zamkniętego miesiąca
- Aktualizacja funkcji odświeżania dokumentów na oknie rejestry
- Aktualizacja pobierania dokumentów zewnętrznych z programu Prace zlecone
- Zmieniono zasady określania dat (według zaleceń NIK wszystkie daty są obowiązkowe)
- Wprowadzono kontrolę dat (według zaleceń NIK)
--- data operacji ----- data wystawienia ------ data wpływu ------ data księgowania --->
Chronologia dat (poszczególne daty muszą być niższe lub równe dacie następnej)

Zmiany  7.09.27

- Optymalizacja wydruków

Zmiany  7.09.26

- Aktualizacja wydruku karty memoriałowej firmy
- Aktualizacja wydruku subkonta

Zmiany  7.09.25

- Aktualizacja wyboru firmy do faktury

 Zmiany  7.09.24

- Aktualizacja wydruku subkonta
- Możliwość oznaczenia faktur jako zapłacone w miesiącu zamkniętym (należy ustawić na oknie rejestry filtr dla faktur niezapłaconych)

Zmiany  7.09.23

- Aktualizacja wydruków
    Dziennik
    Rejestry
    Księga Głowna tabelarycznie
    Księga Głowna syntetycznie
    Księga Głowna analitycznie
    Obroty narastająco
    Analiza wykonania wydatków
- Aktualizacja definicji Jednostek organizacyjnych
- Aktualizacja wyliczania różnicy kwota w planie paragrafu
- Aktualizacja podstawiania treści dokumentu

Zmiany  7.09.22

- Dodanie możliwości aktualizacji definicji Jednostek organizacyjnych
- Wyłączenie terminala przy wydruku zbiorcza analityka paragrafowa
- Aktualizacja wyświetlania list z płac i prac zleconych przy pobieraniu dokumentów         zewnętrznych


Zmiany  7.09.21

- Aktualizacja zapisu treści przelewu w rejestrze FV
- Aktualizacja stopki wydruku dla wydruku PK
- Aktualizacja definicji sprawozdania RB-28 załącznik
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.20

- Dodano filtr wg lp na wydruku Rejestry
- Aktualizacja wyświetlania dekretacji w raportach kasowych
- Aktualizacja księgowania dokumentów
- Aktualizacja wydruku Kartoteki w układzie zbiorczym

Zmiany  7.09.19

- Dodano szablony księgowania
- Aktualizacja zliczania okresu poprzedniego na wydruku Karta zaangażowania
- Aktualizacja wydruku kartotek

Zmiany  7.09.18

- Aktualizacja pobierania raportów kasowych
- Aktualizacja wczytywania wyciągów bankowych w formacie mt940

Zmiany  7.09.17

- Aktualizacja odświeżania dokumentów zewnętrznych

Zmiany  7.09.16

- Dodano możliwość przesuwania pozycji w dokumencie
- Dodano możliwość sortowania dokumentów na oknie rejestry (klikając na nagłówek kolumny)
- Dodano możliwość pobierania dokumentacji do programu FK
- Aktualizacja wydruków Dziennik oraz Rejestry
- Aktualizacja wydruku zestawienie kontrolne dziennika
- Aktualizacja wydruku Zestawienie niezapłaconych faktur i rachunków

Zmiany  7.09.15

- Aktualizacja definicji dokumentów zewnętrznych z programu Biegli2 (składka zdrowotna, podatek zryczałtowany)
- Aktualizacja definicji automatycznej dekretacji wyciągów bankowych dla programu Biegli2 (podatek zryczałtowany, powielanie definicji)
- Aktualizacja funkcji auto uzupełnienia dekretacji zapłaty dla rejestru Faktury i rachunki
- Aktualizacja wydruku Zestawienie zbiorcze rozrachunków
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.14

- Aktualizacja funkcji dopisywania firm do konta memoriałowego
- Aktualizacja wydruku Obrotów narastająco za okres
- Aktualizacja funkcji pobierania wyciągów bankowych w formacie mt940
- Aktualizacja funkcji zamykania miesiąca
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.12

- Dodano wydruk raportu kasowego
- Dodano wydruk kontrolny z rejestru faktur
- Dodano wydruk kontrolny z dziennika (NIK)
- Aktualizacja wydruku subkont
- Aktualizacja kodów CPV
- Dodano kolumnę data zapłaty, dokument zapłaty i pozycja księgowania w rejestrze faktur
- Aktualizacja wydruku Jednostek według paragrafów
- Aktualizacja wydruku kartoteka
- Aktualizacja funkcji zapłata zobowiązania (dodane jednostkę)
- Dodano możliwość przepisywania wyciągów bankowych z formatem MT940 (Kredyt Bank ,PKO S.A.)
    Ustawienie w Definicje -> Rodzaje dokumentów -> Wyciąg bankowy -> Opcje
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.11

- Aktualizacja wyliczania zobowiązań z zespołu kont drugiego oraz zaangażowania
- Aktualizacja funkcji auto uzupełniania dekretacji dla rejestru Faktury i rachunki
- Inne poprawki

Zmiany  7.09.10


- Dodano kolumnę Firma oraz Datę zapłaty w rejestrze faktur
- Dodano kolumnę konto bankowe przy wyborze firmy do paragrafu (firma pokazuję tyle razy ile ma wprowadzonych kont bankowych)
- Dodano możliwość automatycznego dodawania zaangażowania w rejestrze typu "Faktury i rachunki" (ustawienie w opcjach rejestru)
- Zmodyfikowano wydruk kartoteka paragrafowa (dodane numer dokumentu źródłowego)
- Inne poprawki


Zmiany  7.09.09

- Aktualizacja funkcji sprawdzającej bilansowania się stron
- Aktualizacja funkcji księgowania dokumentu z rejestru
- Aktualizacja funkcji wyliczającej zobowiązania

Zmiany  7.09.07

- Aktualizacja funkcji sprawdzającej bilansowania się stron
- Aktualizacja funkcji dodawania pozycji do wyciągów banko

FK Księgowość zmiany  FK6

Zmiany  6.08y8

- aktualizacja wydruku Zestawienie kontrolne dziennika (NIK)

Zmiany  6.08y7

- aktualizacja wydruku Zapisy na koncie

Zmiany  6.08y6

- aktualizacja funkcji księgowania dokumentów

Zmiany  6.08y5

- aktualizacja struktury bazy

Zmiany  6.08y4

- aktualizacja wydruku Dziennik
- aktualizacja wydruku Księga główna analitycznie

Zmiany  6.08y3

- aktualizacja rozksięgowania RORów

Zmiany  6.08y2

- aktualizacja obsługi dodatkowej dekretacji w rejestrze faktury

Zmiany  6.08y1

- aktualizacja wydruków
     Dziennik
     Rejestry
     Księga Głowna tabelarycznie
     Księga Głowna syntetycznie
     Księga Głowna analitycznie
     Obroty narastająco
     Analiza wykonania wydatków
- aktualizacja definicji Jednostek organizacyjnych
- aktualizacja wyliczania różnicy kwota w planie paragrafu

Zmiany  6.08y

- aktualizacja funkcji księgowania faktur
- aktualizacja wydruku Rejestry

Zmiany  6.08x2

     - aktualizacja funkcji resetu definicji sprawozdania RZiS
     - aktualizacja wydruku Wydruk kontrolny z dziennika (NIK)

Zmiany  6.08x

    - dodano wydruk kontrolny z rejestru faktur
    - dodano wydruk kontrolny z dziennika (NIK)
    - aktualizacja kodów CPV

Zmiany  6.08u3

    - aktualizacja procesu tworzenia bazy na rok 2009

Zmiany  6.08t5

    - aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków dla jednostek organizacyjnych

Zmiany  6.08t4

    - dodano zestawienie zapisów na koncie (Wydruki -> zapisy na koncie -> zestawienie)

Zmiany  6.08t3

    - optymalizacja zapisu dekretacji
    - aktualizacja wydruku Analiza wykonania wydatków dla jednostek organizacyjnych
  

Zmiany  6.08t2

    - dodanie wydruku zestawienie kontrahentów
    - aktualizacja wydruku Obroty i salda miesięcznie
    - aktualizacja pobieranie dokumentów zewnętrznych

 

    Zmiany  6.08t1

    - aktualizacja wydruku karty zaangażowania
    - aktualizacja przepisywania raportów kasowych

  

    Zmiany  6.08t

    - zmiana funkcjonowania obsługi daty wpływu w rejestrze faktur
Data wpływu1 została zamieniona na datę ujęcia w księdze głównej,
data wpływu2 została zamieniona na datę wpływu. Dla jednostek które nie używały daty wpływu2 należy wykonać plik aktualizacji przepisujący dane z daty wpływu1 do daty wpływu2.
Aby uruchomić plik wykonujemy następujące czynności:
        1. Robimy kopię bazy programu FK.
        2. Logujemy się do programu FK na rok ...
        3. Uruchamiamy: Administrator -> Serwis : Przycisk Wykonaj plik aktualizacji. Ścieżka do pliku:         ../FK/Firebird/Aktualizacja/data_wplaty_w_FV.xml
        4. Czekamy do pojawienia się komunikatu o zakończeniu aktualizacji.
        5. Uruchamiamy program ponownie.
    - aktualizacja wydruku rejestru faktur
    - aktualizacja wydruków Zapisy na koncie oraz Obroty narastająco za okres
    - aktualizacja funkcji odblokowania wniosków zaangażowania
    - dodane wydruk uprawnień użytkownika (Administrator-użytkownicy)
    - aktualizacja funkcji pobierania dok. zewnętrznych z programu Płace


    Zmiany  6.08s

    - dodano rejestr wniosków zaangażowania
    - aktualizacja okna wyboru zadań

 

Zmiany  6.08r1

 • aktualizacja pobierania dokumentów PK z programu Prace zlecone 

   
  Zmiany  6.08r

 • powielanie pozycji w definicji wyciągów bankowych z programu Płace
 • powielanie pozycji dokumentów zewnętrznych z programu Płace
 • aktualizacja funkcji księgowania wyciągów bankowych
 • aktualizacja definicji PK z biegłych (z wielu baz)
 • możliwość poprawy ustawień definicji sprawozdań (RB28z)
 • dodanie uprawnień dla definicji Zadań
 • aktualizacja wydruk Zbiorcze zestawienie kart paragrafowych
 • aktualizacja poleceń księgowania:
    - Dochody Amerykanka
    - KŚT 

 

Zmiany  6.08p5

 • aktualizacja wydruku PK
    - poszerzenie pola wydruku konta bankowego dla firmy
    - ustawienie pionowej orientacji wydruku
 • aktualizacja funkcji księgowania oraz zapłaty faktury

Zmiany  6.08p4

 • modyfikacja wydruku PK

    - wydruk "LP" z rejestru dla faktur z Księgi główna
    - wydruk jednostki z rejestru faktur

Zmiany  6.08p3

 • modyfikacja wydruku PK

  (Wydruki / Wydruk zestawu PK)

 • dodanie wydruku Zestawienie PK

  (możliwość zaznaczenia kilku dokumentów i wydrukowanie dla nich dokumentów PK)
 

Zmiany  6.08p2

 • sprawdzenie poprawności planu na paragrafie
 • możliwość poprawienia dokumentów użytkownika oraz dokumentów zewnętrznych z rejestrów
 • funkcja sprawdzająca niezaksięgowane dokumenty przed księgowaniem (księgowanie wg dat) 

Zmiany  6.08p

 • zmiany w wydrukach:
    - usunięcie kolorów z wydruków - zmiana podyktowana prośbami o możliwość drukowania
          bez ciemnych wyróżników wydruku
    - zestawienie paragrafów wg jednostek (sortowanie)
    - Kartoteki - zestawienie zbiorcze
    - aktualizacja wydruku raportu przelewu
    - zapisy na koncie (sumowanie dokumentów zaksięgowanych i niezaksięgowanych)
    - aktualizacja wydruku PK
 • aktualizacja kontroli zabezpieczeń w dokumentach zewnętrznych oraz dokumentach użytkownika
 • aktualizacja funkcji zaangażowania w dodatkowej dekretacji w rejestrze faktur

 

Zmiany  6.08o2

 • aktualizacja wydruków:

   - zapisy na koncie (problem z pozycja wydruku na stronie)
   - subkonta (modyfikacja odnośnie dużych i małych liter w ścieżce księgowania)

 • zmiana pliku fk_przelewy.exe


Zmiany  6.08o1

 • aktualizacja wydruk Zapisy na koncie
 • FK przelewy - zabezpieczenie na rok połączenia do bazy
 • podział treści faktury na treść automatyczną i treść użytkownika
 • aktualizacja zapisu księgowania zapłaty zobowiązania w FV
 • wydruk PK - modyfikacja numeru dokumentu oraz kwoty PK
 • aktualizacja przepisania FV z modułu RDR do FK 

Zmiany  6.08o

 • zmiany w wydrukach:
        - rozszerzenie pola "treść" na wydruku "Zapisy na koncie"
        - rozszerzenie pola "treść" na wydruku "Kartoteki"
        - aktualizacja dat modyfikacji i zapisu na wydruku "Dziennik"
        - rozszerzenie pola "nr dokumentu" na wydruku "PK"
        - aktualizacja wydruku "Zbiorcza analityka paragrafowa"
 • dodanie możliwości podzielenia BO kart paragrafowych na jednostki
 • szybkie wyszukiwanie miasta przy dodawaniu osoby i firmy 

Zmiany  6.08n

 • modyfikacja sumowania na wydruku "Księga główna analitycznie"
 • uaktualnienie pobierania wyciągów bankowych.
 • uaktualnienie zapisu faktury.
 • uaktualnienie automatycznej dekretacji wyciagów bankowych.
 • aktualizacja wydruków:

    - Zapisy na koncie (dla jednostki)
    - Księga główna syntetycznie

Zmiany  6.08m2

 • aktualizacja sprawozdania Bilans
 • możliwość wyłączenie podsumowania konta syntetycznego w wydruku PK dla wyciągu bankowego (Wydruki->Ustawienia wydruków)
 • możliwość odblokowania list z programu Płace/Biegli2 nie zadekretowanych w programie FK
 • blokada pozycji i pod pozycji w karcie paragrafowej
 • uaktualnienie wydruku 'Kartoteki paragrafowe'
    Wyliczenie okresu poprzedniego
 • poprawienie wyliczania syntetyki RK
 • rozszerzono możliwość scalania PK z Biegłych:
    - przenieść rozksięgowanie
    - przenieść definicje
    - zamiana pól rachunków zatwierdzonych na zapłacone
 • rozszerzono możliwość scalania PK z Płac:
    - przenieść rozksięgowanie
    - określić nazwę
    - przypisać / zamienić jednostkę
 • zmiana wyglądu okna Parametry
 • możliwość wyboru czcionki na oknie Księga główna
    (Ustawienia->Parametry zakładka 'Wygląd')
 • inne poprawki wspomagające jakość obsługi systemu

Zmiany  6.08l4 

 • blokada klawisza zaksięguj przy księgowaniu wg rejestrów na czas księgowania
 • kontrola PK Biegli - sprawdzenie w treści pobranych PK z Biegłych (czy dana lista już została pobrana)
 • aktualizacja wydruków: 
    - karta paragrafowa
    - zbiorcza analityka paragrafów
    - analiza wykonania wydatków (wydruk dla jednostki organizacyjnej)
 • ustawianie dat dla dokumentów zewnętrznych wg kryterium pobierania PK
 • dodanie daty księgowania przy pobieraniu PK z Płac i zleceń
 • możliwość poprawiania "Zadań budżetowych" w opcji przeglądaj
 • możliwość usunięcia zadania z dekretacji
 • inne zabezpieczenia księgowań oraz wydruków 
 • dodanie wydruków definicji "Dokumentów zewnętrznych" oraz "Automatycznej dekretacji WB"
 • modyfikacja wydruku "Zadania w/g paragrafów" - dodano sumowanie wg grup zadań
 • modyfikacja wydruku Rejestru faktur (zabezpieczenie pustych pozycji FV)
 • modyfikacja numeracji w faktur w rejestrze - numeracja pomija FV z roku poprzedniego
 • inne drobne poprawki zgłoszone do poprzednich wersji 
 • modyfikacja wydruku zadania budżetowe
 • modyfikacja wczytywania pliku VideoTel'a do wyciągu bankowego (porównanie znacznika i kwoty przelewu dla faktur)
 • dodanie możliwości szukania przy przepisywaniu faktur z poprzedniego roku
 • modyfikacja przepisania faktur ze starego roku (ustawienie Lp faktury w rejestrze na pozycje 0)
 • możliwość ponownej numeracji faktur w rejestrze (faktury z poprzedniego roku lp =0, faktury z bieżącego roku lp kolejne, sortowane po dacie wpłytu1 (Administrator / serwis) )
 • możliwość sprawdzenia użycia konta syntetycznego oraz karty paragrafowej
 • możliwość importu/exportu definicji karty paragrafowej oraz całego konta syntetycznego dla analityki subkontowej (bez dodatkowej analityki dla subkonta) oraz dla konta bez analityki. 

Zmiany  6.08k1

Zmodyfikowana procedura aktualizacji bazy danych

 
 • modyfikacja aktualizacji bazy od wersji 6.08f
 • modyfikacja wydruku zestawienie paragrafów wg jednostek
 • modyfikacja pozycji w rejestrze faktury przepisanej ze starej bazy
 • raport powiązań konta i paragrafu w momencie próby usunięcia konta syntetycznego 

Modyfikacja wydruków:
1. Możliwość grupowania paragrafów po symbolu numerycznym na wydrukach Zbiorcza analityka paragrafowa
    oraz Analiza wykonania wydatków (Ustawienie w: Wydruki-> Ustawienie wydruków zakładka Zestawienia paragrafów)
2. Możliwość wyłączenia daty wydruku na wydruku PK dla rejestru faktur
3. Modyfikacja wydruku kartoteki osobowe (określenie max treści)

Zmiany  6.08j

 • modyfikacja procesu księgowania - zmodyfikowanie księgowania ROR (poprawka)
 • dodanie możliwości dopisania firmy do paragrafu z poziomu dodawania faktury
 • dodanie możliwości dopisania firmy do paragrafu z poziomu księgowania
 • dodanie możliwości wyliczenia BO na podstawie roku poprzedniego
 • dodanie możliwości przepisania faktur do zapłacenia ze starego roku
 • dodanie możliwości przepisania firm i osób ze starego roku  

Zmiany  6.08i

 • modyfikacja procesu księgowania zaangażowania w dokumentach zewnętrznych PK (poprawka)
    Proszę o sprawdzenie dokumentów zewnętrznych pobranych wersją 6.08h odnośnie zaangażowania.

Zmiany  6.08h

- dodano wydruki do zadań planu budżetowego
    - zadania w podziale na paragrafy
    - paragrafy w podziale na zadania
- zmodyfikowano proces tworzenia bazy na rok następny (utworzono kreator bazy)
- modyfikacja procesu księgowania zaangażowania w dokumentach zewnętrznych PK
- uwolniono przyporządkowanie umowy zaangażowania w dekretacji oraz FV
- dodano sprawozdanie "Rachunek zysków i strat"
- dodano możliwość zaimportowania sprawozdań do programu FK
    Definicje / Sprawozdania / Import definicji sprawozdań
    Funkcja umożliwia zaimportowanie definicji nowych sprawozdań do systemu FK.
- dodano możliwość określenia uprawnień użytkownika bazy sprawozdawczej w systemie FK w celu umożliwienia definicji sprawozdań
- dodano w dokumencie klawisz "Definicja osób/firm" aby umożliwić szybkie dodawanie osób do kartotek
- dodano możliwość wyszukiwania osób i firm w oknie definicji kartotek
    Aby skorzystać z funkcji wyszukiwania należy wybrać kolumnę do wyszukiwania i rozpocząć wpisywanie danych do wyszukania
- dodano "Zadania" do eksportu definicji

Zmiany  6.08g

- aktualizacja wydruków w opcji dla dokumentów niezaksięgowanych:
    - zapisy na koncie
    - salda i obroty
    - zbiorcza analityka paragrafowa
    - kartoteka paragrafowa
    - i inne
- zmiana pliku przelewu imp do VideoTela (dodano klasyfikację budżetową)
- dodano możliwość rejestracji zadań budżetowych podczas księgowania
- poprawiono księgowanie podpozycji paragrafów w WB
- zmiana okien księgowania w dokumentach i definicjach
- zmiana okna definicji WB

Zmiany  6.08f

- zmiana "Aktualizacji planu kont" (przyśpieszenie)
- dodanie wydruku "Potwierdzenie salda" dla firm
- aktualizacja wydruków:
    - zapisy na koncie
    - salda i obroty
    - zbiorcza analityka paragrafowa
    - dziennik (kwoty powyzej 999 999 999,99)
- dekretacja "Raportów Kasowych" (poprawka księgowania zaangażowania)

Zmiany  6.08e 

- aktualizacja wydruków:   

    - zapisy na koncie
    - obroty narastające za okres
    - zbiorcza analityka paragrafowa
    - analiza wykonania wydatków
    - PK

Zmiany  6.08c 

- zmiana okna planu kont
- aktualizacja poleceń WB w związku z dodaniem składek zdrowotnych dla Ławników.
- dodanie ustawień sald rozrachunkowych
- dodanie sald rozrachunkowych w paragrafach (równocześnie WN/MA; Zobowiązania / Należności)
- dodanie możliwości wyliczania podwójnych sald na kontach.
  Dane widoczne na wydrukach:
- księga główna analitycznie
- Obroty narastające za okres (układ II)
- Kartoteki paragrafowe
- Zbiorcza analityka paragrafowa
- Analiza wykonania wydatków
- Raporty definiowalne
- RB-28   
(Wymagane ustawienia w planie konta, globalne włącznie wyliczania w parametrach programu)
- aktualizacja wydruku "Zbiorcza analityka paragrafowa"
- aktualizacja wydruku "Zapisy na koncie"
- aktualizacja funkcji dodawanie firmy do konta 201 oraz osób do kartotek bez potrzeby wykonania aktualizacji planu kont oraz sortowania planu kont

Zmiany  6.08a

- modyfikacja generowania sprawozdania RB-28
  (możliwość wyboru miesięcznie/kwartalnie kiedy mają być generowane  dane dotyczące zobowiązań i zaangażowania)
- dodanie opisu wybranego konta na wydruku Zapisy na koncie
- reorganizacja wydruku Księga główna syntetycznie
- reorganizacja wizualna
 

Zmiany  6.07z

- modyfikacja księgowania zadekretowanych wyciągów bankowych z Biegłych i Płac
- aktualizacja automatycznej dekretacji wyciągów bankowych z Biegłych i Płac odnośnie błędnych nazw na listach
- aktualizacja definiowania dekretacji kwoty dla biegłych
- aktualizacja wydruku Zapisy na koncie odnośnie wydruku dla danych z kartotek osobowych
- korekta podpięcia umowy zaangażowania do zapisów dekretacji

Zmiany  6.07y
- zmiana aktualizacji bazy sprawozdawczości
- korekta okna wyciągów bankowych (poprawka)
- nowa funkcja uniemożliwiająca zamknięcie miesiąca jeżeli są dodane dokumenty puste, bez rozksięgowania. Ustawia się to w Parametrach
- poprawienie dekretacji bez analityki (poprawka)

Zmiany  6.07x
- automatyczne dodanie firmy i paragrafu do planu kont
- poprawienie wczytywania długich wyciągów bankowych (ponad 255 pozycji)
- poprawione wczytywanie wyciągów bankowych dla automatycznej dekretacji z plac i biegłych (podwójne wpisy)
- modernizacja okna wczytywania wyciągów bankowych
- zmiana wydruków memoriałowych (zliczanie okresu poprzedniego)
- zmiany sprawozdań RB28, RB28 załącznik
- zmiana opisu wydruku "Księga analityczna"

Zmiany  6.07t
- poprawianie automatycznego zaangażowania w raportach kasowych
- dodanie separatorów tysięcy w tabelach kwot
- poprawienie funkcji budowy planu kont (automatyczne dodanie firm do planu)
  Po dodaniu nowej firmy do paragrafu lub osoby należy wykonać "Odświeżenie planu kont".
- dodanie nowych zabezpieczeń w programie fk_przelewy.exe

Zmiany  6.07r
- dodanie funkcji sprawdzania jednostki przy wybranych kontach księgowych
  Wymagana jednostka nie jest uwzględniania przy księgowaniu na kontach pozabilansowych
- poprawienie nowego okna księgowań
- poprawienie dekretacji jednostronnych
- poprawienie aktualizacji planu kont

Zmiany  6.07o
- uruchomienie funkcji dodawania automatycznego księgowania FV do Raportów Kasowych (płatne gotówka)
- sprawdzenie zapisów księgowych - funkcja sprawdzająca czy użytkownik dokonał dekretacji w syntetyce i wszystkich analitykach
- poprawiona funkcja sortowania planu kont (opcje serwisowe)
- poprawienie funkcji budowy planu kont (kartoteki osobowe)
- dodanie odświeżania planu kont do menu ustawień

Zmiany  6.07m
- blokada przepisania ponownie faktury do wyciągu (w trakcie ponownego wczytania WB z VT)
- nowe okna księgowania z możliwością
    - wybierania kont za pomocą myszy
    - przeprogramowane duże kwoty ujemne
    - wyszukiwanie z drzewa elementów
    - zabezpieczenia księgowań (braku kwoty, braku analityki itd.)
- odświeżenie danych po poprawieniu konta 980
- nowe treści w fakturach i do przelewu
    -   zliczanie paragrafów do treści przelewów
    -   zliczanie paragrafów do treści przelewów z cz. dz. i r.
    -   data wystawienia do wyboru
    -   dwie domyślne treści dodatkowo
- zabezpieczenia w fakturach - sprawdzanie paragrafów, konta memoriałowego, zapłaty zobowiązań
- wybór drukowania znaczników podsumowania na wydrukach PK
- możliwość wydrukowania dokumentów z wszystkich rejestrów (dodanie klawisza)
- klawisze góra/dół we wszystkich dokumentach i pozycjach tych dokumentów
- właściciel programu na głównym oknie
- automatyczne rozksięgowanie wyciągów bankowych z płace i biegłych (opis funkcji zostanie przesłany w formie dokumentu)
  Funkcja, która umożliwia automatyczną dekretację przelewów przesłanych z Płac i Biegłych do wyciągu bankowego.
  Efekt działania tej funkcji jest identyczny jak w przypadku księgowania FV z automatyczną dekretacją do WB
- wydruk przygotowanej listy przelewów z faktur (przed przesłaniem do VT)
- wydruk "zapisy na koncie" rozszerzony o wszystkie analityki
- podsumowanie konta syntetycznego na na wydruki PK dla wyciągu bankowego
    Ustawienie w parametrach jak ma liczyć:        
    - z wyciągu bankowego
      - ze wszystkich zapisów
- zaktualizowanie dekretacji dokumentów PK dla programu Biegli (możliwość połączenia z kilkoma bazami)
- dodano możliwość wyboru raportów kasowych jakie mają być ponownie przesłane do FK
- dodanie kwoty do wyszukiwanych dokumentów
- wszystkie TAK/NIE w uprawnieniach
- dodano możliwość importowania kontrahentów z pliku zewnętrznego, plików tekstowych i z VideoTel-a
- możliwość aktualizacji planu paragrafów po dodaniu nowej pozycji w paragrafie
- dodano kilka możliwości serwisowych dla administratora

Zmiany 6.07h
- poprawiony wydruk PK (dodano usunięte podsumowanie)
- dodanie zabezpieczenia w FV (sprawdzenie czy dokonano rozksięgowania zapłaty zobowiązania w FV) 

Zmiany  6.07f
- modyfikacja wydruku analiza wykonania wydatków
    - poprawiony podział na jednostki i pozycje paragrafów
    - dodano informację o ostatnim dokumencie z danego zakresu
- modyfikacja wydruku raporty definiowalne - poprawione sumowanie zaznaczonych pozycji
- modyfikacja wydruku PK
    - dodana informacja o firmie - musi być zaznaczony w rodzaju dokumentu znacznik -
      Drukowanie Podsumowania na wydrukach PK
- funkcja przypisująca pozycje w paragrafie do pierwszej podpozycji jeżeli nie było podpozycji. Funkcja serwisowa użyteczna w momencie jeżeli dodajemy podpozycję paragrafu, których wcześniej nie było. Do pierwszej podpozycji zostają przepisane wszystkie zapisy danej pozycji paragrafowej.
- modyfikacja mod_kto, mod_data w księdze głównej oraz rejestrach
    - zmiana określania dat modyfikacji zapisów księgi główna.Funkcja serwisowa zmieniająca wszystkie daty modyfikacji na daty prawidłowe.
- ustawienie dat w zaangażowaniu operacji - przepisywana go księgi głównej
- raporty kasowe dodawanie do pozycji daty i numeru raportu
- poprawa numeracji w RK (inny sposób wyliczania numeru raportu w przypadku ręcznego księgowania)
- dodawanie Nr listy i daty w PK do treści i nr listy do dowodu
- blokada faktury w przypadku wpisania jej do do wyciągu bankowego
- dodano specyfikacja miesięcy określaj±cą daty zamknięcia i otwarcia danego miesiąca
- podział wydruku księgi głównej analitycznie na konta bilansowe i pozabilansowe
- zmiana wyliczania sprawozdania RB-28 (był niewidoczny plan dla paragrafów, które miały zerowe wydatki i koszty)

Zmiany  6.07
- dodanie zabezpieczenia do księgowania pojedynczych dokumentów
- dodanie rozróżnienia (kolorek czerwonym) niezdekretowanych pozycji raportów kasowych
- zmiana funkcji autologowania dla użytkowników domenowych (poprawiona funkcja - baza na rok ... nie istnieje)
- dodano funkcję serwisową do sprawdzenia poprawności zaangażowania.
Funkcja sprawdza powiązanie paragrafu z pozycją paragrafu  Administrator / Serwis / Sprawdzenie poprawności zaangażowania
- poprawa księgowania WB (brak danych o zaksięgowanym dokumencie)
- poprawienie sortowania na oknie Definicja / Definicja firm / wg Firm
- poprawienie możliwości korekty dokumentów w rejestrze dokumentów zewnętrznych  (w trakcie poprawiania program zgłaszał niebilansowanie się stron)
- dodanie opcji pomniejszenia PK z sum depozytowych o ksiêgę podatkową dla potrzeb wyczyszczenia obrotów
- automatyczne ustawienie belki edycji na ostatnio używanej pozycji w RK i WB

Zmiany  6.06z
- zmiana wydruku "Faktury nie przesłane do VideoTel-a"
- dodanie zabezpieczenia do WB (WB, których suma bilansowa była "0")
- dodanie zabezpieczeń do RK (błąd poprawiania RK)
- nowe przeliczenie wydruku "Księgi główna - tabelarycznie"

Zmiany  6.06x
- numeracja w dokumentach do księgowania (LP):  Ustawienia /
  parametry / LP w dokumentach do księgowania
- przepisywanie treści i dat w PK obrotowych z kasy
- autologowanie do programu FK (każdy użytkownik ustawia to oddzielnie)
- zmiana okienka 'Ustawienia dostępnych dokumentów'
- dodanie nowych uprawnień użytkownika i uprawnień do okien
- poprawienie automatycznego dodawanie osób do kartotek
- modyfikacja wyliczania kartotek (okres poprzedni na wydruku)
- aktualizacja wydruku "Zbiorcza analityka paragrafowa"
         - export do excela
         - możliwość wyliczania z dokumentów zaksięgowanych i niezaksięgowanych
- aktualizacja wydruku "Analiza wykonania wydatków"
         - dodanie filtru odnośnie jednostek organizacyjnych
         - zaznaczenie kolorem czerwonym pozycji których planie się nie
         zgadza z analityką pozycji
- aktualizacja wydruku "Kartoteka paragrafowa"
         - wyłączenie podsumowania karty oraz informacji o BO dla wybranej jednostki
- księga główna tabelarycznie na nowym raporcie
- modyfikacja księgi głównej syntetycznie - poprawa dzielenia kont
  bilansowych i pozabilansowych
- dodanie nowego wydruku "Zobowiązania kont zespołu drugiego" 

Zmiany  6.06t
- poprawienie odświeżania raportów kasowych

 Zmiany  6.06s
- modyfikacja definiowania sprawozdań (reorganizacja definiowania)
- modyfikacja wyliczania dokumentów niezaksięgowanych (rejstr faktur, zaangażowanie oraz dodatkowa dekretacja)
- dodanie BO podpozycji do wydruku karty paragrafowej
- optymalizacja wydruku kartotek osobowych
- dodanie daty operacji w zaangażowaniu
- księgowanie zaangażowania w oknie zaksięguj według dat
- przeliczanie LP Wyciągów Bankowych dla rejestru w opcjach serwisowych (w przypadku zmiany kolejności WB)
- sprawdzanie kartotek w opcjach serwisowych (w przypadku przełączenia definicji kartotek)
- modyfikacja wpisów identyfikacji użytkownika zaksięgował, dodał, modyfikował 

 Zmiany  6.06o
- reorganizacja budowy programu w celu przyśpieszenia pracy programu
- ujemny stan kasy w raportach (kwota -0,00) - poprawienie
- zmiana nazwy pliku do VideoTela na data-uzytkownik-nr-listy-FK-nasz numer
- przyśpieszenie wydruków memoriałowych
- zmiana przycisku na checkboxa w analityce praragrafowej (autor zapisu)
- poprawione wyliczania kartoteki zaangażowania
- dodanie okna do zdefiniowania jednostki sprawozdawczej
- zmieniona funkcja sortowania umiejscowiona w serwisie
- zmodyfikowany sposób wyliczania kwot do sprawozdań
- dodanie funkcji określenia pozycji BO i zmian znaczników

Zmiany  6.06n
- zmiana wydruków - dodanie na wydrukach możliwość przeniesienia do Excela
- zmiana wydruków - możliwość generowania księgi analitycznej oraz raportów definiowalnych z dokumentów niezaksięgowanych
- dodano informację o zaksięgowaniu dokumentu z pozycji rejestru
- zmiana sortowania planu kont
- korekta księgowania FV do dziennika
- dodano wyróżnik (kolor czerwony) niezdekretowanych FV
- dodano połączenie z systemem RDR ( Rejest Dokumentów Rozliczeniowych - obsługujący korespondencję dokumentów, które wpływają do jednostki)

Zmiany  6.06l
- zmiana numeracji w PK i rejestrze użytkownika
- dodanie liczenia niezgodności bilansowania się stron w raportach kasowych
- kopiowanie PK z Biegłych z możliwością zmiany rachunków z zatwierdzonych na zapłacone
- PK z kasy poprawione odnośnie znaków opłaty sądowej
- poprawione dodawanie osób (automatyczne bez aktualizacji planu kont)
- poprawione dodawanie firm (automatyczne bez aktualizacji planu kont)
- poprawione aktualizacja planu kont odnośnie konta 998 (możliwość zapisów wyłącznie paragrafowych bez podziału na pozycje)
- uaktualnienie sposobu wyliczania zestawień memoriałowych.
- uaktualnienie wydruku faktur nie przesłanych do VideoTel'a o podsumowanie kwot.
- uaktualnienie wydruku exportu Analiza wykonania wydatków do Excel'a.

Zmiany  6.06h
- nowa wersja wydruku kart firm
- możliwość dopisywania osób do kartotek bez konieczności aktualizacji planu kont
- możliwość dopisywania firm do paragrafów bez konieczności aktualizacji planu kont
- mozliwość przepisania kartotek firm z systemu VideoTel
- możliwiść przepisania danych z tabeli Firma -> Osoba jak i Osoba -> Firma
- możliwośc przypisania komórek organizacyjnych, które są odpowiedzialne za plan
  na paragrafach wraz z obsługą planu paragrafów
- modyfikacja wprowadzania szczegółów na planie paragrafów

Zmiany  6.06f
- poprawienie funkcji księgowania FV do dziennika, z błędnej aktualizacji
  wersji 6.06c. Poprawienie FV powodowało zaksięgowanie dekretu o wykonaniu zapłaty.
  Błąd następował wyłącznie przy poprawianiu FV zaksięgowanej. Jeżeli zaksięgowano i
  poprawiono taką FV, należy ponownie wejść w dekretację i zapisać dekret.
  Przypis oraz zapłatę zobowiązania.
- poprawienie wydruku podpozycji kart paragrafowych
- umożliwoenie drukowania "Zapisy na koncie" o pozycje zerowe w przypadku zerowego
  salda wpisu (zapis techniczny)

Zmiany  6.06c
- dokumenty pobrane z VT do wyciągu bankowego - możliwa edycja
- Kontrola bilansowania się stron w wyciągach bankowych
- drobne zmiany na wydrukach

Zmiany  6.06
- zmiana weryfikacji hasła użytkowników (możliwe hasła powyżej 8 znaków)
- zmiana tabeli wyboru FV do WB (dodano wybór FV)
- drobne zmiany na wydrukach
- uwzględniono FV mniejsze od 0 w wydrukach

Zmiany  6.05y
- zmiana przy wyborze FV do przelewu (FV które mają datę zapłaty są niewidoczne przy wyborze)
- zmiana nazwy przy zaksięgowaniu FV do wyciągu bankowego
- zmiana kontroli wprowadzonego numery bankowego firmy
- dodanie kwoty przy wyborze FV do wyciągu bankowego
- zmiana wyszukiwania w rejestrze FV (można szukać w dowolnym miejscu w tekście)
- grupowanie przelewów z systemu BIEGLI do jednej pozycji na wyciągu bankowym
- poprawienie księgowania PK z programu BIEGLI w podpozycjach
- poprawienie księgowania w przeniesionych raportach kasowych
- dodanie możliwości pomniejszenia PK z sum depozytowych o saldo kasowe
- wyliczanie planu z konta 980 dla konta wybranego w parametrach
- poprawione wyliczanie zobowiazań na zbiorczej analityce prararafowej dla podpozycji
- ustawienia do wydruków (przycisk zapisz dziala do otwartej zakladki)
- Księga główna tabelarycznie
    - suma na pierwszej stronie.
- Ksiega główna syntetycznie
    - kwoty rozksięgowań
- Opisy wydruku na kolejnych stronach
- Karta paragrafu     
    - BO w podziale na pozycje,
    - wyłączone podsumowanie dla wydruku niestandardowego        
- Zestawienie paragrafów wg jednostek
    - dodanie podumowania końcowego
    - sortowanie wg rodziału
- Oboroty i salda - zmiana okresu od 01.01.200x do ...

Zmiany  6.05s
- Zmieniono możliwość tworzenie polecenie księgowania z programu BIEGLI wyłącznie z list
  zatwierdzonych (nie muszą być zapłacone) wymagana wersja BIEGLI2 10.205

 Zatwierdzanie list wypłat automatyzuje proces księgowania za pomocą Polecenia Księgowania
 zobowiązań Biegłych.

 Schemat postępowania przy księgowaniu list Biegłych.
 1. Przygotowanie listy Biegłych, których rachunki wpływają na bieżąco i mają być zaksięgowane jako zobowiązania.
 2. Zatwierdzenie listy wypłat i przekazanie danych do programu FK. [ZATWIERDŹ]
 3. Zamówienie środków budżetowych na wypłatę listy dla Biegłych (TREZOR)
 4. Zapłacenie listy Biegłch [ZAPŁAĆ] i przesłanie przelewów
 
 Listy Biegłych, które nie zostaną zapłacone w danym miesiącu ale zostaną zatwierdzone pozostaną wykazane jako zobowiązania w systemie FK.
 W systemie FK będą księgowane listy wyłącznie zatwierdzone a nie wypłacone.
 Moment wypłacenia list Biegłych będzie miał skutek wyłącznie w wyciągu bankowym pobieranym z VideoTela.
 
 Listy zatwierdzone będą listami, które zamierzamy wypłacić.
 Wszelkie rachunki, które nie bêdę ujęte na listach na koniec miesiąca nie będą uwzględniane do zobowiązań.
- zmiany na wydrukach dotyczące przeniesienia obrotów z poprzedniego okresu
- poprawienie funkcji przeglądania miesięcy poprzednich
- dodano polecenie księgowania z Prac zleconych
- dodano możliwość polecenie księgowania z 4 baz biegłych
  Wpis do ODBC powinien zawierać nazwy ALBIT_BIEGLI3 (do 5)
- poprawiono sortowanie na wydrukach (paragrafy)
- dodano automatyczne księgowanie na konto 980 po przeczytaniu wyciągu bankowego z VideoTela
- dodanie informacji do karty paragrafowej o bilansie otwarcia oraz kwocie zobowiązań
- dodanie salda na kartach paragrafowych
- poprawienie wydruku subkont z paragrafami

Zmiany  6.05n
- data operacji z rejestru FV jest pobierana z daty sprzedaży
- poprawiono księgowanie zaangażowania z rejestru zaangażowania
- usunięto komunikat o ujemnym stanie kasy (w przypadku niepoprawnego wprowadzania
  danych do raportu kasowego)
- zmieniono wydruki kartotek paragrafowych :
  - dodano BO kart paragrafowych
  - dodano opisy do karty na każdej stronie
  - dodano saldo (koszty - wydatki) do karty paragrafowej
  - dodano rozliczenie zobowiązań do karty paragrafowej
- umożliwiono drukowanie kartotek paragrafowych z dokumentów niezaksięgowanych
- umożliwiono poprawienie w rejestrze FV:
  - trybów postępowania
  - formy płatności
- poprawiono "Bilans otwarcia kart parafrafowych" (wyświetla się ostatnia pozycja)
- zmieniono podsumowanie PK z rejestru FV
- zmieniono znaczniki dla przelewów do VideoTela na "{ }"
- poprawiono czytanie przelewów z VideoTela z uwzględnieniem nowych znaczników
- dodano "zapis techniczny" do definicji z programu dochody określający że kwota
  z wyliczenia będzie ujemna

Zmiany  6.05k
- dodano możliwość zmiany wybranych jednostek w księgowaniach miesiąca bieżącego
- poprawiono możliwość dodawania nowych paragrafów w planach po konwesji
- dodano podpowiedź kwoty przy wyciągach bankowych oraz raportach kasowych
- uwolniono możliwość określania zapisów w paragrafach czy mają być kosztowe czy wydatkowe
  Zmiana zapisów czy wydatek czy koszt będzie działać od momentu aktualizacji planu kont
  W przypadku chęci włączenia np. dzielenia paragrafu na pozycje wydatkowe w ciągu miesiąca
  gdy nie było takiego podziału dotychczas należy zrobić przeksięgowanie np.
  MA 130-4210 w kwocie (-5000)
  MA 130-4210-01 1000
  MA 130-4210-02 1500
  MA 130-4210-03 2500
  Spowoduje to przyporządkowanie wydatków do odpowiednich pozycji paragrafu.
- usunięto komunikat o nierozksięgowanych dokumentach przy zamykaniu miesiąca
 
Zmiany  6.05i
- Dodano możliwość generowania wydruków kart paragrafowych z dokumentów zaksięgowanych i
  niezaksięgowanych
- Dodano możliwość autoamtyzacji ksiegowania dokumentów z systemu kasa
- Dodano możliwość generowania "Zbiorczej analityki paragrafowej" z pozycjami wszystkimi
- Zmodyfikowano zabezpieczenia kasowania dokumentów z WB i z dzienika jeśli dokumenty pochodzą
  z rejestrów
- Zmodyfikowano wydruki memoriałowe - zestawienia zbiorcze z FV

Zmiany  6.05d
- Dodano możliwość pobierania planu z konta 980 do sprawozdań
- Dodano zabezpieczenia usunięcia dokumentów pochodzących z rejestru

Zmiany  6.04z

- aktualizacja definicji tytułem przelewu 
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 01 marzec 2018 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3827827

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team