Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Biegli zmiany Drukuj E-mail
piątek, 01 czerwiec 2007

BIEGLI zmiany 

ver. 10.375 [2017.06.30]   
    - dodano nazwę jednostki w treści przelewu (Videotel)
      ('Bazy danych'->'Konto'->opcja 'Jednostka')

ver. 10.374 [2016.02.01]   
    - poprawiono treść papierowej wersji PIT-11(23)

ver. 10.373 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)

ver. 10.372 [2016.01.25]   
    - poprawiono drukowanie PIT-11(23)
    - poprawiono E-PIT-R(18)

ver. 10.371 [2016.01.22]   
    - dodano wydruki PIT-11(23), PIT-R(18), PIT-8C(8)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.370 [2015.05.26]   
    - poprawiono format plików przelewów Videotel pod kątem zgodności z nowym systemem NBP

ver. 10.369 [2015.01.12]

    - dodano wydruki PIT-11(21), PIT-R(17), PIT-8C(7) oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji

ver. 10.368 [2014.07.24]

    - uaktualniono opłatę pocztową od przekazów (1% + 5,30)

ver. 10.367 [2014.05.26]   
    - poprawiono stabilność okna Dodaj Rachunek

ver. 10.366 [2014.02.04]   
    - poprawiono mechanizm tworzenia list korygujących

ver. 10.365 [2014.01.12]   
    - dodano wydruki PIT-11(20), PIT-R(16), PIT-8C(6)
      oraz ich wersje elektroniczne do E-Deklaracji
    - dodano filtr po numerach list wypłat przy generowaniu
      zestawienia dla jednostek szczegółowego i ogółem
    - poprawiono funkcjonowanie filtrów na wydrukach danych os.
    - poprawiono generowanie przelewu KREDYTBANK'u
    - poprawiono filtrowanie zestawienia dla jednostek paragrafowego
    - inne zmiany poprawy stabilności systemu

ver. 10.364 [2013.02.12]   
    - poprawiono transfer danych do e-pit8c
    - wydruk listy wypłat nr 13 poszerzono o dodatkowe kolumny
    - na wydrukach usunięto frazy "biegły" kiedy wydruk nd.
    - większa tabela klas./zest. na wydruku nr 1 list wypłat

ver. 10.363 [2012.02.23]   
    - poprawiono problem występujący przy generowaniu e-PIT-11
      dla biegłych o wielu rodzajach
    - dodano sekcję informacji o działalności gospodarczej na
      zawiadomieniu uzupełnienia danych osobowych
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'PUSTY UZUP. D.
      OSOB. (tylko nazwisko)' )
    - dodano kolumnę PESEL na zestawieniu biegłych do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'1. Zestawienie
      biegłych do urzędów' )

ver. 10.362 [2012.01.30]   
    - dodano obsługę E-Deklaracji
      Program Biegli2 daje możliwość eksportu deklaracji PIT do
      formatu elektronicznego (XML). Deklaracje PIT-11, PIT-R
      oraz PIT-8C należy następnie uzupełnić kwalifikowanym
      podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane
      PITy zaimportwać aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu
      system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli
      na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF.
      System E-Deklaracji wymaga kodowania urzędów skarbowych we
      własnej numeracji. Podczas pierwszego procesu generowania
      użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie kodów urzędów
      do których właśnie tworzy pliki XML. W tym celu będzie musiał
      powiązywać adekwatne urzędy z bazy E-Deklaracji z urzędami
      ze swojej bazy danych, dla których po raz pierwszy tworzy EPITy.
      System wyświetli okno z opisem jaki urząd należy powiązać. Po
      kliknięciu 'Przypisz kod' (lub podwójne kliknięcie myszką poz.)
      przejdzie do okna 'Edytuj urząd skarbowy' gdzie należy kliknąć
      'Zapisz'.
      Jeśli użytkownik nie wie jaki urząd właśnie jest
      przetwarzany (np. ze względu na niewystarczający opis okna)
      należy kliknąć 'Zamknij' na oknie 'Wybór KODU US'. Zostanie
      wyświetlone okno 'Edycja urzędu skarbowego' gdzie będzie dużo
      więcej danych i stąd można ponownie wybrać odpowiedni kod
      klawiszem 'Pobierz kod'.
      Konfiguracja programu Biegli:
      W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
      Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
      ( http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl )
      lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
      Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik
      w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
      ('Ustawienia'->'Ścieżki'->'E-Deklaracje')
      Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego
      PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
      Program Biegli2 zawiera pliki PDF PIT-11, PIT-R, PIT-8C w:
      ('C:\Biegli2\EPit\Wzory')
      Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF
      deklaracji PIT np. PIT-11(19)_v1-0E.PDF, następnie
      ('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane')
      wybieramy plik XML wygenerowany przez program Biegli2.
      PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać
      z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane')
    - dodano wydruk listy wypłat Zarządzenie wypłat dla ławników
      ('Listy-zestawy'->'32. Zarządzenie lista dla ławników')

ver. 10.361 [2012.01.11]    
    - usprawniono wstawianie NIP/PESEL na PIT w roku 2012
      Jeżeli podatnik jest watowcem program wstawia NIP, w innych
      przypadkach PESEL.
      Jeżeli podatnik musi mieć wstawiony NIP i nie jest watowcem
      należy zaznaczyć opcję "działaność gospodarcza" w ustawieniach
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Działalność gospodarcza')
      Jeżeli należy wstawić NIP i brak go w bazie danych program
      wstawi PESEL.
      Jeżeli należy wstawić PESEL i brak go w bazie danych program
      wstawi NIP.

ver. 10.360 [2012.01.02]    
    - dodano nowe formularze PIT: PIT-11(19), PIT-R(15), PIT-8C(5)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (19)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R  (15)' )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8C (5)' )
    - wydruk z miejsca 'Rachunki dla wszystkich' poszerzno o pola
      data wymagalności, data wpływu 1, data wpływu 2, d. zapłaty
      ( 'Rachunki dla wszystkich'->'Drukuj' )
    - dodano opcję grupowego przenoszenia rachunków poza listę wypłat
      ( Na oknie Listy wypłat należy na ostatniej kolumnie z rach.
        wybrać odpwiednie pozycje i kliknąć 'Usuń z listy' )
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'30. Lista z klasyfikacją/zest. (2)')
    - dodano nowy wydruk listy wypłat
      ( 'Ewid. spraw'->'Listy'->'31. Zestawienie z klasyfikacją (3)')
    - poprawiono stawkę VAT na 23% w rezerwacji z Sum Depozytowych

ver. 10.359.5 [2011.03.30]    
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku bez szczegółów
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podz. pod. ogólnie' )
    - zmieniono nagłówki karty biegłego w programie z "Karta biegłego"
      na "Karta osobowa"

ver. 10.359 [2011.03.22]    
    - dodano zestawienie osób do PIT-8C
      ( Osoby zbierane są do zestawienia na podstawie warunku  
        PIT-8C ustawianego na osobach w bazie osobowej )
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Zestawienia osób do PIT'->'PIT-8C' )
    - dodano wydruk karty biegłego z podsumami miesięcznymi i grupowaniem
      po rodzaju podatku (dochodowy/zryczałtowany)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.
      podział podatku' )     

ver. 10.358 [2010.01.04]   
    - dodano możliwość ustawienia stawki VAT dla wszystkich osób
      Należy w tym celu wybrać osobę z listy, przejść do jej ustawień
      i w sekcji VAT wprowadzić stawkę, którą można zastosować dla
      wszystkich osób w bazie danych.
      ( 'Baza osobowa'->'Ustawienia'->'Ustaw stawkę VAT dla wszystkich'
    - poprawiono sumowanie na wydruku listy wypłat nr 28
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'28...' )
    - poprawiono sumowanie na PIT-R (pole 'Razem' nr 80)
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-R ' )
    - dodano wydruk kopert adresowych w formacie C5
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adresowe f. C5' )
    - dodano wydruki kopert w formacie C5 dla zestawień PIT
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT8-PIT11 KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      ( 'W. Z.'->'Zest. os. do PIT'->'PIT-R KOPERTY ADR. FORMAT C5' )
      Koperty posiadają definiowalną część stępla pocztowego. Zmiany
      wartości drukowanej na kopercie należy dokonywać w:
      ( 'Ustawienia'->'Stępel pocztowy' )
      Dodatkowo pod nadawcą na kopercie można wprowadzać dowolne dane.
      Na oknie Wydruki Zestawienia służy do tego pole 'Dodatkowe inf. na wydr.'   
    - poprawiono drukowanie kwestionariuszy osobowych (przypadek kiedy
      osoba nie posiada zdefiniowanego urzędu skarbowego)
    - dodano możliwość drukowania stępla pocztowego na kopertach
      C5 do urzędu skarbowego
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano pozycję województwo na kwestionariuszu osobowym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Kwestionariusz os.')

ver. 10.357 [2010.10.11]
    - poprawiono wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z zestawieniem (sumy depozyt.)
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
    - poszerzono wydruki danych osobowych o pola "telefon" oraz "e-mail"

ver. 10.356 [2009.08.04]
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy mies.' )
    - dodano wydruk karty biegłego z sumowaniem dziennym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta sumy dzienne' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym w obrębie jednostki
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie wewnętrznie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych dla jedostek z podziałem
      miesięcznym odgórnie
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek'->
        'Grupowe miesięcznie globalnie' )
    - dodano wydruk zestawienia grup biegłych z podziałem miesięcznym
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla grup'->'Miesięcznie' )
    - dodano wyświetlanie jednostki organizacyjnej na pasku dla osoby
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - dodano filtrowanie po jednostkach dla zestawień dla jednostek
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienia dla jednostek' )
    - poprawiono wyświetlanie adresu biegłego na oknie Rachunku

ver. 10.355 [2009.03.26]
    - dodano wydruk list wypłat sortowany po numerze list
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat sort. po nr' ) 

ver. 10.354 [2009.03.25]       
    - dodano możliwość drukowania rachunków zatwierdzonych na oknie
      wydruki zestawienia dla listy wypłat i rozchody
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat' filtr rach. zapłacone)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Rozchody' filtr rach. zapłacone)
    - dodano wydruk numer 29. Lista-wypłaty biegłych (2) dla korekt
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wyp. biegłych (2) dla korekt' )
    - poprawiono drukowanie list wypłat o wysokich wartościach pieniężnych
      wydruki nr 1, 7 dla depozytów na oknie Listy zestawy
    - usprawniono komunikację z programem Finansowo Księgowym

ver. 10.353 [2009.02.22]       
    - dodano możliwość definiowania składek zdrowotnych w PK
      ( 'Wydruki'->'Polecenie księgowania'->'Edytuj'->'Składniki PK'->
        ->'Edytuj'->np.'Pojedyncze'->np.'Pola rach. zapłaconych' )
    - dodano drukowanie kodu pocztowego urzędu skarbowego na PITach

ver. 10.352 [2009.02.15]       
    - dodano kolumnę brutto na wydrukach z klasyfikacją budżetową:     
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'2. Lista-wersja prosta' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'3. Lista-wypłaty biegłych' )
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'7. Lista-wypłaty biegłych (2)' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Lista wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Karta' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Karta biegłego'->'Pasek dla osoby' )
    - usunięto "Pan(i)" z wydruku kopert do urzędów skarbowych
    - poprawiono problemy występujące w miejscu drukowania danych osobowych
      dla wielu biegłych (problem dotyczył baz danych o liczbie osób > 1500)

ver. 10.351 [2009.02.05]   
    - dodano możliwość drukowania PIT do wybranych urzędów skarbowych
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'...', dla wielu,
       filtr urzędy skarbowe )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów skarb. do których przesłano podatek
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'17. Koperty (C5) do urzędów..' )
    - dodano wydruk kopert (C5) do urzędów do których wysłatno PIT-R
      Wydruk opiera sie na rach. biegłych, którym ustawiono PIT-R w opcjach.
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów'->'18. Koperty (C5) do US PIT-R' )
    - poprawiono sortowanie na wydruku urzędów skarbowych
      ( 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Drukuj' )

ver. 10.350 [2009.01.28]   
    - poprawiono logikę drukowania PIT-R, wartości opodatkowane są zbierane
      z każdego rachunku bez względu na jego formę podatku
    - wprowadzono filtr rodzaju podatku przy drukowaniu zestawień biegłych
      do PIT-11
    - poprawiono 'literówkę' w PIT-11(17) w nagłówku z "..art. 35 ust.5 ustawy.."
      na "..art. 35a ust.5 ustawy.."

ver. 10.349 [2009.01.22]   
    - poprawiono opis w pozycji 6 na PIT-11 z:
      "Przychody z osobiście wykonywanej dziełalności, o której mowa w art. 13
      pkt 2,4,6 ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 8 ustawy,
      w tym z umowy zlecenia i o dzieło" na:
      "Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2,4,6
      ( z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7 ) i 7-9 ustawy, w tym 
      umowy zlecenia i o dzieło"

ver. 10.348 [2009.01.18]   
    - dodano PIT-8AR
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-8AR (1)' )
    - dodano możliwość określania rodzaju podatku na formularzach PIT-11, PIT-R
    - dodano możliwość usuwania wielu rachunków z listy wypłat jednocześnie
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj', sekcja rachunki, należy
      zaznaczyć na ostatniej kolumnie pozycje do usunięcia, klawisz 'Usuń')

ver. 10.347 [2009.01.08]   
    - przygotowano pit-11 do wersji obowiązującej w 2010 r. (PIT-11 (17))
    - poprawiono liczenie biegłych z limitem kosztów przy korektach globalnych
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
    - dodano nadruk zwrotki adresowej F2
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Zwrotki adresowe F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PIT8-PIT11 Zwrotki adr. F2 nadruk' )
      ( 'W. Z.'->'Zestawienie os. do PIT'->'PITR Zwrotki adr. F2 nadruk' )
   
ver. 10.346 [2009.12.31]   
    - dodano opcję "Globalne korygowanie rachunków zapłaconych"
      ( 'Ewidencja spraw'->'Globalne korygowanie rachunków zapłaconych' )
      Funkcja ta może być wykorzystana do korekty rachunków, które
      na przestrzeni roku zostały zapłacone z podatkiem zryczałtowanym, a
      teraz trzeba je skorygować i podatek przeliczyć na dochodowy.
      Na oknie domyślnie wybrano opcję 'kwota wypłaty bez zmian..'. Przy
      ustawieniu którym na rachunku zostają przeliczone jedynie koszty uz.
      przych. i forma podatku, a wartości takie jak kwota wypłaty czy
      wysokość podatku pozostają bez zmian.

ver. 10.345 [2009.12.15]   
    - dodano wydruk "Statystyka miesięczna"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Listy wypłat'->'Statystyka miesięczna' )
     - poprawiono stabilność działania wydrykó na oknie 'Listy - zestawy'
     - zmieniono wydruk numer 28 na oknie 'Listy - zestawy' na
      'Zestawienie z klasyfikacją (2)'

ver. 10.344 [2009.09.28]   
    - poprawiono blędy występujące sporadycznie na wydruku listy wypłat nr 1
      ( 'Listy wypłat'->'1. Lista z klasyfikacją/zestawieniem'->'Drukuj' )
     - dodano sterowanie sprawdzania rachunków zerowych, użytkownik
      podejmuje decyzję czy pozwalać na zapis rachunków zerowych
      ( 'Ustawienia'->'Opcje globalne programu'->'Dodaj rachunek'->
        'Wymagana wartość rachunku różna od zera' )

ver. 10.343 [2009.06.29]   
    - dodano opcję domyślnego ustawiania funkcji podatku zryczałtowanego
      ( 'Ustawienia'->'Podatki'->'Kontroluj poprawność podatku zrycz.' )
    Funckjonalność ta pozwala na rezygnację z kontroli nad wypłacaniem
    rachunków obejmowanych podatkiem zryczałtowanym (opod. dla os <= 200zł)
    - dodano wydruk "28. Lista-wypłaty biegłych (5)"
      ( 'Listy wypłat'->'28. Lista-wypłaty biegłych (5)'->'Drukuj' )

ver. 10.342 [2009.05.28]   
    - poprawiono wyliczanie klasyfikacji budżetowej w przelewach Videotel
    - użytkownik może ręcznie modyfikować składkę zdrowotną przy
      ustawionej opcji "Zapłać rachunek" na oknie Rachunek
    - dodano informację o jednostce w stopkach wydruków programu
    - dodano wydruk "27. Lista-wypłaty biegłych (4)", na którym dodano
      informację o domyślnym numerze rachunku biegłego oraz pozycję
      "sprawdził pod względem merytorycznym" do podpisu
      ( 'Listy wypłat'->'27. Lista-wypłaty biegłych (4)'->'Drukuj' )
    - dodano wydruk "Kwestionariusz osobowy szczegółowo"
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Wgląd do danych'->'Kwest. os. szczeg.' )
      ( 'Bazy danych'->'Osoba'->'Drukuj' )

ver. 10.341 [2009.04.23]    
    - poprawiono drukowanie rachunków niezapłaconych na kartach biegłych
      na oknie 'Wydruki - zestawienia'
    - dodano informację o dacie statystyk mies. na oknie Dodaj Rachunek
    - dodano sprawdzanie poprawności podatków w momencie zatwierdzania
      listy wypłat

  ver. 10.340 [2009.04.10]    
    - dodano informację o wartościach opodatkowanych w miesiącu dla biegłego  
      na oknie 'Dodaj rachunek'
    - poprawiono wydajność generowania wydruków na oknie 'Listy-zestawy'
    - oraz poprawiono sortowanie na wydruku numer 13
      ( 'Ewidencja spraw'->'Listy'->'Drukuj' )
    - poprawiono wydruk 'Listy wypłat'
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Listy wypłat'->'Listy wypłat z klas./zest.' )
    - poprawiono problem występujący przy drukowaniu uprawnień dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień sieciowych dla użytkownika
    - dodano wydruk uprawnień oraz uprawnień sieciowych dla wszystkich użytk.
      ( 'Ustawienia'->'Administracja'->'Użytkownicy'->'Uprawnienia' )

 ver. 10.339 [2009.03.31]    
    - zgodnie ze zmianami w cenniku usług Poczty Polskiej wchodzącymi
      w życie od dnia 01.04.2009, zmieniono wyliczanie prowizji od
      przekazów pocztowych na '1% kwoty przekazu + 5.20zł'
    - poprawiono błąd zaokrąglania podatku w przypadku korygowania
      niepoprawnych podatków biegłych z zaznaczoną opcją "zapłać rachunek"
      (Okno rachunek->włączone 'Zapłać rachunek' i 'Sprawdź podatki'
       ->'Zapisz'-> w przypadku błędów podatków 'Korekta rach zapłaconego')

 ver. 10.338 [2009.03.23]    
    - dodano możliwość automatycznego korygowania rachunków z limitem kosztów uz.
      ( Okno Rachunek opcja "Sprawdź ryczałty" w przypadku korzystania z
      opcji "zapłać rachunek" oraz "Sprawdź poprawność podatku.." w momencie
      płacenia listy wypłat )
      Dla przykładu jeśli osoba rodzaju ławnik miała wprowadzony
      i zapłacony rachunek w trakcie miesiąca wysokości 165.33zł. Rachunek
      ten posiada podatek zryczałtowany. Następnie tydzień później ta
      sama osoba osoba przynosi rachunek wysokości 55.11zł. Po wprowadzeniu
      takiego rachunku w momencie jego płacenia z zaznaczoną opcją kontroli
      podatku zryczałtowanego otwiera się okno kontroli podatków.
      Dana osoba posiada rachunki wysokości 220.44zł, a więc powinna w
      całości posiadać podatek dochodowy. W takim wypadku użytkownik wybiera
      rachunek niepoprawny (tj. ten wysokości 165.33) i przelicza go ponownie.
      Rachunek zostaje "zminusowany" i przeliczony ponownie. Rachunki "na minus"
      i "na plus" zostają dołączone do aktualnie płaconej listy wypłat.

 
ver. 10.337 [2009.03.09]    
    - poprawiono zestawienia dla jednostek oraz dla wydziałów, w których
      występowały błędy po pojawieniu sie podatku zryczałtowanego
    - dodano wydruk 'Lista-lista wypłat (3)' na oknie listy zestawy
    - poprawiono niepoprawnie liczoną wartość ogółem opodatkowaną przy
      rachunkach 'vatowskich' na oknie korygowania rachunków o niepoprawnie
      liczonym podatku
    - poprawiono wydruk nr 5 na oknie drukowania zestawień do urzędów
    - uaktualniono wydruki na oknach "Listy - zestawy", "Wydruki -
      zestawienie" oraz "Zestawienia do urzędów" o informacjie o
      podatku zryczałtowanym

ver. 10.336 [2009.02.23]    
    - dodano wydruki zwrotki adresowej i kopert polec. za potw. odb.
      w formacie 2a. (Całość została przesunięta 4cm do góry i 1cm w lewo
      względem formatu 2. Czcionkę pogrubiono i powiększono)
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe' oraz 'Zest. os. do PIT' )
    - zamieniono kolumnę 'forma płatności' na 'podpis' na wydruku
      'Wypłaty na podstawie wybranych list'
    - poprawiono import urzędów skarbowych z bazy US
    - dodano informację o rodzaju podatku na wydrukach list wypłat 3 i 20.
      ( 'Listy wypłat'->'XX. Wydruk listy'->'Drukuj' )
    - dodano wydruki etykiet adresowych w formcie (7x3.5) F2
    - dodano wydruki odpowiednich zestawień podatku zryczałtowanego do urzędów
      ( 'Wydruki'->'Zestawienia do urzędów' )
    - dodano możliwość korygowania rachunków zapłaconych w przypadku
      niezgodności rodzaju wyliczonego podatku (zryczałtowany/dochodowy)
      ( 'Listy wypłat'->'Zapłać'->'Niezgodności podatku dla os'->'K. Rach. Zapł' )
    
ver. 10.335 [2009.02.09]    
    - poprawiono sortowanie na zestawieniach dla urzędów
    - dodano wydruk listy wypłat generowanej na podstawie wybranych list
      ( 'Listy wypłat'->'25. Wypłaty na postawie wybranych list'->'Drukuj' )

ver. 10.334 [2009.02.06]    
    - dodano opcję "Informacja drukowana na raportach (wydrukach)"
      ( 'Bazy danych'->'Konto'->'Dodaj'/'Edytuj'->'Info..' )
      W miejscu tym ustawia się jaka informacja ma być pokazana na odpowiednich
      wydrukach list wypłat. Przykładowo wydruk nr 7.

ver. 10.333 [2009.01.29]    
    - dodano wydruk koperty adresowej poleconej za potwierdzeniem odbioru
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Zestawienie osób do PIT'->'Koperty adr. polec. potw.' )
      ( 'Wydruki zestawienia'->'Dane osobowe'->'Koperty adr. polec. potw.' )
    - dodano opcję 'Zdrowotna proporcjonalnie' na oknie 'Wydruki zestawienia'
      Opcja ta odnosi się do drukowania PIT-11. Na formularzu składka zdrowotna
      (odliczona) zostaje wyliczona proporcjonalnie do zdrowotnej pobranej.
    - dodano podział rodzaju podatku na wydruku nr 1. okna list wypłat
      ( 'Listy zestawy'->'Lista z klasyfikacją / zestawieniem'->'Drukuj' )
    - dodano filtr rodzaju podatków na oknie 'Wydruki zestawienie'
      Do wyboru użytkownik ma 3 możliwości:
        - 'Podatki wszystkie' - na wydruku zostają uwzględnione rachunki z podatkiem
          zarówno zryczałtowanym jak i dochodowym.
        - 'Podatek dochodowy' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          dochodowym.
        - 'Podatek zryczałtowany' - zostają uwzględnione rachunki jedynie z podatkiem
          zryczałtowanym.
    - trwają prace nad automatycznym korygowaniem i powielaniem rachunków w przypadku
      niezgodności podatków dochodowego i zryczałtowanego.

ver. 10.332 [2009.01.28]    
    - dodano sprawdzanie poprawności podatku zryczałtowanego
      Problem dzieli się na przypadki:
        1. Płacenie biegłym przez listę wypłat
        2. Płacenie biegłych z limitem kosztów lub skł. zdrow. przez "Zapłać rachunek"

      Ad. 1.
        Po wybraniu "Zapłać" danej listy na nowo otwartym oknie użytkownik wybiera
      "Sprawdź poprawność podatku zryczałtowanego". Jeśli na liście znajdują się rachunki
      biegłych, u których występuje nieprawidłowość podatku zryczałtowanego/dochodowego
      zostaje otwarte okno z poziomu którego możemy 'naprawiać' niepoprawne rachunki.
      Uwaga. Jeśli rachunki posiadają daty rachunku z miesiąca innego niż płatności
      listę należy najpierw zatwierdzić. Płacić po zatwierdzeniu. Niedogodność ta zostanie
      poprawiona w kolejnych aktualizacjach.

      Ad. 2.
        W przypadku zaznaczonej opcji "zapłać rachunek" na oknie z rachunkiem
      zostaje odblokowana pozycja "Razem nieopodatkowane w miesiącu". W miejscu tym
      wyświetla się suma wartości opodatkowanych dla biegłego w danym miesiącu płatności.
      Jeśli pole podświetlone jest kolorem czerwonym oznacza to niepoprawne ustawienie
      rodzaju podatku wprowadzanego rachunku. Kolor zielony oznacza poprawny rachunek.
      Zaznaczona "Sprawdź ryczałty" daje możliwość po zapisaniu wprowadzanego rachunku
      dodatkowego sprawdzenia poprawności podatków dla biegłego. W razie niezgodności
      zostaje otwarte okno korygowania rachunków.
      
      Okno korygowania rachunków
        Na oknie tym zostają wyświetlone wszystkie rachunki dla konkretnego biegłego
      z danego miesiąca płatności. Na stopce okna wyświetla się krótki raport o
      poprawności rachunków pod względem ustawionego podatku. Jeśli występują niezgodności
      informacja statusowa zostaje podświetlona kolorem czerwonym.
      Rachunki niepoprawne użytkownik może ponownie przeliczyć ustawiając odpowiedni
      rodzaj podatku.
      Rachunki zapłacone nie dają się ponownie przeliczać. Rachunki te można korygować klikając
      przycisk "Korekty" i postępując standardowo jak w przypadku tworzenia list korygujących.
      Po powrocie z korygowania list do okna korygowania rachunków (zwracając uwagę
      na wartość Brutto ogółem ) nowe poprawne rachunki można wprowadzać z okna "Listy" lub
      wracając do okna "Rachunek" (w przypadku kiedy okno korygowania rachunków otworzyło
      się z okna Rachunek z wybraną opcją 'zapłać rachunek' i kliknięto 'zapisz i dodaj nowy')    

    - dodano pozycje podatek zryczałtowany na wydruku okna Statystyka
      ( Rachunki dla wszystkich->Statystyka->Drukuj )
    - poprawiono problemy z LP na wydruku 'Zestawienie osób do PIT'->'PIT-11'

ver. 10.331 [2009.01.14]    
    - poprawiono generowanie PIT-11 przy ustawionej opcji 'Koszty uzysku
      mogą być wyższe niż wydatek w miesiącu'. Usunięto niepotrzebne dodawanie
      kosztów uzyskania przych. z miesiąca w którym biegły miał tylko
      rachunki z wartościami nieopodatkowanymi.

 ver. 10.330 [2009.01.13]   
    - dodano możliwość przeliczania rachunków dla osób z limitem kosztów
      uzyskania przychodu i składką zdrowotną (Ławnicy, Lekarze sądowi,...)
      z uwzględnieniem podatku zryczałtowanego
    - trwają prace nad mechanizmem automatycznego przeliczania rachunków
      w świetle zmian zasad wyliczania podatku dochodowego

ver. 10.329 [2009.01.12]   
    - dodano funkcję serwisową 'Przeliczanie ponowne rachunków niezapłaconych'
      Funkcja przelicza jeszcze raz wprowadzone rachunki niezapłacone
      uwzględniając aktualne ustawienia takie jak oprocentowanie podatu i inne.
      Funkcji należy użyć przede wszystkim jeśli były wprowadzane zobowiązania
      w 2008 roku na rok 2009 i rachunki posiadają teraz niepoprawny podatek.
    - poprawiono błędne przeliczanie rachunków ze składką zdrowotną, które nie
      uwzględniało aktualnie ustawionego podatku

ver. 10.328 [2009.01.07]
    - zmieniono sposób współpracy z programem Finansowo Księgowym.
      W miejscu 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK - WB' należy
      wskazać katalog w którym znajduje się plik FK_PRZELEWY.EXE. W zależności
      od programu, do którego zostanie ustawiona ścieżka w programie tym
      będą zapisywane automatyczne wyciągi bankowe.
      Przykładowo jeśli ścieżka zostanie ustawiona na 'c:\albit\fk7\fk_przelewy.exe'
      program Biegli2 będzie powiązany z programem FK7.
      Natomiast jeżeli wersja programu finansowo księgowego to FK6,
      scieżkę ustawiamy np.:'c:\albit\fk\fk_przelewy.exe'.

ver. 10.327 [2009.01.06]
    - program przygotowano do współpracy z programem Finansowo
      Księgowym w wersji 7 (FK7) (Poprzednie wersje FK nie będą dalej
      obsługiwane)
      UWAGA! Należy ustawić ścieżkę do programu FK7_PRZELEWY.EXE. Ustawień
      dokonuje się na oknie 'Ustawienia'->'Ścieżki' część 'Ścieżka FK7 - WB'.
    - Uwaga. Przypomina się, że z wejściem w nowy rok rozliczeniowy 2009
      w programie Biegli 2 należy zmienić takie ustawienia jak wysokość
      podatku i koszty uzyskania przychodu. Podatek w wysokości 18% należy
      ustawić w miejscu 'Ustawienia'->'Podatki'. Koszty uzyskania przychodu
      ustawiamy w 'Ustawienia'->'Koszty uzyskania przychodu'. Dla roku 2009
      na oknie 'KUP' wprowadzamy kolejno 20.00, 50.00, 1335.00 i 1668.72. Po
      wprowadzeniu wartości rocznych limitów kosztów należy jeszcze rozbić
      te wartości na limity miesięczne. Dokonujemy tego klikając w przyciski
      'Miesięcznie', następnie na nowo otwartym oknie 'Przelicz'.

ver. 10.326 [2008.12.31]
    - dodano wydruk PIT-11 w wersji 16
      ( 'Wydruki-zestawienia'->'Deklaracje pod.'->'PIT-11 (16)' )
    - dodano możliwość pobierania danych z bazy urzędów skarbowych na
      oknie edycji/wprowadzania urzędu skarbowego
      ( Okno 'Bazy danych'->'Urząd Skarbowy'->'Dodaj/Edytuj', przycisk   
    - dodano obsługę podatku zryczałtowanego
      ( Okno 'Dodaj/Edytuj rachunek' opcja 'Ryczałt' )
      Do zestawienia rocznego PIT nie będą wliczane rachunki z zaznaczoną
      opcją 'Ryczałt'. Rodzaje biegłych ze składką zdrowotną lub limitem
      kosztów uzyskania przychodów na dzień dzisiejszy nie posiadają opcji
      podatku zryczałtowanego

ver. 10.325 [2008.08.25]
    - dodano wydruk "Zestawienie z klasyfikacja ze zdrowotną"
      ( Okno 'Listy - zestawy', wydruk pozycja 24. )
    - poprawiono detekcję podobnych rachunków przy wprowadzaniu nowego
    - poprawiono stabilność programu

ver. 10.324 [2008.06.30]
    - modyfikacja opcji przekazów pocztowych - zmieniono wyliczanie opłaty
      pocztowej ( 5 zł + 1 % kwoty przekazu )

ver. 10.323 [2008.06.27]
    - dodano możliwość przeliczania podatku według zestawienia
      miesięcznego dla rachunków płaconych w czasie wprowadzania
      (

Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 03 lipiec 2017 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3831721

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team