Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Kadry zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KADRY zmiany 

wersja 4.180
- zmodyfikowano świadectwo pracy w związku ze zmianami ustawowymi,
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Upomnienia - dodano nowe wpisy dotyczące kar,
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska - dodano możliwość rejestracji decyzji,
- dodano nową funkcjonalność \\Bazy\Powrót / Przejście w stan spoczynku - tabela umożliwia rejestrację w/w zdarzeń,
- dodano nowe uprawnienie - Stan spoczynku. Uprawnienie dotyczy Bazy - Powrót / Przejście w stan spoczynku.
- dodano nową funkcjonalność \\Bazy\Odwołanie ze stanowiska / Wydalenie ze służby - tabela umożliwia rejestrację w/w zdarzeń,
- dodano nowe uprawnienie - Odwołanie / Wydalenie. Uprawnienie dotyczy Bazy - Odwołanie ze stanowiska / Wydalenie ze służby.
- zmodyfikowano bazę \\Bazy\Mianowania - w bazie tej użytkownik rejestruje informację o mianowaniu na asersora (kod - Asesor) oraz pierwsze powołanie na stanowisko prokuratora (kod - Prokurator),
- okna Umowa Praca/Aneks - dodano nowy rodzaj umowy: Zmiana stawki awansowej,
- okna Umowa Praca/Aneks - zdjęto automatyczne odświerzanie hierarchii płacowej oraz grupy/jednostki płacowej, aktualnie użytkownik przy zmianie hierarchii kadrowej musi dokonać zmiany powyższych składników samodzielnie,
- rejestr przypomnień - 1.002 zabezpieczono pojawiające się błędy,
- poprawiono zaświadczenie o zatrudnieniu - (rozszerzono pole stanowisko na wydruku),
- świadectwo pracy - poprawiono wyświetlanie prawidłowo nazwy jednostki,
- dodano nową funkcjonalność - \\Bazy\Wykaz słuzbowy\ Prokuratura EWS - wykaz został dostosowany do zarządzenia nr 29/17

wersja 4.179
- poprawiono błędy literowe na świadectwie pracy,
- dodano drukowanie się parafki i sygnatury na świadectwie pracy,
- poprawiono, prawidłowe wyświetlanie danych na świadectwie,
- Rejestr przypomnień - aktualna wersja 1.001. Wyświetlanie przypomnień odbywa się
  na zasadzie uprawnień wynikających z "Rodzaju pracownika". Proszę o weryfikację dostępu do użytkownika do rodzaju pracownika i ewentualne przyporządkowanie uprawnień.   Weryfikacja uprawnień możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rejestr przypomnień uruchomiony jest z programu Kadry4.

wersja 4.178
- Dodano nowe świadectwo pracy. Nowa wersja świadectwa pracy drukowana jest dla   wszystkich świadectw które zostały utworzone po 01.01.2017.  Sposób generowania   świadectw nie uległ zmianie
- Poprawiono weryfikację uprawnień podczas edycji danych osobowych pracownika.

wersja 4.177
- Poprawiono działanie wydruku: \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie ocen kwalifikacyjnych
- Dodano nowe zestawienie: \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie osób bez oceny kwalifikacyjnej Zestawienie generuje wykaz osób, które w zadanym okresie nie posiadają oceny kwalifikacyjnej. Program uwzględnia do wydruku wybrane filtry zaznaczone przez użytkownika.
- Okno \\Bazy\Kursy,szkolenia - dodano przycisk "Drukuj". Wydruk uwzględnia wszystkie       kursy,szkolenia wprowadzone przez użytkownika do programu. Daję również możliwość wybrania, tylko tych kursów,szkoleń które ustawione są nie do przypomnienia.
- Dodano nowy wydruk: \\Bazy\Delegacje służbowe przycisk "Drukuj wyjazd wersja 2".
  Zmiany jakie powstały w stosunku do poprzedniego wydruku wyjazdu służbowego dotyczą innego oświadczenia do delegacji służbowej. Pozostała część tj.: strona pierwsza i strona druga nie uległy zmianom.
- Zabezpieczono prawidłowe przeglądanie umów, aneksów dla grup orzeczniczych.
- Poprawiono uprawnienia wynikające z rodzaju pracownika.
- Przywrócono możliwość potwierdzania przeczytanych przypomnień w rejestrze przypomnień.

wersja 4.176
- dodano nowy wydruk. Wydruk danych osobowych dostępny jest w poziomu okna Filtr. \\Menu Filtr - przycisk "Drukuj".
  Dane do wydruku pobierane są w okna wynikowego.Na wydruku prezentowane są dane zgodnie z zaznaczonymi przez użytkownika opcjami.
- Zmodyfikowano wydruk delegowania. Menu \\Zestawienie\Delegowania. Dodano nowe pola na wydruku, wynikające z informacji rejestrowanych w bazie delegowań.
- Skierowanie na badania. Aktualna wersja skierowania na badania pobiera adres zamieszkania do skierowania. W przypadku braku adresu zamieszkania dane pobierane są z adresu zameldowania.
- Na oknie Umów/Aneksów dodano pole z umowy i aneksu Wolne 3 - kolumna "Cd. dodatk. inform."
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się druku zgłoszeniowego do zus - ZWUA.

wersja 4.175

------------------------------------------------------------------------------
|  PO AKTUALIZACJI DO WERSJI 4.175 NIEZBĘDNA JEST AKTUALIZACJA WIDOKÓW !!!   |
|    MENU -> USTAWIENIA\AKTUALIZACJA WIDOKÓW                              |
------------------------------------------------------------------------------

- w oknie umowy/aneksy dodano na browserach nazwę jednostki.
- poprawiono wklikiwanie się na oknie Filtr (okno umożliwia przeglądanie osób delegowanych lub nieobecnych z zadanym okresie. Menu -> Filtr.
- zmodyfikowano wydruk stawek awansowych dla prokuratorów. Zmieniono nagłówek wydruku na: Prokurator Prokuratury Regionalnej.
  Menu -> Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe - Prokuratury\Prokuratorzy PA.
- zwiększono login oraz hasło do 30 znaków.
- zmodyfikowano zestawienie: Menu -> Zestawienie\Wykaz imienny pracowników\ wg stanowisk (poprawiono drukowanie się jednostki w całości)
- zmodyfikowano zestawienie: Menu -> Wydruki pomocnicze\Wiek\Sortowanie po wieku (poprawiono drukowanie się jednostki, wydziału i stanowiska)

wersja 4.174
- poprawiono wydruk planu czasu pracy oraz wykonanie w wersji podstawowej.
- zmodyfikowano świadectwo pracy - opieka na dzieckiem dodano rozliczenie w godzinach.

wersja 4.173
- poprawiono prawidłowe wyświetlanie się badań lekarskich w przypomnieniach,
- poprawiono zestawienie godzin nadliczbowych - //Wydruki pomocnicze/Zestawienie godzin nadliczbowych.
- dodano kolumnę "opis" na oknie nieobecności,
- przyspieszono zapis danych do bazy - //Bazy/Nieobecności/Dodaj urlop.
- dodano nową tabelę (Sald opieki nad dzieckiem - art. 188) W obecnej wersji aby udzielić opieki nad dzieckiem wynikającej z art.188 użytkownik programu musi wprowadzić saldo dla pracownika. Saldo rejestrowane jest na rok, zadaniem użytkownika jest podanie roku oraz ilości dostępnej godzin do wykorzystania.
  Lokalizacja rejestracji sald: //Bazy/Salda urlopów/Salda opieka 2 dni. Na podstawie tego salda użytkownik będzie mógł wykorzystać opiekę 2 dni nad dzieckiem. Pozostałe parametry rejestracji danych związanych z opieką nad dzieckiem
  - 2 dni pozostają bez zmian.
- dodano dwa pola związane z rejestracją opieki nad dzieckiem 2 dni na oknie wprowadzania nowej nieobecności - pola te widoczne są w momencie wyboru nieobecności - "Opieka nad dzieckiem (2 dni)" i dotyczą "godziny od" oraz "godziny do" tej nieobecności.
- zmodyfikowano indywidualną kartę czasu pracy (zmiany wziązane z obsługą opieki nad dzieckiem 2 dni w godzinach.

wersja 4.172
Zmiany w stosunku do wersji 4.171
- dodano nowy wydruk skierowania na badania w wersji 2.

wersja 4.171
- zabezpieczono prawidłową weryfikację numeru pesel oraz daty urodzenia,
- dodano do umów - aneksów nowy typ umowy - "Inne"

wersja 4.170
- dodano nowy wydruk skierowania na badania.

wersja 4.169
- wprowadzono zmiany mające na celu prawidłowe generowanie dokumentów zgłoszeniowych do zus.
- zmodyfikowano wydruk wykazu służbowego prokuratora.

wersja 4.168
- zabezpieczono prawidłowe generowanie się urlopów wypoczynkowych

wersja 4.167
- Wprowadzono weryfikację daty doręczenia z datą wystawienia. W przypadku, kiedy data doręczenia jest większa niż 7 dni
  od daty wystawienia pojawia stosowny komunikat. Weryfikacja dat dotyczy nieobecności:
    - leczenie domowe,
    - leczenie szpitalne,
    - świadczenie rehabilitacyjne.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się daty wolnienia/rozwiązania stosunku pracy na karcie obiegowej.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się daty na świadectwie pracy (strona druga).
- Poprawiono prawidłowe generowanie się zestawienia: \\Zestawienie 2\Limity etatów orzeczniczych.
- Dodano możliwość odebrania godzin nadliczbowych. Możliwość dotyczy nieobecności - Wolne za nadgodziny. Użytkownik     posiada możliwość wprowadzenia godzin nieobecności. Rejestracja wolnego za nadgodziny uwzględniana jest na indywidualnej
  miesięcznej karcie czasu pracy.
- Zmodyfikowano roczną kartę czasu pracy w godzinach. W przypadku rejestrowania wolnego za nadgodziny z uwzględnieniem
  godzin nieobecności, roczna karta nieobecności powinna być generowana w godzinach.
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: kadencje, kary,mianowania, nagrody, ocena kwalifikacyjna,
  odznaczenia, salda urlopów, wniosek asesor/sędzia/prok., wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska, wykazy służbowe,
  votum, zajęcia uboczne,zgłoszenie na wolne stanowisko.
- wprowadzono możliwość definiowania pory nocnej \\Bazy pomocnicze\Godziny pracy jednostki.
  Domyślna wartość pory nocnej zdefiniowana jest pomiędzy 22.00 a 6.00 rano. Na podstwie tej definicji system wylicza pracę w porze nocnej.

wersja 4.166
-zabezpieczono prawidłowe rejestrowanie urlopów wypoczynkowych,
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: funkcje KRS, kursy szkolenia.

wersja 4.165
- zmodyfikowano sposób naliczania urlopu wypoczynkowego w godzinach,
- zmodyfikowano możliwość podglądu danych w zakresie zakładek: badania lekarskie, delegowania, delegacje  służbowe,   nieobecności dla umów nieaktywnych,
- zabezpieczono prawidłowe generowanie gratyfikacji dla kuratorów. zalecane jest przeliczenie gratyfikacji dla kuratorów.

wersja 4.164
- dodano nowy rodzaj umowy. Zakładka dane podstawowe umowy: "Powierzenie czyn. prok.". Nowy rodzaj umowy dostępny jest w  sekacji umowa oraz aneks.
- w wykazie służbowym prokuratora w częśći I,II zmodyfikowano sekcję: "Zajmowane stanowiska i miejsca służbowe"
  W sekcji tej, w pierwszej kolejności pojawiać się będą dodatkowo informację o okresach aplikacji pozaetatowej oraz etatowej.
  W dalszej kolejności będą zajmowane stanowiska. Uwaga !!! Informacja o aplikacji etatowej może się powielać. W takim wypadku użytkownik powinien
  zdecydować czy obie te informacje powinny pozostać.
- w wykazie służbowym prokuratora w części III zmodyfikowano sekcję:"Okres odbywania aplikacji, złożenia egzaminu....":
  dodano informację z pola:"Dodatkowe informacje" z bazy Egzaminy.
- zabezpieczono prawidlową obsługę aktywowania/deaktywowania pracowników. (Okno "Świadectwo pracy" - Aktywuj umowe, Drukuj)
- zmieniono opis wydruku : " Wydruki pomocnicze -> Asesorzy sądowi na Asesorzy sądowi/prok.", zmieniono nagłówki wydruków.
- Bazy pomocnicze -> Kursy,szkolenia wprowadzono możliwość pomijania "daty od" oraz 'daty do". Rodzaj kursu szkolenia nie musi posiadać dat rozpoczęcia
  i zakończenia kursu. Polem obowiązkowym jest data wystawienia.
- Wydruki pomoznicze->Zestawienie zbiorcze nieobecności,Zestawienie zbiorcze nieobecności i urlopy - dodano informacje o osobach powyżej 50 roku zycia.
- poprawiono prawidłowe sumowanie ogółem na wydruku zestawienia umów zleceń.
- dodano dwa nowe symbole nieobecności - dodatkowy urlop macierzyński (symbol MD) oraz urlop tacierzyński (symbol UT)
- rozszerzono możliwość definiowania baz pomocniczych :
    - hierarchia,
    - jednostki,
    - wydziały,
    - stanowiska,
    - funkcje.
  Dodatkowa funkcjonalność - określenie czy dany zapis jest archiwalny czy obecnie istniejący. W przypadku zapisów archiwalnych, zapisy te nie będą widoczne
  w filtrach okna głównego oraz w zestawieniach. Zapisy archiwalne nie dotyczą okien umowa / aneks.
- poprawiono prawidłowe generowanie rocznej karty nieobecności w godzinach.

wersja 4.163
- dodano do okna rozwiązywania umów dwie pozycje.
    zakończ. stos. pracy
    przejście na emeryturę
- przyspieszono przeliczanie okresów zazębiających się wynikających ze świadectw pracy.
- zmodyfikowano wydruk: "Wniosek o dalsze zajmowanie stanowiska" - zmieniono opisy nagłówka wydruku oraz punktów wchodzących w skład wydruku.
- wprowadzono zmiany związane z datą obowiązywania wysługi u karatorów.
- wprowadzono możliwość usuwania druków zgłoszeniowych ZCNA/ZCZA

wersja 4.162
Zmiana w stosunku do wersji 4.161
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie oceny końcowej w bazie ocen kwalifikacyjnych.

wersja 4.161
Zmiana w stosunku do wersji 4.160
- Dodano nowy symbol nieobecności: "UR" - "Urlop rodzicielski"
- Zmodyfikowano wyliczenia, rocznej karty nieobecności, indywidualnej miesięcznej karty czasu pracy

wersja 4.160
Zmiana w stosunku do wersji 4.159
- Zmodyfikowano wydruki listy obecności. Dodatkowo na oknie listy obecności dodano rozwijalne pole z informacją o wydziale/oddziale.
  Użytkownik może wybrać dostępne wydziały lub ewentualnie wprowadzić swój opis listy obecności. Pole wydział nie jest polem wymaganym.
- Wprowadzono możliwość zapisu planów etatów do trzech miejsc po przecinku. \\Bazy pomocnicze\Plany etatów

wersja 4.159
Zmiana w stosunku do wersji 4.158
- zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruków- \\Zestawienia\
- zabezpieczono prawidłowe wyliczanie dodatku premia.

wersja 4.158
Zmiana w stosunku do wersji 4.157
-Zestawienia / drukowanie danych o zapisie/ badania lekarskie - zmodyfikowano podajnik papieru w drukarce, do tego zestawienia.
-Ocena kwalifikacyjna - usunięto automatyczne wyliczanie końcowej oceny kwalifikacyjnej. System od obecnej aktualizacji nie będzie
 wyliczał oceny końcowej. Użytkownik powinien sam wprowadzić ocenę końcową.
-Zmodyfikowano wydruki: Kadry / Przebieg zatrudnienia. Zmodyfikowano wydruk pod kątem wyświetlania całości nazw stanowisk i jednostek.
-Dodano nowe przypomnienie - Ocena kwalifikacyjna. -> Ustawienia / Przypominanie - nowe przypomnienie: "Ocena kwalifikacyjna"
-Do delegacji służbowych dodano 3 stronę - oświadczenie do delegacji służbowej.
-Dodano nowe uprawnienie dostępu- Opieka - wprowadzanie, modyfikacja,przeglądanie osób pod opieką. Użytkownikowi, który powinien mieć dostęp
 do tego okna należy nadać odpowiednie uprawnienia \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Użytkownicy -> Uprawnienia.
-Dodano nowe wyliczenie składnika premia -(możliwość wyliczenia premii ze składników odpowiednio: funkcyjny+zasadniczy+stanowiskowy)
 \\Bazy pomocnicze \ Hierarchia\ ->> składnik premia.
-Poprawiono wydruk \\Wydruki pomocnicze \ Zestawienie wynagrodzeń, Zestawienie wynagrodzeń na dzień - pod kątem hierarchii,
 dla której nie występuje składnik wysługi.
-Dodano nowe pole do baz: "Egzaminy","Kolokwium" o nazwie "Dodatkowe informacje" - pole tekstowe o długości 1000 znaków.
-Zamieniono na oknie umów i aneksów pole "Kategoria" na pole "Dodatk. infor." - w polu tym wyświetlane są dane z pola o nazwie "Wolne 1"
 dostępnego w umowach i aneksach na zakładce "podstawowe dane".

wersja 4.157
Zmiana w stosunku do wersji 4.156
- Rozszerzono pole "wymiar" w świadectwie pracy.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się adresu zamieszkania w wykazie służbowym prokuratora. W przypadku gdy adres zamieszkania jest ustawiony,  dane do wykazu będą pobierane z adresu zamieszkania, w przeciwnym przypadku dane będą pobierane z adresu zameldowania.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się rocznej karty nieobecności.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie wieku osoby w wydrukach pomocniczych - Wiek.

wersja 4.156
Zmiany w stosunku do wersji 4.155
- Zmodyfikowano możliwość tworzenia świadectw pracy. Użytkownik może wykonać świadectwo pracy dla wybranej umowy lub dla kilku wybranych umów.
  Warunkiem koniecznym jest zaznaczenie umów kolejno występujących po sobie.
- Okno Kursy,szkolenia posortowano względem "daty od".
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie funkcji w czasie delegowania. - Wykaz służbowy prokuratora.
- \Bazy\Kusy,szkolenia - dodano nowe pole Miejscowość,poszerzono pole "Rodzaj kursu/szkolenie/organizator".
- Wykaz służbowy prokuratora - poszerzono pole: "Odbyte szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego"
  System do w/w pola dodatkowo pobiera daty od i do szkolenia, miejscowość oraz zapisuje opis i rodzaj szkolenia.
- Przy umowach/aneksach w polu rodzaj umowy dodano dodatkowy opis -"Bez wotum" oraz "Powierzenie".
- Okno Salda urlopów - godziny. Poprawiono błędy literowe.
- Poszerzono pole szkolenia w wykazie służbowym sędziego.
- Wprowadzono pobieranie danych z bazy Odznaczenia do wykazu służbowego sędziego.

wersja 4.155
Zmiany w stosunku do wersji 4.154
- Zmodyfikowano wydruk karty obiegowej - dodano nowy wiersz : BHP
- Zmodyfikowano wydruk skierowania na badania wersja 2 - dodano drugi wiersz - czynniki szkodliwe.
- Zmodyfikowano wykaz służbowy sędziego zgodnie z aktualnymi przepisami.
- Zmodyfikowano wydruk wykazu służbowego sędziego. 

wersja 4.154
Zmiany w stosunku do wersji 4.153
- Poprawiono czcionkę na stronie pierwszej wydruku listy obecności wersja 2
- Dodano kontrolkę godzin nadliczbowych \\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy\Kontrolka godzin nadliczbowych -
  Możliwość podglądu danych odbywa się na uprawnieniach  Indywidualnej karty czasu pracy. Do kontrolki dodano możliwość wykonania wydruku dla osoby za dany rok. Kontrolkę generuje się dla wybranego roku - rozliczenie godzin nadliczbowych odbywa się na podstawie wprowadzonych ogółem godzin nadliczbowych oraz godzin nadliczbowych 50 i 100. Uprawnienia do tego okna pobierane są na podstawie indywidualnej karty czasu pracy.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie godzin nadliczbowych - zestawienie generowane jest na dany rok, na zestawieniu znajdują się informacje dotyczące godzin nadliczbowych - wypłaconych i/lub ewentualnie do odebrania.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie się zdarzeń - rejestr przypomnień.
- Zmodyfikowano drukowanie świadectw pracy. Użytkownik ma możliwość wybrania umowy o pracę/mianowania/powołania dla którego będzie drukowane świadectwo pracy.
  Drukowanie świadectwa pracy jest dostępne tylko dla umów/aneksów, dla których pole: 'typ umowy' jest równy - umowa o pracę, mianowanie, powołanie.
  Dane do świadectwa pracy pobierane są dla czasookresu wybranej umowy a umowy z następnym typem umowy: 'umowa o pracę, mianowanie, powołanie.
  Wygenerowanie świadectwa pracy jest tylko dla okresu pomiędzy jedną umową a kolejną umową o pracę.
- Zmodyfikowano tworzenie wypowiedzeń - wypowiedzenie można stworzyć do konkretnej umowy. (Analogicznie jak świadectwa pracy). 

wersja 4.153
Zmiany w stosunku do wersji 4.152
- Zmodyfikowano prawidłowe wyświetlanie informacji o jubileuszu dla pedagogów \\Przycisk "Umowa"\Przycisk "Jubileusz"
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie się informacji o artykule KP pkt 6 świadectwa pracy.
- Dodano wydruk nieobecności dla osoby - \\Bazy\Nieobecności - druk generuje się dla wszystkich nieobecności lub danego roku kalendarzowego.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się badań lekarskich.
- Poprawiono prawidłowe pobieranie danych do wykazu służbowego - (delegowania przez Ministra Sprawiedliwości)
- Zmodyfikowano skierowanie na badania wersja 2 - poszerzono pole na wydruku - Informacje dodatkowe.
- Zmodyfikowano "datę do" na "datę od" - w oknie plan etaty. Wprowadzona data planu obowiązuje do kolejnego planu.
- Zmodyfikowano Menu -Bazy. W wyniku utworzenia osobnego wykazu służbowego dla prokuratur zmieniono zapis główny menu
  z \\Bazy\Wykaz służbowy Sędzia/Prokurator/Referendarz na \\Bazy\Wykaz służbowy, w podmenu wykazu służbowego wyszczególniono odpowiednio :
  Sądownictwo oraz Prokuratura.
- W związku ze zmianą nazwy menu -\\Bazy\Wykaz służbowy Sędzia/Prokurator/Referendarz na \\Bazy\Wykaz służbowy - zmianie nazwy uległa także
  zmiana nazwy uprawnienia: było "Wykaz służbowy sędziego" jest "Wykaz służbowy"
- \\Ustawienia\Konfiguracja staży i urlopów - dodano nową opcję - dodatek stażowy umożliwiający zmianę daty obowiązywania na dzień zmiany wysługi.
  Dotyczy to orzecznictwa oraz referendarzy zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.
- Dodano nowe pole do delegowań orzeczniczych - "Podstawa prawna" oraz znacznik informujący o miejscu delegowania - "Kraj" lub "Zagranica"
- Na zestawieniach \\Zestawienie 2\Obsada wersja 1 i wersja 2 dodano pole razem dla planów obsady.
- Dodano nowe pola do bazy delegowań - pole "Funkcja" - określa okres pełnienia funkcji w czasie delegowania oraz pola określające czas pełnienia
  funkcji w czasie delegowania.
- Dodano nowe zestawieniZestawienie 2\Limity etatów orzeczniczych -Zestawienie dotyczy limitów etatów orzeczniczych i asesorskich i ich wykorzystanie.
  Wykorzystanie zawiera stan osobowy z podziałem na płeć. Generowane jest na dzień. Dla zestawienia konieczny jest zdefiniowany plan etatów. 

wersja 4.152
Zmiany w stosunku do wersji 4.151
- Zmodyfikowano pole Opis (dokonano justowania pola) w arkuszu oceny kwalifikacyjnej - wydruk oceny.
- Zmodyfikowano kartę przeglądową - poprawiono stawki awansowe. \\Bazy\Karta Przeglądowa
- Zmodyfikowano wprowadzenie informacji dotyczącej funkcji pełnionej w KRS (istnieje możliwość nie wprowadzenia daty końca pełnienia funkcji).
- Wprowadzono automatyczne pobieranie informacji z przebytych kursów i szkoleń do wykazu służbowego sędziego\prokuratora\referendarza.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się nr legitymacji na delegacji służbowej - krajowej.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się wydruku \\Wydruki pomocnicze\Wykaz Imienny Pracowników V2\
- Zmodyfikowano wydruk \\Wydruki pomocnicze\Kursy, szkolenia
- Zmodyfikowano wydruk weryfikujący jubileusze - \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Serwis.
  Zweryfikowano prawidłową prezentację danych.
- Dodano zestawienie \\Zestawienie 2\Obsada wersja 2. Zestawienie dotyczy obsady orzeczniczej tj, Administracji,Obsługi,Asystentów.
  Generowane jest przy uwzględnieniu i zastosowaniu następujących warunków:
  1). Zdefiniowane są odpowiednio: jednostka własna,jednostka podrzędna własna gdzie jednostką własną jest jednostka właściciela aplikacji
  natomiast jednostka obca(podrzędna) są jednostki niższego szczebla podległe jednostkie własnej; oraz zdefiniowanie jednostki obcej (inna)-
  - jednostki występujące \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki - nie będące w żaden sposób powiązane.
  2). Dla jednostki własnej należy stworzyć plany etatów z podziałem na wydziały. Na ich podstawie generowane jest zestawienie obsady na dany dzień
  z podziałem na wydziały w jednostce własnej. Zestawienie obsady generowane jest tylko dla wydziałów, które posiadają wprowadzony plan.
  3). Z zestawienia wykluczone są osoby, które na dany dzień znajdują się na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
  Zestawienie uwzględnia także obsadę w jednostkach obcych podrzędnych. Obsada generowana jest dla jednostek obcych podrzędnych, które posiadają
  na dany dzień wprowadzony plan. (W przypadku jednostek obcych podrzędnych plan wprowadzany jest ogólnie, bez podziału na jednostki).
  Dla jednostek obcych podrzędnych z obsady, wykluczenie są osoby które w danym dniu przebywają na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

wersja 4.151
Zmiany w stosunku do wersji 4.150
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczenie pracy w godzinach nocnych (\\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy).
- Wprowadzono definicje jednostki - (jednostka własna, jednostka obca(podrzędna), jednostka obca(inna). \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki.
  Znacznik wykorzystywany będzie do zestawień etatowych. W systemie powinna być zarejestrowana tylko jedna jednostka własna.
- Wprowadzono możliwość rejestrowania planu etatów z podziałem na wydziały. Plan etatów może być rejestrowany na dotychczasowych zasadach
  lub w formie szczegółowej na wydziały.
- Zmodyfikowano wprowadzanie miejsca delegowania - użytkownik może wybrać już istniejące miejsce lub dopisać nowe.
  \\Bazy\Delegacje(delegowania)\ - Pole "Do jednostki"
- Wprowadzono funkcję serwisową umożliwiającą przebudowanie wybranych widoków. \\Ustawienia\Aktualizacja widoków.
- Poprawiono prawidłowe generowanie się indywidualnej karty czasu pracy.
- Dodano zestawienie \\Zestawienie 2\Obsada wersja 1. Zestawienie dotyczy obsady orzeczniczej tj, PPA,PPO,PPR,SSA,SSO,SSR,ASESORZY,APLIKANCI ETATOWI.
  Generowane jest przy uwzględnieniu i zastosowaniu następujących warunków:
  1). Zdefiniowane są odpowiednio: jednostka własna,jednostka podrzędna własna gdzie jednostką własną jest jednostka właściciela aplikacji
  natomiast jednostka obca(podrzędna) są jednostki niższego szczebla podległe jednostkie własnej; oraz zdefiniowanie jednostki obcej (inna)-
  - jednostki występujące \\Bazy pomocnicze\Inne\Jednostki - nie będące w żaden sposób powiązane.
  2). Dla jednostki własnej należy stworzyć plany etatów z podziałem na wydziały. Na ich podstawie generowane jest zestawienie obsady na dany dzień
  z podziałem na wydziały w jednostce własnej. Zestawienie obsady generowane jest tylko dla wydziałów, które posiadają wprowadzony plan.
  3). Z zestawienia wykluczone są osoby, które na dany dzień znajdują się na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
  Na zestawieniu występują dodatkowo informacje o obsadzie osób oddelegowanych do innych jednostek.
  Zestawienie uwzględnia także obsadę w jednostkach obcych podrzędnych. Obsada generowana jest dla jednostek obcych podrzędnych, które posiadają
  na dany dzień wprowadzony plan. (W przypadku jednostek obcych podrzędnych plan wprowadzany jest ogólnie, bez podziału na jednostki).
  Dla jednostek obcych podrzędnych z obsady, wykluczone są osoby które w danym dniu przebywają na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.

wersja 4.150
Zmiany w stosunku do wersji 4.149
- Dodano informację  o godzinach w porze nocnej - liczba godzin w porze nocnej na wydruku "Karta     czasu    pracy " wersja 1 oraz na oknie rozliczenia czasu pracy \\Kadry\Indywidualna karta czusu pracy.
- Okno Filtr - dodano możliwość segregowania danych po numerze pesel, nip, dacie urodzenia, wykształceniu.
- Na wydruku stawek awansowych dla referendarzy zmieniono opis na: "Referendarze, Starsi Referendarze"
- Okno Filtr - dodano możliwość wyboru kolumn dostępnych w oknie.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - delegowanie do jednostki nadrzędnej powyżej 6 m-cy.
- Zmodyfikowano pole Opis w arkuszu oceny kwalifikacyjnej (poszerzono pole do 2000 znaków).
- Zmodyfikowano załącznik do umowy ( \\Ustawienia\Oświadczenie do umowy\ ) związany z pkt. 7 o ochronie informacji niejawnych
  zmiana rozporządzenia.
- Poprawiono prawidłowe wyświetlanie informacji o serii i numerze dowodu osobistego w ankiecie personalnej.
  \\Kadry\Ankieta.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się przypomnień dotyczących badań kontrolnych powyżej 30 dni.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - Dodatki okresowe.
- Wprowadzono nowe przypomnienie - Urodziny pracowników.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie danych w oknie "Staże i urlopy" - dotyczy danych z wysługi i jubileuszu w powiązaniu z oknem "Jubileusz".
- Wprowadzono dodatkowy podział stawek awansowych związanych ze Starszymi Referendarzami. Starsi Referendarze powinni posiadać swoje osobne stawki awansowe.
- Dodano możliwość wykonania zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe - Starsi Referendarze. Tym samym Referendarze i Starsi Referendarze zostali rozdzieleni pod kątem tego wydruku.
- W katalogu głównym aplikacji KADRY4 - istnieje instrukcja umożliwiająca prawidłowe zdefiniowanie stawek awansowych dla Starszych referendarzy.
  Instrukcja zapisana jest w formacie pdf lub doc. Nazwa pliku:  Instrukcja_st_awansowe_starszy_referendarz.

wersja 4.149
Zmiany w stosunku do wersji 4.148
- Zmodyfikowano wprowadzanie danych dotyczących rejestracji wyjć w trakcie pracy.
- Dodano nowe okno filtr \\Filtr - na oknie tym użytkownik posiada możliwość selekcji danych związanych z delegowaniami,
  nieobecnościami na podstawie filtrów wyboru.
- Do okna filtr dodano uprawnienia.
- Zmodyfikowano zestawienie dodatków okresowych (dodatek specjalny) - zestawienie uwzględnia wiecej niż jeden dodatek
  dla osoby w tym samym okresie.
- Zmodyfikowano poprawne generowanie wydruku umowy-zlecenia - \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie umowy-zlecenia.
- Zabezpieczono poprawne generowanie się miesięcznej indywidualnej karty czasu pracy.
- Zmodyfikowano rejestr przypomnień dotyczący prawidłowego generowania informacji o pierwszej wysłudze oraz
  o badaniach okresowych
- Zmodyfikowano okno \\Zestawienia\Zestawienia dodatkowe.
- Zmodyfikowano rozliczenie rzeczywistego czasu pracy - roczna karta nieobecności
  - opieka nad dzieckiem (soboty i niedziele) nie pomniejszają rzeczywistego czasu pracy,
  - delegacja służbowa nie pomniejsza rzeczywistego czasu pracy.
  - urlop szkolny nie pomniejsza rzeczywistego czasu pracy.
- Wprowadzono weryfikację okresu nieobecności, urlopów w stosunku do okresu zatrudnienia. Osobie zatrudnionej na czas określony
  system nie pozwoli wprowadzić większej nieobecności niż przewiduje data zatrudnienia.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się wysługi i jubileuszu.
- Zaktualizowano kody z tytułu ubezpieczenia do aktualnie obowiązaujących.
- Zmodyfikowano eksport do Płatnika pod kątem przesyłania informacji o dacie ubezpieczenia obowiązkowego społecznego i zdrowotnego.

wersja 4.148
Zmiany w stosunku do wersji .147
- Zmodyfikowano wydruk \\Umowa\Dane o świadectwach pracy\Drukuj. Poprawiono prawidłowe generowanie się wydruku.
- Zabezpieczono generowanie się okna jubileusz.
- Zmodyfikowano prawidłową weryfikację podczas wprowadzania opieki nad dzieckiem (2 dni).

wersja 4.147
Zmiany w stosunku do wersji 4.146
- \\Zestawienie\Wykaz imienny pracowników\wg jednostki - wydruk został posortowany wg stanowiska następnie wg nazwiska.
- wprowadzono do systemu weryfikację wykorzystania opieki do 14 dni oraz opieki do 60 dni.
- Zmodyfikowano wydruk świadectw pracy z innych zakładów pracy (wydruk z zakładki Dane o świadectwach pracy z okna Dodaj-> Nowa umowa o pracę)
- Dodano możliwość liczenia dodatku specjalnego na podstawie sumy wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego i dodatku stanowiskowego.
  Należy dokonać zmiany ustawienia jeżeli wystąpi taka potrzeba - \\Bazy pomocnicze\Hierarchia
- Zabezpieczono wyliczenie wysługi i jubileuszu

wersja 4.146
Zmiany w stosunku do wersji 4.145
- Kardry\Propozycje zaszeregowań - dodano możliwość regulacji płacowej za pomocą wskaźnika procentowego
- Zmodyfikowano zestawienie \\ Wydruki pomocnicze\Etaty-plan
- Zmodyfikowano \\Zestawienie\Nieobecności wg daty dostarczenia - posortowano po nazwisku i imieniu pracownika.
- Zmodyfikowano wydruk -kursy, szkolenia (prawidłowe generowanie danych).
- Wprowadzono obsługę prokuratorów prokuratury generalnej
- Dodano zestawienie - wykaz zmiany stawek awansowych prokuratorów prokuratury generalnej
- Zmodyfikowano zestawienie planu etatów - wydruk uwzględnia pozycję planu w przypadku braku obsady
- Zmodyfikowano prawidłowe wyliczanie godzin nadliczbowych oraz ponad normę w indywidualnej karcie czasu pracy.
- Zmodyfikowano wyliczanie wysługi i jubileuszu.Zgodnie z ustawieniami \\Ustawienia\Konfiguracja staży i urlopów
  następuje przesunięcie wyslugi jubileuszu o urlop bezpłatny zarejestrowany w panelu \\Bazy\Nieobecności
  okres przesunięcia ściśle związany jest z datą wprowadzenia(rejestracji)

wersja 4.145
Zmiany w stosunku do wersji 4.144
- Zmodyfikowano pole na wydruku Świadectwa pracy - wymiar czasu pracy.
- Zabezpieczono prawidłowe edytowanie danych datyczšcy wypowiedzenia. Zmiany dotyczyły pola - "Z dniem"
- Poprawiono weryfikację wykorzystania urlopów na żšdanie
- Na wydruku zgłoszenia na wolne stanowisko sędzia, prokurator, aesor - w polu data urodzenia dodano miejsce urodzenia.
- Poszerzono kolumny na oknie planów etatów
- Delegacje zagraniczne poprawiono błšd literowy w punkcie 3 na wydruku delegacji.
- Poprawiono prawidłowš edycję i prawidłowe dodawanie planu czasu pracy - przycisk "Planowanie czasu pracy - Dodaj".

wersja 4.144
Zmiany w stosunku do wersji 4.143
- Dodano funkcję monitorującą wykorzystanie urlopu na żądanie. Informacja o wykorzystaniu urlopu na żądanie wyświetlana jest na oknie:
  \\Kadry\Staże i Urlopy\Staże i urlopy - dni
- Do zestawienia indywidualnej karty czasu pracy dodano automaczne uwzględnianie nieobecności o symbolu "WS" - wolne za dzień świąteczny.
  Informacja zapisywana jest w rubryce Usprawiedliwione.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się stawek awansowych dla sędziów/prokuratorów.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie zestawienia stawek awansowych dla referendarzy
- Zabezpieczono prawidłowe przeliczanie urlopów szkolnych.

wersja 4.143
Zmiany w stosunku do wersji 4.142
- Dodano nowe pola na rocznej karcie nieobecności w dniach, nowe pola:wydział,data zatrudnienia,numer teczki.Dodatkowo program podaje informację o godzinach nadliczbowych i lub ponadnorme (dane te pobierane z indywidualnej karty czasu pracy o ile występują takie informacje)
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia wynagrodzeń - \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń
- Zabezpieczono prawidłowe rejestrowanie druku zwua oraz prawidłowe generowanie danych do pliku zwua.
- Zabezpieczono prawidłową edycję informacji dotyczącą rejestracji pracownika do zus.
- Zabezpieczono prawidłowy zapis daty mianowania/powołania podczas generowania automatycznego dekretu dotyczącego wynagrodzenia
- Zmodyfikowano roczną kartę nieobecności w godzinach.
- Wprowadzono możliwość przeglądania aneksów, Zmodyfikowano odpowiednio możliwość przeglądania szczegułówych danych dotyczących umów i aneksów w przypadku braku uprawnień do zapisu
- Zmodyfikowano i zabezpieczono prawidłowość wyliczenia oraz rozliczenia urlopów wypoczynkowych w godzinach
- Zmodyfikowano przypomnienia pod kątem niewyświetlania informacji o zmianie wysługi dotyczącej osób w stanie spoczynku.
- Dodano nowe symbole nieobecności:
  - Wolne na szukanie pracy,
  - Urlop z art. 183 kp (urlop na prawach urlopu macierzyńskiego)
  - Usprawiedliwione 1, Usprawiedliwione 2, Usprawiedliwione 3 ( nieobecności na rocznej karcie nie uwzględniają dni wolnych od pracy)
  - Nieusprawiedliwione 1, Nieusprawiedliwione 2, Nieusprawiedliwione 3 ( nieobecności na rocznej karcie nie uwzględniają dni wolnych od pracy)
- Dodano nowe zestawienie \\Zestawienia\Nieobecności\W okresie dostarczenia od-do - zestawienie generowane jest na podstawie daty doręczenia zaświadczenia.
  Na zestawieniu tym uwzględniono informację o serii i numerze dokumentu.
- Zmodyfikowano zestawienie nieobecności - generowanie osób alfabetycznie.
- Udostępniono możliwość wprowadzenia wartości mnożnika dodatku funkcyjnego do trzech miejsc po przecinku
- Poprawiono prawidłowe generowanie wydruków dotyczące ukończonych szkół - "ukończone szkoły (wszystkie)" oraz "ukończone szkoły (ostatnia)"

wersja 4.142
Zmiany w stosunku do wersji 4.141
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie sald urlopów \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni
- Zabezpieczono prawidłowy zapis informacji o czwartej stawce awansowej (dotyczy umowy, aneksy - wybór stawki awansowej)
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Przeciętne zatrudnienie w etatach
- Dodano nowy rodzaj nieobecności - "Urlop ojcowski" - symbol "UO"

wersja 4.141
Zmiany w stosunku do wersji 4.140
- \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni - Na oknie "Staże i urlopy" dodano informację o daty zmiany urlopu     wypoczynkowego z 20 na 26 dni.
- Wprowadzono obniżenie urlopu wypoczynkowego w przypadku wykorzystania urlopu wychowawczego lub bezpłatnego przez     pracownika.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się zestawienia \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń na dzień.

wersja 4.140
Zmiany w stosunku do wersji 4.139
-\\Zestawienia\Nieobecności - na wydruku zmodyfikowano kolumnę 'Nazwa nieobecności', aktualnie podstawia się opis    zdefiniowany przez użytkownika.
-\\Wydruki pomocnicze\Zestawienie zbiorcze nieobecności, Zestawienie zbiorcze (nieobecności i urlopy) - na wydruku   zmodyfikowano kolumnę 'Rodzaj nieobecności', aktualnie podstawia się opis  zdefiniowany przez użytkownika.
- Zmodyfikowano oświadczenie do umowy: w pkt 5 i 7 dodano wyrażenie - "ze zmianami".
- Dodano możliwość zdefiniowania wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla starszego referendarza.
  Aby aplikacja prawidłowo liczyła wynagrodzenie zasadnicze należy utworzyć nową hierarchię a następnie dla pola "zasadniczy" z menu rozwijalnego wybieram opcję "Mnoż.(St.REF)" - ustawienie uwzględnia 85% wynagrodzenia zasadniczego sędziego. Resztę ustawień wykonujemy tak samo jak dla referendarza.
- Dodano wersję instalacyjną serwera Firebird -1.5.6.5026
- Dodano Aplikację SERWIS_RM_30.EXE (aplikacja serwisowa)

wersja 4.139
Zmiany w stosunku do wersji 4.138
- Zabezpieczono prawidłowe aktualizowanie "daty do" w aneksach do umów/umowach wynikające z wypowiedzenia.
- Na oknie \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni dodano informację na dotyczącą ewentualnego wykorzystania przez osobę urlopu szkolnego (o ile osoba taki urlop posiada)
- Wprowadzono mechanizm sprawdzania nieobecności podczas rejestranicji wyjazdów (delegacji) służbowych
- Poprawiono wydruk karty obiegowej - dodano na wydruku pole stanowisko
- Dodano możliwość wydruku planu czasu pracy w danym mięsiącu.\\Kadry\Indywidualna karta czasu pracy -> Drukuj plan
- Zmodyfikowano domyślny opis nieobecnośći z domyślnego - "Inne" na domyślne -"Inne(a)".Modyfikacja wiąże się z prawidłowym działeniem aplikacji.
- Utworzono nowe zestawienie \\Wydruki pozmocnicze\Przeciętne zatrudnienie w etatach -zestawienie generuje przeciętne zatrudnienie przeliczane na pełny wymiar czasu pracy oraz w osobach, wyliczane metodą średniej arytmetycznej ze stanów dziennych. generowanie zestawienia wykonywane jest po polu 'Typ grupy' w bazie hierarchia. Użytkownik do zestawienia ma możliwość wyboru (oprócz standardowego filtru) także rodzaj nieobecności, dany rok oraz miesiąc.Zestawienie generowane w podziałem na jednostki/grupy wchodzące w skład danej jednostki oraz na końcu widnieje zestawienie ogółu wzgledem poszczególnych grup.

wersja 4.138
Zmiany w stosunku do wersji 4.137
- Dodano nową opcję zaokrąglania dodatku funkcyjnego - ustawienie: \\Bazy pomocnicze\Hierarchia\ edycja hierarchii\ Funkcyjny
  (od 50 groszy w górę) - zaokrąglenie dotyczy min.: Dz.U. 104 poz.866 z dn. 23 czerwca 2009r.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruków - Wykaz imienny pracowników.

wersja 4.137
Zmiany w stosunku do wersji 4.136
- Zmodyfikowano wydruk zestawienia stawek awansowych. \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem
- Zmowyfikowano wydruk zestawienia stawek awansowych. \\Zestawienia\Zmiana st.awansowej
- \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy - dni: dodano informację o zmianie stawki awansowej (data zmiany, ile dni)
- Dodano nowe zestawienie -\\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń na dzień

wersja 4.136
Zmiany w stosunku do wersji 4.135
- Wprowadzono zmiany dotyczące definiowania nowych stawek awansowych.\\Bazy pomocnicze\Stawka awansowa\
  Użytkownik powinien wyedytować istniejące stawki. Nastepnie zmienić ustawienia, modyfikując istniejące pola
  oraz uzupełnić nowo dodane pola. Pola dodane do bazy stawka awansowa:
 - Mnożnik - pole określające aktualny mnożnik dla orzecznika w danej stawce awansowej.(składowa wynagrodzenia zasadniczego)
   Jeżeli mnożnik równy jest zero - aplikacja uwzględnia mnożnik, który był przypisany dla aktualnego aneksu - umowy (dotyczy osoby)
 - Stawka dla: Użytkownik powinien odpowiednio znacznik określający hierarchie stawek. Np.: Jeżeli użytkownik tworzy stawki awansowe
   grupy orzeczniczej pracującej w apelacji powinien ustawić w polu "Stawka dla" opis "Apelacja". Analogicznie dotyczy to opisów
   "Okręg", "Rejon".
  W bazie stawki awansowe mogą wystąpić stawki awansowe nawet dla wszystkich hierarchi.
  Stawki awansowe poszczególnych hierarchi orzeczniczych powiązane są z hierarchią kadrową (\\Bazy pomocnicze\Hierarchia)
  poprzez pole o nazwie "Typ grupy".
  Wraz ze zmianami dotyczący wyliczania wynagrodzenia zasadniczego w bazie Stawka awansowa uległy zmianom także wartości pól tj.:
  W polu "Procent" domyślna wartośc powinna wynosić 100,00.
  W polu "Za ile lat przysługuje" pierwsza wartość powinna wynosić 0, następne stawki dla oczecznictwa powinny posiadać wartość 5.
  Wraz z wprowadzonymi zmianami użytkownik bezwględnie powinien ustawić wszystkim orzecznikom ich aktualne stawki awansowe.
  Brak prawidłowego ustawienia stawek awansowych może mieć wpływ na niestabilną pracę aplikacji.
  Zmiany te należy wprowadzić w ostatnim aktualnym aneksie lub obowiązującej umowie.
- Wprowadzono nowe pole w umowach oraz w aneksach. -"Data mian./powoł." -data mianowania / powołania
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie sie okresów zaliczonych do wysługi.
- Poprawiono roczną kartę nieobecności. W przypadku kiedy osoba w całym roku nie posiadała żadnych nieobecności, prawidłowo generuje sie
  liczba godzin rzeczywistych i nominalnych.
- Zmodyfikowano zestawienia stawek awansowych \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe -(Sądy,Prokuratury)
- Plik Instrukcja_st_awansowe.doc w katalogu głównym programu, opisuje możliwość przedefiniowania stawek awansowych.

wersja 4.135
Zmiany w stosunku do wersji 4.134
- Poprawiono zawijanie tekstu w wydruku arkusza oceny kwalifikacyjnej "pkt. III.2 -     Uzasadnienie"
- Zmodyfikowano prawidłowe działanie wydruku \\Zestawienia\Rejestr emerytów i rencistów
- Poszerzono na wydruku świadectwa pracy pole 3a dotyczące rozwiązania stosunku pracy.
- Wydruk delegacji służbowych - poszerzono pole "do" na wydruku.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie sie indywidualnej karty czasu pracy

 wersja 4.134
Zmiany w stosunku do wersji 4.133
- Wprowadzono automatyczne kopiowanie dni w definicjach indywidualnych,grup -urlopy.
  \\Bazy pomocnicze\Definicje grup,indywidualne (urlopy).
  Wprowadzając godziny pracy w danym dniu użytkownik posiada możliwość wprowadzenia do jakiej daty powinien być powielany dzień,
  następnie przycisk kopiuj
- Rozbudowano miesięczną kartę czasu pracy.Dodatkowo dodano nowy wydruk indywidualnej karty czasu pracy.
  Klawisz --> Drukuj ver 2 rozszerzona
- Zmodyfikowano kartę przeglądową (dodano trzecią stawkę awansową) \\Bazy\Karta przeglądowa
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie się plików ZUS ZUA

 wersja 4.133
Zmiany w stosunku do wersji 4.132
- zabezpieczono prawidłowe generowanie wydruku: koniec badań lekarskich.
- Zmodyfikowano prawidłowe wyświetlanie w zestawieniu stawek awansowych ogółem.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie dodatków.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie delegacji służbowych.

 wersja 4.132
Zmiany w stosunku do wersji 4.131
- Dodano możliwość wygenerowania zestawienia wykorzystanego urlopu szkolnego
  \\Bazy\Urlop szkolny (ile dni)\ Drukuj
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie informacji dotyczącej aktualnej stawki awansowej w zestawieniu wynagrodzeń
  \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń
- Dodano nowy sposób wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów i prokuratorów:
  1) (kwota bazowa * mnożnik) - zaokrąglone do 10 groszy a następnie pomnożenie przez stawkę awansową
     i ponowne zaokrąglenie do 10 groszy - nowy sposób
  2) (kwota bazowa * mnożnik * stawka awansowa ) -zaokrąglone do 10 groszy - obecny sposób
  Formę wyliczenia można ustawić w: \\Ustawienia\Zabezpieczenie\Autologowanie\Autonumeracja\Inne -
  - Sposób wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego u orzecznictwa.

wersja 4.131

- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie zaokrągleń.
- Zabezpieczono drukowanie prawidłowego adresu zamieszkania - skierowanie na badania.
- Zabezpieczono prawidłowe drukowanie stawek awansowych -\\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem\
- Dodano nowe zestawienie - osoby pod opieką. Zestawienie generowane jest na podstawie daty urodzenia osób pod opieką.
  \\Wydruki pomocnicze\Osoby pod opieką - wybrany wiek.

wersja 4.130
- zabezpieczono prawidłowe generowanie automatycznego tworzenia aneksów z kwoty bazowej oraz z najniższego wynagrodzenia.

wersja 4.129
- zmodyfikowano wydruk zestawienia wynagrodzeń - istnieje możliwość eksportu danych do excela:
  \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie wynagrodzeń.
- Dodano możliwość wydrukowania zmian wodyfikacji - \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Zestawienie zmian modyfikacji
  Administrator systemu lub użytkownik o odpowiednich uprawnienia bedzie mógł dokonać wydruku zmian zaistaniałych w danych osobowych, umów oraz aneksów aneksów osób zarejestrowanych w aplikacji.
  Aby wykonać wydruk należy :
  - Wybrać użytkownika systemu
  - Wybrać okres z jakiego chcemy wykonać zestawienie
- Zabezpieczono prawidłowe drukowanie zestawienia rocznego dotyczącego nieobecności.
- Na skierowaniu ver.2 na badania dodano informację o peselu osoby kierowanej na badanie lekarskie
- Wprowadzono modyfikację programowe związane z niewliczaniem okresu aplikacji do urlopu dodatkowego.
  Prawidłowy zapis powienien polegać na utworzeniu nowej hierarchi.(ustawienia dotyczące aplikantów z pominięciem urlopu dodatkowego).
- Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2009 r. Nr1 poz.4 zwiększeniu ulegają stawki awansowe. W związku z tym należy wprowadzić nową trzecią stawkę awansową: lokalizacja: \\Bazy pomocnicze\stawka awansowa. Następnie należy wybrać aktualny aneks/umowa każdemu sędziemu/prokuratorowi i ponownie ustawić odpowiednią stawkę. Następnie należy zapisać aneks/umowę. Operacja jest niezbędna w celu prawidłowego generowania stawek awansowych.

wersja 4.128

- Zmodyfikowano roczną kartę nieobecności.Na wydruku pojawiają się tylko nieobecności, które tylko wystąpiły u danej osoby.
- Dodano możliwość wydruku uprawnień dla konkretnego użytkownika. \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Użytkownicy\Uprawnienia\Drukuj upr.
- Dodano nip do skierowania na badania w wersji 2.
- Zmodyfikowano prawidłowość wyliczania urlopu szkolnego w przypadku ustawionego salda tego urlopu.
- W programie Kadry domyślnie dla użytkownika zablokowano możliwość wprowadzania i modyfikowania nazw i numerów kont bankowych.
- Poprawiono punkt 4 swiadectwa pracy.
- Dodano nową bazę \\Bazy\Ocena kwalifikacyjna- na podstwie danych zawartych w bazie ocena kwalifikacyjna generowany jest arkusz oceny kwalifikacyjej -> \\Wydruki pomocnicze\Arkusz oceny kwalifikacyjnej.
- Zmodyfikowano poprawność wyliczania dodatku specjalnego wynikającego z umowy lub aneksu 

wersja 4.127

- Dodano nowe pola do wydruku jubileuszowego. \\Kadry\Nagroda jubileuszowa\20 lat,...45 lat\
  - data nabycia jubileuszu
  - data nabycia jubileuszu słownie
- Zmodyfikowano bazę Hierarchia - zmieniono nieistniejący już dodatek służbowy na dodatek stanowiskowy.
- Zmodyfikowano wydruk \\Kadry\Zestawienie wynagrodzenia - (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano okno umowa praca oraz umowa aneks (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano wydruk zestawienie podwyżek (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Zmodyfikowano wydruk zestawienie wynagrodzeń (wymiana nazwy dodatku służbowego na dodatek stanowiskowy)
- Przyspieszono otwieranie Rocznej karty nieobecności oraz Staży i urlopów. Lokalizacja:
  \\Kadry\Roczna karta nieobecności\Roczna karta nieob. - Dni
  \\Kadry\Staże i urlopy\Staże i urlopy- dni

wersja 4.126

- W zestawieniu delegacji słuzbowych zmodyfikowano wydruk danych w kolumnie Nr/Rok (opcjonalnie Nr/M-c/Rok)
- Dodano możliwość wystawiania delegacji poza granice kraju.
- Dodano możliwość filtrowania danych w oknie delegacji służbowych, pod kątem roku oraz typu delegacji
- Rozbudowano zestawienia delegacji służbowych pod kątem jej celu :
  - delegacje krajowe
  - delegacje zagraniczne
  - delegacje krajowe i zagraniczne
- Dodano możliwość ustawienia priorytetu stanowiska\\Bazy pomocnicze\Inne\Stanowiska
  Przycisk "<<" - zwiększa numer priorytetu
  Przycisk ">>" - zmniejsza numer priorytetu.
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Wykaz imienny pracowników\ wg. stanowisk. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska. Priorytet stanowiska można ustawić w bazie Stanowisko.
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Etaty\ wg. stanowiska. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska
- Zmodyfikowano wydruk \\Zestawienia\Etaty (na dzień)\ wg. stanowiska. Wydruk jest sortowany wg priorytetu stanowiska
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Zestawienie umowy-zlecenia\ użytkownik powinien wybrać rodzaj umowy zlecenia oraz czaso-okres rozpoczęcia tej umowy.
- w zaświadczeniu o zatrudnieniu dodano do stanowiska dodatkowo opis pełnionej funkcji jeżeli osoba taką posiada
- \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Autologowanie\Autonumeracja\Inne - dodano pieczątkę, w której użytkownik może zdefiniować przychodnie. (Skierowanie na badania lekarskie)

wersja 4.125

 W zestawieniu delegacji służbowych poprawiono wydruk umożliwiający prawidłowe wyświetlanie kolejnego numeru Lp.
- Na wydruku Polecenia Wyjazdu Służbowego dodano następujące informacje:
  str 1 - informację kto wystawił delegację (prawy dolny róg delegacji)
  str 2 - informację o rozliczeniu delegacji (lewy górny róg delegacji).
- Zmodyfikowano okno rejestracji delegacji służbowych. Dodano nowy znacznik pod kątem rozliczenia delegacji - obecnie występuje podział (Tak, Nie(nowy znacznik),Nie,Data         zwrócenia delegacji (Wyjazd anulowano))
- Wprowadzono nowe przypominanie dotyczenia rozliczenia delegacji w terminie 14 dni od daty zakończenia tej delegacji.
- Wprowadzono nowe ustawienia \\Ustawienia\Zabezpieczenia\Autologowanie / Autonumeracja / Inne - dodano nowe ustawienie dotyczące przesyłanych znaczników do płatnika ( trzy znaczniki lub dwa znacznik trzeci nie uwzględniany)
- Dodano nowy klawisz na oknie przypomnień automatycznie usuwający nieaktualne juz rekordy.
- Zabezpieczono prawidłowe wyświetlanie i wyliczanie ilości dni niebecnościach w zestawieniu nieobecności.
- zabezpieczono prawidłowe wyliczanie stawek awansowych

wersja 4.124

W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi zmian stawek awansowych, w systemie Kadry-Płace nastąpiło rozdzielenie stawek awansowych z podzialem na dwie grupy. Sedziowie / Prokuratorzy oraz osoby związane z tymi stanowiskami a także wydzielenie osobnych stawek awansowych dla grupy Referendarze. Dlatego też należy w ostatnich aktualnych umowach/aneksach ustawić ponownie wszystkim referendarzom stawki awansowe. Ustawienie stawek awansowych referendarzom zapobiegnie nieprawidłowemu działaniu systemu Kadry-Płace. Dotyczy to aplikacji KADRY 4 od wersji 4.124 oraz aplikacji PŁACE począwszy od wersji 20.014 f.
Niezastosowanie się do powyższych ustawień może spowodować błędne działanie aplikacji KADRY4 oraz Płace.

Zmiany w stosunku do wersji 4.123
- Rozszerzono pole na wydruku świadectwa pracy - pkt 3 ppkt b.,dodano nowe pola :
  - sygnatura (Zakładka 1) -strona 1 na wydruku nad regonem-ekd
  - parafka (Zakładka1) - strona 2 na wydruku ostatni wiersz
  - na wydruku dodano EKD - numer pobierany jest z bazy właściciel - ekd
- Na zaświadczeniu o zatrudnieniu dodano dodatkowe informacje dotyczące okresu umowy oraz ewentualnie informacji o dacie zakończenia umowy w przypadku gdy umowa jest na czas określony.
- Zmodyfikowano zestawienie - nieobecności (dodano sumę wszystkich dni ogółem i dni roboczych) z okresów uwzględnianych w zestawieniu.
- Zabezpieczono prawidłowe pobieranie danych do wniosku dla asesora/sędziego/prokuratora
  \\Bazy\Wniosek asesor/sędzia/prokurator
- Dodano możliwość tworzenia i drukowania ze wzoru dekretu potwierdzającego nabycie kolejnego procentu stażu.
  Aby była możliwość drukowania użytkownik powinien wcześniej zdefiniować swój typ pisma.
  Możliwość drukowania tego pisma została oparta o baze - Pierwszy staż, która została poszerzona o zmianę wysługi.
  Poprzednia nazwa bazy: Pierwszy staż obecnie baza Nazywa sie: Pierwszy staż, zmiana wysługi.
  \\Kadry\Zmiana wysługi - drukuj dekret ze wzoru
- Dodano nowe przypomnienia.
  a) szkolenia - rejestracja w bazie 'Kursy,szkolenia" np. szkolenie BHP
  b) badanie kontrolne powyżej 30 dni zwolnienia. ("wykorzystanie bazy nieobecności")
- Dodano możliwość otwarcia przypomnienia w trakcie pracy z systemem Kadry. Przypomnienie zostało zabezpieczone przypomnieniem aby użytkownik mógł z niego korzystać należy nadać mu odpowiednie uprawnienia - zapis i odczyt z wartością "T"
- Dodano nowe ustawienie \\Ustawienia\zabezpieczenia\Autologowanie / Autonumeracja - dodano nowe opcje:
  opcja dodana: domyślny filtr startu okna głownego - z aktywną umową
      opcja "Tak" umożliwia uruchomienie okna z osobami posiadającymi tylko aktywne umowy,
      opcja "Nie" umożliwia standardowe uruchomienie okna głownego.
  Domyślnie ustawiona jest opcja "Nie"
  opcja dodana: stawki awansowe
    opcja "Symulacja" umożliwia zestawienie stawek awansowych \\Wydruki pomocnicze\stawki awansowe- Sądy,Prokuratury,Referendarze
        wykonanie zestawienia na podstawie Bazy pomocniczej\Stawki awansowe
    opcja "Dane z programu" umożliwia wykonanie stawek awansowych j/w  - do zestawienia pobierane są dane z uwględnieniem umów i anaksów rejestrowanych w systemie.
- Dodano nowe zestawienie zmiany stawek awansowych - \\Wydruki pomocnicze\Stawki awansowe\Zestawienie ogółem
  Zestawienie uwzględnia wszystkie zmiany stawek awansowych od początku dla osoby
- Zmodyfikowano zestawienia nieobecności dotyczące wyliczenia dni roboczych i dni ogółem. od wersji 4.124 program liczy dni dla wybranego okresu nieobecności, w przypadku gdy okres nieobecności przekracza dzień zestawienia, ilość dni liczona jest na dzień zestawienia.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Wykaz imienny pracowników v2 - zestawienie uwzględnia datę zatrudnienia datę od kiedy osoba jest na obecnym stanowisku oraz stanowisko, nazwisko i imię.
- \\Bazy\Płatnik zmiana-korekta danych identyfikacyjnych\ - możliwość rejestracji korekty danych.Korekta umożliwia zapisanie informacji na podstawie których, użytkownik ma możliwość automatycznej aktualizacji w bazie osoba. Zapisane informacje są danymi wyjściowymi do programu Płatnik. Użytkownik ma możliwość wygenerowania pliku KEDU - \\Płatnik ZUS\ZUS ZIUA 

wersja 4.123
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Kończące się umowy.
  Użytkownik ma możliwość wykonania zestawienia osób, którym w określonym czasie będą kończyć się umowy.
  Kryterium wyboru osób do zestawienia: Hierarchia,Stanowisko,Jednostka,Wydział,Funkcja oraz oraz zakres dat.
  Istnieje możliwość zapisu do excela.
- Dodano nowe zestawienie \\Wydruki pomocnicze\Rozwiązane umowy.
  Użytkownik ma możliwość wykonania zestawienia osób, z którymi rozwiązano umowy.
  Kryterium wyboru osób do zestawienia: Hierarchia,Stanowisko,Jednostka,Wydział,Funkcja oraz oraz zakres dat.
  Istnieje możliwość zapisu do excela.
- Wprowadzono funkcję aktualizuj±cą automatycznie poprzednią umowę-aneks w przypadku usuwania ostatniego aneksu.
  Funkcja automatycznie ustawia czas nieokreślony w poprzednim aneksie w przypadku gdy był on ustawiony z nazwą "nieokreślony-z" w poprzednim aneksie. W innych przypadkach pojawia się stosowny komunikat informujący o sprawdzeniu przez użytkownika "daty do" i "okresu" w ostatnim obowiązującym aneksie-umowie 
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki funkcyjne - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, funkcjach oraz stawce, procencie i kwocie dodatku funkcyjnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie stały dodatek funkcyjny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków funkcyjnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki funkcyjne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki specjalne - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz procencie i kwocie dodatku specjalnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie stały dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Stałe-wynikające z umowy/aneksu\Dodatki specjalne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\ Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne - aktualne
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz procencie i kwocie dodatku specjalnego.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne - aktualne ver.2.
  Zestawienie uzględnia wszystkie informacje j/w oraz kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
- Dodano nowe zestawienie - \\Wydruki pomocnicze\Zmienne -(okresowe,miesięczne)\Dodatki specjalne (mies.) - aktualne.
  Zestawienie to generuje informacje o osobach, stanowisku i wydziale oraz kwocie dodatku specjalnego wraz z wynagrodzeniem zasadniczym.
  Zestawienie to uwzględnia tylko osoby mające przyznany aktualnie dodatek specjalny.Zestawienie posiada informację o ogólnej kwocie dodatków specjalnych.

wersja 4.122
- Dodano nowy wydruk \\Wydruki pomocnicze\Wykaz pracowników na dzień. Możliwość zapisania danych do ecxela. Użytkownik ma możliwość nadania nazwy wydruku. Min dane uwzględnione to:wynagrodzenie zasadnicze,etat,płec,stanowisko, wydział.
- Zabezpieczono prawidłowe wyliczanie etatów, \\Wydruki pomocnicze\Etaty - Wykorzystanie 

wersja 4.121
- Dodano nowy wydruk - zestawienie praktyk aplikanckich dla osoby \\Bazy\Praktyki aplikanckie\Drukuj.
- Zabezpieczono prawidłowe generowanie druków zgłoszeniowych do płatnika.
- Skierowania na badania V2 - dodano datę zatrudnienia oraz pole- dodatkowe informacje.
- Dodano nowe pola do wydruków definiowalnych przez użytkownika. Pola umożliwiają wydruków nowych aneksów z uwzględnieniem daty zawarcia umowy oraz daty aneks do, którego nowy tworzony aneks się odwołuje.
  W przypadku pism umów i nowych aneksów lub dekretów donano pole "Poczta",
  W przypadku większości baz dodano datę urodzenia osoby.
- Do zestawień zbiorczych nieobecnośći oraz nieobecności razem z u

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 26 styczeń 2018 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3834241

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team