Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Sumy depozytowe zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

SUMY DEPOZYTOWE zmiany

ver 2.102z4
- zmiana długości Loginu i Hasła do 30 znaków
- funkcja serwisowa przyspieszająca wczytywanie wyciągów bankowych
- komunikat ostrzegający o rezerwacji na własne konto
 
ver 2.102z3
- aktualizacja deklaracji PIT-8C(8)
 
ver 2.102z2
- wydruk wpisów do zrealizowania
- modyfikacja pitów na rok 2016
- nowa funkcja przypominania o zwrocie wpłat
 
ver 2.102y9
- aktualizacje deklaracji PIT-8C(8)
 
ver 2.102 x4,x5
- modyfikacja pobierania WB z mBanku
 
ver 2.102 x2,x3
- zmiana nazwy Banku BRE na mBank
 
ver 2.102 x1
- modyfikacja deklaracji IFT 
 
ver 2.102 w9
- modyfikacja deklaracji PIT 8C (edeklaracje)
 
ver 2.102 w8
- modyfikacja deklaracji PIT 8C do wersji 6 - wydruk dla wielu
 
ver 2.102 w3-w7
- modyfikacja deklaracji PIT 8C do wersji 6

ver 2.102 w3
- modyfikacja opcji wyczytywania MR9

ver 2.102 v8-w2
- modyfikacja opcji wyczytywania WB dla BRE Bank SA

ver 2.102v8
- modyfikacja modułu generowania pliku zasileniowego dla Citi Banku

ver 2.102 v 4 - 7
- modyfikacja modułu wczytywania RBD

ver 2.102 v3
- modyfikacja druku zawiadomienie v3 - dodano informację o odsetkach
 
ver 2.102 u8-v2
- modyfikacja deklaracji podatkowej IFT-1/IFT-1R (9)
 
ver 2.102 u7
- modyfikacja opcji wczytywania raportu RBA (możliwość zerwania depozytu w dniu jego założenia)
 
ver 2.102 u6
- modyfikacja opcji pobierania danych z WB BRE Banku
 
ver 2.102 u3,4
- dodano nowe uprawnienia: - okno import; - deklaracje podatkowe 
 
ver 2.102 u2
- zmodyfikowano okno wprowadzania rezerwacji - po uruchomieniu okno otwiera się puste
 
ver 2.102 t9
- modyfikacja funkcji połączenia z Citi Bank MR III
 
ver 2.102 t8
- modyfikacja funkcji połączeń bankowych
BRE BANK \ USTAWIENIA \ Nie pobieraj danych z konta
 
ver 2.102 t3
- modyfikacja funkcji połączenia z Citi Bank MR III
 
ver 2.102 s6,7
- uruchomiono współpracę z Citi Bank MR III
 
ver 2.102s5
- dodano obsługę E-Deklaracji
Program SD2 daje możliwość eksportu deklaracji PIT do formatu elektronicznego (XML). Deklaracje PIT-8C należy
następnie uzupełnić kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym celu należy wygenerowane PITy zaimportować aplikacją Albit E-Deklaracje. Po wczytaniu system sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i pozwoli na podpis oraz wysyłkę formularzy do US przez bramkę MF. System E-Deklaracji wymaga kodowania urzędów skarbowych we
własnej numeracji.
Przed wygenerowaniem deklaracji należy uzupełnić w bazie US kody. W tym celu należy wejść do bazy dłużników wybrać dla dowolnego beneficjenta opcję Edytuj a następnie urząd skarbowy. W wyświetlonym oknie klawisz Kody US służy do wyświetlenia bazy US z kodami z możliwością wyszukiwania i przepisania kodu do własnego US.

Konfiguracja programu SD2:
W celu poprawnego działania niezbędne jest środowisko
Microsoft .NET 4.0. Do pobrania z:
(http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?familyid=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7&displaylang=pl)
lub ( http://albit.boo.pl/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe )
Każdy PIT generowany w programie będzie miał swój odpowiednik w formie pliku XML. Miejsce eksportu plików ustawiamy w:
('Administracja'->'ścieżki dostępu'->'e-deklaracje')
Każdy plik XML użytkownik może wczytać do pliku PDF danego PITu. Pliki PDF dostępne są na www.e-deklaracje.gov.pl.
Program SD2 zawiera pliki PIT-8C w: ('\\SD2\EPit\Wzory')
Wykorzystując aplikację Adobe Reader X, otwieramy plik PDF deklaracji PIT np. PIT-8C(5)_v1-1E.pdf, następnie
('Narzędzia'->'Funkcje rozszerzone'->'Importuj dane') wybieramy plik XML wygenerowany przez program SD2.
PIT przedstawiony w takiej formie można edytować i zapisać z powrotem w formie XML ('Narzędzia'->'Eksportuj dane')
 
ver 2.102s4
- modyfikacja deklaracji PIT 8C
 
ver 2.102s3
- zmodyfikowano deklarację PIT 8C do wersji 5

ver 2.102s 1,2
Zmiany dotyczą jednostek korzystających z rozwiązania iBre Depo Plus
- w oknie rezerwacje dodano opcję pobierania odsetek z dowolnego dnia
- modyfikacja funkcji pobierania raportu RBD - dodano opcję aktualizacji oprocentowania
  rachunku bankowego

ver 2.102s
- zmodyfikowano funkcję pobierania wyciągu bankowego z BRE Banku

ver 2.102r7,8,9
- dodano wydruk potwierdzenia rezerwacji w połączeniu z iBRE Depo Plus
 
ver 2.102r6
- zmodyfikowano opcję wczytywania wyciągów bankowych BGK w związku ze zmianą struktury plików z dnia 25.07.2011
 
ver 2.102 r4, ver 2.102 r5
- modyfikacja okna WPISY - poprawiono wyświetlanie wpisów zarezerwowanych
 
ver 2.102 r3
- modyfikacja okna WPISY - poprawiono wyświetlanie wpisów
 
ver 2.102 r2
- zmodyfikowano okno WPISY

ver 2.102 r1
- dodano deklarację podatkową IFT-1/IFT-1R
  Deklaracja drukowana jest dla obcokrajowców, dla których w danym okresie zostały wypłacone odsetki.
  Dane do deklaracji sumowane są z:
  1. Księgi odsetkowej - informacja o wysokości wypłaconych odsetek
  2. Księgi podatkowej - informacja o wysokości pobranego podatku
- dodano dodatkowe pola do bazy dłużników:
  imię ojca, imię matki, miejsce urodzenia, nr dokumentu, info dokumentu 

ver 2.102 r
- poprawiono informację o walucie w oknie PRZECIWSTAWNE

ver 2.102 p9
- modyfikacja opcji importu z KASY w przypadku, gdy w kasie jako dowód wpłaty używany jest dokument KP
- uaktywniono pole TREŚĆ oraz POZYCJA dla wydruku ZAWIADOMIENIE W OKNIE WYDRUKI
- dodano nowy wydruk ZAWIADOMIENIE - druk generowany jest w przypadku zaznaczenia opcji wersja 3 oraz
  Zwroty

ver 2.102 p8
- dodano informację o walucie na wydruku Odsetki

ver 2.102 p7
- dodano nową opcję w okonie Dłużnicy - wyszukiwanie po NIP
- dodano możliwość drukowania zawiadomień według sygnatury akt (okno wydruki)

ver 2.102 p6
- dodano nową opcję w oknie dodawania i edycji zwrotu: Do PIT 8C
  Po zaznaczeniu opcji program uwzględni kwotę zwrotu do deklaracji podatkowej PIT 8C.
  Uwaga
  Dotychczasowe zasady kwalifikowania zwrotów do deklaracji PIT 8C nie ulegają zmianie.
- włączono opcję współpracy z systemem BGK@24BIZNES. Opis współpracy zanjduje się w
  instrukcji użytkownika.
 
ver 2.102 p 3,4,5
- zmodyfikowano nadruk przekazu pocztowego układ PION - dodano opis przekazu na wszystkich odcinkach

ver 2.102 p 1,2
- zmodyfikowano wydruk ZAWIADOMIENIE
 
ver 2.102 o, p
- dodano możliwość pobierania wyciągów bankowych z Banku BGK.
  Aby aplikacja prawidłowo pobierała wyciągi bankowe z BGK należy ustawić:
  ADMINISTRACJA \ PARAMERTY SYSTEMU \ opcja nr 26 na zakładce 2 (należy wybrać BGK)
 
  UWAGA
  Aby eksportować z aplikacji przelewy bankowe, należy w DANE \ KSIĘGI \ EDYCJA \ RODZAJ PRZELEWU \
  ustawić opcję nr 10

ver 2.102n9
- dodano nowe druki zawiadomień o wpłacie (wersja 3)
- dodano nowe pola do bazy wpisów (data obciążenia, data autoryzacji)
 
ver 2.102n
- dodano nowe druki zawiadomień o wpłacie i zwrocie.
  Okno WYDRUKI \ ZAWIADOMIENIE \ Wersja 2 (wpłaty lub zwroty)

ver 2.102m3,m4
- modyfikacja rezerwacji dla połączenia z PKO BP

ver 2.102m,m1,m2
- dodano opcję wyliczenia podatku od odsetek dla obcokrajowców podczas
  wykonywania księgowania zwrotu na księdze odsetkowej
- dodano możliwość pobierania danych z księgi oznaczonej jako PIT-8C do
  deklaracji podatkowych PIT8C
  DANE / KSIĘGI / EDYCJA / PIT-8C
  Opcji należy użyć w przypadku gdy istnieje potrzeba pobierania danych
  do PIT-8C z księgi innej niż księga odsetkowa
 
ver 2.102l
- dodanow nowy wydruk w oknie Deklaracje podatkowe - Zestawienie PIT 8C
- dodano obsługę podatku od odsetek dla obcokrajowców
  Aby korzystać z opcji należy:
  1. Wskazać księgę, na której ewidencjonowany będzie podatek (księga podatkowa)
     W tym celu należy na wybranej księdze zaznaczyć opcję KSIĘGA PODATKOWA
     (DANE \ KSIĘGI \ EDYTUJ \ KSIĘGA PODATKOWA)
  2. Włączyć opcję podatek od odsetek (ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMY \
     zaznaczyć opcję nr 22

  Zasada wprowadzania danych
  W przypadku wypłaty depozytu dla obcokrajowca należy utworzyć rezerwację,
  w której należy wyliczyć odsetki. Program od kwoty wyliczonych odsetek wyliczy
  podatek. Osoba przyporządkowana do rezerwacji powinna mieć zaznaczoną opcję
  OBCOKRAJOWIEC.
  W przypadku realizacji rezerwacji (księgowanie zwrotu) program wykona
  następujące księgowania.
  1. Na księdze głównej - rozchód kapitału
  2. Na księdze odsetki - rozchód odsetek
  3. Na księdze podatki - naliczenie podatku
- dodano dodatkowy filtr - obcokrajowiec w oknie WPISY, filtr przekazywany jest
  do wydruku księga w oknie WPISY  
 
ver 2.102k
- włączono moduł wyliczenia odsetek historycznych zgodnie z dokumentacją dostarczoną
  przez CITI BANK

ver 2.102j
- dodano możliwość usuwania plików RAI z poziomu okna Zlecenia do podpisu

ver 2.102i
- weryfikacja adresu beneficjenta w instrukcji RAI

ver 2.102h
- modyfikacja szczegółów płatności w pliku ziw (dla jednostek korzystających
  z rozwiązania ING Bank)
 
ver 2.102c,d,e,f,g
- włączono obsługę systemu odsetkowego banku PKO BP

ver 2.102b
- dodano nową opcję w parametrach systemu - 2a. Po zamknięciu nie zezwalaj na edycję danych merytorycznych
  Po zamknięciu okresu, opcja blokuje edycję danych typu sygnatura, treść, dłużnik.

- włączono współpracę z systemem iBRE DEPO PLUS banku BRE BANK SA
- dodano nowy moduł - REJESTR OPERACJI ZAPLANOWANYCH - PRZYPOMNIENIA
  Opcja służy do ewidencji rezerwacji, które będą zrealizowane w terminach późniejszych, z opcją
  automatycznego przypomnienia.
  Aby korzystać z funkcjonalności należy:
  1. w menu ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / ustawić opcję nr 25 (ilość dni do przypomnień - ile dni przed
  upływem daty rezerwacji program ma zgłaszać przypomnienie)
  2. Podczas ewidencji rezerwacji uzupełnić:
     - datę (planowaną datę realizacji rezerwacji)
     - zaznaczyć opcję OPERACJA PRZYSZŁA (REJESTR PRZYPOMNIEŃ)

  Jeżeli program wykryje rezerwacje, które powinny zostać zrealizowane podczas startu aplikacji zostanie wyświetlona     lista operacji zaplanowanych. Klawisz ZATWIERDŹ DO REALIZACJI powoduje, że rezerwacje będzie widoczna w oknie wyboru   przelewów lub przekazów, jednocześnie rezerwacja nie będzie wyświetlana w rejestrze przypomnień.
 
 ver 2.102

- modyfikacja opcji generowania przelewów
 
 ver 2.101z10

- modyfikacja funkcji przypisania początkowego dla sądów używających połączenia z CITI BANK
 
 ver 2.101z9

- zaktualizowano opłatę pocztową za krajowy przekaz pocztowy

  (z 5 zł +1% kwoty przekazu do 5,20 zł + 1% kwoty przekazu)

 
ver 2.101z4
- poprawiono wydruk kopert (dodano miejscowość i pocztę)
- dodano nowy filtr w oknie wpisy - ZAJĘCIA KOMORNICZE (filtr wykrywa wszystkie rezerwacje oznaczone jako zajęcia komornicze)
- modyfikacja opcji AUTO ODCZYTU danych z wyciągu bankowego dla banku NBP.
  W przypadku kiedy jednostka posiada konto sum depozytowych oraz konto sum na zlecenie w NBP, przed zaimportowaniem wyciągu, należy zaznaczyć WYBÓR KSIĘGI oraz wskazać księgę przyporządkowaną do danego konta (zaliczki lub sumy) - w takim przypadku system automatycznie przeczyta odpowiedni wyciąg bankowy
 
ver 2.101z3
- modyfikacja wydruku odsetek - poprawiono wydruk daty do (w przypadku gdy używana jest 2 kapitalizacja)
- dodano możliwość importowania wyciągu bankowego (VideoTel, MT940) dla sądów korzystających z mikrorachunków. Aby zaimportować wyciąg w oknie Dane z WB należ zaznaczyć opcję Wybór księgi oraz wskazać księgę, która w ustawieniach nie posiada zaznaczonej opcji współpracy z serwerem mikrorachunków

ver 2.101z2
- dodano możliwość importowania wyciągu bankowego w formacje MT940 (opcja przetestowana dla banku PKO SA)
 
ver 2.101z1
- modyfikacja opcji importu wyciągu bankowego w formacje MT940 (dodano metodę wyszukiwania i rozpoznawania beneficjenta wg nr konta)
- modyfikacja deklaracji podatkowych:
  - dodano wydruk zwrotek
  - dodano wydruk kopert w formacje 16x11
  Wydruk realizowane są dla opcji - dla osoby oraz - dla wielu

ver 2.101z
- dodano możliwość importowania wyciągu bankowego w formacje MT940 (opcja przetestowana dla banku Kredyt Bank)
 
ver 2.101y3
- modyfikacja przekazów pocztowych - na odcinku dla adresata drukowany jest opis z rezerwacji

  Zmiany dotyczące jednostek używających programu w połączeniu z systemem CITI Bank
- modyfikacja funkcji importu raportu nr 5, po zaimportowaniu pliku aplikacja automatycznie modyfikuje wykonane rezerwacje, dopisana zostaje kwota odsetek, modyfikowana jest również treść - tytuł przelewu (program dodaje opis "kwota kapitału: xx,xx zł, kwota odsetek: xx,xx zł")
  Uwaga
  Powyższa zmiana służy przygotowaniu rezerwacji do wykonania przelewu. Przelew wykonany z programu będzie kumulował kwotę kapitału oraz wyliczonych przez bank odsetek.
 
ver 2.101y2
- modyfikacja wydroków SPRAWOZDANIE, SPRAWOZDANIE 1, WYKAZ ZALEGŁOŚCI, WYKAZ ZALEGŁOŚCI 1 - dodano sumy roczne

ver 2.101y1
- modyfkacja okna REZERWACJE

  Zmiany dotyczące jednostek używających programu w połączeniu z systemem ING Bank
- modyfikacja importu pliku sald (*.pls)

ver 2.101y
- modyfikacja kalkulatora odsetek - dodano kapitalizację roczną

  Zmiany dotyczące jednostek używających programu w połączeniu z systemem wirtualnych rachunków dowolnego banku
- modyfikacja opcji wyczytywania raportu bankowego zawierającego zwroty. Podczas wczytywania raportu automatycznie określana jest księga (na podstawie wykonanej rezerwacji). W przypadku konieczności zmiany księgi należy zaznaczyć znacznik WYBÓR KSIĘGI z górnej części okna, oraz wskazać księgę z listy.
 
  Zmiany dotyczące jednostek używających programu w połączeniu z systemem ING Bank
- w związku z modyfikacją pliku zleceń w systemie bankowym zmianie uległ sposób dodawania rezerwacji.
  Od wersji 2.101y w systemie istnieje możliwość wypłaty dowolnej kwoty odsetek bez konieczności zamykania wirtualnego rachunku.
  W oknie DODAJ REZERWACJE dodane zostały 2 znacznik (Zwolnienie kapitału oraz Zwolnienie odsetek).
  Usunięty został znacznik Zamknięcie kaucji, możliwe są następujące sposoby wypłaty z wirtualnego rachunku bankowego:
  1. Zamknięcie całkowite wirtualnego rachunku (w wersji poprzedniej Zamknięcie kaucji) - należy zaznaczyć znacznik Zwolnienie kapitału oraz Zwolnienie odsetek, w takiej konfiguracji system bankowy zwolni cały dostępny kapitał oraz wszystkie dostępne odsetki.
  2. Zamknięcie kapitału bez odsetek - należy zaznaczyć znacznik Zwolnienie kapitału
  3. Zwolnienie wszystkich odsetek bez zamykania rachunku - należy zaznaczyć znacznik Zwolnienie odsetek.
  4. Zwolnienie dowolnej kwoty kapitału bez odsetek - należy wpisać kwotę w pole KWOTA (nie należy zaznaczać żadnego znacznika)
  5. Zwolnienie dowolnej kwoty odsetek - należy wpisać kwotę w pole ODSETKI (nie należy zaznaczać żadnego znacznika)
  6. Zwolnienie dowolnej kwoty kapitału oraz dowolnej kwoty odsetek - należy wpisać kwotę w pole KWOTA oraz w pole ODSETKI (nie należy zaznaczać żadnego znacznika)

ver 2.101x1
- modyfikacja opcji przekazów pocztowych - zmieniono wyliczanie opłaty pocztowej
  (5 zł + 1 % kwoty przekazu)
 
ver 2.101x
- włączono blokadę księgowania danych w miesiącu bieżącym bez zamknięcia okresu poprzedniego.
  Opcja wpisy / ZAMKNIĘCIE OKRESU służy do zamknięcia ksiąg na dany dzień.
  Możliwe jest również ustawienie ilości dni do zamknięcia ksiąg licząc od pierwszego dnia miesiąca (od 0 do 30 dni) . Jest to okres, w którym będzie możliwe księgowanie okresu bieżącego bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego.
  Opcja dostępna w ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU. 
- dodano nowy wyrduk - OŚWIADCZENIE (Okno DŁUŻNICY / Drukuj oświadczenie)

ver 2.101w
- dodano do danych beneficjenta opcję JEDNOSTKA BUDŻETOWA
- dodano do wydruku księgi informację o wersji programu
  Dotyczy połączenia z bankiem ING
- nowa funkcjonalność po wczytaniu pliku statusów zleceń. Po zaksięgowaniu operacji z pliku, program
  zapisuje:
  1. Zwrot na księdze podstawowej (np. Sumy Dep.)
  2. Przychód odsetek na księdze odsetkowej (kapitalizacja odsetek dotyczących danego konta wirtualnego
     - dotyczy wyłączenie zleceń zamknięcia kaucji)
  3. Zwrot odsetek na księdze odsetkowej.
  Uwaga !
  Nowością w stosunku do poprzedniej wersji programu jest pkt 2. Mowa tam o kapitalizacji odsetek w części, która nie została jeszcze kapitalizowana.
 
ver 2.101v
- modyfikacja deklaracji podatkowych - dodano możliwość generowania pitów dla dowolnego roku

ver 2.101u
- modyfikacja opcji wyszukiwania danych w oknie wpisy według nazwiska i imienia
- modyfikacja bazy beneficjentów - dodano pole nr domu, nr lokalu oraz poczta
- modyfikacja deklaracji podatkowych
- dodano opcję edycji danych osobowych w oknie deklaracje podatkowe (prawy klawisz myszy na danych osoby)
  - dodano opcję wyszukiwania danych osobowych wg nazwiska
 
ver 2.101t
- zmodyfikowano kalkulator odsetkowy:
  - dodano opcję zapisu ustawień kalkulatora odsetek, zapisywane są parametry wyszczególnione niebieską czcionką
  - dodano nową opcję KAPITALIZACJA 2 (opcja wykorzystywana jest w przypadku zmiany rodzaju kapitalizacji w okresie odsetkowym, np. zmiana od 01.01.2008 na kapitalizację miesięczną w NBP. W takim przypadku należy ustawić DATA DO - 2007.12.31, KAPITALIZACJA - Brak, KAPITALIZACJA 2 - zaznaczone, DATA OD - 2008.01.01, KAPITALIZACJA - miesięczna)
 
ver 2.101s
- dodano możliwość zmiany księgi w oknie WPISY
- modyfikacja wydruku zestawienie przekazów - dodano kolumnę nr dowodu
 
ver 2.101r
- dodano opcję rezerwacji nr pliku zasilenia (*.akt)
  Plik należy rezerwować w SERWER RACHUNKÓW \ USTAWIENIA \ Rezerwacja nr dla pliku (*.atk)
  Nr zarezerwowany może być wykorzystany podczas generowania pliku zasilenia (SERWER RACHUNKÓW \
  PRZYPISANIE POCZĄTKOWE \ Nr z rezerwacji)
- dodano wydruk ZESTAWIENIE ZLECEŃ - wydruk wykonywany jest po wykonaniu opcji
  SERWER RACHUNKÓW \ Generuj plik zleceń (*.ziw)
- dodano nowy rodzaj przelewów
  DANE \ KSIĘGI \ Edytuj    
    11. ENBEPE / VIDEOTEL (klasyfikacja paragrafowa)
    12. ENBEPE / KREDYTBANK
- dodano obsługę kosztów prowadzenia rachunku bankowego
  Koszty należy uzupełnić w DANE \ KSIĘGI
  Koszty są automatycznie uzupełniane podczas wykonywania rezerwacji (pomniejszają kwotę przelewu)
- dodano wydruk rezerwacji - okno Rezerwacje (wydruk dostępny jest wyłącznie przy współpracy programu
  z aplikacją bankową)
 
ver 2.101 o,p
- dodano wydruk uprawnień użytkowników (ADMINISTRACJA \ UŻYTKOWNICY \ DRUKUJ)
- modyfikacja funkcji wyliczania podatku od odsetek 
 
ver 2.101n
- modyfikacja deklaracji podatkowych
  UWAGA !
  baza danych PIT-ów, plik należy podłączyć wówczas gdy Państwa jednostka jeszcze jej nie
  posiada (bazę wykorzystuje między innymi program PŁACE)
 
ver 2.101 l,m
- dodano obsługę deklaracji podatkowej PIT 8C
  Uwaga !
  Dane do deklaracji pobierane są z księgi znaczonej jako księga odsetkowa
  (DANE \ KSIĘGI \ Edytuj \ Ewidencja odsetek
  Do aktualizacja dołączona została:
  - aplikacja SERWIS RM - służy do zainstalowania Report Menager (Raporty)
  - baza danych PIT-ów, plik należy podłączyć wówczas gdy Państwa jednostka jeszcze go nie posiada (bazę wykorzystuje między innymi program PŁACE)
    Bazę należy umieścić na komputerze gdzie działa Firebird oraz podłączyć ją na stacjach roboczych za pomocą wpisu w ODBC z wykorzystaniem sterownika Firebird \ InterBase Driver
    Nazwa źródła danych: albit_pity
  Przed generowaniem deklaracji, należy uzupełnić dane właściciela programu - ADMINISTRACJA \ WŁAŚCICIEL PROGRAMU, oraz uzupełnić dane osobowe beneficjentów.
 
ver 2.101k
- modyfikacja funkcji pobierania danych z KASY
 
ver 2.101j
- dodano wydruk zestawienia przelewów - Okno Zestawy przelewów
- dodano wydruk zestawienia przekazów - Okno Zestawy przekazów
- dodano możliwość przypisania urzędu skarbowego do danych osobowych
- dodano obsługę bazy albit_dane (baza urzędów skarbowych) - w przypadku braku bazy proszę o kontakt telefoniczny
- dodano pasek szybkiego uruchamiania
 
ver 2.101i
- Plik zawiera szczegóły płatności, które pobierane są z pola OPIS dostępnego w oknie Dodaj rezerwacje.
  Do pola automatycznie dodawana jest sygnatura akt.
  Dodatkowo do szczegółów płatności w pliku zleceń automatycznie dodawana jest informacja o kwocie zlecenia.
  UWAGA !!!
  W związku z nową strukturą pliku zmienił się również sposób generowania pliku zlecenia.
  Po zapisie rezerwacji system nie generuje pytania związanego z tworzeniem nowego pliku zlecenia.
  Po zapisaniu rezerwacji w celu wygenerowania pliku zlecenia należy wybrać opcję :
  SERWER RACHUNKÓW / GENERUJ PLIK ZLECEŃ (*.ZIW)
  System automatycznie zweryfikuje wszystkie niezrealizowane rezerwacje oraz zapisze je w pliku *.ZIW informując użytkownika o ilości rezerwacji oraz ich sumie. Rezerwacje, które zostały zapisane w pliku zostaną zaznaczone w systemie jako rezerwacje dla których został wygenerowany plik zleceń.
- Nowa opcja programu – PLIK HISTORYCZNY
  Opcja powinna być wykorzystywana wyłącznie przez jednostki, które przed uruchomieniem systemu SIM DEPOZIT posiadały oprocentowane konto bankowe oraz posiadają ewidencje odsetek w systemie Sumy Depozytowe (odsetki muszą być wpisane w pole odsetki przy wpłacie) W celu przekazania odsetek od banku należy wybrać opcję SERWER RACHUNKÓW / PRZYPISANIE POCZĄTKOWE w oknie należy zaznaczyć książki, z których system ma pobrać informację o odsetkach a następnie wybrać opcję PRZYPISANIE z sekcji ODSETKI. System przeanalizuje wpłaty z wybranych ksiąg i dla wpłat z odsetkami >0 stworzy plik HIS.
  Możliwe jest również tworzenie pliku historycznego dla pojedynczych wpłat, w tym celu należy w oknie WPISY odnaleźć wpłatę, dla której chcemy wygenerować plik historyczny, wybrać klawisz (dwie strzełki) a następnie kliknąć klawisz Generuj plik HIS  
  UWAGA
  Przypisanie odsetek powinno wyć wykonane wyłącznie 1 raz.
 
ver 2.101h
- dodano informację o zajęciu komorniczym podczas dodawania rezerwacji. Informacja dostępna jest również
  w oknie wpisy.
- dodano dodatkowe filtry w oknie WPISY: - wyciąg, - konto
- modyfikacja formatu przelewów dla systemu VideoTel

ver 2.101g
- dodano opcję automatycznego obliczania podatku od odsetek w oknie rezerwacji
- zmodyfikowano druk ZAWIADOMIENIE O WPŁACIE - dodano informację o kwocie rozksięgowanej i pozostałości
 
ver 2.101f
- modyfikacja funkcji importu pliku dziennego
 
ver 2.101d
- dodano opcję automatycznego otwierania wyciągu bankowego VideoTel-a
  WPISY / IMPORT DANYCH Z WB
  Aby korzystać z auto odczytu wyciągu bankowego należy:
   1. Uzupełnić numer rachunku sum depozytowych w lokalizacji DANE / KSIĘGI / Edytuj, jednocześnie zaznaczając opcję
    Rachunek Własny (VideTel)
 2. Zdefiniować scieżkę dostępu do katalogu z wyciągami programu VideoTel - ADMINISTRACJA/SCIEŻKI DOSTĘPU
 3. Podczas auto odczytu należy wpisać numer wyciągu oraz jego datę
- dodano opcję wyświetlania pozycji zbilansowanych w oknie rezerwacji
 
ver 2.101c
- modyfikacja funkcji wyszukiwania danych w oknie WPISY - dodano możliwość wyszukiwania danych wg imienia (dane beneficjenta należy
wpisywać według standardu "Kowalski Jan" lub "K J"
- dodano klawisz Przypisane w oknie Import Danych w WB - klawisz dostępny wyłącznie przy współpracy programu SD2 z aplikacją bankową.
  Opcja służy do automatycznego przydzielenia rachunków dla wpłat na konto .....777777777777
- dodano możliwość ustawienia daty bieżącej obsługi podczas logowania do programu
 
ver 2.101 a, b
- modyfikacja serwera odsetek

ver 2.101
- dodano wydruk odsetek
  Okno WPISY \ DRUKUJ ODSETKI

ver 2.100z
- dodano kalkulator odsetek do okna dodawania rezerwacji

ver 2.100y
- włączono moduł indywidualnych rachunków bankowych

ver 2.100x
- dodano oznaczenie konta księgi oraz konta beneficjenta jako RACHUNEK WŁASNY
  (należy zaznaczyć w przypadku, kiedy konto obsługiwane jest przez system VideoTel
  oraz konto jest rachunkiem własnym jednostki)
- dodano nowe ustawienie - Zawiadomienia prokuratorskie
  ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU \ Zawiadomienia prokuratorskie
  Opcja służy do włączenia zawiadomień o wpłacie i zwrocie dla prokuratur.
 
ver 2.100w
- dodano wydruk RAZEM KSIĘGI A3  - WYDRUKI \ RAZEM KSIĘGI \ WYDRUK A4 lub WYDRUK A3
- dodano nowy wydruk - RAPORT WPŁAT - wydruk dostępny jest z okna WPISY (klawisz DRUKUJ RAPORT)
 
ver 2.100v
- dodano możliwość wyszukiwania danych w oknie WPISY wg treści wpisu
- dodano możliwość wydruku księgi z okna WPISY na podstawie wszystkich dostępnych parametrów wyszukiwania
- włączono sortowanie alfabetyczne sortowanie ksiąg w oknie WYBIERZ KSIĘGE
- dodano pomocniczą bazę TREŚĆ wykorzystywaną podczas wprowadzania danych
  Klawisz ... - otwarcie słownika
  Klawisz Z - zapis do słownika
 
ver 2.100u
- dodano kolumnę bilans wpisu w oknie wprowadzania danych (kolumna jest informacją o aktualnym saldzie wpłaty)
- dodano nowe ustawienie w programie - INFORMACJE O KSIĘDZE
  (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / INFORMACJA O KSIĘDZE ...)
  Ustawienie włącza lub wyłącza informację na temat autora księgi, ilości wpisów itp. w oknie KSIĘGI)
  Zalecane jest wyłączenie opcji w przypadku dużej bazy danych
 
ver 2.100t
- dodano kapitalizację kwartalną podczas wyliczania odsetek
 
ver 2.100s
- modyfikacja opcji nadruku przelewów
 
ver 2.100r
- dodano konwerter odsetek
  ADMINISTRACJA / KONWERTER ODSETEK - konwerter służy do zaimportowania do ksiąg odsetek z pliku tekstowego. Importowanie może być wykonane do wybranych ksiąg. 
  Format pliku:
  Data | wartość (gdzie "|" jest separatorem)

ver 2.100p
- modyfikacja rezerwacji z programu BIEGLI (dodano możliwość zarezerwowania
  wielu wpłat jednym rachunkiem)

ver 2.100o
- dodano nowe ustawienie w księgach  - Księga odsetkowa

ver 2.100n
- dodano opcję zapisu oprocentowania dla wszystkich ksiąg jednocześnie
- dodano wydruk oprocentowania (okno OPROCENTOWANIE DLA KSIĘGI ...)
- dodano opcję ZESTAW PRZEKAZÓW. Podczas zapisu rezerwacji należy określić sposób
  jej realizacji (przelew, przekaz, kasa). Opcja ZESTAW PRZEKAZÓW umożliwia jednoczesne
  wydrukowanie wszystkich przekazów z danego dnia.
- dodano opcję drukowania przekazów w układzie PION (okno ZESTAW PRZEKAZÓW, ustawienie
  domyślne - ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU)

ver 2.100m
- dodano opcję sufiksu dla wpisu

ver 2.100k
- dodano wydruk odsetek (okno WPISY \ ODSETKI)

ver 2.100j
- dodano opcję cofania zrealizowanych zestawów przelewów

ver 2.100i
- dodano opcję pomniejszenia pkt 1 sprawozdania RB-23 Z2 o saldo kasowe
- dodano opcję wyliczania odsetek w oknie wpisy (możliwość wyliczenia odsetek z
  kapitalizacją miesięczną)

ver 2.100h
- włączono opcję definicji i generowania sprawozdania RB-23 Z2

  UWAGA !
  Aby korzystać z opcji należy posiadać bazę programu SPRAWOZDAWCZOŚĆ, bazę należy podłączyć
  do programu poprzez dodanie w źródłach danych ODBC wpisu albit_spr używając sterownika
  Firebird

  Definicja sprawozdania - DEFINICJE \ SPRAWOZDANIA \ DEFINICJA SPRAWOZDAŃ
                            \ DEFINICJA KSIĄG DO SPRAWOZDAŃ           
  Generowanie sprawozdania - SPRAWOZDANIA \ SPRAWOZDANIE RB-23Z2   
                 

ver 2.100g
- włączono funkcję importu danych z programu KASA
Aby poprawnie skonfigurować program SD2 z programem KASA należy:

1. Zdefiniować raporty kasowe, z których program będzie pobierał dane
    DEFINICJE / DEFINICJA RAPORTÓW KASOWYCH
2. Powiązać wydziały programu SD2 z wydziałami programu Kasa
    DANE / WYDZIAŁY - należy ustawić się na danym wydziale i wybrać klawisz
              dostępny w prawej części okna. W oknie kolejnym należy wskazać
              wydział programu KASA odpowiadający wydziałowi programu DOCHODY.
              Wybór zatwierdzamy klawiszem WYBIERZ.
- dodano wydruk Zestawienie z grupowaniem wg wydziałów
  (WYDRUKI \ ZESTAWIENIE \ należy zaznaczyć "Grupowanie wg wydziału"

ver 2.100e,f
- dodano informację o księdze w oknie WYBIERZ KSIĘGE


ver 2.100d
- modyfikacja pola procent - możliwe wprowadzanie oprocentowania z dokładnością do 6 miejsc
  po przecinku.
ver 2.100c
- modyfikacja okna wpisy.
 
ver 2.100b
- dodano nowe ustawienie - Bieżące przeliczanie sald ksiąg
  ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU
  Ustawienie włącza lub wyłącza przliczenie sald księgi podczas dodawania, edycji lub
  kasowania wpisów. Zalecane jest wyłączenie opcji w przypadku dużej ilości wpisów oraz słabych parametrów technicznych
  komputera.    
  Opcja domyślnie jest włączona.

ver 2.100a
- modyfikacja funkcji wyświetlania wpisów w oknie WPISY
ver 2.100
- dodano obsługę autologowania - ADMINISTRACJA / AUTOLOGOWANIE
  Opcja autologowanie polega na pominięciu okna logowania w przypadku zgodności loginu użytkownika
  w systemie WINDOWS z loginem użytkownika w programie SUMY DEPOZYTOWE
- włączono moduł przygotowania środowiska pracy

ver 2.026k
- dodano funkcję automatycznego księgowania podatku na księdze podatkowej. Aby uruchomić funkcję należy:
    a. wybrać z menu głównego ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU - należny ustawić TAK w opcji
           ewidencja podatku
    b. założyć nową ksiêgę lub poprawić istniej±cą zaznaczając znacznik KSIĘGA PODATKOWA
   
    Księgowanie podatku wykonywane jest przy zwrotach, po zamknięciu okna dodawania / edycji wpisu.   
             
ver 2.026j
- dodano filtrowanie pozycji według kwoty (okno WPISY). Domyślnie filtr stosowany jest do wpłat, po
  zaznaczeniu filtru ZWROTY - do zwrotów.
- dodano automatyczne przepisywanie pola TREŚĆ REZERWACJI do treści zwrotu

ver 2.026i
- modyfikacja wydruku WYKAZ ZALEGŁOŚCI 1 oraz SPRAWOZDANIE 1 (dodano ustawienie sortowania - wg pozycji;
  - wg sygnatury)
- modyfikacja funkcji pobierania danych z wyciągu bankowego
- dodano ustawienie programu dotyczące widoku okna WPISY (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / WIDOK OKNA
  WPISY)
- dodano listę symboli sygnatur w oknie WPISY (sekcja wyszukiwania)
 
ver 2.026h
- dodano ustawienie dotyczące autofiltrowania pozycji przeciwstawnych
  (TAK - powoduje automatyczne wywołanie filtrowania wg sygnatury i beneficjenta)

ver 2.026f
- dodano funkcję automatycznej korekty danych osobowych beneficjenta (pierwsza litera nazwiska
  imienia, itd. - pisana zawsze wielką literą)

ver 2.026d
- dodano wpis do ODBC albit_sd2 korzystający ze sterownika Firebird

ver 2.026c
- dodano klawisze zmiany rekordów w oknie edycji danych z wyciągu bankowego

ver 2.026b
- dodano opcje w PARAMETRACH SYSTEMU:
    - Na wydrukach jako pole pozycja w księdze drukuj dane z pól:
        LP (ustawienie powoduje drukowanie danych z pól LP / Rok)
        Pozycja (ustawienie powoduje drukowanie danych z pola pozycja)
         
      - Czy ustawić pole pozycja z pól LP/Rok (ustawienie powoduje automatyczne wpisywanie
      danych z pola LP / Rok do pola pozycja)
   
            
ver 2.026a
- dodano funkcję drukowania przekazów pocztowych (przekazy pocztowe drukowane są z okna
  rezerwacje na podstawie ustawień księgi)
- dodano obsługę przelewów (WPISY \ PRZELEWY). Standard generowania przelewów określany jest
  przy księdze. Przelewy wykonywane są na podstawie rezerwacji.

ver 2.026
- dodano bazę symboli sygnatur akt, baza uzupełniana i modyfikowana jest z okna edycji i
  dodawania wydziału. Podczas księgowania wpłat i zwrotów możliwe jest korzystanie z
  bazy symbli sygnatur.
- dodano funkcję wycinania zbędnych spacji z sygnatury akt (spacje wycinane są pomiędzy symbolem
  a numerem sygnatury).
 
ver 2.025a
- modyfikacji opcji REZERWACJE
 
ver 2.025
- dodano wydruk BILANS WPŁAT - informacja o zwrotach powiązanych z daną wpłatą. Wydruk
  dostępny jest z okna BILANSU (dla danej pozycji przychodowej) oraz z okna WYDRUKI
  (dla wielu wpłat - z danego zakresu dat)
- dodano wydruk rezerwacji, wydruk dostępny jest z okna REZERWACJE DO WPŁAT (dla wpłat
  według zastosowanego filtru) oraz z okna REZERWACJE (dla danej wpłaty)
- dodano obsługę importu danych z wyciągu bankowego - WPISY \ IMPORT DANYCH Z WB
  Automatycznie przepisywane dane:
  - data; - rok; - pozycja (nr wyciągu bankowego); - rodzaj wpisu; - wpłata; - zwrot
  Pozostałe dane zapisywane są w polu TREŚĆ. Dane zaimportowane mogą być edytowane. Przepisanie
  danych do księgi musi być poprzedzone wyborem KSIĘGI oraz zaznaczeniem wpisów przeznaczonych do
  przepisania (zaznaczanie zbiorowe CTRL lub SHIFT)
  UWAGA:
  Określenie pozycji przeciwstawnych musi odbywać się w księgach.         
- dodano ustawienie - nazwa pola Pozycja w oknie wpisów ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU

- dodano pole NIP do bazy beneficjentów
- dodano znacznik - współpraca z programem BIEGLI do bazy beneficjentów
- dodano zancznik - współpraca z programem BIEGLI do bazy ksiąg
- dodano możliwość rejestracji beneficjenta w rezerwacjach wpłat
   
 
ver 2.024d
- zmiana funkcjonalności wydruku ZAWIADOMIENIE

ver 2.024c
- dodano kolumnę nazwisko dłużnika w oknie rezerwacje
- dodano kolumnę imię dłużnika w oknie rezerwacje
- dodano kolumnę sygnatura akt w oknie rezerwacje
- dodano funkcje automatycznego wyszukiwania danych w oknie rezerwacje
- dodano możliwość wyszukiwania danych według nazwiska dłużnika w oknie rezerwacje   
- dodano możliwość wyszukiwania danych według sygnatury akt w oknie rezerwacje
- dodano klawisz Pokaż Wszystkich / ukryj wszystkich w oknie Beneficjenci 

ver 2.024b
- dodano informacje o bilansie pozycji w oknie REZERWACJE
- dodano możliwość wydruku KSIĘGI w formacje A3
- dodano ustawienie dotyczące drukowania BO na KSIĘDZE
  ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU
    - WN, MA, SALDO - drukowana jest strona winien, ma oraz saldo - DOMYŚLNIE
    - SALDO - drukowane jest tylko SALDO (w kolumnie WN i SALDO)          

ver 2.024a
- dodano możliwość wykonywania wydruków dla wybranych wydziałów (poprzednio dla
  1-go lub dla dowolnego wydziału)

ver 2.024
 (2006.01.13)
- dodano ustawienie do KSIĄG - KSIĘGA ARCHIWALNA (księga zaznaczona jako archiwalna
  nie wyświetlana jest w oknie WPISY)
  DANE / KSIĘGI / DODAJ lub EDYTUJ
- dodano funkcje automatycznej informacji o zmianach w programie
- dodano możliwiść drukowania historii zmian w programie
- dodano ustawienie - CZY USTAWIAĆ POLE POZYCJA Z OSTATNIEGO WPISU ?
  ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU

     
ver 2.023a
   (2006.01.06)
- dodano bazę danych WALUTY i KURSY
- dodano możliwość prowadzenia ksiąg w obcej walucie
- dodano wydruk Sprawozdanie 1 - wydruk wykonywany jest według stanu na dzień
  wykonywania
- dodano wydruk Wykaz zaległości 1 - wydruk wykonywany jest według stanu na dzień
  wykonywania
- dodano wydruk sprawozdanie wg lat


ver 2.022b
   (2005.11.25)
- dodano nowy filtr (pozycja) w oknie NR PRZECIWSTAWNE

ver 2.022a
   (2005.11.22)
- modyfikacja funkcji przepisywania danych przy zatwierdzeniu pozycji
  przeciwstawnych
   
ver 2.022
   (2005.11.18)
- dodano funkcje przepisywania danych przy zwrotach. Jeżeli przy zwrocie użytkownik
  nie wprowadzi danych (sygnatura, wydział, dłużnik) to zostaną one automatycznie
  przepisane z pozycji przeciwstawnej.

ver 2.021
- dodano dodatkową kolumnę (KWOTA) w oknie BILANS - informacja o kwocje zwrotu z
  danej pozycji

ver 2.020
- dodano klawsiz bilansowania wpisów - okno BILANS, funkcja umożliwia zaznaczenia
  wpisów jako zbilansowane lub usunięcia bilansu pozycji

ver 2.019
- dodano możliwość sortowania wpisów księgi wg DATY lub LP
- dodano możliwość wykonania wydruku księgi z sortowaniem wg DATY lub LP
- dodano możliwość wykonania wydruku księgi z okna wpisów
UWAGA !
Okno WPISY - opcja DRUKUJ KSIĘGE I PRZELICZ wykonywane są według ustawień sortowania
(DATA/LP lub ROK/LP)

ver 2.018
  (2005.03.22)
- dadano funkcje autowyszukiwania beneficjentów (okno BENEFICJENCJI, znacznik AUTO)
- modyfikacja wydruku KSIĘGA
- modyfikacja wydruku RAZEM KSIĘGI
- dodano filtr WPŁATY, ZWROTY dla wydruku ZAWIADOMIENIE
- dodano klawisz POKAŻ / UKRYJ - okno PARAMETRY WYDRUKU
- dodano datę bieżącej obsługi - ADMINISTRACJA / PARAMERTY SYSTEMU
- dodano ustawienie kopiowania wydzaiłu i rodzaju wpisu na podstawie
  ostatniego zapisu - ADMINISTRACJA / PARAMERTY SYSTEMU
- modyfikacja funkcji zapisu danych beneficjenta (program automatycznie odnajduje
  zapisane dane)
 
ver 2.017
  (2005.02.25)
- modyfikacja wydruku SPRAWOZDANIE - dodano możliwość wykonania sprawozdania na dzień
- modyfikacja wydruku WYKAZ ZALEGŁOŚCI - dodano możliwość
  wykonania RAPORTU na dzień
- dodano skróty klawiszowe
- modyfikacja funkcji drukowania, pliki wydruków (*.ret) pobierane są z katalogu roboczego
  programu (\dane\*.ret)
- dodano możliwość generowania raportów z pominięciem podglądu wydruku - okno WYDRUKI
      
ver 2.016
  (2005.02.04)
- modyfikacja wydruku KSIĘGA (dodano sumę z poprzedniego okresu)

ver 2.015
  (2005.01.23)
- modyfikacja funkcji wyszukiwania danych według nazwiska beneficjanta - nie
  uwzględniana jest wielkość liter - okno WPISY
- dodano możliwość wyszukiwania danych wg sygnatury akt - okno WPISY
- dodano możliwość drukowania zestawień według LP - wydruk ZESTAWIENIA
- modyfikacja funkcji realizacji rezerwacji - okno NR PRZECIWSTAWNE

ver 2.014
  (2005.01.14)
- dodano informacje o rezerwacji pozycji - okno NR PRZECIWSTAWNE
- modyfikacja funkcji wyszukiwania beneficjenta
- modyfikacja wydruku KSIĘGI - dodano kolumnę NR PRZECIWSTAWNE
- modyfikacja wydruku WYKAZ ZALEGŁOŚCI (zmiana formatu - A4)
- dodano możliwość drukowania księgi według LP
- modyfikacji funkcji bilansowania wpisów
- dodano filtry: niezbilansowane, zwroty (okno WPISY)
 

ver 2.013

  (2004.12.06)
- modyfikacja wydruku ODSETKI - dodano możliwość wyliczania odsetek dla beneficjenta
- dodano klawisze:
  a. HOME (przejdź na początek okna)
  b. END  (przejdź na koniec okna)       


ver 2.012
  (2004.12.03)
- dodano możliwość filtrowania wpisów wg dat na oknie WPISY. Przy uruchomieniu okna WPISY
  filtr automatycznie zawęża pozycje w oknie do aktualnego miesiąca.
- przebudowa funkcji przeliczania salda księgi 

ver 2.011
- dodano stałe ustawienie w programie - "Zezwalaj na zapis zwrotów większych od wpłat?"
  (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU)

- modyfikacja raportu RAZEM KSIĘGI - dodano separację kwot

- dodano funkcje automatycznego wywoływania filtru wg nazwy beneficjenta przy pozycjach
  przeciwstawnych
- uaktywniono klawisze edycji bazy beneficjentów wywoływanej z poziomu wpisów

ver 2.010
- modyfikacja funkcji przepisywania wszystkich wpisów dostępnych (okno NR PRZECIWSTAWNE)
- dodano komunikat informacyjny związany z wprowadzeniem pozycji o kwocie większej niż kwota
  pozycji głównej (np. zwrot > wpłaty)
- modyfikacja raportu ZESTAWIENIE (w kolumnie TREŚĆ dodano NAZWISKO, IMIĘ, SYGNATURA AKT)
  
ver 2.009
- modyfikacja głównego okna wpisów (przy wejściu do okna aktywny jest ostatni rekord)
- modyfikacja okna NOWY BENEFICJENT (domyślnie brak województwa)
- modyfikacja okna WYDRUKI (dodano możliwość wyszukiwania beneficjenta wg nazwiska)
- dodano funkcje automatycznego wywoływania filtru wg sygnatury akt przy pozycjach
  przeciwstawnych
- dodano separację kwót na oknie WPISY, NOWA WPŁATA, NOWY ZWROT
- modyfikacja wydruku SPRAWOZDANIE Z ZALEGŁOŚCI (zmiana formatu - A4)
- dodano klawisze:
  CZYŚĆ WYDZIAŁ
  CZYŚĆ BENEFICJENTA
  na oknie NOWA WPŁATA, NOWY ZWROT i oknie EDYCJI 
 
ver 2.008
- dodano ustawienie - możliwości zapisu wpisów zerowych
  menu ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU

ver 2.007
- modyfikacja wydruku KSIĘGI

ver 2.006
- modyfikacja wydruku SPRAWOZDANIE (dodano do kolumny TREŚĆ imię i nazwisko beneficjenta)

ver 2.005
- modyfikacja raportu SPRAWOZDANIE ZALEGŁOŚCI (dodano możliwość wykonania sprawozdania
  według kwoty bilansu wpisu)
- modyfikacja funkcji rozliczania pozycji przeciwstawnych (możliwość przyporządkowania
  zbiorczego pozycji według filtrów) 

ver 2.004
- modyfikacja wydruku ZAWIADOMIENIE (dodano wydział)
- dodano wydruk Wykaz zaległości
  ( WYDRUKI \ WYKAZ ZALEGŁOŚCI) - możliwość wykonania raportu dla wydziału, księgi oraz
  według dat
- modyfikacja definicji polecenia księgowania (możliwość wykonania PK dla wszystkich wpłat
  i wszystkich zwrotów)
- modyfikacja definicji polecenia księgowania (możliwość zapisu PK bez liczby porządkowej)

ver 2.003
- edycja funkcji zapisu i modyfikacji danych oraz przeliczania sald

ver 2.002
- dodano funkcję bilansu wpisu (okno WPISY klawisz BILANS - po wyborze wpisu głównego)
  ( usunięto zera z wydruków )

ver 2.001
- dodano raporty
  KSIĘGA (WYDRUKI \ KSIĘGA)
  RAZEM KSIĘGI (WYDRUKI \ RAZEM KSIĘGI) 

ver 2.00
- Oficjalna wersja programu SD2
 


 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 20 maj 2016 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3771913

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team