Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
PA zmiany Drukuj E-mail
czwartek, 31 maj 2007

Pożyczki Apelacyjne -  zmiany

Wersja 1.6g2
- poprawiono wyliczenie odsetek od daty wypłaty

Wersja 1.6g
- zmieniono sposób wyliczania odsetek uwzględniając zmiany stopy inflacji w trakcie miesiąca. W celu prawidłowego wyliczenia odsetek należy wprowadzić stopę inflacji wraz z okresem dla jakiego obowiązuje a następnie należy wykonać przeliczenie. Do wyliczenia program pobierze tylko te spłaty dla których data spłaty jest w okresie wybranej stopy inflacji.

Wersja 1.6f
- dodano możliwość zapisu historycznych jednostek dla pożyczkobiorców. Dodano zestawienie "Stan zadłużenia z podziałem wg jednostek". W celu zapisania identyfikatora jednostki dla poszczególnych rat należy uruchomić opcję "Aktualizuj id jednostki w planie spłat", opcja dostępna z poziomu "Ustawienia\Serwis".
- zmieniono wydruk harmonogramu w wersji 2. Wiersz podsumowania danego roku następuje bezpośrednio po grudniu danego roku albo po wyszczególnionych ratach w przypadku gdy pożyczka kończy się w danych roku. Dodatkowo w przypadku gdy pożyczka kończy się w danych roku na wydruku nie występuje informacja o zmianie stopu inflacji.

Wersja 1.6e3
- dodano możliwość ustawienia dodatkowych linii w nagłówku wydruku harmonogramu w wersji 2

Wersja 1.6e2
- poprawiono zgłoszone błędy dotyczące aktualizacji bazy danych

Wersja 1.6e
- umożliwiono usunięcie pożyczki zawierającej zabezpieczenie przez hipotekę

Wersja 1.6d
- zmieniono wydruk PK, usunięto wyraz "sędziów" z tytułu wydruku
- do wydruku "Poręczyciele" ujęto osoby będące 3 i 4 poręczycielem
- umożliwiono wprowadzenie na szablon umowy dane osoby będącej 3 albo 4 poręczycielem umowy, dodatkowo umożliwiono wprowadzenie numeru rachunku bankowego dla pożyczkobiorcy
- zmieniono wydruk harmonogramu w wersji 2
- dodano możliwość wprowadzenia danych dotyczących zabezpieczenia umowy poprzez hipotekę
- dodano możliwość usunięcia poręczyciela z umowy
- do wydruku Zestawienie wniosków dodano możliwość posortowania według daty złożenia wniosku
- na wydruku Poręczyciele ujęto osoby będące 3 albo 4 poręczycielem

Wersja 1.6c
- wprowadzono poprawki dotyczące dodawania poręczycieli do umowy
- dodano wydruk harmonogramu w wersji 3
- zmieniono wydruk harmonogramu w wersji 1

Wersja 1.6b
- dodano możliwość wprowadzenia pierwszego numeru raty dla wybranej pożyczki
- dodano możliwość wprowadzenia 4 poręczycieli do pożyczki

Wersja 1.6a
- zmieniono sposób wyliczenia wartości pokazanych na wydruku PK. Wartości uwzględniają wcześniejsze spłaty rat w wybranym miesiącu.
- na wydruku harmonogramu spłat w wersji 2 pokazano raty dla których odsetki wynoszą 0.

Wersja 1.6
- na wydruku PK dodano sumowanie rat w przypadku wystąpienia więcej niż jednej raty w miesiącu

Wersja 1.5z
- dodano zapis wyrównania odsetek dla umowy, która została zakończona przed czasem przeliczania nowych odsetek

Wersja 1.5y
- na wydruku harmonogramu w wersji 2 dodano możliwość wyświetlenia kwoty pożyczki, liczby rat, daty pierwszej raty w zależności od daty jaka zostanie ustawiona na oknie do generowania wydruku. W przypadku gdy data przyznania pożyczki jest większa niż data ustawiona na oknie dane zostaną wyświetlone.
- na wydruku zawiadomienia o zmianie stopy inflacji zmieniono skrót b.r. na br.

Wersja 1.5w
- zmieniono format daty wydruku oraz daty przyznania pożyczki na wydruku zawiadomienia o zmianie stopy inflacji

Wersja 1.5u
- sformatowano wydruk zawiadomienia o zmianie stopy inflacji.
- zmieniono nagłówek na wydruku PK, słowo "konto" zmieniono na "paragraf", "0,70" na "0700", "0,92" na "0920"

Wersja 1.5t
- dodano wydruk zawiadomienia o zmianie stopy inflacji. Wydruk dostępny z poziomu "Wydruki\Zawiadomienie o zmianie stopy inflacji". Ustawienie do wygenerowania podpisu pod tekstem wydruku dostępne z poziomu "Ustawienia\Ustawienia wydruków dla użytkownika".
- przy przeliczaniu odsetek dla nowej stopy inflacji uwzględniono ustawienie wyliczania odsetek od daty wypłaty
- na wydruku harmonogramu spłat wersja 2 dodano informację o terminie przypadającym na spłatę ostatniej raty z tytułu pożyczki oraz nazwę sądu do jakiego przypisany jest aktualnie sędzia. Dodatkowo wprowadzono możliwość zdefiniowania stopki wydruku. Definicja dostępna z poziomu "Ustawienia\Ustawienia wydruków dla użytkownika"
- na wydruku harmonogramu w wersji 2 zmieniono rozmiar czcionki
- na zestawieniach "Roczne zestawienie pożyczek", "Zestawienie roczne zadłużenie" wprowadzono możliwość wyboru czy udzielone pożyczki mamy rozpatrywać po dacie start czy po dacie wypłaty
- poprawiono dodawanie wniosku dla osoby posiadającej archiwalną umowę
Wersja 1.5s
- dodano możliwość zawieszenia spłat. Opcja dostępna poprzez dodawanie aneksu.

Wersja 1.5r
- dodano nową wersję wydruku harmonogramu spłat. Wydruk dostępny z poziomu "Wydruki\Harmonogram spłat\Wersja2".

Wersja 1.5p
- zmieniono wyliczenie BO w wydruku "Zestawienie roczne zadłużenie"

Wersja 1.5o
- dodano nowy wydruk "Zestawienie roczne zadłużenie"

Wersja 1.5s
- dodano możliwość zawieszenia spłat. Opcja dostępna poprzez dodawanie aneksu.

Wersja 1.5r
- dodano nową wersję wydruku harmonogramu spłat. Wydruk dostępny z poziomu "Wydruki\Harmonogram spłat\Wersja2".

Wersja 1.5p
- zmieniono wyliczenie BO w wydruku "Zestawienie roczne zadłużenie"

Wersja 1.5o
- dodano nowy wydruk "Zestawienie roczne zadłużenie"

Wersja 1.5n
- dodano możliwość wprowadzenia raty z ujemną kwotą odsetek. Rata taka powinna mieć kwotę oraz odsetki karne równe 0. Dodatkowo rata ta będzie wyrównywana tylko raz.

Wersja 1.5m
- dodano nowy wydruk "Stan zadłużenia z podziałem". Zestawienie to dostępne jest z poziomu 'Wydruki\Stan zadłużenia z podziałem'.
 
Wersja 1.5l
- dodano możliwość ustawienia miesięcznego wyliczania odsetek łącznie z dziennym wyliczeniem odsetek od dnia wypłaty
- na wydrukach zamiast loginu użytkownika zostaje pokazane imię oraz nazwisko użytkownika


Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 17 grudzień 2013 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3827888

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team