Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
ZFŚS zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

ZFŚS zmiany

ver 1.4i (2010.04.06):

    - umożliwiono wprowadzanie wniosków z ujemnymi kwotami 

ver 1.4h (2010.02.07):

    - dodano filtr świadczeń do definiowalnego zestawienia spłat na dzień

ver 1.4g (2010.01.25):

    - poprawiono wydruk rocznego zestawienie pożyczek
    - dodano nowy rodzaj świadczenia dla programu płace
      [ Potrącenie jednorazowe (z dofinansowaniem) ]

ver 1.4f (2009.12.15):

    - dodano podsumowania cząstkowe i całkowite na wydruku spłat
    - dodano podsumowanie całkowite na rocznym zest. pożyczek
    - zmieniono mechanizm filtrowania świadczeń na rocznym zest. pożyczek
      (możliwość wyboru świadczeń z flagą umowy zamiast pożyczki)
    - poprawiono mechanizm rocznego zestawienia pożyczek
    - dodano dzienne zestawienie spłat

ver 1.4e (2009.10.08):

    - poprawiono wydruk umowy
    - zmieniono funkcjonowanie okna umowy (po dodaniu nowej umowy zostaje
      ona automatycznie zaznaczona, nie ostatnia jak do tej pory)
    - dodano numerowanie osób na definiowalnym zestawienu wniosków
    - poprawiono opcje wyszukiwania na oknach (polskie znaki)
    - poprawiono wyświetlanie adresu pożyczkobiorcy na wydruku umowy
      (dla sądów)
    - dodano automatyczną archiwizację spłaconych pożyczek
    - poprawiono sortowanie osób na oknie wprow. wniosku grupowego

ver 1.4d (2009.07.03):

    - poprawiono błąd występujący podczas wprowadzania umów na pożyczki
      (dla okresów spłat wyrażonych w miesiącach, zaczynających się od 1)
    - poprawiono wyświetlanie danych adresowych pożyczkobiorców i poręczycieli

ver 1.4c (2009.06.19):

    - poprawiono okresowo występujące nieprawidłowości podczas zawierania
      umów

ver 1.4b (2009.05.11):

    - poprawiono wydruk treści umowy w wersji z numerem dowodu os.
       i numem PESEL

ver 1.4a (2009.03.20):

    - uaktualniono system zabezpieczeń programu
    - wyeliminowano błąd występujący podczas zmiany hasła
      (w przypadku jego wygaśnięcia)
    - poprawiono funkcjonowanie programu (współpraca z różnymi
      formatami daty)

ver 1.3z (2009.01.28):

    - poprawiono wydruk rocznego zestawienia pożyczek

ver 1.3y (2008.12.09):

    - dodano wydruk uprawnień użytkowników
    - wyeliminowano problem związany ze zmianami haseł użytkowników

ver 1.3x (2008.09.17):

    - dodano możliwość drukowania podsum na wydruku wniosków

ver 1.3w (2008.09.08):

    - dodano roczne zestawienie pożyczek

ver 1.3u (2008.07.09):

    - usprawniono import rat pożyczek z programu Płace
    - dodano możliwość korekcji spłaconych wcześniej rat

ver 1.3t (2008.07.04):

    - poprawiono edycję wniosków (przejście do statusu pozytywnego)

ver 1.3s (2008.03.25):

    - dodano możliwość ręcznego wprowadzania rat (podczas rejestro-
      wania nowej umowy)

ver 1.3r (2008.03.10):

    - poprawiono mechanizm numerowania wniosków (zlikwidowano
      błędny komunikat, informujący o istniejącym wniosku w ewid.)

ver 1.3q (2008.02.27):

    - dodano możliwość wyboru, które raty pożyczki, mają być
      eksportowane do programu Płace   

ver 1.3p (2008.02.15):

    - poprawiono roczny mechanizm numerowania umów o pożyczkę
    - poprawiono sortowanie umów na oknie UMOWA
    - poprawiono roczny mechanizm numerowania wniosków   

ver 1.3o (2008.02.14):

    - dodano możliwość wyboru danych, poręczycieli widniejących na umowie
      o pożyczkę

     !!!UWAGA!!!
          Jeżeli przed daną aktualizacją instalowana była
      aktualizaca wersji 1.3k, konieczne jest zastosowanie się do
      poniższych zaleceń.
          Przed wdrożeniem wersji 1.3l programu PS, należy:
      a) zatrzymać pracę na wszystkich programach firmy Albit
      b) wyłączyć wszystkie programy firmy Albit
      c) zrobić kopie bezpieczeństwa pliku SECURITY.FDB, z
          katalogu w którym zainstalowany został serwer Firebird
      d) zatrzymać pracę serwera Firebird
      e) przekopiować plik DEFAULT_SECURITY.FDB do katalogu
          gdzie zainstalowany jest serwer Firebird, podmieniając
           jego nazwę na SECURITY.FDB (zastąpić standardowy plik
          SECURITY.FDB na nowy - z instalacji 1.3l, znajdujący się
          w katalogu gdzie zainstalowany jest program PS, w
          podkatalogu _BAZY_DODATKOWE)
      f) uruchomić serwer Firebird
      g) dodać wpis ODBC o nazwie ALBIT_SECURITY (na sterowniku
          Firebird), wskazujący, na ww. bazę SECURITY.FDB (na
          komputerze, gdzie zainstalowany jest program PS)
      h) zmienić sterownik ODBC dla wpisu ALBIT_PS z XTG
          na Firebird    
        Jeżeli przed daną aktualizacją NIE była instalowana
      aktualizajca 1.3k(ani żadna wyższa), należy kolejno:
      a) zrobić kopie bezpieczeństwa pliku SECURITY.FDB, z
          katalogu w którym zainstalowany został serwer Firebird
      b) przekopiować plik DEFAULT_SECURITY.FDB do katalogu
          gdzie zainstalowany jest serwer Firebird, podmieniając
           jego nazwę na SECURITY.FDB (zastąpić standardowy plik
          SECURITY.FDB na nowy - z instalacji 1.3l, znajdujący się
          w katalogu gdzie zainstalowany jest program PS, w
          podkatalogu _BAZY_DODATKOWE)
      c) dodać wpis ODBC o nazwie ALBIT_SECURITY (na sterowniku
          Firebird), wskazujący, na ww. bazę SECURITY.FDB (na
          komputerze, gdzie zainstalowany jest program PS)
      d) zmienić sterownik ODBC dla wpisu ALBIT_PS z XTG
          na Firebird    
    !!!UWAGA!!!

    !!!UWAGA!!!
      W związku z nowym zabezpieczeniem, wszyscy użytkownicy,
      których HASŁA były krótsze niż 4 znaki, będą mieli (od
      aktualizacji 1.3k) ustawione hasło domyślne = "albit".
      Zaleca się zmianę hasła domyślnego na własne,
      niezwłocznie po zaktualizowaniu programu!
    !!!UWAGA!!!

ver 1.3n (2007.12.12):

    - dodano funkcję serwisową uzupełniaj±cą karty osobowe o brakujące wpisu
    - wersja 1.3n aktualizuje kwoty wniosków z zawartymi umowami, które
      wcześniej nie były uzupełnione
    - dodano mechanizm uzupełniania osób, według stanu bazy danych modułu
      płacowo-kadrowego(podczas pracy lub przy ponownym uruchomieniu 

ver 1.3m (2007.11.15):

    - dodano możliwość edycji konta pożyczkobiorcy podczas zawierania umowy
    - poprawiono problem blokującego się klawisza "DODAJ", na oknie
      dodawania umowy
    - poprawiono mechanizm automatycznego powiązywania osób podczas
      transferu

ver 1.3l (2007.10.25):

    - poprawiono i finalnie usprawniono mechanizm zaawansowanego
      logowania do bazy danych   
    - poprawiono wyświetlanie danych 2 poręczyciela na oknie umów

ver 1.3k (2007.09.28):
   
- do okna spłat dodano pola z ilością spłaconych i niespłaconych rat
- dodano możliwość wyboru między 2 trybami wyliczeń odsetek, dla
  świadczeń z zawieranymi umowami (okno definicji świadczeń)
- zmieniono i poprawiono zachowanie kontrolek na oknie definicji
  świadczeń
- usprawniono wymianę danych między programem Płace <-> PS
  (dodatki)
- zlikwidowano warning(5333), wyskakujący przy zamykaniu  programu
- zwiększono bezpieczeństwo dostępu do danych, poprzez dwu-
  warstwowy system praw/logowania do programu i bazy danych.
  !!!UWAGA!!!
  W związku z tym zabezpieczeniem, wszyscy użytkownicy,
  których HASŁA były krótsze niż 4 znaki, będą mieli (od
  aktualizacji 1.3k) ustawione hasło domyślne = "albit".
  Zaleca się zmianę hasła domyślnego na własne,
  niezwłocznie po zaktualizowaniu programu!

ver 1.3j (2007.08.28):

- poprawiono zachowanie kontrolek terminu na oknie dodawania / edycji
  wniosków
- poprawiono opcje pozytywnego rozpatrywania wniosków, dla świadczeń
  przechodzących do programu Płace jako dodatki z poziomów edycji
  i rozp. pozytywnego (w momencie gdy osoba figuruje na właściwych
  listach płac)
- odświeżono okno zmian w programie
- poprawiono dodawanie rodzajów świadczeń (maks. okres spłaty dla
  świadczeń z zawieraną umową)

ver 1.3i (2007.08.18)

- poprawiono generowanie numerów umów
- poprawiono sortowanie umów na oknie (UMOWA)
- poprawiono wyświetlanie danych na oknie raportu, z dodawania wniosków grupowych
- dodano możliwość określania terminu eksportu świadczeń, na oknach dodawania     wniosków, gdy połączenie z programem Płace jest wyłączone

ver 1.3e (2007.07.12):

- poprawiono zaokrąglanie kwot sumarycznych przy dodawaniu wniosków grupowych
- dodano możliwość definiowania na stałe zaokrągleń odsetek, rat i kosztów
  dla pożyczek z planem
- dodano możliwoœć importowania ustawień zaokrąglania, dla wyżej wymienionych 
  kwot z programu Płace
- usprawniono mechanizm wprowadzania kwot i wartości numerycznych w programie
- usprawniono wprowadzanie danych do formularzy programu, poprzez ukierunkowanie
  przebiegu kursora (klawisz TAB)
 
ver 1.3d (2007.07.10):

- usprawniono funkcjonowanie powiązywania jednostek
- dodano funkcję serwisową, pozwalaj±cą na aktualizację przynależnośći
  osób do jednostek
- dodano klawisze przewijania góra, dół na oknach wniosków, kart, osób

ver 1.3c (2007.07.02):

- dodano możliwość definiowania specjalnych "świadczeń wakacyjnych"

ver 1.3b (2007.06.26):

- dodano moduł pozwalający wykonywać przelwy bankowe do systemu Videotel
- usprawniono export-import pomiędzy programem Płace i PS dla wniosków
  grupowych
- dodano moduł serwisowy, pozwalający likwidować nieprawidłowoœci,
  które mogły powstać np. w wyniku błędnej obsługi programu itp.
  (dostępny tylko dla użytkowników o statusie administratora)
- poprawiono definiowalny wydruk kart
- poprawiono mechanizm dodawania wniosków grupowych (sprawdzanie
  kwoty dofinansowanej)
 
ver. 1.2n (2007.06.02):

- poprawiono wyliczanie kwot dla wniosków grupowych
- prawidłowy import przez pr. Płace, wniosków grupowych na świadczenia,
  przechodzące do do ww. programu jako dodatki, wymaga pr. Płace
  w wersji nowszej niż 20.010h
  ( wymagania Płace ver. > 20.010h )

ver. 1.2m (2007.06.02):

- poprawiono dodawanie nowej umowy (zlikwidowano wyskakujący komunikat
  o błędzie daty)
- przeorganizowano i poprawiono ustawianie potrąceń i rodzajów list
  dla świadczeń. UWAGA!!! Należy bezwzględnie ponownie skonfigurować
  ustawienia list i potrąceń dla świadczeń!!!
- poprawiono filtrowanie potrąceń, ograniczono tylko do potrąceń aktywnych
  (dla świadczeń)
- poprawiono zachowanie kontrolek na oknie świadczeń

ver. 1.2k (2007.05.31):

- poprawiono błąd pustych pól potrąceń, wyst. podczas definicji świadczeń,
  (przy wsp. z programem płacowym, po konwersji)
- poprawiono wyświetlanie kont bankowych w danych osobowych

ver. 1.2j (2007.05.25):

- poprawiono mechanizm wyliczania odsetek dla umów podpisanych na
  wnioski świadczeń w których odsetki doliczane są do pierwszej raty
- dodano słowną reprezentację kwoty na wydrukach umów
- dodano automatyczne wyznaczanie prawdopodobnej daty końca spłaty
  dla umów(podczas tworzenia nowej umowy)
- umożliwiono kasowanie wniosków (opcja tylko dla administratorów
  programu, działa tylko dla wniosków podpisanych na świadczenia,
  które przechodzą do pr. Płace jako dodatki)
- dodano pola "razem wypłacono, razem dofinansowano, razem potrącono",
  na oknie wniosków(dane dla wniosków grupowych)
- dostosowano wydruki do nowego funkcjonowania wniosków grupowych
  (m. in. definiowany wydruk kart, osobowy wydruk kart, wszystki wydruki wniosków)
 
ver. 1.2h (2007.05.09):

- dodano blokadę usuwania kart z aktywnymi przypisami
- dodano aktualizowanie daty rozpatrzenia wniosku na podstawie daty zawarcia umowy
  (dla pożyczek)
- dodano możliwość definiowania reprezentanta jednostki
- poprawiono mechanizm drukowania umów
- poprawiono mechanizm dodawania wniosków grupowych (tj. podczas dodawania wniosku grupowego kwoty dotyczą pojedynczej osoby, a nie podgrupy osób, jak to miało miejsce
wersjach wcześniejszych. Od wersji 1.2d kwoty na dodanym w ten sposób wniosku, są sumą kwoty opiekuna i osób pod opieką, na które wskazuje dany wniosek)
- dodano możliwść określenia rodzaju jednostki (Sąd, Prokuratura)
- dodano oddzielne wydruki umów dla sądów i prokuratur
- dodano drugą wersję druku kart osobowych(opcja "Drukuj kartę osobową" na oknie
  druków kart)
- dodano możliwość definowania §8 lub §10 paragrafu(w zależności od rodzaju jednostki
  sąd, prokuratura) umowy o pożyczkę)

ver. 1.2d (2007.04.25):

- usprawniono zarządzanie oknem Karty
- usprawniono zarządzanie oknem Wnioski

ver. 1.2c (2007.04.20):

- dodano możliwość importowania spłat dla osoby, dla wszystkich,
  dla wszystkich wg. terminu listy płac
- zablokowano import z niezatwierdzonych list płac z pr. Płace
- dodano opcje ręcznego powiązania jednostek, między programem
  Pożyczki Socjalne i Płace

ver. 1.2b (2007.04.18):

- dodano opcje ręcznego powiązania osób, między programem Pożyczki Socjalne i Płace
- poprawiono wybór rodzajów list innych wypłat(w definicji świadczeń)
- dodano filtry do okna pożyczkobiorców
- poprawiono filtrowanie osób po nazwiskach(polskie znaki)
- poprawiono procedure dodawania umowy
   
ver. 1.1a (2007.03.23):

- dodano wydruk osób pod opieką wg. opiekunów
- przebudowano wydruk kart, zwiększając przejrzystość danych
- dodano osoby pod opieką na wydruku kart
- zlikwidowano zaokrąglanie oprocentowania na wydr. umów
- dodano wydruk planów spłat
- udoskonalono drukowanie kilku umów dla jednej osoby
- ustandaryzowano obsługę różnych formatów dat systemowych
- udoskonalono transfer osób z programu płacowego
- zabezpieczono eksport danych do pr. Płace poprzez weryfikację danych z listami płac
- udoskonalono kasowanie wcześniej wyeksportowanych wniosków
- zabezpieczono edycje świadczeń, dla których wnioski zostały wyeksportowane do programu Płace
- dodano okno z informacjami o wersji programu
- poprawiono okno ustawień programu
- poprawiono okno dodawania wniosków grupowych
- dodano możliwość warunkowej edycji świadczeń, dla świadczeń z umowami, oraz świadczeń dla których wnioski zostały wcześniej wyeksportowane do pr. Płace
- dodano możliwość definiowania świadczeń z ograniczeniem na ilość wystąpień w danym
  przedziale czasowym
- możliwość dodania/zdjęcia wszystkich uprawnień naraz konkretnemu użytkownikowi   
 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 06 kwiecień 2010 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3827846

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team