Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Start arrow News arrow Sprawozdawczość zmiany
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Sprawozdawczość zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

SPRAWOZDAWCZOŚĆ zmiany

Wersja 4.100w
- zaktualizowano nagłówek sprawozdania NS-1
- poprawiono mechanizm ustawiania terminów na sprawozdaniu NS-1
- zaktualizowano wydruk i mechanizm sprawozdania RB-Z v2
- zaktualizowano mechanizm eksportu sprawozdań RB-23, RB-27, RB-28
do systemu TREZOR

Wersja 4.100u
- poprawiono mechanizm sprawozdań RB-70(PLAN/PLANK), RB-28(PLAN)

Wersja 4.100t
- zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-33
- zaktualizowano wydruk sprawozdania NS-1 Info
- zaktualizowano wydruk sprawozdania ZZWFJ
- zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-N (v2)
- zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-Z (v2)

Wersja 4.100s
- poprawiono sprawozdanie RB-70 (eksport z programu Płace)
- zwiększono zakresy liczb na sprawozdaniu BILANSZ

Wersja 4.100r
- poprawiono mechanizm sprawozdania RB-70 (PLAN)

Wersja 4.100p
    - dodano mechanizm autouzupełniania wartości na sprawozdaniu ZZWFJ

Wersja 4.100o
    - dodano możliwość wyboru opisu terminów dla sprawozdań:
      RB-23, RB-27, RB-28, RB-28Z
    - zaktualizowano schemat sprawozdania RB-33
    - dodano mechanizm autouzupełniania wartości na sprawozdaniu RZISJ
    - zmieniono system raportujący sprawozdania RB-23
    - zaktualizowano mechanizm funkcjonowania sprawozdań:
        RB-27(PLAN), RB-28(PLAN), RB-70(PLAN)

Wersja 4.100n
    - powiększono zakresy kwot na sprawozdaniach BILANS, BILANSZ, RZISJ

Wersja 4.100m
    - zaktualizowano sprawozdania RB-23, RB-27, RB-28, RB-70

Wersja 4.100l
    - zmieniono mechanizm drukowania wartości zerowych na sprawozdaniu RB-23

Wersja 4.100k
    - poprawiono mechanizm sprawozdania NS-1 (drukowanie, okresy, strona nr 2)

Wersja 4.100j
    - poprawiono mechanizm pobierania roku do spr. MS-DBZ

Wersja 4.100i
    - poprawiono mechanizm sprawozdania RB-70 (PLAN/PLAN_K)

Wersja 4.100h
    - poprawiono wydruk i mechanizm zaokrąglania sprawozdania MS-DB2

Wersja 4.100g
    - poprawiono wydruk i mechanizm zaokrąglania sprawozdania NS-1

Wersja 4.100f
    - poprawiono wyświetlanie nadawcy na sprawozdaniu NS-1
    - dodano zawijanie opisów na sprawozdaniu NS-1
    - dodano sumowanie kolumn na sprawozdaniu NS-1
    - dodano sumowanie kolumn na sprawozdaniu NS-1INFO
    - zmodyfikowano zaokrągloną wersję sprawozdania MS-DB1 (od aktualnej
      wersji programu zaokrągleniu nie ulegają kolumny 1 - "Obsada na
      koniec oresu sprawozdawczego" i 2 - "Przeciętne zatrudnienie w
      okresie sprawozdawczym")
    - zmodyfikowano zaokrągloną wersję sprawozdania RB-70 (od aktualnej
      wersji programu zaokrągleniu nie ulegaja kolumna 9 - "Plan po 
      zmianach")
     
Wersja 4.100e
    - zmodyfikowano mechanizm wyliczania sprawozdania RB-70(PLAN/PLAN_K)
    - poprawiono mechanizm scalania sprawozdań z jednostek podrzędnych
    - zmodyfikowano sposób importowania kwot do sprawozdania RB-28
      z plików XML
    - usunięto błąd daty podczas wydruku sprawozdań RB-27 i RB-28
    - usunięto błąd daty na wydruku sprawozdania RZISJ
    - umożliwiono wprowadzanie haseł użytkowników dłuższych niż 8 znaków
   
Wersja 4.100d
    - dodano możliwość importu z formatu xml dla sprawozdania
      RB-28
    - zaktualizowano wydruk sprawozdania NS-1INFO

Wersja 4.100c
    -poprawiono usuwanie definicji sprawozdań z grup
     RB-27, RB-28, RB-70
    -poprawiono edycję definicji sprawozdań (przede wszystkim
     RB-27, RB-28, RB-70)
    -poprawiono łączny export spawozdań jednostek nadrzędnych
     i podrzędnych
    -poprawiono wydruk sprawozdania RB-23Z2

Wersja 4.100b
    -poprawiono wydruk sprawozdań RB-33 i RB-23
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdań RB-27, RB-28, RB-70

Wersja 4.100a
    -poprawiono mechanizm uzupełniania nadawcy i adresata
     na sprawozdaniach RB-27(PLAN), RB-28(PLAN), RB-70(PLAN)
     na podstawie definicji sprawozdań podstawowych dla ww.
    -poprawiono drukowanie polskich znaków na sprawozdaniu
     RB-23(poprawnie działanie zapewnia dodanie do rejestru
     wpisu 'polskie.reg', znajdującego się w katalogu z programem
     oraz starownik drukarki zgodne z PCL6)
    -poprawiono zawijanie treści w sprawozdaniach:
     RB-23(zał. 2), RB-N(ver. 2), RB-Z(ver. 2)
    -poprawiono inne drobne błędy w sprawozdaniach:
     RB-28, RB-Z(ver. 2)
     
Wersja 4.000z
    -poprawiono mechanizm sprawozdania RB-28(PLAN)

Wersja 4.000y
    -poprawiono wydruki sprawozdań RB-23, RB-23z2
    -poprawiono mechanizm sprawozdania RB-23z3
   
Wersja 4.000x
    -poprawiono mechanizm scalania sprawozdań z jednostek
    podrzędnych

Wersja 4.000w
    -odświeżono mechanizm sprawozdania RB-33 (okna, wydruk)
    -odświeżono mechanizm sprawozdania RB-23 (okna)
    -zlikwidowano komunikat o błędzie pojawiający się podczas
    definiowania sprawozdania MS-DBZ

Wersja 4.000u
    -dodano możliwość jednoczesnego exportu sprawozdań
     z jednostek nadrzędnych i jednostek im podległych

Wersja 4.000t
    -poprawiono sortowanie drzew jednostek w całym
     programie

Wersja 4.000s
    -zaktualizowano wzór wydruku sprawozdania MS-DB4

Wersja 4.000r
    -zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-N(ver. 2)

Wersja 4.000q
    -usprawniono mechanizm zaokrąglania etatów w spr.
     RB-70 i MS-DB

Wersja 4.000p
    -poprawiono druk sprawozdania RB-N
    -poprawiono mechanizm tworzenia sprawozdania RB-33,
     na podstawie definicji
    -poprawiono druk sprawozdania RB-33
    -zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-33

Wersja 4.000o
    -dodano możliwość wprowadzania przypisów do sprawozdania
     MS-DBZ, oraz zaktualizowano jego wydruk

Wersja 4.000n
    -skorygowano kolejność importowania wierszy sprawozdań

Wersja 4.000m
    -poprawiono funkcjonowanie okna sprawozdań RB-70(PLAN)
     i RB-70(PLAN_K)
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-70,
     RB-70 (PLAN) i RB-70 (PLAN_K)
    -poprawiono mechanizm przeliczania sprawozdań RB-70(PLAN)
     i RB-70 (PLAN_K)
    -poprawiono wydruki sprawozdań BILANS i BILANSZ
    -uzupełniono mechanizm przeliczania sprawozdań RB-Zv2
     i RB-Nv2 o sumowanie wzdłuż (sumowanie kolumn)
    -uzupełniono mechanizm sprawozdań ZZWFJ, RB-Nv2 i RB-Zv2
      o możliwość ręcznej korekty adresata, nadawcy, jednostki
     i numeru regon
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-27,
     RB-27 (PLAN)
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-28,
     RB-28 (PLAN)
    -zlikwidowano kolumny 5s i 10s na sprawozdaniu BILANSZ
    -uaktualniono mechanizm sprawozdania RZISJ o datę

Wersja 4.000l
    -dodano mechanizm sprawozdań RB-Z i RB-N w najnowszej
     dostępnej wersji (RB-Zv1 i RB-Nv2)
     
Wersja 4.000k
    -zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-33 o sekcje
     D1 - należności i D2 - Zobowiązania
    -zaktualizowano mechanizm drukowania sprawozdań RB-23z2,
     RB-23z3
    -dodano możliwość wyboru waluty dla sprawozdania RB-23z2

Wersja 4.000j
    -poprawiono mechanizm importu-eksportu sprawozdania RB-28
    -dodano mechanizm sprawozdania ZZWFJ (Zestawienie Zmian
     w Funduszu Jednostki)
    -dodano eksport sprawozdań do plików *.xml w formacie
     systemu TREZOR(eksport sprawozdań do systemu TREZOR),
     dla sprawozdań RB-27, RB-28, RB-23
    -dodano mechanizm sprawozdania RB-33Z

Wersja 4.000i
    -dodano mechanizm obsługi sprawozdań MS-DBZ
    -zwiększono funkcjonalność przez ergonomiczne rozmieszczenie
     klawiszy skrótów
    -poprawiono funkcjonowanie mechanizmów sprawozdań:
        a) RB-70Plan
        b) RZISJ
        c) RB-28
    -poprawiono wydruk sprawozdania RB-28Z
    -dodano skróty klawiszowe do opcji menu

Wersja 4.000h
    -uaktualniono mechanizm importu i eksportu dla nowych typów
     sprawozdań
    -poprawiono funkcjonowanie mechanizmu planów dla spr. RB-70
    -uaktualniono mechanizm tworzenia sprawozdań z jednostek
     podrzędnych ala spr. Rb-70Plan i RZISJ

Wersja 4.000g
    -dodano automatyczne wyliczanie pola "Wynagrodzenie ogółem" (3),
     na podstawie pól "wynagrodzenia(zasadnicze, dodatki, inne)(4),
     "nagrody uznaniowe" (5), "nagrody jubileuszowe" (6), "odprawy
     emerytalne" (7) - dla sprawozdań MS-DB1 i MS-DB2
    -poprawiono autonumerację wersji wydruków
    
Wersja 4.000f
    -poprawiono generowanie druku Rb-28 z programu FK (nagłówek)
    -uaktualniono druk Rb-28 i Rb-27 wg. aktualnych wytycznych
    -ujednolicono druk Rb-28Z w programie FK i SPR

Wersja 4.000e
    -uaktualniono wydruki sprawozdań Rb-23 załącznik 2 i Rb-23 załącznik 3
    -zaimplementowano mechanizm automatycznie dodający plany do istniejących
     już sprawozdań RB-70

Wersja 4.000d
    -dodano możliwość autouzupełniania kolumny plan dla sprawozdań RB-70
     i RB-27, na podstawie odpowiednich sprawozdań RB-27(PLAN),RB-70(PLAN),
     RB-70(PLAN_K)
    -poprawionu wydruk spr. RB-23 i RB-23Z2
    -dodano możliwość definiowania nagłówka w spr. RB-28

Wersja 2.010g
    -Poprawione błędy wykryte w wydrukach.
    -Dołożono klawisz powiel - powiela sprawozdania.
    -Przy Eksportowaniu sprawozdań jest możliwość automatycznego ich blokowania
     (Ustawienia/Ustawiania programu).
    -Przy opcji dodaj gdy jest juz poprzednia wersja danego sprawozdania
     kopiuje  wartości  z ostatniej wersji.
    -Przy dodaj automatycznie blokowane poprzednie wersje.    
    -Poprawiono wydruki z aktualnym Dziennikiem Ustaw.
    -Brak możliwości Kasowania Zablokowanych Sprawozdań

Wersja 2.010h
    -Poprawiono uprawnienia Odczytu i Zapisu sprawozdań
    -Nowa wersja kodowania sprawozdań 2.0
    -Z racji bezpieczeństwa zablokowano przyjmowanie sprawozdań z wersjią 1.0
    -Wyświetlanie na drzewie wydruków również wydruków do odczytu

Wersja 2.010i
    -Poprawiono wydruk NS-1

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 06 sierpień 2010 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3760788

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team