Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Sprawozdawczość zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

SPRAWOZDAWCZOŚĆ zmiany

Wersja 4.100w
- zaktualizowano nagłówek sprawozdania NS-1
- poprawiono mechanizm ustawiania terminów na sprawozdaniu NS-1
- zaktualizowano wydruk i mechanizm sprawozdania RB-Z v2
- zaktualizowano mechanizm eksportu sprawozdań RB-23, RB-27, RB-28
do systemu TREZOR

Wersja 4.100u
- poprawiono mechanizm sprawozdań RB-70(PLAN/PLANK), RB-28(PLAN)

Wersja 4.100t
- zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-33
- zaktualizowano wydruk sprawozdania NS-1 Info
- zaktualizowano wydruk sprawozdania ZZWFJ
- zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-N (v2)
- zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-Z (v2)

Wersja 4.100s
- poprawiono sprawozdanie RB-70 (eksport z programu Płace)
- zwiększono zakresy liczb na sprawozdaniu BILANSZ

Wersja 4.100r
- poprawiono mechanizm sprawozdania RB-70 (PLAN)

Wersja 4.100p
    - dodano mechanizm autouzupełniania wartości na sprawozdaniu ZZWFJ

Wersja 4.100o
    - dodano możliwość wyboru opisu terminów dla sprawozdań:
      RB-23, RB-27, RB-28, RB-28Z
    - zaktualizowano schemat sprawozdania RB-33
    - dodano mechanizm autouzupełniania wartości na sprawozdaniu RZISJ
    - zmieniono system raportujący sprawozdania RB-23
    - zaktualizowano mechanizm funkcjonowania sprawozdań:
        RB-27(PLAN), RB-28(PLAN), RB-70(PLAN)

Wersja 4.100n
    - powiększono zakresy kwot na sprawozdaniach BILANS, BILANSZ, RZISJ

Wersja 4.100m
    - zaktualizowano sprawozdania RB-23, RB-27, RB-28, RB-70

Wersja 4.100l
    - zmieniono mechanizm drukowania wartości zerowych na sprawozdaniu RB-23

Wersja 4.100k
    - poprawiono mechanizm sprawozdania NS-1 (drukowanie, okresy, strona nr 2)

Wersja 4.100j
    - poprawiono mechanizm pobierania roku do spr. MS-DBZ

Wersja 4.100i
    - poprawiono mechanizm sprawozdania RB-70 (PLAN/PLAN_K)

Wersja 4.100h
    - poprawiono wydruk i mechanizm zaokrąglania sprawozdania MS-DB2

Wersja 4.100g
    - poprawiono wydruk i mechanizm zaokrąglania sprawozdania NS-1

Wersja 4.100f
    - poprawiono wyświetlanie nadawcy na sprawozdaniu NS-1
    - dodano zawijanie opisów na sprawozdaniu NS-1
    - dodano sumowanie kolumn na sprawozdaniu NS-1
    - dodano sumowanie kolumn na sprawozdaniu NS-1INFO
    - zmodyfikowano zaokrągloną wersję sprawozdania MS-DB1 (od aktualnej
      wersji programu zaokrągleniu nie ulegają kolumny 1 - "Obsada na
      koniec oresu sprawozdawczego" i 2 - "Przeciętne zatrudnienie w
      okresie sprawozdawczym")
    - zmodyfikowano zaokrągloną wersję sprawozdania RB-70 (od aktualnej
      wersji programu zaokrągleniu nie ulegaja kolumna 9 - "Plan po 
      zmianach")
     
Wersja 4.100e
    - zmodyfikowano mechanizm wyliczania sprawozdania RB-70(PLAN/PLAN_K)
    - poprawiono mechanizm scalania sprawozdań z jednostek podrzędnych
    - zmodyfikowano sposób importowania kwot do sprawozdania RB-28
      z plików XML
    - usunięto błąd daty podczas wydruku sprawozdań RB-27 i RB-28
    - usunięto błąd daty na wydruku sprawozdania RZISJ
    - umożliwiono wprowadzanie haseł użytkowników dłuższych niż 8 znaków
   
Wersja 4.100d
    - dodano możliwość importu z formatu xml dla sprawozdania
      RB-28
    - zaktualizowano wydruk sprawozdania NS-1INFO

Wersja 4.100c
    -poprawiono usuwanie definicji sprawozdań z grup
     RB-27, RB-28, RB-70
    -poprawiono edycję definicji sprawozdań (przede wszystkim
     RB-27, RB-28, RB-70)
    -poprawiono łączny export spawozdań jednostek nadrzędnych
     i podrzędnych
    -poprawiono wydruk sprawozdania RB-23Z2

Wersja 4.100b
    -poprawiono wydruk sprawozdań RB-33 i RB-23
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdań RB-27, RB-28, RB-70

Wersja 4.100a
    -poprawiono mechanizm uzupełniania nadawcy i adresata
     na sprawozdaniach RB-27(PLAN), RB-28(PLAN), RB-70(PLAN)
     na podstawie definicji sprawozdań podstawowych dla ww.
    -poprawiono drukowanie polskich znaków na sprawozdaniu
     RB-23(poprawnie działanie zapewnia dodanie do rejestru
     wpisu 'polskie.reg', znajdującego się w katalogu z programem
     oraz starownik drukarki zgodne z PCL6)
    -poprawiono zawijanie treści w sprawozdaniach:
     RB-23(zał. 2), RB-N(ver. 2), RB-Z(ver. 2)
    -poprawiono inne drobne błędy w sprawozdaniach:
     RB-28, RB-Z(ver. 2)
     
Wersja 4.000z
    -poprawiono mechanizm sprawozdania RB-28(PLAN)

Wersja 4.000y
    -poprawiono wydruki sprawozdań RB-23, RB-23z2
    -poprawiono mechanizm sprawozdania RB-23z3
   
Wersja 4.000x
    -poprawiono mechanizm scalania sprawozdań z jednostek
    podrzędnych

Wersja 4.000w
    -odświeżono mechanizm sprawozdania RB-33 (okna, wydruk)
    -odświeżono mechanizm sprawozdania RB-23 (okna)
    -zlikwidowano komunikat o błędzie pojawiający się podczas
    definiowania sprawozdania MS-DBZ

Wersja 4.000u
    -dodano możliwość jednoczesnego exportu sprawozdań
     z jednostek nadrzędnych i jednostek im podległych

Wersja 4.000t
    -poprawiono sortowanie drzew jednostek w całym
     programie

Wersja 4.000s
    -zaktualizowano wzór wydruku sprawozdania MS-DB4

Wersja 4.000r
    -zaktualizowano wydruk sprawozdania RB-N(ver. 2)

Wersja 4.000q
    -usprawniono mechanizm zaokrąglania etatów w spr.
     RB-70 i MS-DB

Wersja 4.000p
    -poprawiono druk sprawozdania RB-N
    -poprawiono mechanizm tworzenia sprawozdania RB-33,
     na podstawie definicji
    -poprawiono druk sprawozdania RB-33
    -zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-33

Wersja 4.000o
    -dodano możliwość wprowadzania przypisów do sprawozdania
     MS-DBZ, oraz zaktualizowano jego wydruk

Wersja 4.000n
    -skorygowano kolejność importowania wierszy sprawozdań

Wersja 4.000m
    -poprawiono funkcjonowanie okna sprawozdań RB-70(PLAN)
     i RB-70(PLAN_K)
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-70,
     RB-70 (PLAN) i RB-70 (PLAN_K)
    -poprawiono mechanizm przeliczania sprawozdań RB-70(PLAN)
     i RB-70 (PLAN_K)
    -poprawiono wydruki sprawozdań BILANS i BILANSZ
    -uzupełniono mechanizm przeliczania sprawozdań RB-Zv2
     i RB-Nv2 o sumowanie wzdłuż (sumowanie kolumn)
    -uzupełniono mechanizm sprawozdań ZZWFJ, RB-Nv2 i RB-Zv2
      o możliwość ręcznej korekty adresata, nadawcy, jednostki
     i numeru regon
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-27,
     RB-27 (PLAN)
    -poprawiono mechanizm importu sprawozdania RB-28,
     RB-28 (PLAN)
    -zlikwidowano kolumny 5s i 10s na sprawozdaniu BILANSZ
    -uaktualniono mechanizm sprawozdania RZISJ o datę

Wersja 4.000l
    -dodano mechanizm sprawozdań RB-Z i RB-N w najnowszej
     dostępnej wersji (RB-Zv1 i RB-Nv2)
     
Wersja 4.000k
    -zaktualizowano mechanizm sprawozdania RB-33 o sekcje
     D1 - należności i D2 - Zobowiązania
    -zaktualizowano mechanizm drukowania sprawozdań RB-23z2,
     RB-23z3
    -dodano możliwość wyboru waluty dla sprawozdania RB-23z2

Wersja 4.000j
    -poprawiono mechanizm importu-eksportu sprawozdania RB-28
    -dodano mechanizm sprawozdania ZZWFJ (Zestawienie Zmian
     w Funduszu Jednostki)
    -dodano eksport sprawozdań do plików *.xml w formacie
     systemu TREZOR(eksport sprawozdań do systemu TREZOR),
     dla sprawozdań RB-27, RB-28, RB-23
    -dodano mechanizm sprawozdania RB-33Z

Wersja 4.000i
    -dodano mechanizm obsługi sprawozdań MS-DBZ
    -zwiększono funkcjonalność przez ergonomiczne rozmieszczenie
     klawiszy skrótów
    -poprawiono funkcjonowanie mechanizmów sprawozdań:
        a) RB-70Plan
        b) RZISJ
        c) RB-28
    -poprawiono wydruk sprawozdania RB-28Z
    -dodano skróty klawiszowe do opcji menu

Wersja 4.000h
    -uaktualniono mechanizm importu i eksportu dla nowych typów
     sprawozdań
    -poprawiono funkcjonowanie mechanizmu planów dla spr. RB-70
    -uaktualniono mechanizm tworzenia sprawozdań z jednostek
     podrzędnych ala spr. Rb-70Plan i RZISJ

Wersja 4.000g
    -dodano automatyczne wyliczanie pola "Wynagrodzenie ogółem" (3),
     na podstawie pól "wynagrodzenia(zasadnicze, dodatki, inne)(4),
     "nagrody uznaniowe" (5), "nagrody jubileuszowe" (6), "odprawy
     emerytalne" (7) - dla sprawozdań MS-DB1 i MS-DB2
    -poprawiono autonumerację wersji wydruków
    
Wersja 4.000f
    -poprawiono generowanie druku Rb-28 z programu FK (nagłówek)
    -uaktualniono druk Rb-28 i Rb-27 wg. aktualnych wytycznych
    -ujednolicono druk Rb-28Z w programie FK i SPR

Wersja 4.000e
    -uaktualniono wydruki sprawozdań Rb-23 załącznik 2 i Rb-23 załącznik 3
    -zaimplementowano mechanizm automatycznie dodający plany do istniejących
     już sprawozdań RB-70

Wersja 4.000d
    -dodano możliwość autouzupełniania kolumny plan dla sprawozdań RB-70
     i RB-27, na podstawie odpowiednich sprawozdań RB-27(PLAN),RB-70(PLAN),
     RB-70(PLAN_K)
    -poprawionu wydruk spr. RB-23 i RB-23Z2
    -dodano możliwość definiowania nagłówka w spr. RB-28

Wersja 2.010g
    -Poprawione błędy wykryte w wydrukach.
    -Dołożono klawisz powiel - powiela sprawozdania.
    -Przy Eksportowaniu sprawozdań jest możliwość automatycznego ich blokowania
     (Ustawienia/Ustawiania programu).
    -Przy opcji dodaj gdy jest juz poprzednia wersja danego sprawozdania
     kopiuje  wartości  z ostatniej wersji.
    -Przy dodaj automatycznie blokowane poprzednie wersje.    
    -Poprawiono wydruki z aktualnym Dziennikiem Ustaw.
    -Brak możliwości Kasowania Zablokowanych Sprawozdań

Wersja 2.010h
    -Poprawiono uprawnienia Odczytu i Zapisu sprawozdań
    -Nowa wersja kodowania sprawozdań 2.0
    -Z racji bezpieczeństwa zablokowano przyjmowanie sprawozdań z wersjią 1.0
    -Wyświetlanie na drzewie wydruków również wydruków do odczytu

Wersja 2.010i
    -Poprawiono wydruk NS-1

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 06 sierpień 2010 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3827790

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team